fbpx

EUROPA NOSTRA - Avrupa Kültürel Miras Kuruluşları Federasyonu

Avrupa kıtasının dört bir yanında milyonlarca kişiyi temsil eden ve 200’den fazla kültür mirası örgütünü bünyesinde barındıran bir federasyondur. İnsanlık mirasının korunmasında mimari, kentsel ve kırsal kesim planlaması ile doğal ve yapılı çevrelerin sürdürülebilir gelişmesini savunur ve Avrupa’nın kültür ve tarihi mirasını koruma ve geliştirme konusunda faaliyet gösteren en büyük örgüttür.

Europa Nostra; Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi ve UNESCO gibi kuruluşlarla da işbirliği içinde çalışmaktadır.

Lefkoşa Türk Belediyesi 2007 yılında Europa Nostra üyesi olmuştur.


EUROCITIES - Avrupa Büyük Şehirler Ağı

1986 yılında kurulan ve merkezi Avrupa Birliği’nin başkenti Brüksel’de bulunan EUROCITIES, Avrupa’nın başkent ve büyük şehirlerinden oluşuyor.

Üye şehirlerin kültür, ekonomi ve sosyal yaşam gibi alanlarda biraraya gelmelerini, ortak çalışma içinde olmalarını, aralarındaki ilişkileri kuvvetlendirmeyi ve bu şehirlerin Avrupa Birliği gündeminin en üst sıralarında yer almalarını sağlamayı amaçlıyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi 2007 yılında EUROCITIES üyesi olmuştur.


EUROMED CITIES - Avrupa - Akdeniz Şehirleri Ağı

Gümrük vergileri, malların serbest dolaşımı, fikri ve mülkiyet hakları, mali hizmetler ve kamu alımları gibi alanlarda Akdenizli ortak ülkelerin yasa ve standartlarının hızlı bir biçimde AB’ninkilerle yakınlaşmasına şehir diplomasisi yoluyla katkı koymayı amaçlamaktadır. Lefkoşa Türk Belediyesi 2007 yılında EUROMED şehirler ağına kabul edildi.


OICC - İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı Aktif Üyeliği

İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı (OICC) 1978 yılında, İslam Konferansı Örgütünün Dışişleri Bakanları toplantısında alınan karar doğrultusunda kuruldu.

İslam kentlerinin kimliğinin ve tarihi mirasının korunması amacıyla kurulan teşkilat, düzenleyeceği konferanslar, seminerler ve uzman değişimleri gibi çalışmalarla, bu kentlerdeki yaşam standartlarının yükseltilmesini amaçlamaktadır.

2007 yılına kadar OICC Genel Konferanslarına “Gözlemci Üye” statüsünde katılan Lefkoşa Türk Belediyesi, Haziran 2007’de OICC’ye "Aktif Üye" olmuştur.


UCLG - Dünya Kentler ve Yerel Yönetimler Birliği

UCLG dünyadaki tüm yerel yönetimlerin birlik olmasını ve seslerinin uluslararası platformlar ile Birleşmiş Milletler’de duyurulmasını amaçlar.

Akdeniz belediyelerinin ilk ortak kurumsal diyalog platformu olan UCLG Akdeniz Komitesi, Avrupa, Afrika ve Ortadoğu/Batı Asya’nın kesiştiği bölgeyi kapsıyor.

Dünyadaki tüm yerel yönetimlerin en büyük küresel örgütüdür. Lefkoşa Türk Belediyesi, 2007 yılında Birleşik Şehirler ve Yerel Yönetimler (United Cities and Local Governments - UCLG) Akdeniz Komitesi’ne üye olmuştur.


LIKE - Avrupa Kültür Kentleri ve Bölgeleri Birliği

Merkezi Paris’te olan Avrupa Kültür Kentleri ve Bölgeleri Birliği, kısa adıyla “Like”, Avrupa genelinde, yerel yönetimin bütün düzeylerinden üyelerinin Avrupa kültür politikalarının kurulmasında aktif olarak yer almalarını amaçlar. Uzmanlar, danışmanlar, kültürel ağlar, seçilmiş sanatcılar ve temsilci derneklerinin teklif geliştirme ve bilgi değişimi konusunda devamlı olarak işbirliği sağlamalarını destekler.

Lefkoşa Türk Belediyesi, Avrupa Kültür Kentleri ve Bölgeleri Birliği’ne 2008 yılında üye olmuştur.


ICLEI - Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler

ICLEI yerel yönetim, ulusal ve bölgesel yerel yönetimlere sürdürülebilir gelişim taahhütleri yapan bir organizasyondur. ICLEI kapasiteyi yükseltmek için tekniksel danışmanlık, eğitim, bilgi servisi ve bilgi paylaşımı sağlayan, yerel seviyede sürdürülebilir gelişimin uygulanmasında yerel yönetimi destekler.

Lefkoşa Türk Belediyesi, 2002 yılında ICLEI üyesi olmuştur.


GDCO - Küresel Tasarım Şehirleri Organizasyonu

GDCO üye kentler arasında kentsel tasarım konularında fikir tartışmaları ve uygulamaları değişimini teşvik etmektedir. GDCO az gelişmiş ve gelişmiş ülkelerde aktif olarak yaşam kalitesini artırmak ve kentsel sorunları çözmek için kentsel tasarım kaynaklarına girme yollarını aramaktadır.

Lefkoşa Türk Belediyesi, 2012 yılında GDCO üyesi olmuştur.


UCLG-MEWA Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı

Teşkilatın temel amacı, “demokratik yerel yönetimin birleşik sesi ve dünya ölçeğinde savunucusu olmak ve yerel yönetimler ve uluslararası topluluk ile işbirliği içinde, değerlerini, amaçlarını ve çıkarlarını korumak”tır.

"Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler" olarak da anılan yeni dünya teşkilatı, uluslararası topluluk önünde yerel yönetimlerin etkin bir biçimde temsil edilmesini sağlayan, yerel yönetimler ve yerel yönetim birlikleri arasında uluslararası işbirliğini teşvik eden ve yerel yönetim konusunda dünya çapında temel bilgi kaynağı olan bir konumdadır.

Lefkoşa Türk Belediyesi, UCLG-MEWA'ya 2014 yılında üye olmuştur.


TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği, Türk Dünyası arasında mevcut olan ortak kültür ve medeniyet mirasını dikkate alarak, kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma yaklaşımı ile bilgi, görgü ve karşılıklı deneyimlerden yararlanmak hedefine sahiptir.

Tarihi ve kültürel mirası korumak, ekonomik, teknik, sosyal ve kültürel alanlar başta olmak üzere işbirliğini geliştirmek, kent ve kent yönetimlerinin sorunlarını ve çözüm yollarını belirlemek, ortak çözümler aramak ve uygulama çalışmaları yapmak ve kent yönetimi ve kent kültürü konusunda yeni modelleri araştırmak ve geliştirmek amacıyla çalışmalar yapmak, yaptırmak ve yapılan çalışmaları desteklemektir.

Lefkoşa Türk Belediyesi, 2014 yılında Türk Dünyası Belediyeler Birliği'ne üye olmuştur.


MAYORS FOR PEACE – Barış için Belediye Başkanları

Barış için Belediye Başkanları, barışın teşviki için adanmış kentlerin uluslararası bir organizasyon olup, 1982 yılında kurulmuştur. Barış için Belediye Başkanları, şehirler arasında yakın işbirliği yoluyla, nükleer silahların kaldırılması gerekliliği konusunda uluslararası kamuoyunun bilinçlendirilmesi için çaba gösteren, açlık ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için çalışarak gerçek ve kalıcı bir dünya barışının gerçekleşmesine katkıda bulunan, yerel çatışmalardan kaçan mültecilere yardım ederek insan haklarını destekleyen, çevreyi korumak ve insanın aile içinde barışçıl bir şekilde birarada yaşamasını tehdit eden diğer sorunları çözmek için çalışan bir organizasyondur.

Lefkoşa Türk Belediyesi, 2005 yılında Barış için Belediye Başkanları’nın üyesi olmuştur.


EMCA- Avrupa Sivrisinek Kontrol Birliği - European Mosquito Control Association

Mevcut ekosistemde sivrisineklere karşı mücadele, sivrisineklerden bulaşan çeşitli hastalıklar, iklim değişimlerinin sivrisinek kontrolüne etkileri, mücadelede kullanılan çeşitli uygulama teknikleri ile kimyasal ve biyolojik ürünler hakkında çeşitli seminer ve etkinlikler düzenleyen bir organizasyondur.


Forum For Cities in Transition (FCT) - Geçiş Dönemindeki Şehirler Formu

Geçiş Dönemindeki Şehirler Formu (FCT), bölünmüş toplumlardan temsilcileri bir araya getirmek için kurulmuştur. FCT’nin yol gösterici ilkesi; bölünmüş bir şehrin başka bölünmüş bir şehire yardım etmek için en uygun pozisyonda olmasıdır. Her yıl konferanslar düzenleyen FCT, çeşitli ülkelerden ve bölünmüş şehirlerden temsilcileri bir araya getirerek bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlamasının yanısıra şehirlerin barış sürecine katkı koymak için çeşitli imkanlar sağlamaktadır.

Lefkoşa Türk Belediyesi 2009 yılında FCT’ye üye olmuştur.

Supportscreen tag