fbpx

BEYAZ YASEMİN BAŞVURU FORMU

Forma eklenecek belgeler:
1. Başvuru ücretinin makbuzu
2. İşyeri İzin Belgesinin kopyası
3. Personelin önceden katıldığı hijyen eğitimi varsa sertifikaların kopyası
Supportscreen tag