fbpx
Ana taşıyıcı hat çalışmaları nedeniyle Ortaköy bölgesinde trafik yönlendirmeleri güncellendi
11 January 2021
LTB’den Çocuklara Özel Sosyal Medya Programı
13 January 2021

LTB, ‘Terminal Bölgesi Kentsel Tasarım Strateji Sunumu’nu Paydaşlar ile Paylaştı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) şehrin merkezi noktalarından birisi olan Terminal Bölgesi’nin yenilenmesi için önemli bir projenin hazırlıklarını sürdürüyor. LTB, Terminal Bölgesi Kentsel Yenileme/Dönüşüm Projesi ile Lefkoşa kent merkezinde sosyal yaşamı, çalışma hayatını, kültür ve eğlenceyi, ticaret ve barınmayı kapsayan kamusal açık mekanlarıyla çağdaş bir terminal alanı yaratmayı hedefliyor.

2017 yılında DAÜ Kent AG ile imzalanan protokol kapsamında yapılan çalışmalarla birlikte tasarla-yap-işlet-devret ihale yöntemi ile projenin ileriye taşınması amaçlanıyor.

 

Geniş bir katılımla teknik detaylar, ekonomik ve sosyal şartlar masaya yatırıldı

Bu kapsamda proje detaylarının paylaşıldığı online sunum önceki gün gerçekleştirildi. Sunuma K.T Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, K.T Mimarlar Odası, K.T Elektrik Mühendisleri Odası, K.T İnşaat Mühendisleri Odası, K.T Şehir Plancıları Odası, K.T Peyzaj Mimararı Odası, K.T Ticaret Odası, K.T Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, K.T Sanayi Odası, K.T Müteahhitler Birliği, DAÜ Mimarlık, LAÜ Mimarlık, K.T Emlakçılar Birliği, KAR-İŞ, Şehir Planlanma Dairesi, Trafik Dairesi davet edilirken, katılan kurum yetkilileri fikirlerini ortaya koydu. Sunumda LTB’nin ilgili şubeleri ve diğer yetkilileri de yer aldı.

Online sunumda ilk konuşmayı LTB Kentsel Tasarım Komisyonu Üyesi, Mimar Safiye Özaltıner yaparak, projeyle ilgili detaylı bilgileri paylaştı.

 

“Bu büyük projeyi uygulanabilir olarak görüyoruz”

Sonrasında söz alan LTB Başkanı Mehmet Harmancı, uzun süreden beridir Terminal Alanının günümüz çağdaş standartlarına ulaşması için ne yapılabileceği hem şehrin tartıştığı, hem de belediye olarak kendilerinin uğraş verdiği bir konu olduğunu söyledi.

Terminal alanının 1986 yılında Mustafa Akıncı’nın belediye başkanlığı döneminde inşa edilen,  Lefkoşa İmar Planı’nın bir parçası olarak kurgulanan bir yer olduğunu, o tarihten itibaren 35 yıldır şehre hizmet eder bir noktada olduğunu belirten Başkan Harmancı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“O günkü Kuzey Kıbrıs’la bugünkü arasında büyük farklar var, aynı şekilde Lefkoşa’da da bu büyük farklar söz konusudur. 1986 yılında resmi rakamlara göre 2 üniversite vardı, şu an bu sayı 29 oldu. Lefkoşa’daki sayı 11’e ulaşmış vaziyettedir. Aynı şekilde 35 kamu okuluna ulaşılmıştır. Artan nüfus, nüfusa bağlı sanayi ve ticaret nedeniyle de şehir iç göç almaya devam ediyor. Terminal Alanı asli fonksiyonlarını bir ileri taşıyacak noktaya geldi. Bunlara örnek olarak asbest tavana sahip bina ve düzensiz bir park alanı verlebilir. Buna eklenen bir de 2012’deki düzensizliklerin günümüze yansımaları var.”

 

“Gelinen noktada gelişimi mümkün, toplumsal menfaate uygun bir durum vardır”

2014 seçim manifestosunda yap işlet devret modelinde bir kamusal faaliyet alanı sözleri olduğunu belirten Mehmet Harmancı, kısa bir süre önce devletin kendilerine tahsis koşullarının değişimini sağladıklarını ve bu sayede yeni bir projeye imkan sağladıklarını aktardı.

Gelinen noktada gelişimi mümkün, toplumsal menfaate uygun bir durumun ortada olduğunu, ekonomik şartlar ve COVID-19 pandemisinin belirleyici olacağı bir sürece girildiğini aktaran LTB Başkanı Mehmet Harmancı, bu tip büyük yatırımların sadece kamu yatırımıyla hayata geçirilemeyeceğini, özel sektörün de katılımının önemli olduğunu vurguladı.

Başkan Harmancı, içerisinde kültür sarayının tamamlanmasının da olduğu büyük ölçekli bu projeyi uygulanabilir olarak gördüklerini, bu amaçla da tüm paydaşlardan teknik bilgiler yanında sosyal ve ekonomik görüşler almaya önem verdiklerini ifade etti.

 

Sunum yapıldı, tüm görüşler alınarak kayıt altına alındı

Başkan Harmancı’nın konuşmasının ardından DAÜ Mimarlık Fakültesi’nden Yrd. Doç Dr.Ercan Hoşkara, bölgesel tespitler ve projenin bölgeye katabileceği katma değerle ilgili detaylı bir sunum gerçekleştirdi.

Hoşkara sunumunda süreç başladığında üniversite çatısı altında öğrencilerin de potansiyelini kullanarak neler yapılabileceğini, proje alternatiflerini durum analizlerine dayandırdıklarını, mimarı yarışma projesi mi başka formül mü diye düşünürken, tasarla yap işlet devret ihalesine gidildiğini belirtti.

Bu ihale şeklinin çağdaş bir yöntem olduğunu, bu sayede finans sıkıntısının da aşılabileceğini belirterek, ihale sürecinde tasarımın ön yeterlilik koşuluna haline dönüşeceğine işaret etti.

Kentsel tasarım, mimari ve mali beklentileri netleştirip kamu zarar görmeden özel sektörün potansiyelini kullanmak ve verimli bir işletme şekli oluşturmanın önemine değinen Hoşkara, taslak olarak çalışmaları tamamladıklarını, paylaşım sürecine geçildiğini, bu noktada paydaşların ve kullanıcıların katılımın önemli olduğunun altını çizdi.

Online sunum kurum yetkililerinin görüşlerinin alınması ve bunların kayıt altına alınmasıyla ile sona erdi.

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag