fbpx
Fotoğraf sanatçılarının çalışmalarını desteklemek, eserlerini bir arada sergilemek, şehrin sanat ortamına canlılık kazandırmak, fotoğraf sanatının yaygınlaşıp gerektiğinde uluslararası platformlarda ülkemizi temsil edecek nitelikte sergiler oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır. ‘Kadraj’da Lefkoşa 2. Fotoğraf Yarışması’ Lefkoşalılar ve Lefkoşa’ya gönül verenlerin başkent ile buluşmasını sağlayacaktır.

Yarışma Kategorisi : "Lefkoşa’nın Ruhu" (Renkli veya Siyah-Beyaz)

Yüzyıllarca çeşitli kültürlere ev sahipliği yapmış ve her köşesinde kültürel ve tarihi mirası taşıyan başkent Lefkoşa’nın değerlerini koruyarak yeni ve sürdürülebilir açıdan şehrin karakterine katkı sağlayacak farklı yönlerinin keşfedilip ortaya çıkarılmasını hedeflenmektedir.
Örneğin;
 • Tarihi Eserler | Kültürel Zenginlikler | Kahvehaneler | Sokaklar | Bakkallar
 • Meslekler | Unutulan Meslekler | Sportif Aktiviteler
 • Semt Pazarı | Sanayi Siteleri | Surlar | Hayvanlar | Şehirde günlük yaşam
 • Meydanlar | Parklar ve yürüyüş yolları | Çevreci Portreler | Kütüphaneler

Birincilik Ödülü

5.000TL

 • Kadraj'da Lefkoşa

İkincilik Ödülü

3.000TL

 • Kadraj'da Lefkoşa

Üçüncülük Ödülü

2.000TL

 • Kadraj'da Lefkoşa

Jüri Özel Ödülü

----

 • Kadraj'da Lefkoşa

Mehmet Harmancı

Seçici Kurul Üyesi


Altuğ Galip

Seçici Kurul Üyesi


Umut Öksüz

Seçici Kurul Üyesi


Senih Çavuşoğlu

Seçici Kurul Üyesi


Cemal Yıldırım

Seçici Kurul Üyesi


Başvurular bitmiştir.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Yarışma;18 yaş üstü, amatör ve profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır.
 • Yarışmaya katılım için KKTC vatandaşı olmak zorunlu değildir.
 • Seçici kurul ve yarışma komitesi üyeleri ile 1. Derece yakınları ve Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanları, TFSF kısıtlama listesi ile FİAP kırmızı listedekiler yarışmaya katılamazlar.
 • Fotoğrafların, “LefkoşaTürk Belediyesi Sınırları” içinde çekilmiş olması gerekmektedir.
 • Katılımcılar kategorilerde belirtilen konu ve amaca uygun anlatım biçiminde özgürdür.
 • Yarışmaya, daha önce yurt içi veya yurt dışında ya da bu yarışma ile eş zamanlı yapılan bir yarışmada ödül, mansiyon ve sergileme almış fotoğraflar ile bu fotoğrafların kadraj ve renk farklılığı içeren görüntüleri yarışmaya katılamaz. Daha önce ödül almış fotoğraflar renk tonları veya renkleri veya kadrajı değiştirilse dahi, fotoğrafın geçmişteki ile aynı veya benzer olmasından dolayı farklı bir fotoğraf olarak kabul edilmez ve yarışmaya katılamaz.
 • Kadrajda Lefkoşa birinci yarışmasında ödül veya sergileme almış fotoğraflar yarışmaya katılamaz.
 • Gönderilen fotoğraflar 2019-2020-2021 yıllarında çekilmiş olmalıdır. Önceki yıllarda çekilen fotoğraflar yarışma dışı sayılacaktır.
 • Fotoğrafların içeriğinde markalar,şirketler ve şahıslar rencide edilecek şekilde kompozisyon yapılamaz.
 • Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.Kural ihlali saptanan katılımcı, yarışmadan elenir ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin düzenlediği yarışmaya “üç yıl” süreyle katılımı engellenir.
 • Katılımcı, en az3 en çok 5 eserle yarışmaya başvuru yapabilir.
 • Yarışmaya gönderilecek fotoğraflar300 dpi çözünürlüğünde olmalıdır.
 • Yarışmaya katılacak fotoğraflar, kısa kenarı 5906 piksel (50cm) ve uzun kenarı 8268 piksel (70cm) olarak teslim edilmelidir.
(Şekil 1) (Şekil 2)
 • Fotoğraflar yarışmaya JPEG olarakkabul edilecektir. Ancak, yarışmacılar fotoğrafları RAW olarak da tasarrufunda bulundurmalıdır. Seçici kurul, gerekli görmesi durumunda , fotoğrafları  RAW olarak da talep edebilecektir.
 • Fotoğraflar renkli ya da siyah beyaz olabilir. Fotoğraflarda EXIF bilgilerinin
 • (fotoğraf kimliği) bulunması zorunludur.
 • Fotoğraf üzerinde renk, kontrast ve kadraj düzenlemeleri dışında, photoshop
 • veya benzeri programlar/uygulamalar ile dijital manipülasyon yapılamaz.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserleriyle ilgili olarak yaşanabilecek herhangi bir yasal sorunun sorumlusu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği eserin tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
 • Katılım koşullarına uymayan fotoğraflar yarışma dışı bırakılacaktır.
 • .Yarışma sonucu www.lefkosabelediyesi.org web sitesinde adreslerinde duyurulacak ayrıca kamu oyu ile de  paylaşılacaktır. Ödül alan fotoğraflar LTB resmî web sitesi olan www.lefkosabelediyesi.org adresinde “Fotoğraflarla Lefkoşa” bölümünde yer alacaktır. Bu fotoğraflar, LTB’nin resmi Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarında yayınlanacaktır.
 • Yarışmaya katılım online başvuru şeklinde olacaktır.
 • Online başvuru için https://www.lefkosabelediyesi.org/kadrajda-lefkosa/ linkinden) fotoğraf yüklemeleri ve formunun doldurulması ile başvuru yapılmış olacaktır.
 • .Online başvurularda katılımcının yükleyeceği fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğini belirten, herhangi bir yazı veya işaret bulunmamalıdır. Başvuru formunda, fotoğraflar  yüklenirken eserin adı ve çekildiği yer belirtilmelidir. Online olarak yüklenen fotoğraflara yarışmanın web sitesindeki sistem tarafından otomatik olarak rumuz verilecektir. Yarışma boyunca bu rumuz saklı kalacaktır.
 • Katılımcılar katılacağı eser sayısı için, tek seferde tüm fotoğraf yüklemelerini yapmalıdır. LTB web sitesinde siteden kaynaklı teknik aksaklıklar dışında (ki bu husus için iletişime geçilecek numara aşağıda belirtilmiştir) katılımcının fotoğraflarını sayfaya yükleyememesi, başvuru formunu dolduramaması veya başvuruyu yapamamasından Lefkoşa Türk Belediyesi sorumlu değildir.
 • Yarışmaya katılım için belirlenen yöntemi kullanma hususunda sıkıntı yaşayan yarışmacılar, online başvuru işlemlerini gerçekleştirmek üzere yardım almak maksadı ile veya herhangi bir teknik sorun yaşanması halinde LTB Halkla ilişkiler şubesine (0392) 60 85 301 numaralı telefondan başvurabileceklerdir.
 • Fotoğraflar ve/veya çıktıları katılımcılara iade edilmeyecektir.
 • Katılımcı, işbu şartname gereğince, yarışmaya katılmakla, dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanmış olan fotoğraflarının münhasır kullanım hakkını ve/veya telif hakkınıLefkoşa Türk Belediyesi’ne verdiğini kabul ve taahhüt eder.
 • Katılımcı, işbu şartname gereğince, yarışmaya katılmakla dereceye giren ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/ eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, uygun görülecek tüm dijital/basılı alanlarda kullanma, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için, Lefkoşa Türk Belediyesi’ne izin verdiğini, dereceye ve sergilenmeye hak kazanmamış olan fotoğraflarının arşivlenerek; gerek duyulduğu hallerde, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin tercih edeceği alanlarda ve mecralarda kullanım hakkını verdiğini, bahse konu eserlerin herhangi bir alanda/ mecrada kullanılmasından ötürü Lefkoşa Türk Belediyesinden herhangi bir ücret ve/veya telif ve/veya kazanım talep etmeyeceğini ve/veya hak iddia etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.
 • Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından kullanılan ve/veya yukarıda belirtildiği üzere tüm hakları devredilen eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabulü rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.Bu eserlerin münhasır kullanım hakları süresiz olarak Lefkoşa Türk Belediyesi’nin olacaktır.
 • .İşbu şartname tahtında yarışmaya katılan herkes bu şartnamedeki bütün şartları kabul etmiş sayılır.
Lefkoşa Belediyesi Halkla İlişkiler Birimi tarafından yürütülecektir. Telefon : 0392 608 53 01
Yarışma Şartnamesi İndir
Supportscreen tag