fbpx
Zirve Kıbrıs – Mehmet Harmancı (04 Mart 2021)
3 Mayıs 2021
Sessiz Dostlar Lefkoşa Barınağı (01 Mayıs 2021)
7 Mayıs 2021

LTB 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması için başvurular başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB), yaşanılan çevreye sahip çıkmak, yeşille daha çok bütünleşmiş yaşam alanları oluşturma amacı ile iki kez düzenlediği Yeşil Lefkoşa Yarışması’nın üçüncüsünün hazırlıklarını tamamladı ve başvuruları almaya başladı. 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması “En Güzel Bahçe” ve “En Güzel Balkon” olarak iki kategoride gerçekleştirilecek.

LTB sınırları içerisinde yaşayan yurttaşların çevre bilincinin arttırılması ve daha güzel bir çevreye birlikte katkı konulması amacıyla organize edilen yarışma için başvurular 3 Haziran tarihine kadar online olarak Lefkoşa Türk Belediyesi Facebook sayfası veya 0548 863 0582 numaralı Whatsapp hattından yapılabilecek.

Jüri ve Ödüller

Yarışmada oluşturulan jüride LTB Başkanı, LTB Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü, LTB Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü, LTB Müdür Muavini, Peyzaj Mimarları Odası’ndan bir kişi, Ziraat Mühendisleri Odası’ndan bir kişi ve sponsor temsilcisi yer alıyor. LTB Park Bahçeler Şubesi de yarışmanın juri danışmanlığını yapacak.

Yarışmaya katılım koşulları ve ayrıntılara 0548 863 05 82 numaralı hattan mesaj yolu ile ulaşılabilir.

En Güzel Bahçe Kategorisi Ödülleri

1.’lik Ödülü: 2000 TL – LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

2.’lik Ödülü: 1000 TL – LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

3.’lük Ödülü: 500 TL – LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği

 

En Güzel Balkon Kategorisi Ödülleri

1.’lik Ödülü:  2000 TL – LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

2.’lik Ödülü: 1000 TL – LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

3.’lük Ödülü: 500 TL  – LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği

 

 

 1. YEŞİL LEFKOŞA YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak düzenlenecek 3. Yeşil Lefkoşa Yarışması “En Güzel Bahçe ve En Güzel Balkon” olarak iki kategoriden oluşacaktır.

Başvurular 3 Mayıs 2020 – 3 Haziran 2021 tarihine kadar online olarak Lefkoşa Türk Belediyesi LTB facebook sayfası veya 0548 863 0582 nolu Whatsapp hattından  yapılacaktır.

 

Jüri Üyeleri

 • Başkan
 • Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu Koordinatörü
 • Sağlık ve Çevre Komisyonu Koordinatörü
 • Müdür Muavini
 • Peyzaj Mimarları Odasından bir kişi
 • Ziraat Mühendisleri Odasından bir kişi
 • Sponsör Temsilcisi

 

Jüri Danışmanları

LTB Park Bahçeler Şubesi (Peyzaj Mimarı / Ziraat Mühedisi)

 

YARIŞMANIN KONUSU

”3. Yeşil Lefkoşa yarışması’’, Belediye sınırları içerisinde yaşayan ve jüri üyeleri tarafından belirlenecek olan yeşili, bitkisel dokuyu sürdürülebilir kılan, insanların bitkilerle huzur içinde yaşamalarını, yaşanılan çevreye sahip çıkmalarını ve özelde yaşam alanlarımızı, genelde de yaşadığımız kenti güzelleştirmeye katkı sağlama konulu 2 kategoriden oluşan bir yarışmadır.

 

YARIŞMANIN AMAÇLARI

Belediye sınırları içerisinde yaşayan vatandaşlarımızın çevre bilincini artırmaya katkıda bulunup, daha güzel bir çevreyi hep birlikte yaratmak ve yarışma sayesinde yaratılacak tatlı rekabet ortamı ile görsel açıdan çeşitlilik yaratarak, daha hoş ve bakımlı bahçelerin, balkonların  yaratılmasının sağlanması amaçlanmaktadır. Kentteki doğal ve yeşil ortamların artırılarak daha yeşil bir Lefkoşa yaratılması yarışmanın temel amacıdır.

 

YARIŞMANIN KATEGORİLERİ

 • En Güzel Bahçe
 • En Güzel Balkon

 

YARIŞMAYA BAŞVURU ŞEKLİ

 • Yarışmaya, Lefkoşa Türk Belediyesi sınırlarında yaşayan 18 yaşını doldurmuş herkes katılabilir.
 • Yarışmacılar, katılmak istedikleri kategori ile ilgili çekmiş oldukları fotoğrafları dijital olarak LTB facebook sayfası veya 0548 863 0582 Whatsapp numarasından ulaştıracaktır.
 • Başvuru formu yarışmacıların verdiği bilgiler doğrultusunda yarışmanın sekreteryasını yapan Belediye personeli tarafından doldurulacak ve rumuz belirlenecektir.
 • Yarışmacılar katılacağı kategori için en az 5 en fazla 10 adet farklı açılardan çekilmiş ve alanın bütününü tanımlayan fotoğraflarla katılım yapacaktır.

 

YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI

 • Yarışma, Belediye’ye karşı herhangi bir borcu bulunmayan ve tüm yükümlülüklerini yerine getiren herkesin katılımına açıktır. Katılımcıların yarışmaya katılacağı alanla ilgili herhangi bir arazi ihlali, sınır ihlali, sağlık ve çevre ihlali veya imar problemi vb. olanlar dikkate alınmayacaktır.
 • Lefkoşa Türk Belediyesi’nin hiçbir personeli, Belediye Meclis Üyeleri ve Jüri üyelerinin kendileri ve birinci derece yakınları yarışmaya katılamaz, yarışma ile ilgili hiçbir hak iddia edemez.
 • Yarışmaya, profesyonel olarak bahçe düzenleme hizmeti, peyzaj mimarlığı hizmeti sunan kişi veya firmalar katılamaz, yarışma ile ilgili hiçbir hak iddia edemezler.
 • Yarışmaya başvuran tüm kategorilerdeki mekân sahipleri, yarışmaya katıldıkları mekânlarının (bakım hariç) şekillerini, yarışma sonucunun açıklanacağı tarihe kadar aynı şekilde muhafaza etmekle yükümlüdürler.
 • Bahçede bakım, temizlik, bitkilerin uyumu, budanması, formunun düzgün olması, bakım kalitesi (çimin düzgün ve sağlıklı olması), bulunan objeler, su öğesinin kullanılması, yapısal görseller (barbekü, çardak,vb.) bulunması, çiçeklendirme bulunması, farklı objeler kullanılarak dekorlar hazırlanması, geri dönüşüm ürünlerinin kullanılması değerlendirmede dikkate alınırken, yapay bitkilerle yapılan süslemeler dikkate alınmayacaktır.
 • Katılımcı, işbu şartname gereğince, yarışmaya katılmakla, dereceye giren yarışmacıların fotoğraflarının münhasır kullanım hakkını ve/veya telif hakkını Lefkoşa Türk Belediyesi’ne verdiğini kabul ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, işbu şartname gereğince, yarışmaya katılmakla dereceye giren mekanlarının fotoğraflarını çoğaltma, işleme, temsil, uygun görülecek tüm dijital/basılı alanlarda kullanma, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne izin verdiğini, ödül alan mekanların fotoğraflarını arşivleyerek gerek duyduğu hallerde, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tercih edeceği alanlarda ve mecralarda kullanım hakkını verdiğini, bahse konu mekan fotoğraflarının herhangi bir alanda/ mecrada kullanılmasından ötürü Lefkoşa Türk Belediyesinden herhangi bir ücret ve/veya telif ve/veya kazanım talep etmeyeceğini ve/veya hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından kullanılan ve/veya yukarıda belirtildiği üzere tüm hakları devredilen mekan fotoğrafları için, mekan sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve mekanın fotoğraflarının yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu fotoğrafların münhasır kullanım hakları süresiz olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’ne aittir.
 • İşbu şartname tahtında yarışmaya katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME VE ELEME KRİTERLERİ

 • Jüri değerlendirmesi 4 Haziran 2021 tarihinde yapılıp, ödül almaya hak kazanan yarışmacılar 5 Haziran 2021 Dünya Çevre Gününde LTB’nin sosyal medya mecralarından ve basın yolu ile duyurulacaktır.
 • Jüri değerlendirmesini yaparken yarışmacıyı, LTB tarından verilecek rumuz ile adlandıracaktır.
 • Jüri değerlendirmesini fotoğraflar üzerinden yapacaktır.
 • Alanın bütününü tanımlayan fotoğraflar değerlendirmeye alınacaktır.
 • Jüri değerlendirmesini yapmadan önce, Jüri danışmanlarının yarışmaya katılan mekanları yerinde inceleyip jüriye rapor sunduktan sonra değerlendirme yapılacaktır. Yarışmacıların, juri danışmanlarının mekanda yapacağı değerlendirmeye herhangi bir itiraz hakkı bulunmayacaktır. Ancak mekan sahibinin jüri danışmanlarına bu hususta izin vermemesi halinde, yarışmacı değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Ödül almaya hak kazanan yarışmacılara ödülleri LTB’nin belirleyeceği bir günde verilecektir.

 

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

 

 • En Güzel Bahçe

Birincilik Ödülü

 • 2000 TL
 • LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

 

İkincilik Ödülü

 • 1000 TL
 • LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

 

Üçüncülük Ödülü

 • 500 TL
 • LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği

 

 • En Güzel Balkon

Birincilik Ödülü

 • 2000 TL
 • LTB Fidanlığı’ndan 300 TL’lik ürün tedariği

 

İkincilik Ödülü

 • 1000 TL
 • LTB Fidanlığı’ndan 200 TL’lik ürün tedariği

 

Üçüncülük Ödülü

 • 500 TL
 • LTB Fidanlığı’ndan 100 TL’lik ürün tedariği

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag