fbpx
Yayalaştırma projesine destek
5 March 2014
satranc son
Turnuvada Sona Doğru
5 March 2014

LTB’den Basın Açıklaması

50/95 sayılı Taşınmaz Mal Vergisi Yasası’na uygun olarak Taşınmaz Mal Vergilerinin (Emlak Vergilerinin) tutarı hesaplanmış olup faturalarının dağıtımı tamamlanmıştır. Faturaları eline ulaşmayan mükelleflerimiz LTB Emlak Şubesi’ne müracaatları halinde faturalarını temin edebileceklerdir. 2014 yılı Taşınmaz Mal Vergileri’nin 1. taksit son ödeme tarihi 30 Nisan, 2. taksit son ödeme tarihi ise 30 Eylül 2014’tür. Taşınmaz Mal Vergisi mükelleflerimiz LTB Veznesine müracaat ederek 2014 yılına ait Taşınmaz Mal Vergileri’ni ödeyebileceklerdir. Bu tarihlerden sonra yapılacak olan ödemelere gecikme faizi uygulanacaktır.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag