Kadın Sığınma Evi Projesi

Yaşlılar için Sosyal Tesis Projesi
7 Ocak 2016
LTB Yeni Açık Pazar Projesi
7 Ocak 2016

Kadın Sığınma Evi Projesi

Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi 25 Kasım 2016 tarihi itibariyle hizmet vermeye başlamıştır. Kadın Sığınma Evi; Şiddete uğrayan kadınların can güvenliği tehlikesi veya şiddet ortamından uzaklaşmak istemeleri durumunda çocukları ile birlikte kalabilecekleri yaşam alanlarıdır. Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi toplamda 7 kadın ve 14 çocuğa hizmet verebilecek kapasitedir. Annesi ile gelen çocuk sayısının, belirlenen sayıyı aşması durumunda fiziki şartlarda gerekli düzenlemeler yapılır. Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne yerleşmek isteyen kadınların öncelikli olarak başvuru öyküleri alınır, bu durum LTB Danışma Kurulu’na iletilir ve Danışma Kurulu onay verdiği takdirde başvuran kadın, çocuk veya çocukları varsa onlarla birlikte Kadın Sığınma Evi’ne Kadın Sığınma Evi personelleri tarafından yerleştirilir.

Yerleştirilme işleminden önce, Danışma Kurulu tarafından Kadın Sığınma Evi’ne kabul edilen kadının okuyup imzalaması gereken tutanaklar bulunmaktadır.

 

Bina ve İskan Durumu:

LTB Kadın Sığınma Evi; kent içinde, kadınlar ve çocukların toplumdan soyutlanmadan yaşayabilecekleri, sosyal aktivitelerini sürdürebilecekleri ve günlerini huzur içinde geçirebilecekleri sakin, ilgi çekmeyen bir konumda yer almaktadır. Gizliliğin sağlanabilmesi için bina müstakil ev niteliğindedir. Binanın hem ön kapısı hem de arka kapısı güvenlik kameraları ile döşenmiştir. Gerekli güvenlik tedbirleri polis ve LTB Zabıta Şubesi tarafından sağlanmaktadır.

 

Kuruluş Bölümleri:

LTB Kadın Sığınma Evi’nde, ihtiyaca göre, iklim, binanın fiziksel koşulları ve olanaklar dikkate alınarak düzenlenmiş olup; yatak odaları, ortak alan olarak kullanabilecekleri bir salon, mutfak, tuvaletler ve duş kabinleri, çocuklar için oyun odası ve kütüphane, büyük bir bahçe ve kadın sığınma evi personelleri için ayrı bir ofis odası tasarlanmış ve yapılmıştır. Bölümlerin ev ortamına benzer bir şekilde döşenmesine özen gösterilmiştir. Kadın Sığınma Evi iklim şartlarına göre ısıtılır ve soğutulur.

 

Genel İşleyiş, Başvuru ve Sığınma Evi’ne Kabul:

Kadın Sığınma Evi’nin Adres ve telefonları gizli tutulur. Kalan kadın ve çocukların ziyaretçi kabul etmesi kesinlikle yasaktır. Kadın ve çocuklarla ilgili bilgi ve belgeler açıklanmaz. Dosyalar, gizlilik ilkesine göre düzenlenir ve saklanır, sığınma evi dışına çıkarılmaz. Sığınma evi ile ilişkili olarak verilecek raporlarda da gizlilik ilkesi özenle korunur. Mahkeme kararı olmadıkça hiçbir kuruma verilmez.

Sığınma evini  tanıtan tabela asılmaz, binasında açılış töreni düzenlenmez ve sığınma evine doğrudan başvuru kabul edilmez.

 

Sığınma Evi’ne Başvuru, Kabul ve Ayrılış :

a-)Kadın Sığınma Evi’ne Kabul Edilecek Kadınlar:

 • Fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınlar
 • Şiddet nedeni ile boşanma girişiminde bulunduğu için gidecek yeri olmayan kadınlar
 • Resmi makamlar (polis, Alo 183,Elçilik vb.) aracılığı ile ya da doğrudan başvuran, şiddet nedeni ile evini terk etmiş kadınlar

 b-)Kadın Sığınma Evi’ne Kabul:

Kadın Sığınma Evi’ne başvuran kadınların önce başvuru öyküleri alınır, bu başvuru öyküleri Danışma Kurulu’na iletilir. Danışma Kurulu en fazla 3 saat içinde başvuruyu değerlendirir ve onay verdiği takdirde kadının ve varsa çocuk veya çocuklarının yerleştirme işlemleri başlatılır. Kadın Sığınma Evi’ne kabulü yapılan her kadın için aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir dosya hazırlanır:

 • Ön görüşme Formu
 • Risk Değerlendirme Raporu
 • Özel Bilgi Notu
 • Kimlik kartı Fotokopisi
 • Diğer (darp raporu, boşanma ve diğer davalarıyla ilgili evrak, avukatının kartı, vb.)
 • Emanet İşlemleri Tutanağı

c-)Kadın Sığınma Evi’nden Ayrılış:

Kadın Sığınma Evi’nde kalış süresi 6  aydır. Kalış süresi kadınların yaşadıkları sorunu çözme süreçleri değerlendirilerek gerekli hallerde uzatılabilir. Uzatma kararı sığınma evi çalışanlarının düzenleyeceği Risk Değerlendirme Raporu ve çocuğu varsa çocuk gelişimcisinin de görüşü alınarak Danışma Kurulu’nun izni ile kalış süresi belirlenir. Kadınlar sığınma evinden ayrılsa da dosyaları dayanışma evinde ve gizlilik ilkesi çerçevesinde muhafaza edilir. Sığınma evinde kalan kadın ve varsa beraberindeki çocuk veya çocukları aşağıdaki hallerde Sığınma Evinden ayrılır:

 • Kendi talepleri ile
 • Sığınma evindeki kalma süresinin sona ermesiyle
 • Güvenlik ya da başka bir gerekçeyle aynı ilçedeki veya ilçe dışındaki başka bir konuta yerleştirilmesiyle

 d-)Kadın Sığınma Evi’nden Çıkarılma:

Kadın Sığınma Evi’ne kabul edilen kadınlar ve beraberindeki çocukları aşağıdaki hallerde Disiplin Kurulu’nun kararı ve Danışma Kurulu’nun onayı ile Sığınma Evi’nden çıkartılır:

 • Taahhütnamede belirtilen kurallara uyulmaması halinde
 • Ekonomik koşulları ciddi surette olumlu yönde iyileşme göstermesi durumunda.

 

Kadın Sığınma Evi’nde Verilen Hizmetler:

 • Kadın ve Çocuklara Yönelik Psikolojik Destek Hizmeti
 • Hukuki konularda destek
 • Kadınların İş Bulmaları Konusunda Destek
 • İş Başvurusunda bulunan kadınlar için CV Hazırlanıp Verme Desteği
 • Kadınların Çocuk veya Çocuklarına Kreş, Etüd Merkezi Ayarlanması Desteği
 • Eşlik Desteği (Kadın Sığınma Evi Çalışanları ihtiyaç duyulduğu takdirde Polis ve Avukat görüşmelerinde, mahkemeye gidiş-geliş durumlarında kadınlara refakat ederler.)

Facebook Yorumları
Şikayet Sistemi