fbpx

İŞ YERİ İZİN MÜRACAAT FORMU

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığına,
Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları dahilinde aşağıda belirtilen adresteki binada iş yeri çalıştırmak istiyorum. Sağlık açısından gerekli denetimlerin yapılarak gerekli iş yeri izni verilebilmesi yönünde emirleriniz saygı ile arz olunur.
Başvuru için gerekli olan evrakları bu alandan yükleyebilirsiniz.
Bu dilekçeye eklenecek aşağıda dökümü verilen evraklar cepli bir dosya ile Belediyemize sunulacaktır.

Gerekli Evraklar
1. Şehir Planlama Dairesi’nden alınacak “Planlama Onayı” izin belgesi.
Bu belgeyi almak için Şehir Planlama Dairesi’ne aşağıdaki evraklar sunulacaktır.
a) 3 Adet Koçan fotokopisi
b) 3 Adet Sait Plan Fotokopisi
c) 3 adet Kira Sözleşmesi Fotokopisi (Kiracı ise)
2. İşletme; şahıs işletmesi ise KKTC Kimlik Kartı fotokopisi (Vatandaş olmayanlar KKTC’de iş kurma izni getirecektir), şirket ise şirket onay belgesi ve direktörler belgesi.
3. İşletmeyi işletecek olan şahıs mal sahibi ise koçan fotokopisi, eğer mal sahibi değilse buna ek olarak çalıştıracak kişi adına düzenlenmiş kira sözleşmesi.
4. Apartman altı v.b. gibi yerlerde (Restorant, Bar, İnternet Kafe) vb. koku, duman ve gürültü çıkarabilecek ve/veya Alkollü içki servisi yapılan işyeri çalıştıracak olanlar tüm kat sakinlerinin itirazları olmadığına dair sunacakları belge.
5. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Şirketler Mukayyitliği Resmi Kabz memurluğundan iş yeri isim tescili (Ticari Ünvan).
6. İşletmecinin LTB’den alacağı Borcu Yoktur Belgesi.
7. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’na üyelik belgesi veya Ticaret Odası’na üyelik belgesi.

8. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden ustalık belgesi. (Çalışanlardan en az birinin ustalık belgesi gerekmektedir).
9. İlgili Meslek kuruluşundan üyelik belgesi (Örnek: Berberler Birliği, Fırıncılar Birliği, Restorancılar Birliği vb…)
10. Ekmek fırını, süt ürünleri imalatçılar, her türlü imalathane, kuru temizleyiciler
vb. işyeri çalıştıracak olanlar Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nden alacakları
izin belgesi.
11. Otel, bar, gazino, sinema, disko, içkili yer vb. işyeri çalıştıracaklar için Karakter Belgesi getirecektir.
Supportscreen tag