fbpx
Tüm-Renklerin-Kucaklandığı-Şehir-Lefkoşa-minTüm-Renklerin-Kucaklandığı-Şehir-Lefkoşa-Hover-min

Belediyemizin Tarihçesi

Kıbrıs adası 1571’de Osmanlı Devleti’nin egemenliği ve idaresi altına girdikten hemen sonra Lefkoşa başkent olmak üzere 16 kazaya ayrılmış ve her kazanın başına Müslüman olan birer kadı getirilmişti. Kadı bir kısım idari ve adli yetkilerin yanısıra özellikle Belediye yetkilerinin tümüne sahip olan ve hükümet tarafından atama yoluyla işbaşına gelen bir devlet memuru idi.
Lefkoşa kentinin merkez olması ve özel yönetime sahip olması nedeni ile başına daima Başkadı (Molla) getirilirdi. Başkadı’nın özellikle mali yönden diğer kadıları da denetleme yetkisi bulunduğundan, Lefkoşa Kadısı atanırken güvenilir kişiler arasından seçilmesine büyük bir önem gösterildi. 1839’dan başlayarak kazaların yönetimi kadılardan alınarak Kaymakamlara verilmekle beraber Lefkoşa kenti için herhangi bir idari değişiklik yapılmamış ve Vali tarafından yönetilen Lefkoşa’da Kadı mevcut görevlerini sürdürmeye devam etmiştir.
Buna paralel olarak 1856’dan başlıyarak beledi hizmetlerinin daha düzenli bir şekilde yürütülebilmesi için her kazada 4 Türk ve 2 Hristiyan üyeden oluşan 6’şar kişilik Belediye Meclis’leri oluşturulmaya başlandı. İngilizler'in 4 Haziran 1878 tarihli “İttifak Antlaşması” ile adada yönetsel hak kazanmaları üzerine Lefkoşa kentinin merkez olarak kullanılmasına devam edilir.
İngilizlerin adaya gelişlerinden hemen sonra Lefkoşa’da yeni bir Belediye Meclisi oluşturulur ve Vali tarafından Belediye Başkanlığı görevine bir İngiliz atanır. Yine bu dönemde, şu anda Güney Kıbrıs'ta yer alan bir ev yıllık 2 Kıbrıs Lirası kira ile Belediye binası olarak kiralanır. 1879 yılında ise Belediye binası bugünkü “Lidra” Sokak’ta bulunan bir Rum evine nakledilir ve yeni Belediye binası inşa edilinceye kadar bu ev Belediye binası olarak kullanılır.

Lefkoşa Belediyesi 1882 yılında kuruldu

29 Nisan 1882 tarihinde Belediyeler Yasası adı altında bir yasa çıkarılarak Osmanlılardan kalan ve o dönemde etkinliklerini sürdüren Lefkoşa Belediyesi (Mağusa-Larnaka-Limasol, Baf ve Girne Belediyeleri dahil) resmen kurulmuş sayılır ve 24 Haziran 1882’de çıkarılan bir emirname ile sınırları yeniden düzenlenir. 29 Nisan 1882 tarihli Belediyeler Yasası, Lefkoşa Belediye Meclisi’ne hizmet yönünden bir çok önemli görevler yüklüyordu. Bu yasa ile birlikte ilk iş olarak şehrin temizlenmesi için genel bir temizlik kampanyası başlatılır. Daha sonra gelişigüzel yapılan et satışlarına el atılarak kasapların köfünler içerisine koydukları etleri mahalle mahalle gezip satmaları yasaklanır ve 1886’da da et satışları Belediyecilerce yapılmaya başlanır. 1888 yılında ise yangın söndürmede kullanılan pompalama aletleri alınarak, Polis ile de işbirliği yapmak suretiyle itfaiye işleri Belediyece üstlenilir.Dönem içerisinde yangıncıların tümü Türklerden oluşmakta idi. 1914’den başlayarak yangın söndürme için daha modern araçlar alınmaya başlandı. Başkent Lefkoşa'nın ağaçlandırılmasına, yeşil alan ve park yapılmasına ağırlık veren Belediye, 1902 yılında Baf Kapısı diye bilinen bölgede (halen Güney Lefkoşa'dadır) bir yer satın alarak burayı Belediye bahçesi olarak düzenler. Arazinin satın alınması ve düzenlenmesi için gerekli olan 63 Kıbrıs Lirası, 1897 yılında Kraliçe Viktorya tarafından verildiğinden Kraliçenin ölümünden sonra bu bahçeye Kraliçe’nin ismi verildi. Parkın hizmete sokulması ile birlikte bir de Belediye Orkestrası oluşturuldu ve Pazar günleri orkestra park içerisinde halka konserler sunmaya başladı.
İlk Türk Belediye Komitesi 1958 yılında Lefkoşa’da kuruldu

1880 - 1958 yılları arasında adada Türk ve Rum Belediyesi ayırımı yapılmaksızın Birleşik Belediyeler sistemi uygulandı. 1950'li yılların sonlarında ise Lefkoşa başta olmak üzere diğer şehirlerde yaşayan Türkler birleşerek ayrı Türk Belediyeleri kurmaya karar verirler. Bunun sonucunda belediye hizmetlerinin yürütülebilmesi için Belediye Komiteleri oluşturulur. İlk Türk Belediye Komitesi 16 Haziran 1958 yılında Lefkoşa'da kurulur. Geçici Lefkoşa Belediye Meclisi olarak da isimlendirilen bu komitede, Tahsin S. Gözmen Belediye Başkanı, Ümit Süleyman Asbaşkan ve Ekrem Ferdi Sarper ile Macit Tevfik belediyenin meclis üyeleri olarak yer alırlar. Lefkoşa Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı kurulduğu gün Lefkoşa’daki Evkaf Dairesi binasında gerçekleştirilir ve Lefkoşa şehrinin belediye sorunlarına çözüm getirmek amacıyla uğraş verilir. 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası'nın 173. maddesi Lefkoşa Türk Belediyesi'nin varlığını tanır. 12 Ekim 1959’da İngiliz sömürge yönetimince “Türk Belediye Komiteleri (Geçici Hükümler) Yasası” adı altında bir yasa çıkarılmış ve Lefkoşa Belediye Komitesi ile diğer kazalarda ikamet eden Türklerin oluşturdukları Belediye Komiteleri yasal olarak resmen tanınmıştır. 1958’ten 1976 yılına kadar Belediye Başkanı atama yolu ile göreve getirilirken ilk kez 1976 yılında Mustafa Akıncı atama ile değil de demokratik oy verme yönetimi ile Lefkoşa Belediye Başkanlığına seçilmiştir.

25 Eylül 1978’de kanalizasyonla ilgili anlaşma Rum Belediye Başkanı Lellos Dimitriades ile Türk Belediye Başkanı Mustafa Akıncı arasında imzalandı. Ayrıca, 24 Ekim 79’da kentin bir bütün olarak gelişimini içeren İmar Planı anlaşması yapıldı. Ortak kanalizasyon projesi; 1980 yılı Mayıs sonundan beri yürürlüktedir.

* Mustafa Miralay'ın Lefkoşa Belediye yayınlarından çıkan "Lefkoşa Türk Belediyesi" isimli kitabından alınmıştır.
25

Park


13

Meydan


10

Müze


40

Cami


2

Kilise5

Üniversite


10

Kütüphane


9

Kitapevi


2

Kültür Merkezi


2

Kongre Merkezi4

Sergi Salonu


11

Stad


1

Kadın Sığınma Evi


1

Paylaşım Mutfağı


İhityaçlı bireylere LTB tarafından ücretsiz günde 1 öğün yemek veren mutfak
80

Ton


Günlük toplanan ortalama çevresel, bahçe ve moloz atığı.
130

Ton


Günlük toplanan ortalama evsel atık.

Geçmiş Dönem Belediye Başkanlarımız

Kadri Fellahoğlu

8 Nisan 2013 - 27 Haziran 2014


Cemal M. Bulutoğluları

2006 - 11 Ocak 2013


Kutlay Erk

2002 - 2006


Şemi Bora

1994 - 2002Burhan Yetkili

1990 - 1994


Mustafa Akıncı

1976-1990


Dr. Ziver K. Bodamyalızade

1969 - 1976


Dt. Fuat Celalettin

1962 - 1969Cevdet Mirata

1961 - 1962


Tahsin S. Gözmen

1958 - 1961


Kilometre Taşları

1976

31 December 1976

İlk kez demokratik oy verme yöntemi ile LTB Başkanı’nın seçilmesi

Read more

1978

5 February 1978

1978

Lefkoşa Kanalizasyon Projesi’nin imzalanması ve hayata geçmesi.

Read more

1979

5 February 1979

1979

Lefkoşa İmar Planı

Read more

1980

5 February 1980

1980

Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun kuruluşu.

Read more

1984

5 February 1984

1984

İlk kez otobüsler başkent Lefkoşa’da toplu taşımacılık hizmeti vermeye başladı.

Read more

1989

5 February 1989

1989

Lefkoşa İmar Planı Dünya Habitat Ödülü

Read more

1991

5 February 1991

1991

Lefkoşa Belediye Orkestrası’nın kuruluşu.

Read more

2000

5 February 2000

Lefkoşa Spor Kulübü’nün kuruluşu.

Read more

2003

5 February 2003

‘Kıbrıs Tiyatro Festivali‘’nin başlaması.

Read more

2007

5 February 2007

2007

Ağa Han Mimarlık Ödülü

Read more

2011

5 February 2011

2011

Europa Nostra Ödülü

Read more

2014

5 February 2014

2014

‘Bölge Bölge Lefkoşa’ toplantıları ‘Lefkoşalılarla 5 Dakika’ toplantıları

Read more

2015

5 February 2015

2015

Engelsiz otobüsün hizmete geçmesi Engelsiz aracın alınması

Read more

2015

26 May 2015

2015

Yerel yönetimlerde ilk kez Beyaz Yasemin projesi LTB tarafından hayata geçirildi.

Read more

2016

20 April 2016

2016

LTB Kadın Sığınma Evi hizmet vermeye başladı.

Read more

2016

21 April 2016

2016

Paylaşım Mutfağı yerel yönetimlerde ilk kez LTB tarafından ihtiyaçlı bireylere hizmet vermeye başladı.

Read more
Supportscreen tag