fbpx

İŞ YERİ İZİN YENİLEME MÜRACAAT FORMU

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığına, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları dahilinde aşağıda belirtilen adresteki binada iş yeri çalıştırmaktayım. Söz konusu iş yerime ait iznin;

yılı için yenilenmesini saygı ile arz ederim.

Dilekçeye Eklenecek Evraklar
1) Şehir Planlama Dairesi’nden alınacak “Planlama Onayı” izin belgesi.
Bu belgeyi almak için Şehir Planlama Dairesi’ne aşağıdaki evraklar sunulacaktır.
a. 3 Adet Koçan Fotokopisi
b. 3 Adet Yer (sight) Planı Fotokopisi
c. 3 Adet Kira Sözleşmesi Fotokopisi (Kiracı ise)
2) İşletme; şahıs işletmesi ise KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (Vatandaş olmayanlar KKTC’de iş kurma izni getirecektir), şirket ise şirket onay belgesi ve direktörler belgesi
3) Eski işyeri izin belgesi
4) Kira Mukavelesi
5) İşletmecinin LTB’den alacağı Borcu Yoktur Belgesi
Supportscreen tag