fbpx
Defin İşleri Birimi
22 Nisan 2015
İmar Şubesi
22 Nisan 2015

Basın Birimi

LTB Başkanı, Belediye Meclisi ve LTB’ye ilişkin günlük olarak tüm yazılı ve görsel haberlerin takibi, haberin görüntülenmesi, yazılması ve servis edilmesi, haberin görüntülenmesinden sorumludur. Haber arşivinin hazırlanması, gazetelere verilen ilan, duyuru ve reklamların iletilmesi ve mali takibinden sorumludur. Basın Birimi ayrıca LTB’nin aylık gazetesinin hazırlanması ve dağıtımı, Belediye Meckisi toplantılarının canlı yayınlanması ve web sitesi ile dijital mecradaki LTB sayfalarına içerik ve teknik destekten sorumludur.

 

185 Şikayetler Birimi ve Beyaz Masa

LTB’nin yurttaşların görüş, öneri ve şikayetlerine anında cevap vermek amacı ile hizmet vermekte olan 185 Şikayetler Birimi ile Beyaz Masa, telefon ile gelen şikayetlerin kayıt altına alınarak ilgili müdür muavinine iletilmesi ve sorunun çözümüne yönelik yurttaşları bilgilendirmele görevlidir.

 

Dış İlişkişler Birimi

Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık (AB Koordinasyon), Dışişleri Bakanlığı, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği ve adadaki tüm yabancı elçilikler, AB Destek Ofisi, UNDP (BM Kalkınma Programı) ile bağlantı olarak çalışmalarını sürdüren Dış İlişkiler Birimi, kardeş şehirlerle yapılan protokoller, uluslararası üyelik şartnameleri, belediye personel yasası, belediyeler yasası, iş yasası, toplu iş sözleşmesi, AB proje sözleşmeleri çerçevesinde görev yapmaktadır.

Dış İlişkiler Birimin görev alanı aşağıdaki gibidir:

 • Kıbrıs’ta bulunan veya Kıbrıs’a akredite olan yabancı büyükelçi, misyon şefi, diplomat, BM yetkilisi ve uluslararası fon kuruluşları temsilcilerinin periyodik olarak Belediye Başkanı ile temaslarını yürütmek; bunun için gerekli davetleri yapmak ve bu kişiler ile sürekli ve birebir temas halinde olmak, onlara makamlarında ziyaretler gerçekleştirmek;
 • Belediyemizce yapılan çalışmaları yabancı misyon temsilcilerine tanıtmak; yabancı ülke temsilcileriyle ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla periyodik olarak düzenledikleri etkinlik ve resepsiyonlarda belediyemizi temsil etmek;
 • Çeşitli özel günlerde, yabancı büyükelçi, misyon şefi, diplomat, BM yetkilisi ve uluslararası fon kuruluşları temsilcilerini bir araya getirecek etkinlikler düzenlemek,
 • Yabancı fon kuruluşları ile yakın diyalog içerisinde olarak, sunulan kaynak paketlerinden yararlanabilmek için gerektiğinde projeler hazırlamak
 • Ülkemizi ziyaret eden üst düzey yabancı yetkililerin Belediye Başkanı ile görüşmelerini sağlamak; yabancı Parlamenter, Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi gibi kimselerin Lefkoşa’ya davet edilmeleri yoluyla ikili temaslar gerçekleştirmek,
 • Kalkınmış ülkelerdeki şehircilik yapısını incelemek; birikimlerinin aktarılmasına zemin hazırlamak ve beledi konulardaki deneyimlerinden yararlanmak amacıyla eğitici ziyaretler düzenlemek; yurtdışında toplantı, fuar, seminer, konferans, festival ve eğitim programları gibi uluslararası etkinliklere katılım sağlayarak Lefkoşa Türk Belediyesi’ni uluslararası arenada temsil etmek,
 • Dış ülke belediyeleri ile yeni kardeş şehir ilişkileri başlatmak; yerel ve bölgesel sorunlara ortak çözümlerin oluşmasına imkan sağlayacak işbirlikleri yapmak,
 • Yeni uluslararası yerel yönetim örgütlerine üyeliğimizi sağlamak, bu sayede uluslararası tanınmış kimliğimizi güçlendirmek; uluslararası arenada Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Lefkoşa Rum Belediyesi ile aynı kulvarda bulunmasını sağlamak; lobicilik faaliyetleri gerçekleştirmek suretiyle diğer dünya belediyeleri ile koordinasyon içerisinde olmak,
 • Mevcut ve gelecekteki kardeş şehirlerimizle, kültür, sanat, spor ve sosyal aktiviteler düzenlemek;
 • Teknik konularda işbirliği çalışmaları yürütmek;
 • Üniversiteler, okullar, meslek odaları, dernek ve belediyelerin işbirliğiyle ortak projeler hazırlamak;
 • Gençlik değişim programları düzenlemek;
 • Ticaret odalarının ve üniversitelerin kardeş birliktelikler oluşturmasına katkıda bulunmak
 • Yerli üniversiteler ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği çerçevesinde Lefkoşa’nın ihtiyaçlarına yönelik uluslararası toplantı, seminer, konferans ve kongre düzenlemek,
 • Belediyemizin düzenlemekte olduğu kültür festivallerinin uluslararası katılım bağlamında nitelik ve niceliğinin artırılmasını sağlayarak yurtdışındaki benzer organizasyonlarda şehrimizi temsil etmek,
 • Yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen çeşitli toplantılarda sunulmasını teminen belediyemizi ve kentimizi tanıtıcı yabancı dilde envanter hazırlamak,
 • Yabancı basında belediyemiz ve kentimiz hakkında çıkan haberleri takip ederek hakkımızda daha sık pozitif yayınlar yapılmasını sağlayacak girişimlerde bulunmak,
 • Belediyenin web sitesi’nin yabancılara kentimizi ve faaliyetlerimizi tanıtıcı şekilde yeniden yapılandırılmasına ve güncellendirilmesine katkı koymak

 

Halkla İlişkiler Birimi Görev ve Sorumluluklar

 • Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar, ülkede bulunan yabancı büyükelçiler ve tüm diğer yerel protokol davetlerin yapılması ve tanıtımı ile ilgili işleri yürütmek. Belediye Başkanı ile temaslarındaki protokol organizasyonlarını yapmak.
 • Belediye personel yasası, belediyeler yasası, iş yasası, toplu iş sözleşmesi, çerçevesinde işleri yürütmek.
 • Belediyenin yurttaşlar ve kuruluşlarla olan ilişkilerinin düzenli bir şekilde yürütülmesine sağlamak.
 • Belediyemizce yapılan çalışmaları en iyi şekilde tanıtmak, haber vermek, ayrıca yurttaşların belediyenin tüm yapılan faaliyetlerinden haberdar olabilmeleri için belediyenin gazetesini etkili biçimde yurttaşlara dağıtmak .
 • Çeşitli özel günlerde etkinlikler düzenlemek.
 • İhtiyaçlı yurttaşlara yönelik yardım amaçlı projeler hazırlamak.
 • Beledi konulardaki deneyimlerinden yararlanmak amacıyla eğitici ziyaretler düzenlemek, yurtdışında toplantı, fuar, seminer, konferans, festival ve eğitim programları gibi uluslararası etkinliklere katılım sağlayarak Lefkoşa Türk Belediyesi’ni uluslararası arenada temsil etmek.
 • Belediye Başkanı’nı ile yurttaşlar arasındaki toplantı, organizasyon vb.. organizasyonları düzenlemek
 • Kültür, sanat, spor ve sosyal aktiviteler düzenlemek;
 • Üniversiteler, okullar, meslek odaları, dernek ve belediyelerin işbirliğiyle ortak projeler hazırlamak;
 • Yurtiçi ve yurtdışında LTB’nin temsil edileceği her türlü platformda belediyemizi ve şehrimizi tanıtıcı envanter hazırlamak.
 • Sosyal medya mecralarında LTB hesaplarının yönetimini yapmak, buradan gelen görüş ve önerileri dikkate alıp hayata geçmesini sağlamak, şikayetleri ilgili birimlere yönlendirip takibini yaparak yurttaşlara bilgilendirmede bulunmak
 • Belediyenin web sitesinin yurttaşlara şehrimizi ve faaliyetlerimizi tanıtıcı şekilde yeniden yapılandırılmasına ve güncellenmesini sağlamak.

 

Eğitim Birimi

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin personeli, belediyemizin hizmet için kaynağıdır. Emeği, bilgiyi, beceriyi temel alan, sosyal adalet ve insan odaklı yaklaşımımız ile çalışanlarımızın potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmelerine imkan sağlamaktayız. Bu kapsamda Eğitim Birimi, ihtiyaç ve talep doğrultusunda personelimize eğitimlerini organize etmektedir. Bununla birlikte toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme amacı ile düzenlenecek çalışmalardan sorumludur.

 

İnsan Kaynakları Birimi

Lefkoşa’ya ve şehrin sakinlerine daha iyi hizmet verebilmek için en büyük kaynağımız olan personelimizin kendi iç işleyişimize ilişkin işlemlerinden İnsan Kaynakları Birimimiz sorumludur.

 

Kontrol ve Denetim Birimi

Lefkoşa Türk Belediyesi ilişkin idari işleyişinden sorumludur. Demirbaşların kayıt altına alınması, araç filosunun tamirine ilişkin mali işlemleri yapılması, atölyelerdeki alet ve makinelerin sayım ve kontrolü, belediye şubelerinin kırtasiye taleplerinin kaydı, tüm belediye personel, bina, araç ve ekipmanlarının sigorta işlemlerinin yapılması, hurda satışı, ihale şartnamelerinin hazırlanması ve takibi ile görevlidir.

 

Satın Alma Birimi

Satın Alma Birimi, belediye bünyesinde bulunan tüm şube ve birimlerin malzeme taleplerini en çabuk, en uygun ve kontrollü bir şekilde satın alınmasından, talep edilen malzemenin tüm fiyat araştırmasından sorumludur. Ayni zamanda da tüm şubelerin aylık giderlerinin kayıt ve raporlama işlemlerini gerçekleştirir.

 

Teknik Birim

Belediye binası ve diğer yerlerdeki şubelerde, mekanik ve teknik olarak oluşan tüm arızaların giderilmesi, genel bakım ve onarımından sorumldur.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag