fbpx
Harmancı: “2016 Lefkoşa-İstanbul arasında yakınlaşma yılı olacak”
23 May 2016
Kiralık Dükkan İlanı
25 May 2016

LEFKOŞA KENT GAZETESİ İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

Lefkoşa Kent Gazetesi

İDARİ ve TEKNİK ŞARTNAME 

 1. AMAÇ

Lefkoşa Türk Belediyesi, LTB’yi tanıtmak, haberlerini yaymak amacı ile “Lefkoşa Kent Gazetesi” isimli bir gazete yayımlamak ve gazeteye reklam kabul ederek gelir elde etmek amacı ile teklif kabul edecektir.       

 

 1. TEKLİF DOSYASININ TEMİNİ VE İADESİ:

İhale dosyası, Lefkoşa Türk Belediyesinden ücretsiz temin edilecektir.

 

Teklifler Lefkoşa Türk Belediyesine en geç 08/06/2016, çarşamba günü, saat 14:30’a kadar ulaştırılacaktır.

 

 1. TEKLİF VERME ŞEKLİ:

Teklif sunan tüzel veya gerçek kişi,  üzerinde ‘Lefkoşa Kent Gazetesi Teklifi’ yazan zarfı LTB ye ulaştırarark teklifini sunacaktır.

 

 1. PARA BİRİMİ:

Teklifler,  Türk Lirası bazında KDV hariç olarak verilecektir.

 

 1. ÖDEMELER:

Giderler reklam gelirlerinden karşılanacak olup LTB bütçesinden herhangi bir ödenek ve/veya ödeme yapılmayacaktır.

 

 1. GECİKME HALİ:

Hizmette  gecikme olması halinde belediye idaresinin işbirliğinden vazgeçmeye hakkı olacaktır.

 

 1. KONTROL YETKİSİ:

LTB gazetenin içeriğini onaylamak, belirlemek ve düzenlemekle yetkilidir.

 

 1. İŞBİRLİĞİ SÜRESİ:

Lefkoşa Türk Belediyesi işbu  gazete ile ilgili teklif verenler arasından kendisine göre en uygun koşulları sağlamayı teklif eden tüzel veya gerçek kişi ile 1(bir) yıl süreli iş birliği protokolü veya anlaşma yapacaktır.

     9.TEKNİK TALEPLER:

Lefkoşa Türk Belediyesi, LTB’yi tanıtmak, haberlerini yaymak amacı ile “Lefkoşa Kent Gazetesi” isimli bir gazete yayımlamak ve gazeteye reklam kabul ederek gelir elde etmek amacı ile aşağıdaki şartları kabul eden gerçek veya tüzel kişilerden teklif kabul edecektir;

 

 1. Gazetenin içeriğini belirlemek ve düzenlemek maksadı ile LTB Basın Birimi Personelinden yetkilendirilmiş kişilerle birlikte çalışmak ve onaylarını almak.
 2. LTB Basın Birimi personeli ile birlikte çalışacak yetkili kişi ve/veya kişilerin kimler olduğunu belirlemek ve LTB’ye bildirmek,
 3. Gazetenin tasarımını, grafik tasarım ekibine yaptırmak ve yapılan tasarımları LTB yetkililerine onaylatmak,
 4. Gazete için LTB ile kordineli olarak reklam pazarlaması yapmak.
 5. Adına reklam pazarlaması yapacak olan kişi veya kişilerin kimler olduğunu LTB’ye bildirmek
 6. Reklam faturalarını düzenlemek ve ödeme alırken makbuz kesmek.
 7. Yapılan reklam anlaşmaları, fatura ve makbuz bilgilerini her ay LTB’ye bir rapor ile sunmak ve elde edilen geliri teklif ettiği üzere bölüşmek.
 8. Gazetede yayımlanacak reklamlardan elde edilecek  gelirin teklifinde belirteceği oranını LTB Maliye Şubesine, yukarıda bahsedilen rapor ile birlikte getirip, her ay vezneye yatırmak.
 9. Gazetenin baskı maliyeti için harcanacak giderlere teklif ettiği oranda katılmak veya karşılamak,
 10. Gazetenin tanıtımı için sosyal medya sayfaları açmak, gazete yayına girdikten sonra haber sitesinden haberleri ve reklamları yayınlayarak daha geniş bir kesime ulaşmasını sağlamak
 11. Gazeteyi aylık olarak ve her ayın ilk haftası içerisinde yayımlamak.
 12. Tüm sayfaları renkli, 24 sayfadan oluşan, 48 gr veya 60 gr gazete kağıdı cinsinde en az 8 bin adet gazete yayımlamak ve dağıtmak.
 13. Gazetenin 24 sayfasının en az 15 sayfası içerik (Haber, röportaj vs) ile ilgili olmak zorundadır
 14. Gazete dağıtımında en geniş dağıtım ağını verebilen şirket ihalede avantaj sağlayacaktır.
 15. Gazetede yayınlanacak reklamlar Belediyenin toplumsal cinsiyet eşitliği hassasiyetlerine, ırk, dil, din ve cinsel yönelim konularındaki ilkesel duruşuna ve temel duruşlarına aykırılık içermeyecektir.

 

 1. TEKLİFLERİN KABULÜ:

Lefkoşa Türk Belediyesi herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

 

İşbu şartname bu madde dahil olmak üzere 10 maddeden oluşmaktadır.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag