fbpx
İmar Şubesi
22 April 2015
Park ve Bahçeler Şubesi
22 April 2015

Devlet karayolları dışında kalan ve yol olarak tanımlanan alan içerisinde bulunan yollar , köprüler , sanat yapıları , yol altyapıları , yol kaplamaları , kaldırımlar , drenaj hatları . Meydan , cadde , sokak ve benzeri yerlerin isim levhaları ve bina numaraları .

Şubenin Görev ve Sorumlulukları

 1. Her çeşit yaya ve araç trafiği için yollar yapmak .Yollar , köprüler , sanat yapıları , kaldırımlar ve drenaj hatları yapmak , bakımını ve kullanılmasını sağlamak ve bunları geliştirmek ,
 2. Meydan , cadde , sokak ve benzeri yerlere verilen isimlerin levhalarını ve bina numaralarını asmak ve denetlemek ,
 • Bu işlere ilgili gerekli araştırmaları yapmak , idari ve teknik şartname ile projelerini hazırlamak , fiyat araştırması yapıp keşiflerini çıkarmak , ihale dosyaları hazırlamak ve ihaleye çıkmak , ihaledeki işleri yapmak , ihaleleri şartnamelere uygun olarak tamamlamak ve geçici kabul ile kati kabullerini yaparak ihale sürecini tamamlamak ,
 1. Sözlü ve yazılı tüm başvuruları değerlendirmek , yerinde inceleme yapmak ve başvuruları Belediye bakış açısı ile sonlandırmak , bilgileri gerekli yerlere aktarmak ve gerekmesi halinde başvuruları yazılı olarak yanıtlamak,
 2. Kaldırım yapılacak yerler ile asfaltlanacak yerlerin görülmesi , incelenmesi ve altyapı araştırmalarının yapılması , diğer altyapı servislerinin ( telefon, elektrik , su, kanalizasyon vb.) tespit edilmesi , maliyetlerinin çıkarılması ve yapımı için gerekli çalışmaların yapılması ,
 3. İhale ve diğer yöntemlerle Belediye tarafından yapılan kaldırım işlerinin kayıt altına alınması ,   elektronik ortama aktarılması ve bu kaldırımların ücretlerinin parsel sahiplerinden   alınabilmesi için Tapu Dairesi aracılığı ile bu parsellere engel konulmasını sağlamak , engelin kaldırılabilmesi için de , ödeme günündeki kaldırım yapım ücretinin tekrardan belirlenmesi ,
 • Milli günlerde , Protokol Müdürlüğünden alınan bayraklarla istenilen yerlerin   süslenmesini sağlamak .
 • Yollarda yapılacak olan kazılarla yol kapatma işlerinin izinlendirilmesi .

 

Kanalizasyon Şubesinin Görev ve Sorumlulukları

 • Mevcut kanalizasyon altyapı şebekesinin ve menhollerin bakım ve idamesinin sağlanması temizliğinin yapılması.

Projelendirme ve İhalelerin Kontrolluğu

Kanalizasyon projeleri şubemiz mühendisleri tarafından   hazırlanmaktadır. İhaleye çıkılan projeler ve teknik işler mühendislerimiz kontrollüğünde yürütülmektedir.

Vidanjör ve Tıkanıklık Hizmeti

Şubemize ait 2 adet vidanjör, kanalizasyon sistemine bağlı olmayan hanelere kuyu çekim hizmeti verilmektedir. Şubemize ait 1 adet jet aracı (tıkanıklık açma aracı) ve yeni alınan 1 adet combine kanal açma aracı ile mevcut kanalizasyon sistemine bağlı hanelerde oluşabilecek tıkanıkları açma hizmeti verilmektedir.

Mevcut Ev Bağlantılarının Gösterilmesi

Mevcut sistemde bağlantısı olan ve bağlanmak isteyen hanelere, ev bağlantı yerinin gösterilmesi ve yapım aşamasında teknik kontrollük hizmeti verilmektedir.

Vatandaş Hizmetleri (Başvurular ve Şikayetler)

Vidanjör, tıkanıklık hizmeti alımı ve ev bağlantısı başvurularının alınması, vatandaşımızın şikayetlerinin alınıp değerlendirilmesi ve gerken müdahalelerin yapılması görevlerimiz arasındadır.

Pompa İstasyonları Bakım ve İdamesi

Kanalizasyon Şubesine ait K.kaymaklı, Ortaköy, Kermiya, Haspolat ve Taşkınköy pompa istasyonu olmak üzere 5 adet pompa istasyonumuz vardır. Pompa istasyonları; bölgelerdeki kanalizasyon atık sularının toplanıp Haspolat Arıtma tesisine pompalandığı noktalardır. Şube için büyük önemi bulunan pompa istasyonlarının bakım ve idamesi şubemiz elemanları tarafından yapılmaktadır.

Atıksu Arıtma Tesislerimiz

Yeni Lefkoşa Atıksu Arıtma Tesisi ve Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi (eski) olarak iki tesis mevcuttur. Evsel atık sular yeni tesise yönlendirilmiş ve burada arıtılmaktadır. Sanayi tipi atıklar ise halen eski tesise dökülmektedir. Lefkoşa’nın iki toplumlu projesi olan yeni tesis son teknolojilere gore arıtım gerçekleştirmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS)

Mevcut ve projelendirilmiş olan kanalizasyon altyapı hatlarının Coğrafi Bilgi Sistemleri ortamında çizilmesi, veri havuzunun oluşturulması şubenin görevleri arasındadır.

 • Kanalizasyon altyapısı ve arıtma tesisleriyle alakalı olabilecek Avrupa Birliği ve Güney ile iki toplumlu projelerin yürütülmesi. Görüşmelerin sağlanması
 • Vidanjör ve Tıkanıklık Açma Hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar için herhangi bir evrak yada belge aranmayıp, Şubemize başvurmaları yeterlidir. Vidanjör ve Tıkanıklık açma hizmetinin ücreti 20 TL (KDV dahil) dir.

 

Kanalizasyon Şubesinin Hizmet Sınırları

Günümüzde Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları 79.76 km2 ’dir.

2008 yılına kadar 26.79 km2 olan Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları 2008 yılında köylerin belediyelere bağlanması kararıyla çıkarılan yasa doğrultusunda Hamitköy, Haspolat ve B.Kaymaklı’nın da katılması ile sınırlarını 52.97 km2 artırmış durumdadır.

Lefkoşa Belediye sınırların içindeki mahalleleri surlariçi Lefkoşa (eski kent) ve surlardışı Lefkoşa mahalleleri olarak iki kısma ayırmamız mümkündür. Surlariçi Lefkoşa 12 mahalleden, Surlardışı Lefkoşa ise 14 mahalleden oluşmaktadır.

 

MAHALLE ALAN (Km2 )
ABDİÇAVUŞ 0.04
AKKAVUK 0.06
ARABAHMET 0.11
AYDEMET 4.45
AYYILDIZ 0.03
BÜYÜK KAYMAKLI 17.89
ÇAĞLAYAN 0.34
GÖÇMENKÖY 0.95
HAMİTKÖY 17.71
HASPOLAT 17.37
HAYDARPAŞA 0.03
İBRAHİMPAŞA 0.09
İPLİK PAZARI 0.06
KAFESLİ 0.06
KARAMANZADE 0.07
KIZILAY 2.55
KÖŞKLÜÇİFTLİK 0.76
KUMSAL 0.42
KÜÇÜK KAYMAKLI 4.93
MAHMUTPAŞA 0.05
MARMARA 0.55
ORTAKÖY 6.99
SELİMİYE 0.14
TAŞKINKÖY 2.91
YENİCAMİ 0.1
YENİŞEHİR 1.1

 

Mevcut Kanalizasyon Hattı Şebekesi:

1978 -2013 yılları arasında yapılmış, Lefkoşa Türk Belediyesi İdari Hizmet alanı içerisinde kalan bölgelerde toplam menhol sayısı 3,626’ dır. Toplam ev bağlantı sayısı 11,115 adet olmakla birlikte, bunlar toplam 56,008 metre uzunluğundadır. Lefkoşa Türk Belediyesi İdari alan sınırı dahilindeki ana hatların toplam uzunluğu ise 179,045 metredir. Kanalizasyon hatlarının boru tip ve çapına göre mevcut hat uzunlukları ise aşağıdaki gibidir

Sınırlarımız dahilinde toplam 5 adet pompa istasyonu (Kermiya, Ortaköy, Taşkınköy, Küçük Kaymaklı ve Haspolat) ile 5 adet basınçlı hat mevcuttur. Basınçlı Hatların toplam uzunlukları 9,847 metredir.

 

 

HAT ADI ÇAP CİNSİ UZUNLUK (m)
Kermiya Basınçlı Hattı 300 HDPE 3.311
Ortaköy Basınçlı Hattı 150 HDPE 400
Haspolat Basınçlı Hattı 150 HDPE 2.813
Taşkınköy Basınçlı Hattı 400 HDPE 1.609
K.Kaymaklı Basınçlı Hattı 400 HDPE 1.713
Facebook Yorumları
Supportscreen tag