İŞ YERİ İZİN MÜRACAAT FORMU

Lefkoşa Belediye Başkanlığına,
Lefkoşa Belediye hudutları dahilinde aşağıda belirtilen adresteki binada işyeri çalıştırmak istiyorum. Sağlık açısından gerekli denetimlerin yapılarak gerekli işyeri izni verilebilmesi yönünde emirleriniz saygı ile arz olunur.
Başvuru için gerekli olan evrakları bu alandan yükleyebilirsiniz.
Bu dilekçeye eklenecek aşağıda dökümü verilen evraklar cepli bir dosya ile Belediyemize sunulacaktır.
Gerekli Evraklar
1. Şehir Planlama Dairesi’nden alınacak “Planlama Onayı” izin belgesi.
Bu belgeyi almak için Şehir Planlama Dairesi’ne aşağıdaki evraklar sunulacaktır.
a. 3 Adet Koçan fotokopisi
b. 3 Adet Sait Plan Fotokopisi
c. 3 adet Kira Sözleşmesi Fotokopisi (Kiracı ise)
d. Eğer açacağınız işyeri bir apartman katı veya altı ise; kat planı veya zemin kat planını sunmanız gerekmektedir.
2. İşletmecinin KKTC Kimlik Kartı fotokopisi. (Vatandaş olmayanlar KKTC’de iş kurma izni getirecektir).
3. İşletmeyi işletecek olan şahıs mal sahibi ise koçan fotokopisi, eğer Mal Sahibi değilse işletmeyi çalıştıracak kişi adına düzenlenmiş kira sözleşmesi ve koçan fotokopisi.
4. Apartman altı v.b. gibi yerlerde (Restorant, Kafeterya, Bar, Kahvehane) vb. nitelikli işyeri çalıştıracak olanlar tüm kat sakinlerinin onayını gözteren ve tümüne imzalatılmış bir belge.
5. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Şirketler Mukayiyitliği Resmi Kabz Memurluğundan işyeri
isim tescili (Ticari Unvan).
6. Söz konusu binanın Emlak Vergisi’nin ödendiğine dair belge (LTB Emlak Bölümü).
7. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına üyelik belgesi veya Ticaret Odası’na üyelik belgesi.
8. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden ustalık belgesi.
(Çalışanlardan en az birinin ustalık belgesi gerekmektedir).
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ
İŞ YERİ İZİN MÜRACAAT FORMU
9. İlgili Meslek kuruluşundan üyelik belgesi (Örnek: Berberler Birliği, Fırıncılar Birliği, Restorantcılar Birliği, vb.)
10. Ekmek fırını, süt ürünleri, imalatçılar, kuru temizleyciler, lokanta, restorant vb. işyeri çalıştıracak olanlar Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nden alacakları izin belgesi.
11. Binanın 1/100 ölçekli fonksiyon planı.
12. Otel, bar, gazino, pub, sinema, diskotek, içkili yer, v.b. işyeri çalıştıracak olanlar Karakter Belgesi getirecektir.
Support