fbpx

Kanalizasyon Bağlantı/Tamirat/Tadilat/İlave Başvuru Formunu

Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ,
Ben / Biz aşağıdaki işlemler için gerekli iznin verilmesini talep ediyoruz .

  1. Müracaatçının/Müracaatçıların ad veya adları

2. Konutlar veya işyerlerinin inşaat ruhsatı numarası / numaraları ve tarihi /tarihleri:
3. Konutlar veya işyerlerinin referansı / referansları :

TL ödenmesi uygundur

İzin için ek şartlar:
Aşağıdaki müracaat formu ile birlikte sunulmalıdır.
1) Mal sahibi olduğuna dair ilgili belge (koçan vs...). Eğer kiracı ise kira mukavelesi veya
eşdeğerde belge, mal sahipleri veya kiracılar birden fazla ise bu form hepsi tarafından
veya birine verilen vekaletname tahtında imzalanacaktır.
2) Yapılacak olan bağlantının, vaziyetini, derinliğini, meyillini, şeklini, döşeme şeklini,
ölçülerini, metodunu, kullanılacak olan bağlantı borusunun malzemesini, varsa
herhangi bir pompa istasyonu, rogarları veya pis su dağıtım şebekesini içeren 1:100
ölçekli 96 Yolları ve Binaları Düzenleme Yasası ile bu Yasaya bağlı olarak çıkartılan
tüzüklere uygun 2 adet mimari planı
3) Tapu ve Kadastro Dairesi’nden mühürlü 2 adet yer planı.
a) Parselin hudutlarının ve yapılacak olan işin plana işlenmesi;
b) Rogarların ve pis su pompalarının planlara işlenmesi veya;
c) Eğer özel bir pis su dağıtım şebekesi varsa planlara işlenmesi;
4) Yetkili makamdan alınmış inşaat izninin bir suretinin eklenmesi;
5) Su sayaç numarasının veya müessese birden fazla ise sayaç numaralarının yazılması
 Bu belgeye ek olarak yanlarında koçan fotokopisi ile bağlantı yapılacak
parsele ait yer planı (site plan) fotokopisi getirmelidirler.
• Ev bağlantısı müracaat ücreti 250 TL + %16 KDV = 290 TL
Supportscreen tag