fbpx
LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ TEKLİF KABULÜ (DOLGU MALZEMESİ VE KİRLİ KUM ALIM İHALE PROJESİ)
20 April 2017
Kadın cinayetleri kınandı
21 April 2017

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ (MENHOL,ROGAR KAPAĞI VE ÇERÇEVELERİ ALIM İHALE PROJESİ)

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

AÇIK İHALE USULÜ TEKLİF KABULÜ

 

MENHOL,ROGAR KAPAĞI VE ÇERÇEVELERİ

ALIM İHALE PROJESİ

 

için teklif kabul edilir.

 

 

PROJE FİNANSMANI

                                                                          

      TURKIYE CUMHURİYETİ                                                     LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

 

TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR.

 

İhale No:İ.D.K: 011/2017

 

İhale Tarihi: 20 Nisan 2017

 

 

  1. İhaleye teklif verecek olanlar şartnameye göre istenen belgeleri (ihale katılım beyannamesi, geçici teminat mektubu, imza sirküleri veya imza beyannamesi, yetki beyannamesi ve şartname alındı makbuzu)ve şartname gereği istenen diğer tüm belgeleri teklifleri ile birlikte verecektir.
  2. Geçici teminat miktarı İhale Katılımcısı tarafından, Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü’nün 4(1). maddesindeki oranlar dikkate alınarak hesaplanacaktır. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  3. Geçici Teminat olarak, 41/2001 sayılı Merkez Bankası Yasası altında denetlenen bankaların teminat mektupları veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  4. Geçici Teminat mektubunun bitiş süresi en az 4 Temmuz 2017 tarihli olacaktır.
  5. İhale dokümanları http://ihale.lefkosabelediyesi.org adresinden görülebilir. Ancak, Katılımcıların, ihaleye katılabilmesi için Belediye veznesine yatırılacak KDV dahil 50 TL karşılığında ihale CD dosyasını Kanalizasyon Şubesi’nden almaları gerekmektedir. (LTB Sarayı Atatürk Caddesi No:90)
  6. Teklifler en geç 4 Mayıs saat 14:30’a kadar Lefkoşa Türk Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.
  7. İhale Değerlendirme Komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  8. Verilecek teklifler KDV hariç olacaktır.
Facebook Yorumları
Supportscreen tag