fbpx
ihale 2
2 Temmuz 2013
italyan
Fellahoğlu, İtalya Büyükelçisi Cerboni ile görüştü
2 Temmuz 2013

ihale 3

 

 

Altınbaş Petrol Kavşağı Ana İsale Hattı Kısmi Yenileme Projesi için teklif kabul edilir.

 

BU PROJENİN FİNANSMANI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ve LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR.

 

  1. İlgili proje ve şartnameler Su Şubesi’nden KDV dahil 750.00-TL karşılığında temin edilebilir.
  1. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.
  1. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.
  1. Teklif verecek müteahhitlerin, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’na göre; 3. sınıf ve üzeri teknik işler müteahhiti olarak İnşaat Encümeni’ne kayıtlı olmaları gerekmektedir.
  1. İhale komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.
  1. Teklifler en geç 22 Temmuz 2013 saat 11:00’e kadar Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

 

Lefkoşa Belediye Başkanlığı

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag