fbpx
Lefkoşa Türk Belediyesi, Sizler için çalışıyoruz.

Sıkça sorulan sorular ve cevapları

1İnşaat İşlemleri
İnşaat İzin Müracaatı
 • Tapu ve Kadastro Dairesi’nden arsanızın 3 adet planını temin ediniz ve her plan üzerine binanın konumunu işleyiniz (Surlariçi’ndeki binaların tadilat ve tamiratları için yer planı 5 adet olacak)
 • Arsanın veya arazinin adınıza kayıtlı olduğuna dair koçanın aslı ile birlikte fotokopisi
 • Mimari ve Betonarme planları vizeli olarak 2 set
 • Betonarme hesapları veya statik raporu 2 set
 • Teknik Şartname 2 set
 • Surlar içerisinde ve organize sanayi bölgesindeki inşaatlar için 3’er set
 • Tapu sahibi birden fazla ise müracaat formasındaki imzaların tastiği (Noter, Tasdik memuru veya muhtarlar)
İnşaat İzin Müracaat formunu indirmek için tıklayınız

İnşaat İzni Yenilemesi
İzin yenilemede sözlü başvuru alınmaktadır.

İnşaat Onay Belgesi
İnşaat izni almış dosyanın bitmesi halinde mal sahibi’nin yazılı onay için başvuru formu doldurularak yapılır.
İnşaat Onay formunu indirmek için tıklayınız

Yıkım İzni Verilmesi
 • Yıkım başvuru formunun doldurulması
 • Planlama onayı
Yıkım İzni formunu indirmek için tıklayınız

Yapı Denetim - İzinsiz İnşaat Talebi
İnşaat’ın yerinde denetiminde aranan koşullar.
 • Tabela
 • Etrafı emniyete alma
 • Tuvalet
 • Hudut ölçümü
 • İnşaat atıkları için çöp konteyneri.
Yapı Denetimi kitabını indirmek için tıklayınız

İnşaat Tadilat Tamir İzin Formu
 • Tapu ve Kadastro dairesinden arsanızın 3 adet planını temin ediniz ve her plan üzerine binanın konumunu işleyiniz (Surlar içerisindeki binaların tadilat ve tamiratları için yer planı 5 adet olacak)
 • Arsanın veya arazinin adınıza kayıtlı olduğuna dair koçanın aslı ile birlikte fotokopisi
 • Mimari ve Betonarme planları vizeli olarak 2 set
 • Betonarme hesapları veya statik raporu 2 set
 • Teknik Şartname 2 set
 • Surlar içerisinde ve Organize Sanayi Bölgesi’ndeki inşaatlar için 3’er set
 • Tapu sahibi birden fazla ise müracaat formasındaki imzaların tastiği (Noter, Tasdik memuru veya muhtarlar)
Tadilat-Tamirat Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

Parselleme Başvurusu
Başvuru formunda belirtilen bilgiler ile birlikte
 • Parsellenecek malın (tarlanın) Koçanı/Koçanları (Aslı ile birlikte fotokopileri)
 • Tapu dairesinde alınmış yer planlarında parselleme şekli çizilmiş tüm ölçüleri verilmiş olarak 14 adet yer planı
 • Arsa alanlarını, yolları alanlarını ve yeşil alanını gösteren 2 adet tablo
 • Yol boy kesiti 3 set olarak
 • İçme suyu şebeke projesi 7 set olarak
* Mal sahibi birden fazla ise imzalarının tasdiki noter, Tasdik Memuru veya Muhtarlardan
Parselleme Başvuru formunu indirmek için tıklayınız

Bina Taksimat
 • Tapu ve Kadastro Dairesi’nden arsanızın 3 adet planını temin ediniz ve her plan üzerine binanın konumunu işleyiniz (Surlariçindeki binaların tadilat ve tamiratları için yer planı 5 adet olacak)
 • Arsanın veya arazinin adınıza kayıtlı olduğuna dair koçanın aslı ile birlikte fotokopisi
 • Mimari ve Betonarme planları olarak 2 set
 • Betonarme hesapları veya statik raporu 2 set
 • Teknik Şartname 2 set
 • Surlar içerisinde ve Organize Sanayi Bölgesi’ndeki inşaatlar için 3’er set
 • Tapu sahibi birden fazla ise müracaat formasındaki imzaların tasdiki (Noter, Tasdik memuru veya muhtarlardan)
Bina Taksimat formunu indirmek için tıklayınız
2Emlak işlemleri için gerekli belgeler nelerdir?
Emlak işlemleri için müracaat ederken gerekli olan belgeler;
 1. Kimlik kartı fotokopisi
 2. Taşınmaz mala ait koçan fotokopisi
 3. Tereke ile ilgili işlemlerde; Tereke İdare Memurunu gösteren belge
 4. Mal sahibinin vekili ise noter veya avukatdan alınan vekaletname
 5. Emlak Şubesinden temin edilecek Beyan Formu (Herhangi bir ücret talebimiz yoktur.)

Sorularınız ve iletişim için: 22 85 221 (dahili 1032)
3Su İşlemleri ile İşlemlerde Gerekli Evrak ve Ücretlendirmeler
Su ile ilgili tüm talep ve şikayetlerinizi 608 52 53 ve 608 52 73 numaralı telefonlardan Su ve Altyapı Şubemize iletebilirsiniz. Mesai saatleri sonrasında ise Alo 185 24 saat çözüm hattımıza ulaşabilirsiniz.
  Binayı Kullananın Değişmesi (İsim Değişikliği) Başvurusu Mal Sahibi ise, İstenen evraklar:
  • Koçan Fotokopisi veya Satış Sözleşmesi veya Tapu Makbuzu veya Noter Tasdikli satış Sözleşmesi
  • Emlak Şubesinden alınacak borç yok yazısı
  Ödenecek ücret
  • İsim değişikliği ücreti 50 TL + KDV
  • Akım kesikse, akım açma ücreti 50 TL + KDV
  Kiracı ise, şahıslardan istenen evraklar:
  • Kira Mukavelesi
  • Kimlik Fotokopisi
    Mekanik Sayacı olan Abonelerde Ücretlendirme
  • 600 TL nakit veya günlük çek karşılığı depozit ücreti
  • 50 TL + KDV İsim değişikliği ücreti
  • 50 TL + KDV Akım kesikse, akım açma ücreti
    Ön Ödemeli Sayacı (Akıllı Sayaç) olan Abonelerde Ücretlendirme
  • 400 TL nakit veya günlük çek karşılığı depozit ücreti
  • 50 TL + KDV İsim değişikliği ücreti
  • 50 TL + KDV Akım kesikse, akım açma ücreti
    Sayaçsız Abonelerde
  • 400 TL nakit veya günlük çek karşılığı depozit ücreti
  • 50 TL + KDV İsim değişikliği ücreti
  • 50 TL + KDV Akım kesikse, akım açma ücreti
  Kiracı Şirket veya Derneklerde Gerekli Evraklar
  • Kira Mukavelesi
  • Şirket Onay belgesi veya derneğin YK Belgesi
    Mekanik Sayacı olan Abonelerde Ücretlendirme
  • 600 TL nakit veya günlük çek karşılığı depozit ücreti
  • 50 TL + KDV İsim değişikliği ücreti
  • 50 TL + KDV Akım kesikse, akım açma ücreti
    Ön Ödemeli Sayacı (Akıllı Sayaç) olan Abonelerde Ücretlendirme
  • 400 TL nakit veya günlük çek karşılığı depozit ücreti
  • 50 TL + KDV İsim değişikliği ücreti
  • 50 TL + KDV Akım kesikse, akım açma ücreti
    Sayaçsız Abonelerde
  • 400 TL nakit veya günlük çek karşılığı depozit ücreti
  • 50 TL + KDV İsim değişikliği ücreti
  • 50 TL + KDV Akım kesikse, akım açma ücreti
    Yeni Su Akımı Başvurusu İstenen evraklar:
  • Koçan Fotokopisi
  • İnşaat Ruhsatı
  • Yer Planı (Site Plan)
  • Onay Belgesi (Final Approval)
  • Emlak Şubesinden alınacak borç yok yazısı
    Her sayaç için ödenecek ücret: 1,100 TL + KDV ve masraflar ve Belediyece gerekli işlemlerin yapılması
  Akım Açma Başvurusu Mal Sahibi ise İstenen evraklar
  • Kimlik Fotokopisi
    Ödenecek ücret Akım açma ücreti 50 TL + KDV Mülk Kendi ismine değilse, Yeni su akımı başvurusunda istenen evraklar:
  • Koçan Fotokopisi veya Satış Sözleşmesi veya Tapu Makbuzu veya Noter Tasdikli satış Sözleşmesi
  • Emlak Şubesinden alınacak borç yok yazısı
    Ödenecek ücret
  • İsim değişikliği ücreti 50 TL + KDV
  • Akım kesikse akım açma ücreti 50 TL + KDV
    Akım Kesme Başvurusu
  • Binayı kullananın, sayacın üzerindeki tonu okuyarak fatura odasında hesap kesimi yapması ve veznede faturanın ödenmesi,
  • Su İşleri Şubesi’nde, personel tarafından doldurulan akım kesme formunun, abone tarafından imzalanması ile akım kesilir.
    Kontrol Sayacı Takılması Başvurusu
  • Su İşleri Şubesi’nde, personel tarafından doldurulan kontrol sayacı takılması formunun, abone tarafından imzalanması ile kontrol sayacı takılır.
  • Kontrol sayacı takılması ücreti 10 TL + KDV
    Mekanik Sayacın Ön Ödemeli Sayaç ile değişimi için yapılan başvuru
  • Binayı kullananın, sayacın üzerindeki tonu okuyarak fatura odasında hesap kesimi yapması ve veznede faturanın ödenmesi,
  • Su İşleri Şubesi’nde, personel tarafından doldurulan formun, abone tarafından imzalanması ile sayaç değişimi yapılır.
  • 275 TL + KDV toplam 319 TL ücret ödenir
    Bozuk Sayaç Değişimi Başvurusu
  • Su sayacı korumalı ise, Su İşleri Şubesi’nde, personel tarafından doldurulan formun, abone tarafından imzalanması ile sayaç ücretsiz olarak değiştirilir.
  • Su sayacı korumasız ise, Su İşleri Şubesi’nde, personel tarafından doldurulan formun, abone tarafından imzalanması ile ücreti alınarak sayaç değiştirilir.
    İsim Değişikliği için ödenen Depozit ücretinin iadesi İstenen evraklar:
  • Kimlik Fotokopisi
  • Orijinal Depozit Makbuzu
    Binayı kullananın, sayacın üzerindeki tonu okuyarak fatura odasında hesap kesimi yapması ve veznede faturanın ödenmesi ile depozit iadesi Maliye Şubesi’nde yapılır.

  Sorularınız ve iletişim için: 22 85 221 (dahili 1285)
4Meslek İzin Belgesi nasıl çıkarılır?
Meslek İzin Belgesi bir kez verilir ve aynı iş aynı adreste devam ettiği sürece geçerlidir.
Meslek İzni alınması için İşyeri İzin Başvuru Formu doldurularak ve formda belirtilen evrakların birer kopyası eklenerek şubemize başvuru yapılmalıdır.

Meslek izinleri için 2 TL ücret alınmakta olup, izin yenilemeler ücretsiz yapılmaktadır.

Geçici İzin:
Evrak eksikliği bulunan işyerlerine 23.01.2014 tarihli, 15/2014 sayılı meclis kararı uyarınca sağlık yönünden uygun olması ve çevre rahatsızlığı yaratmaması durumunda Geçici İzin verilebilir. Bu işlem karşılığında 500 TL ücret alınır.
5İş Yeri İzin Belgesi nasıl alınır? İş Yeri İzin Yenileme Belgesi nasıl alınır?
İşyeri İzin Belgesi her takvim yılı için verilir. İşyeri İzni alınması için İşyeri İzin Başvuru Formu doldurularak ve formda belirtilen evrakların birer kopyası eklenerek şubemize başvuru yapılmalıdır. İzin yenileme başvurusunda bulunacak işletmeciler, ekte bulunan İzin Yenileme Formu ve bu formda belirtilen evrakların birer kopyası ile şubemize başvuru yapmalıdır. İşyeri izinleri için yasa gereği 12 TL’dir.

İş Yeri İzin Müracaatı
 1. Şehir Planlama Dairesi’nden alınacak “Planlama Onayı” izin belgesi.
Bu belgeyi almak için Şehir Planlama Dairesi’ne aşağıdaki evraklar sunulacaktır.
 • 3 Adet Koçan fotokopisi
 • 3 Adet Sait Plan Fotokopisi
 • 3 adet Kira Sözleşmesi Fotokopisi (Kiracı ise)
 • Eğer açacağınız işyeri bir apartman katı veya altı ise; kat planı veya zemin kat planını sunmanız gerekmektedir.
 1. İşletmecinin KKTC Kimlik Kartı fotokopisi. (Vatandaş olmayanlar K.K.T.C’de iş kurma izni getirecektir).
 2. İşletmeyi işletecek olan şahıs mal sahibi ise koçan fotokopisi, eğer Mal Sahibi değilse işletmeyi çalıştıracak kişi adına düzenlenmiş kira sözleşmesi ve koçan fotokopisi.
 3. Apartman altı v.b. gibi yerlerde (Restorant, Kafeterya, Bar, Kahvehane) vb. nitelikli işyeri çalıştıracak olanlar tüm kat sakinlerinin onayını gözteren ve tümüne imzalatılmış bir belge.
 4. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Şirketler Mukayiyitliği Resmi Kabz memurluğundan işyeri isim tescili (Ticari Ünvan).
 5. Söz konusu binanın Emlak Vergisi’nin ödendiğine dair belge (L.T.B. Emlak Bölümü).
 6. Esnaf ve Sanatkarlar Odasına üyelik belgesi veya Ticaret Odası’na üyelik belgesi.
 7. Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Mesleki Teknik Hizmetler Dairesi Müdürlüğü’nden ustalık belgesi. (Çalışanlardan en az birinin ustalık belgesi gerekmektedir).
 8. İlgili Meslek kuruluşundan üyelik belgesi (Örnek: Berberler Birliği, Fırıncılar Birliği, Restorantcılar Birliği, vb.)
 9. Ekmek fırını, süt ürünleri, imalatçılar, kuru temizleyciler, lokanta, restorant vb. işyeri çalıştıracak olanlar Çevre Koruma Dairesi Müdürlüğü’nden alacakları izin belgesi.
 10. Binanın 1/100 ölçekli fonksiyon planı.
 11. Otel, bar, gazino, pub, sinema, diskotek, içkili yer, v.b. işyeri çalıştıracak olanlar Karakter Belgesi
İş Yeri Yenileme
Şehir Planlama Dairesi’nden alınacak “Planlama Onayı” izin belgesi.
Bu belgeyi almak için Şehir Planlama Dairesi’ne aşağıdaki evraklar sunulacaktır.
  • 3 Adet Koçan Fotokopisi
  • 3 Adet Yer (sight) Planı Fotokopisi
  • 3 Adet Kira Sözleşmesi Fotokopisi (Kiracı ise)
  • Eğer açacağınız işyeri bir apartment katı veya altı ise; kat planı veya zemin kat planını sunmanız gerekmektedir.
 1. İşletmecinin K.K.T.C Kimlik Kartı fotokopisi (Vatandaş olmayanlar K.K.T.C’de iş kurma izni getirecektir).
 2. Eski işyeri izin belgesi
 3. Kira Mukavelesi
Bilgilendirme
Gerekli evrakların hazırlanması ile beraber Reklam Birimi, Bilgi İşlem Şubesi ve Halk Sağlığı Şubesi’nden onay ile borcu yoktur yazısının alınması sonrası tüm evrak ve onay belgeleri LTB Arşiv’ine teslim edilecektir. Yeni iş yeri başvurusunda Vergi Dairesi’nden alınacak VD1 (Gelir Vergi Beyannamesi) ve VD4 (Personel Meslek Vergisi) formuna ihtiyaç vardır. VD1 formunda belirtilen miktarın binde 2’si kadar tutar belediye veznesi ödenecektir. Tüm işlemler tamamlandıktan sonra LTB Halk Sağlığı Şubesi iş yer adresinde yerinde inceleme yapılacaktır.
 • Reklam Birimi – 60 85 293
 • Halk Sağlığı Şubesi – 60 85 283
 • İş Yeri İzinlendirme – 60 85 282
 • 6İmha İşlemleri
  İmha işlemi yapmak isteyen işletmeler, Vergi Dairesi’ne sunulan ve imha edilecek ürünlerle ilgili bilgileri içeren listeleri ön yazısı ile birlikte 3 kopya halinde şubemize sunar.
  Başvuruda bulunan işletmeciye imha işlemi için randevu verilir.
  İmha işlemi şubemiz ile Vergi Dairesi memurları gözetiminde gerçekleştirilir ve imha işlemleri için 100 TL harç alınmaktadır.
  7Sağlık Karnesi nasıl çıkartılır?
  Denetime tabi işyerlerinde çalışan kişilerin belediyemizden sağlık karnesi çıkarmaları ve bu karneleri 6 ayda bir yenilemeleri gerekmektedir.

  Sağlık Karnesi Başvurusu için Gerekli Evraklar
  • 1 adet vesikalık fotoğraf
  • Kimlik kartı (KKTC vatandaşları için) veya pasaport (TC ve diğer uyruklar için) ile birlikte yapılır. Pasaport ile yapılacak başvurularda, pasaportta geçerli çalışma izni mühürü bulunmalıdır.
  Sağlık karnesi ücreti başvuru esnasında ödenir.

  Sağlık Karnesi Yenileme İşlemi için Gerekli Evraklar
  • Mevcut sağlık karnesi ve kimlik kartı (KKTC vatandaşları için) veya pasaport (TC ve diğer uyruklar için)
  Sağlık karnesi işlemi için alınan harç miktarı yasa gereği 10 TL’dir.
  8Köpek Ruhsatları Nasıl Çıkartılır ve Ücreti nedir?
  Köpeklere ruhsat çıkartmaları için öncelikle veteriner hekiminiz tarafından çiplenmesi gereklidir.

  Ruhsatlandırma İşlemleri için Gerekli Evraklar
  Veteriner hekiminizin verdiği pembe nüsha veya Veteriner Dairesi’nin kimlik kartı

  Ruhsat Ücretleri
  Erkek köpeklerin ruhsat harcı 12 TL,
  Dişi köpeklerin ruhsat harcı 35 TL olarak uygulanmaktadır.
  9Engellemeyen Lefkoşa Birimi’ne nasıl üye olunur?
  Engellemeyen Lefkoşa Birimine Üye olmak için gerekli belgeler:
  - Doktor Raporu
  - Kimlik Kartı Fotokopisi
  - İkametgah Belgesi

  Sorularınız ve iletişim için: 22 85 221 (dahili 1436)
  10Yaşlılara Hizmet Birimi’ne nasıl üye olunur?
  65 yaş ve üzerindeki üyelerine çeşitli hizmetleri ücretsiz olarak verir. Üye olmak için gerekli koşullar ve belgeler;
  • K.K.T.C Vatandaşı olmak
  • 65 Yaş ve üzeri olmak
  • Muhtardan ikametgah belgesi
  • Kimlik Kartı fotokopisi
  • 2 Adet vesikalık resim

  Sorularınız ve iletişim içi 22 85 221 (dahili 1403)
  11Beyaz Yasemin projesi nedir?
  Beyaz Yasemin Projesi’nin amacı nedir?
  Lefkoşa Belediye sınırları içerisindeki restoran, kafeterya ve benzeri işyerlerinde hijyen koşullarının ve hizmet standartlarının yükseltilmesi ve istenilen standartları yakalayan işyerlerinin tescillenmesidir. İşyerlerinin projeye katılımı gönüllülük esasına dayanmaktadır. Proje, tarafsızlık ilkesinin korunması amacıyla, ilgili sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde yürütülmektedir.

  Beyaz Yasemin Değerlendirme Komisyonu kimlerden oluşmaktadır?
  İşyerlerinin değerlendirilmesi ve belge almaya hak kazananların belirlenmesi, bu komisyon tarafından yapılmaktadır. Komisyon, LTB Başkanı, LTB Meclis Üyesi, Gıda Mühendisleri Odası Temsilcisi, Çevre Mühendisleri Odası Temsilcisi, Esnaf Ve Zanaatkarlar Odası Temsilcisi ve Sağlıklı Şeher Platformu temsilcisinden oluşmaktadır.

  Komisyon Denetimi’nin İçeriği
  Denetimde işyerleri
  • İşyerinin genel hijyen kurallarına uygunluğu
  • İşyerinin çevre ile uyumluluğu, çevre kirliliği yaratmayacak şekilde çalışıyor olması
  • İşyerinin engelli kişilere hizmet verebiliyor olması, trafikte soruna yol açmıyor olması, otopark mevcudiyeti
  • İşyerinin çalışanlarına yönelik sağlıklı ve güvenli bir ortam yaratıyor olması konularında değerlendirilmektedirler.

  Projenin İşleyişi
  • Beyaz Yasemin Projesine katılmak isteyen işletmeler belediyemize başvuru yapar.
  • İşletme yöneticileri ve çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi, Gıda Mühendisleri Odası tarafından verilir.
  • Başvuruda bulunan işyeri, Halk Sağlığı Şubesi denetim ekibi tarafından ön denetimden geçirilir.
  • Ön denetim sonucunda uygun bulunan işyerleri, komisyon tarafından denetlenir. Komisyonun denetiminde kullanılacak soru listesi; uluslararası hijyen standartları doğrultusunda Gıda Mühendisleri Odası tarafından hazırlanan sorular ve diğer komisyon üyesi örgütlerin çevre, iş güvenliği, engellerin kaldırılması konularındaki katkılarından oluşmuştur.
  • Yapılan denetim sonucunda 70 puan ve üzeri alan işyerleri belge almaya hak kazanır. İşyerlerine denetim sonucu ile ilgili yazılı rapor verilir.
  • Yeterli puanı alamayan işyerleri, raporda belirtilen eksikliklerini 15 gün içerisinde giderirse, yeniden denetimden geçirilerek belgelendirilebilir.
  • Belge almaya hak kazanan işyerlerine belge ile birlikte plaket, flama gibi görünürlük materyalleri verilir. www.beyazyasemin.com web sitesinde de hem projenin hem de belgeli işyerlerinin tanıtımı yapılır.

  Eğitime Katılım ve Ücretler:
  Belge almak isteyen işyerlerinin eğitim sertifikasına sahip olması gereken en az personel sayısı aşağıda verildiği şekildedir. Ancak talep edilmesi halinde tüm personelin eğitime katılması da uygundur.

  Mutfak çalışanı sayısı 5 kişiye kadar ise, en az 1 kişi

  Mutfak çalışanı sayısı 6’dan fazla ise 2 kişi

  Belge başvuru ücreti: 50TL

  Belge yenileme ücreti: 50 TL

  Eğitim ücreti: 1 kişi 50 TL, 2 kişi 80 TL, 3 kişi 100 TL, 3’ten fazla her kişi için 20TL

  Belge Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?
  1 yıl.

  Belge Nasıl Yenilenir?
  Belgenin yenilenmesini isteyen işyerleri yeniden başvuru yapar. Yapılacak denetimde 70 puan ve üzeri alınması durumunda belge yenilenir.
  12Vidanjör veye kanalizasyon tıkanıklık açma hizmetinden nasıl yararlanılır?
  Vidanjör Hizmeti

  Belediyemiz tarafından sağlanan vidanjör ve tıkanıklık açma hizmetinden hizmetimizden yararlanmak için 608 52 76 numaralı telefondan Kanalizasyon şubemizi arayabilirsiniz.

  Vidanjör ve tıkanıklık açma hizmet ücreti 139.2 TL’dir.

  13Haşereye karşı nasıl ilaçlama talebinde bulunabilirim?
  İlaçlama Hizmeti

  Haşere ve sineklere karşı ilaçlama hizmetinden 22 85 221 (dahili 1410, 1441 ve 1449) numaralı telefonu arayarak yararlanabilirsiniz.

  Ayrıca, web sitemizin ana sayfasında bulunan ilaçlatma talep formunu doldurarak talebinizi şubemize iletebilirsiniz.

  14Kadın Sığınma evi ne yapar? Nasıl başvuru yapılır?
  Kadın Sığınma Evi; Şiddete uğrayan kadınların can güvenliği tehlikesi veya şiddet ortamından uzaklaşmak istemeleri durumunda çocukları ile birlikte kalabilecekleri yaşam alanlarıdır. Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi toplamda 7 kadın ve 14 çocuğa hizmet verebilecek kapasitedir. Annesi ile gelen çocuk sayısının, belirlenen sayıyı aşması durumunda fiziki şartlarda gerekli düzenlemeler yapılır.   Lefkoşa Türk Belediyesi Kadın Sığınma Evi’ne yerleşmek isteyen kadınların öncelikli olarak başvuru öyküleri alınır, bu durum LTB Danışma Kurulu’na iletilir ve Danışma Kurulu onay verdiği takdirde başvuran kadın, çocuk veya çocukları varsa onlarla birlikte Kadın Sığınma Evi’ne Kadın Sığınma Evi personelleri tarafından yerleştirilir. Sığınma Evi’ne Başvuru, Kabul ve Ayrılış :
  a-)Kadın Sığınma Evi’ne Kabul Edilecek Kadınlar:
  • Fiziksel, cinsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik şiddete uğrayan kadınlar
  • Şiddet nedeni ile boşanma girişiminde bulunduğu için gidecek yeri olmayan kadınlar
  • Resmi makamlar (polis, Alo 183,Elçilik vb.) aracılığı ile ya da doğrudan başvuran, şiddet nedeni ile evini terk etmiş kadınlar
  b-)Kadın Sığınma Evi’ne Kabul: Kadın Sığınma Evi’ne başvuran kadınların önce başvuru öyküleri alınır, bu başvuru öyküleri Danışma Kurulu’na iletilir. Danışma Kurulu en fazla 3 saat içinde başvuruyu değerlendirir ve onay verdiği takdirde kadının ve varsa çocuk veya çocuklarının yerleştirme işlemleri başlatılır. Kadın Sığınma Evi’ne kabulü yapılan her kadın için aşağıdaki bilgi ve belgeleri içeren bir dosya hazırlanır:
  • Ön görüşme Formu
  • Risk Değerlendirme Raporu
  • Özel Bilgi Notu
  • Kimlik kartı Fotokopisi
  • Diğer (darp raporu, boşanma ve diğer davalarıyla ilgili evrak, avukatının kartı, vb.)
  • Emanet İşlemleri Tutanağı
  c-)Kadın Sığınma Evi’nden Ayrılış: Kadın Sığınma Evi’nde kalış süresi 6 aydır. Kalış süresi kadınların yaşadıkları sorunu çözme süreçleri değerlendirilerek gerekli hallerde uzatılabilir. Uzatma kararı sığınma evi çalışanlarının düzenleyeceği Risk Değerlendirme Raporu ve çocuğu varsa çocuk gelişimcisinin de görüşü alınarak Danışma Kurulu’nun izni ile kalış süresi belirlenir. Kadınlar sığınma evinden ayrılsa da dosyaları dayanışma evinde ve gizlilik ilkesi çerçevesinde muhafaza edilir. Sığınma evinde kalan kadın ve varsa beraberindeki çocuk veya çocukları aşağıdaki hallerde Sığınma Evinden ayrılır:
  • Kendi talepleri ile
  • Sığınma evindeki kalma süresinin sona ermesiyle
  • Güvenlik ya da başka bir gerekçeyle aynı ilçedeki veya ilçe dışındaki başka bir konuta yerleştirilmesiyle
  d-)Kadın Sığınma Evi’nden Çıkarılma: Kadın Sığınma Evi’ne kabul edilen kadınlar ve beraberindeki çocukları aşağıdaki hallerde Disiplin Kurulu’nun kararı ve Danışma Kurulu’nun onayı ile Sığınma Evi’nden çıkartılır:
  • Taahhütnamede belirtilen kurallara uyulmaması halinde
  • Ekonomik koşulları ciddi surette olumlu yönde iyileşme göstermesi durumunda.
   
  15Defin İşlemleri, Ücretlendirme ve Yurtdışına Gönderilen Cenazeler
  Mezarlık ve Defin işlemleri ile 608 53 05 numaralı telefonu arayarak bilgi alabilirsiniz. Mesai saatleri sonrasında 0548 834 0582 numaralı telefondan birim sorumlusu Münür AVŞAROĞLU’na ulaşabilirsiniz.
  Cenaze Vakitleri Cenazeler öğle namazı ikindi namazı veya ailelerin talep etmeleri durumunda kerahat vakti (güneş doğarken, güneş tam tepedeyken veya güneş batarken) dışında herhangi bir saatte cenaze namazının imam tarafından kıldırılmasından sonra defin yapılır. Cenaze namazları İsmail Safa Camisi’nde gerçekleştirilmektedir.
  Yer Ayırma İşlemleri Yer ayırma işlemleri sırasında herhangi bir defin sonrası eşlerden birinin vefat etmesi halinde diğer eş talep ederse 1 yer bekar çocuğun vefatı halinde solunda ve sağında anne ve baba talep etmeleri halinde 1’er yer ayırtma olarak uygulanmaktadır.
  Cenazelerin Defin Ücretleri
  Defin Ücreti: 1.200 TL
  Cenaze Yıkama ve Hazırlık Ücreti: 600 TL
  Lefkoşa sınırları içerisindeki nakiller: 300 TL
  Lefkoşa dışındaki nakillerden: 400 TL
  Defin İşlemleri Birimi iletişim: 22 32030, 22 32033 ve 0548 834 0582
  Supportscreen tag