İŞ YERİ İZİN YENİLEME MÜRACAAT FORMU

Lefkoşa Belediye Başkanlığına,
Lefkoşa Türk Belediyesi hudutları dahilinde aşağıda belirtilen adresteki binada işyeri çalıştırmaktayım. Söz konusu işyerime ait izinin ............. yılı için yenilenmesini saygı ile arz ederim
Dilekçeye Eklenecek Evraklar
1. Şehir Planlama Dairesi’nden alınacak “Planlama Onayı” izin belgesi.
Bu belgeyi almak için Şehir Planlama Dairesi’ne aşağıdaki evraklar sunulacaktır.
a. 3 Adet Koçan Fotokopisi
b. 3 Adet Yer (sight) Planı Fotokopisi
c. 3 Adet Kira Sözleşmesi Fotokopisi (Kiracı ise)
d. Eğer açacağınız işyeri bir apartment katı veya altı ise; kat planı veya zemin kat planını sunmanız gerekmektedir.
2. İşletmecinin K.K.T.C Kimlik Kartı fotokopisi (Vatandaş olmayanlar K.K.T.C’de iş kurma izni getirecektir)
3. Eski işyeri izin belgesi
4. Kira Mukavelesi
Support