fbpx
Temizlik Şubesi
21 Nisan 2015

Çevre Şikayetleri ve İlaçlama Birimi

Çevre sağlığı ve toplum sağlığı ile alakalı her türlü konunun değerlendirildiği, kamu sağlığına etkiyen konulara Belediyeler Yasasının verdiği yetkiler çerçevesinde çözüm getirilen birimizdir. Bunların başında rogar, pis su kuyusu veya lavabo suyu şikayetleri, çok sayıda kümes hayvanı beslenmesi, çöp ve moloz dökme şikayetleri, konutlardaki eksik çöp kutuları ile ilgilenmektedir. Kamu sağlığının korunması için haşere ile mücadelesinin ve ilaçlaması yapılmaktadır. Bu çerçevede başta sivrisinek olmak üzere karasinek ve küp düşen (tatarcık) ile mücadelesi yapılmaktadır. Mücadelede öncelikle sivrisinek kaynaklarının kurutulması için Lefkoşa’daki tüm bölgeler düzenli gezilmekte ve gerektiğinde tüm konutların bahçelerindeki varil, kova ve benzeri su birikintileri kurulmaktadır. Karasinekle mücadelede ise zaman zaman çöp konteynerlerinin ilaçlaması yapılmaktadır.

Uçan haşere ile mücadelenin yanında evlerimizin içinde veya bahçemizde bulunabilen fare, sıçan, kene, pire, hamamböceği, tahtakurusu, kırkayak ve böğ olarak bilinen Kıbrıs tarantulasına karşı ilaçlama yapılmaktadır. Her yıl rutin olarak yaptığımız Lefkoşa geneli entegre hamamböceği mücadelesi dışında diğer ilaçlamalar yurttaşlardan gelen taleplere göre 24 saat içinde yapılmaktadır. Haşere ile mücadele konusunda Lefkoşa genelindeki tüm ilkokul ve ortaokullara eğitimler verilmektedir.

Kuzey Kıbrıs’ta yılın 12 ayı sivrisinek larva mücadelesi yapan tek belediye olarak, dereleri, göl, göletleri, bodrum katlarında biriken suları devamlı kontrol edip gerektiğinde biyolojik larvasitlerle ilaçlamasını yapılmaktayız. Şubemiz iki veteriner hekimle faaliyet gösteren bilimsel gelişmeleri ve ilaç piyasasını devamlı takip eden halk sağlığı için en iyi ilaçları seçen bir yapıdadır.

Bunlara ek olarak Lefkoşa genelindeki tüm köpeklerin ruhsatlandırılma işlemleri gerçekleştirilmektedir. Veteriner Dairesi ile işbirliği içerisinde tüm kayıtlı köpeklere ruhsat çıkartmaktadır.

Çarşı Birimi

Özellikle Lefkoşa Surlariçi bölgesinde yaşayan yurttaşlarımıza kolaylık sağlamak maksadıyla belediyeye ilişkin ödemelerin gerçekleştirilebileceği bir de vezne bulunmaktadır. Ayrıca, Bandabulya’ya yakın bir konumda olan Arasta Bölgesi’nde aktif olarak denetim yapılmakta, bölge halkından 185 numaralı LTB şikayet hattına gelen şikayetler değerlendirilip zaman kaybetmeksizin müdahale edilmektedir. Bu birimde bulunan memur ve zabıtalarımız esas görevi satılan gıdaların kontrolü ve bölge esnafının kurallara uymasının yanında esnafın sorunları çözüm bulmaktadır.

Köpek Ruhsatları

Vatandaşlar besledikleri köpeklere ruhsat çıkartmakla yükümlüdürler. Ruhsatsız köpek beslemek Fasıl 52 Köpekler Yasası gereği suç sayılmaktadır. Bu nedenle köpeklerine ruhsat çıkartmaları için öncelikle veteriner hekiminiz tarafından çiplenmesi gereklidir.

Ruhsatlandırma İşlemleri için Gerekli Evraklar

Veteriner hekiminizin verdiği pembe nüsha veya Veteriner Dairesi’nin kimlik kartı

Ruhsat Ücretleri

Erkek köpeklerin ruhsat harcı 12 TL , dişi köpeklerin ruhsat harcı ise 35 TL olarak uygulanmaktadır.

 

İşyeri İzinlendirme ve Denetim Birimi, halk sağlığını etkileyecek işlerle uğraşan işyerlerinin izinlendirilmesini ve sağlık yönünden denetimlerinin yapılması faaliyetlerini yürütmektedir.

Yaşlılara Hizmet Birimi, Lefkoşa sınırları içerisinde ikamet eden 65 yaş üzeri yaşlıların sağlık ve sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi çalışmalarını yürütmektedir.

İşyeri İzinlendirme ve Denetim Birimi

Şubemizin yürüttüğü tüm faaliyetler 51/1995, 33/2001 ve 2/2003 sayılı “Belediyeler Yasası” ve bu yasanın 82 ile 133’üncü maddeleri altında hazırlanan “Lefkoşa Türk Belediyesi Açılması İzne Bağlı Olan İşyerlerinin Çalışma Koşullarını Düzenleyen Tüzük” uyarınca yapılmaktadır.

İşyerlerinin İzinlendirilmesi

Belediyeler Yasası’nın 82’nci maddesinde belirtilen denetime tabi işyerleri (oteller, pansiyonlar, yatıevleri, özel yurtlar, lokantalar, kafeteryalar, berber ve kuaför salonları, içki içilen yerler, pastane ve fırınlar, gıda imalathaneleri, marketler, bet ofisleri, internet cafeler, su kuyuları, su istasyonları, kreş ve etüdler, vb.) belediyeden izin almadan işyerlerini açamazlar ve çalıştıramazlar.

 1. maddede tanımlanmamış olan, denetime tabi olmayan işyerleri de belediyemize başvurmaları durumunda açıldıktan sonra Meslek İzni(Belediyeler yasası madde:81) alabilirler.

Başvuruda bulunan işyerleri, denetlenerek uygun görülmesi halinde izin verilir. İzinsiz çalışan, sağlığa uygun olmayan şartlarda çalışan işyerlerine ihbar, sabit para cezası ve kapatma gibi işlemler uygulanarak müdahale edilir.

İşyeri İzin Belgesi

İşyeri İzin Belgesi her takvim yılı için verilir.

İşyeri İzni alınması için İşyeri İzin Başvuru Formu doldurularak ve formda belirtilen evrakların birer kopyası eklenerek şubemize başvuru yapılmalıdır.

İzin yenileme başvurusunda bulunacak işletmeciler, ekte bulunan İzin Yenileme Formu ve bu formda belirtilen evrakların birer kopyası ile şubemize başvuru yapmalıdır.

İşyeri izinleri için yasa gereği 12 TL ’dir.

Meslek İzin Belgesi

Meslek İzin Belgesi bir kez verilir ve aynı iş aynı adreste devam ettiği sürece geçerlidir.

Meslek İzni alınması için İşyeri İzin Başvuru Formu doldurularak ve formda belirtilen evrakların birer kopyası eklenerek şubemize başvuru yapılmalıdır.

Meslek izinleri için 2 TL ücret alınmakta olup, izin yenilemeler ücretsiz yapılmaktadır.

Evrak eksikliği bulunan işyerlerine 23.01.2014 tarihli, 15/2014 sayılı meclis kararı uyarınca sağlık yönünden uygun olması ve çevre rahatsızlığı yaratmaması durumunda Geçici İzin verilebilir. Bu işlem karşılığında 500 TL ücret alınır.

İşyerlerinin Denetlenmesi

İşyerleri en az tüzükte belirtilen sıklıkta ve belirtilen kriterlere göre denetlenmektedir.

İşyerleri Denetimi Esnasında Dikkat Edilen Hususlar

Çalışanların

 • sağlık karneleri,
 • imalat yapılan ve hizmet verilen alanların temizlik ve hijyeni,
 • üretilen ve satılan ürünlerin genel sağlık durumu,
 • uygun şekilde muhafaza edilip edilmediği,
 • ürünlerin son kullanım tarihlerinin geçip geçmediği kontrol edilir.

Uygunsuz bir durum görülmesi halinde; denetim ekibinin karar vereceği aşağıdaki işlemlerden birisi uygulanır:

 • İhbarname verilmesi
 • Ürünlerin toplanması
 • Sabit para cezası uygulanması
 • İşyerinin faaliyetinin durdurulması
 • İşyerinin mühürlenerek kapatılması

Numune Alma İşlemleri

Şubemizin piyasa denetimleri kapsamında satışa sunulan et ürünleri, süt ürünleri ve içme sularından, ayrıca vatandaşlardan gelen şikayetler doğrultusunda tüm gıda maddelerinden numune alınarak Devlet Laboratuvarı veya Veteriner Dairesi Laboratuvarında analizleri yaptırılır. Analiz sonucu sağlığa uygun çıkmayan ürünler için gerekli müdahale işlemi ,şubemiz tarafından gerçekleştirilir ve bu ürünler piyasadan toplatılır. Ayrıca Lefkoşa şebeke suyunun kontrolleri de şubemiz tarafından her ay gerçekleştirilir. Bu kapsamda tüm bölgelerden numuneler alınarak analizler yaptırılır. Herhangi bir uygunsuzluk durumunda Su Şubesi ile birlikte gerekli düzeltmeler ve uyarılar yapılır.

Sağlık Karnesi Çıkarılması

Denetime tabi işyerlerinde çalışan kişilerin belediyemizden sağlık karnesi çıkarmaları ve bu karneleri 6 ayda bir yenilemeleri gerekmektedir.

Sağlık Karnesi Başvurusu için Gerekli Evraklar

 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Kimlik kartı (KKTC vatandaşları için) veya pasaport (TC ve diğer uyruklar için) ile birlikte yapılır. Pasaport ile yapılacak başvurularda, pasaportta geçerli çalışma izni mühürü bulunmalıdır.

Sağlık karnesi ücreti başvuru esnasında ödenir.

Sağlık Karnesi Yenileme İşlemi için Gerekli Evraklar

 • Mevcut sağlık karnesi ve kimlik kartı (KKTC vatandaşları için) veya pasaport (TC ve diğer uyruklar için)

Sağlık karnesi işlemi için alınan harç miktarı yasa gereği 10 TL ’dir.

İmha İşlemleri:

Firmaların çeşitli sebeplerden dolayı satışa sunması sakıncalı görülen ve imha etmek istediği ürünlerin imha işlemi şubemiz tarafından ve Vergi Dairesi ile işbirliği içerisinde gerçekleştirilir.

İmha işlemi yapmak isteyen işletmeler, Vergi Dairesi’ne sunulan ve imha edilecek ürünlerle ilgili bilgileri içeren listeleri önyazısı ile birlikte 3 kopya halinde şubemize sunar. Başvuruda bulunan işletmeciye imha işlemi için randevu verilir. İmha işlemi şubemiz ile Vergi Dairesi memurları gözetiminde gerçekleştirilir ve imha işlemleri için 100 TL Harç alınmaktadır.

İmha işlemi ücreti ise başvuru esnasında ödenir.

Yaşlılara Hizmet Birimi

Yaşlılara Hizmet Birimimiz 65 yaş ve üzerindeki üyelerine çeşitli hizmetleri ücretsiz olarak verir. Üye olmak için gerekli koşullar ve belgeler;

 • K.K.T.C Vatandaşı olmak
 • 65 Yaş ve üzeri olmak
 • Muhtardan ikametgah belgesi
 • Kimlik Kartı fotokopisi
 • 2 Adet vesikalık resim

Bu belgeler ile belediyemize başvuru yapılarak aşağıda belirtilen hizmetlerden faydalanılabilir:

HEMŞİRELİK HİZMETİ

 • Ayda bir kez Şeker ve Tansiyon ölçümü
 • Pansuman işlemi
 • Kan alımı, hastahaneye ulaşımı ve sonuçların üyeye teslimi.

HASTAHANE HİZMETİ

 • Muayene için randevu alma ve hastaneye ulaşım
 • Oksijen tüpü dolumu ve teslimi (sadece ihtiyaçlı üyelere verilir)
 • Sosyal Sigorta kartı mühürletme (sadece ihtiyaçlı üyelere verilir
 • Diyaliz ve Fizik tedavi merkezine ulaşımı sağlama

PSİKOLOG / PSİKOLOJİK DANIŞMAN / SOSYOLOG HİZMETİ

 • Yeni kayıt / Anket
 • Psikolog ve Danışmanlık hizmeti
 • Sık ziyaret
 • Doğum günü kutlaması ( Telefonda arama ile)

DİYETİSYENLİK HİZMETİ

 • Yeni diyet yazımı
 • Diyet takibi

KUAFÖRLÜK / BERBERLİK HİZMETİ

 • Saç kesimi
 • Saç boyama
 • Tüy alımı
 • Sakal traşı (yatalak hastalar için geçerlidir)

TAMİRAT VE TESİSAT HİZMET İ (sadece ihtiyaçlı üyelere verilir)

 • Küçük Su Tesisatı tamirleri
 • Küçük ev tamiratları Vb.

SOSYAL ETKİNLİKLER

Bu kapsamda üyelere Şartlar uygun olması durumunda sosyal amaçlı etkinlik ve geziler düzenlenmektedir. Ayrıca

 • Anneler günü
 • Babalar günü
 • Yaşlılar Haftası
 • Yeni Yıl , gibi özel günlerde küçük birer hediye dağıtımı veya kutlama yapılmaktadır.
Facebook Yorumları
Supportscreen tag