Altınbaş Petrol Kavşağı Ana İsale Hattı Kısmi Yenileme Projesi (2014)

Haspolat Bölgesi İçme Suyu Şebeke Yenilemesi Projesi (2013)
1 Haziran 2015
Yenişehir Bölgesi İçme Suyu Şebeke Yenilemesi Projesi (2014)
1 Haziran 2015

Altınbaş Petrol Kavşağı Ana İsale Hattı Kısmi Yenileme Projesi (2014)

Projenin Amacı ve Yeri Lefkoşa’da sürekli patlayan, tamiratı sırasında çevreye zarar verilen, kaçakları çok olan ve ekonomik ömrünü tamamlayan ana isale hattının, düktil boru kullanılarak yenilenmesi
Projenin Sonuçları  

Bölgelere su dağıtımını sağlayan ana isale hattının yenilenmesi ve böylece bölgelerin daha iyi su almasının sağlanması, patlak tamiratı sırasında çevreye zarar verilmesinin önlenmesi. Su kayıpları giderildi.

Projedeki Rolü ve Projeye Katılım Derecesi  

% 0,01

Projenin Maliyeti (TL) 465,475.00 TL
Projeye Finansman Katkısı TC
Facebook Yorumları
Şikayet Sistemi