fbpx
bt
LTB Başkanı Kadri Fellahoğlu ilk 100 günlük icraatlarını değerlendirdi
24 July 2013
ltblogo
LTB’de Cuma günü maaş ödemesi var
25 July 2013

Basın Toplantısı

Şeffaf Hizmet Dönemi İlk 100 Gün Basın Toplantısı

 

 

Değerli Basın Mensupları,                                      

Lefkoşa Türk Belediyesi’ndeki 100 günlük icraatlarımızı anlatacağımız basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz.10 Nisan 2013 tarihinde devraldığımız LTB’nin mali yapısı çökmüştü. Bizler bu göreve aday olurken belediyenin durumunun farkındaydık ancak içine girdiğimizde durumun vehametini daha iyi kavradık.Karşımızda gerek mali gerekse idari açıdan çökmüş bir belediye vardı. Belediyenin borçlarının 7 Nisan tarihli rakamsal dökümüne bakarsak belediyenin nasıl bir mali yapıda olduğunu açıklıkla görürüz

–  Bankalar ve özel finans kuruluşları:  34.477.489.87 TL

* İhtiyat sandığı: 28.845.715.65 TL

* Sosyal sigortalar: 13.690.421.78 TL  

* Piyasa-Kıbtek’e olan borçlar: 41.641.147.80 TL

* Devralınan Toplam Borç Miktarı: 118.916.164.80 TL

Mali ve idari yapısı çökmüş bir belediye devraldık

Mali tablonun vehameti yanında tarihinde ilk kez çek yasağına giren,iş araçları çalışamaz durumda olan, tam olarak verilemeyen hizmetler dolayısıyla çöplerin biriktiği, yapılamayan yatırımlar ve geciken maaş ödemelerinden dolayı personelin moralinin bozuk olduğu bir belediye ile karşılaştık.

Sıkı bir mali disiplin sistemi uyguluyoruz

Sıkı bir mali disiplin sistemi getirerek hem sistemdeki mali kaçakların önüne geçtik hem de maaş ödemeleri dışındaki ödemelerin çoğunu dondurarak gelirleri belediyenin çok acil ihtiyaçlarını karşılamakta kullandık.  

LTB aldığı tedbirler ve uyguladığı sıkı tasarruf tedbirleri ile tekrardan gününde maaş ödemesi ve dış borçlara da ödeme yapabilecek konuma gelmiştir.Bizim dönemimizde bir önceki dönemde yapılan her türlü istihdahlara bir son verildi , kurum-kuruluşlara yardımlar durduruldu, medya yolu ile reklam verme uygulamasından vazgeçildi ve salon araçların kullanımında sınırlamalar getirildi.İlk 100 gün sonunda LTB’nin yapmış olduğu ödemeler mali yapıdaki düzelmeyi açıkça gözler önüne seriyor: 

100 gün sonunda yapılan ödemeler:

Banka ve özel finans şirketleri:  6.928.827.53 TL

* Personel maaş:    6.778.962.20 TL

* Personel aile yardımı:   2.134.889.02 TL

* Personel 1 mayıs ödeneği: 570.312 TL

* Piyasaya olan ödemeler: 3.102,451.96 TL 

* S.Sigortalar Dairesi Taksit:167,861.64 TL  

     TOPLAM: 19,683,304.35 TL

Güven ile birlikte gelirlerde artış oldu.

Emlak denetimleri ile sağlanan gelirler, inşaat denetimleri ve izin süreçlerinin sıkı kontrolü, sıkı takibe alınan reklam gelirleri ve değerli vatandaşlarımızın yeni yönetime

duyduğu güven sonucunda artan su-kanalizasyon-aydınlatma-ilaçlama-emlak ödemeleri belediyemizin gelirlerinin 3 ay öncesine göre gözle görülür bir şekilde artmasına neden oldu. Tüm halkımıza belediyemize ve bizlere duyduğu güven için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. 

Toplanmamış alacakların takipçisi olduk.

Belediye olarak 26.347.188.02 TL’lik toplanmamış veya yatırılmamış alacakların da peşine düştük ve bu kişilere yasal ihbarlar da dahil her türlü uyarıyı yaptık. Önümüzdeki aylarda LTB olarak verdiğimiz hizmetler karşılığında yasal alacağımız olan bu alacakları da toplamakta kararlıyız. 

“LTB’nin Normalleştirilmesi Dönemi” başladı

Bir yandan hızlı bir şekilde belediyenin idari ve mali yapısını öğrenmeye çalışırken bir yandan da seçim öncesinde söylediğimiz gibi 1 yıllık görev süremizde vaat ettiğimiz gibi “LTB’nin Normalleştirilmesi” sürecini başlattık. Şeffaf ve hesap verebilirlik kavramına inanan biri olarak ilk önce kendi mal varlığımı açıkladım, belediyenin en üst yetki organı olan Belediye Meclisi toplantılarının tüm halkımız tarafından takip edilebilmesi için internetten canlı yayınını gerçekleştirdik. 

LTB’nde temizlik işçisinden maliyecisine, sanatçısından zabıtasına, su çalışanından gıda denetimcisine tüm çalışanları da kucaklayarak müdür,müdür muavini ve şube amirleriyle koordineli bir şekilde “LTB’nin Normalleştirilmesi” sürecini başlattık. 

Personel yapısını disiplin altına aldık.

LTB’nde oluşan personel yapısıyla ilgili ciddi tedbirler de alarak işe gelmeyen,geç veya keyfi bir şekilde gelenler ile ilgili disiplin sürecini çalıştırdık. Bazı çalışanlar suçlu bulunarak bazı personeller de yeni sisteme ayak uyduramayarak işten ayrıldı. Bu sayı şu anda 19’’dur.göreve geldiğimizde 929 olan personel sayımız şu anda 911’dir. Belediye içerisinde iş yapmayan bir kısım personellerin de olduğu tesbit edilerek bu personeller verim alınacak işlerde görevlendirilmişlerdir. İşe geliş gidiş saatleri ile ilgili de sıkı kontroller başlatıldı.Memur olarak çalışan işçi kadrosundaki personellerde de düzenlemeye gidildi.Hizmet içi eğitimlerle personelin bilgileri güncellendi. LTB personelleri belediye tarihinde ilk kez iş kazalarına karşı sigortalandı.  

Çalışanların hakkı olan maaşları gününde ödemeye başladık.

Yıllardır düzensiz olarak ödenen hatta son bir yılda da her ay ödenememe tehlikesi altında yaşayan çalışanlarımızın hakkı olan maaşlarıyla ilgili göreve gelir gelmez tedbirler alarak çalışanlarımızın maaşlarının günüde bir tamam ödenmesini sağladık.1 Mayıs ödeneği ve aile yardımı gibi ödenekleri de ödeyerek geçmiş dönemde oldukça mağdur olan çalışanlarımızın günlük yaşamda insanca yaşayabilmesini sağladık. Çalışanlarımızın geriye dönük 2 aylık alacaklarını da  Belediye Meclisi’nin aldığı karar ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı karar sonrasında Maliya Bakanlığı bünyesindeki Borç Yönetim Komitesi’nin de onayından sonra en kısa zamanda ödeyeceğiz.  

Belediye Meclis toplantılarını internetten canlı yayınlamaya başladık.

Geçmiş dönemde birçok kavgaya sahne olan Belediye Meclisi’nin uyumlu ve verimli bir şekilde çalışabilmesi için yeni dönemde bazı düzenlemeler yapıldı. Meclis toplantıları canlı yayında halkımızla paylaşıldı, kurulan komitelerin etkin bir şekilde çalışarak ilgili konuların tartışılması için gerekli zeminler hazırlandı.Böylece konular iyice irdelendikten sonra hazır hale getirilerek Belediye Meclisi’nde onaylandı. Çeşitli komitelerde özellikle inşaat sektörünün, Lefkoşa trafiğinin(bisiklet yolları da dahil)sorunları ve çözüm önerileri ile çevre sağlığı-ilaçlama gibi önemli konular

haftalık toplantılarda STÖ ve ilgili paydaşların da katılımıyla tartışılıyor.Belediye Meclis bu kısa dönemde belediye bütçesi ve borçlanma onayı gibi hayati konuları da onaylayarak geçirdi. 

“Muhtarlar Masası” uygulaması başladı

LTB’nin idari yapılanması çerçevesinde belediyenin halkımızın sorunlarını daha yakından takip ederek çözüm bulabilmesi adına Halkla İlişkileri Birimi altında “Muhtarlar Masası” oluşturuldu.Muhtarların bölgenin sorunlarını en iyi bilen kişiler olduğu düşüncesinden yola çıkan yeni LTB yönetimi muhtarlarla birlikte düzenlediği bölge toplantıları ile halkımızla buluşuyor. Muhtarlarla sürekli iletişim içinde olan LTB muhtarlardan aldığı şikayetleri de anında çözüme ulaştırıyor. 

LTB olarak yeni dönemde tüm kesimlerle yakın iletişimde olmayı hedefledik ve gerek devlet ve hükümet yetkilileri,gerek STÖ’ler gerekse medya ile iletişimimizi arttırdık. Belediyenin sorunlarının çözümü konusunda hükümet bazında da ısrarcı olduk.Göreve geldiğimizde ilk olarak dönemin başbakanı İrsen Küçük’ü ziyaret ettik. Yeni hükümetle de belediyenin sorunları konusunda temasa geçtik.Başbakan Sibel Siber LTB’ye gelerek belediyenin sorunlarını yerinde dinledi.Başbakan Siber’in belediyenin sorunlarının çözümü yönünde katkıda bulunacağı ve tanınmış tek belediyemiz olan LTB’nin tekrardan ayağa kaldırılacağı yönündeki kararlılığı bizleri oldukça sevindiriyor.Sıkıntıların çözümü için gerek şimdiki gerekse seçilecek yeni hükümetle ortak çalışmalarımızı sürdüreceğiz.  

STÖ’lerle işbirliği dönemi

Toplumun küçük ölçekli temsilcileri olan STÖ ile işbirliği içinde çalışıyoruz. Ortak çalışma ve dayanışma içinde iş yapan bir anlayış içinde Lefkoşa’da faaliyet gösteren birçok dernek,birlik ve oda ile görüştük ve görüşmeye devam ediyoruz. STÖ’lerin her konudaki görüş ve fikirlerini alan LTB tüm çalışmalarını ilgili paydaşlarla sinerji içerisinde yürütmektedir. Oluşturulan komitelerde STÖ’lerin de katılımı sağlanarak karar alma süreçlerine tüm kesimlerin fikirlerinin katılımı sağlandı. Komitelerde tartışılan ortak konular sonucunda LTB halkın çıkarına bazı STÖ ile işbirliğine de gidiyor. Örneğin: KTEZO ile Sanayi’de gerçekleştirilen denetimler.

Yazılı ve görsel basın ile ilişkileri de sağlıklı bir şekilde yürütmeye başlayarak medya-LTB ilişkisini düzgün bir zemine oturttuk. Yazılı ve görsel basındaki öneri ve şikayetleri günlük olarak değerlendiriyoruz ve ilgili yazara dönüş yaparak çözümü(olumlu-olumsuz) konusunda bilgi veriyoruz. Medya ile çıkara dayalı bir ilişki yerine toplum ve Lefkoşalılar yararına ortak hareket ediyoruz. 

CTP’li belediyelerden önemli destek

“LTB’nin Normalleştirilmesi” sürecinde ülkemizdeki bazı belediyeler bizlere büyük destek olmuştur.8 CTP’li Belediye(Alayköy,Gönyeli,Dikmen, Değirmenlik, Girne, Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve Akıncılar) mali ve idari yapısı çöken LTB’nin maddi ve manevi her türlü ihtyacını karşılamada yardım ederken Güzelyurt Belediyesi de temizlik çalışmalarında belediyemize destek verdi. 

Duyarlı işadamlarından LTB’ye katkı

Ülkemizdeki duyarlı işadamları da oluşan güven ortamında belediyemize çeşitli katkılar yapmıştır. Ülkemizin önde gelen işadamlarının yaptığı boya,asfalt, ilaçlama makinesi, muhtarlıklara çöp bidonu gibi değerli katkılar belediyenin iş dünyasında da güvenilirliğinin artmasına işaret oluşturuyor. K.T.İşadamları Derneği, K.T.İşadamları Konseyi, Sanayi ve Ticaret Odası ile yapılan görüşmelerde bu yardımların sürmesi içinadım atılması kararı da alındı. Yine ülkemizin değerli şirketleri şehrin güzelleşmesi adına LTB’nin teknik elemanlarının denetiminde başkent Lefkoşa’daki çemberleri düzenliyor.

Güven ortamı dış ilişkileri de etkiledi

LTB’de yeni yönetimin göreve gelmesiyle oluşan güven ortamı belediyenin dış ilişkilerine de yansımıştır. Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti,  Su ve Kanalizasyon Hatları’nın yenilenmesi projelerine katkı yaparken ihaleler bu günlerde sonuçlanarak uygulanma aşamasına geçilecek.

AB ve BM ile de güvene dayalı iyi ilişkiler kurarak yeni dönemde Lefkoşa için birçok alt ve üstyapı projesi hazırlıyoruz. Ülkemizdeki yabancı ülke elçiliklerinden üst düzey temsilciler de bizlerle temasa geçerek görüşme isteğini iletmiştir.Bu çerçevede Avustralya, Norveç,İtalya vs. elçileriyle çok faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. 

Lefkoşa Rum Belediyesi ile ilişkilerimizi de sürdürerek ara bölgede Lefkoşa Rum Belediye Başkanı Yorgacis ile Haspolat Katı Atık Tesisi,Lefkoşa İmar Planı gibi ortak konuları görüştük.  

 

HİZMETLER

Temizlik Hizmetleri

* Diğer Belediyeler yardımıyla Lefkoşa’da birikmiş çöpler kaldırılmıştır.

* Lefkoşa sınırları içindeki mezarlıklar temizlenmiştir.

    ( Lefkoşa/ Hamitköy/ Haspolat/ K.Kaymaklı mezarlıkları)

* Tüm ana caddelerin ot kesme ve temizlik işlemleri yapılmıştır.

* Bölgesel temizlikler devam etmektedir.

     Kanalizasyon Hizmetleri

      İhaleye Çıkılan Proje

* Taşkınköy- Sanayi 1. Etap Kanalizasyon Hatları Yenileme Projesi

      Hazırlanan Projeler

* Taşkınköy- Sanayi 2. Etap ( 1600 m.)

* Kızılay 1. Etap (1900 m.)

* Hamitköy 1. Etap (700 m.)

 

Su Hizmetleri

* İçme suyu ve kullanım suyu Lefkoşa’daki bölgelere olanaklar nispetinde,dengeli ve programlı bir şekilde dağılıyor. Hamitköy Su Deposu ve Su Kaynakları sürekli kontrol edilmiştir.

* Bölge vanaları sürekli olarak kontrol edilerek açılıp kapatılıyor

* Çeşitli nedenlerden dolayı su sıkıntısı çeken abonelere tankerlerle su takviyesi yapıldı.

* Su, Kanalizasyon, Çöp, aydınlatma … vs, hizmetleri ile ilgili her türlü abonelik işlemlerinin yapılmıştır.

* 300 adet ön ödemeli sayaç alınmıştır.

* TC finansmanı ile Altınbaş Petrol Kavşağı Ana İsale Hattı Kısmı Yenileme Projesi İhalesine(2013-….) çıkılmış ve ihale 22 Temmuz’da açılmıştır. 

* Sayaç borusu patlak tamiratı: 234

* Sokak borusu patlak tamiratı: 26

* Yeni su akımı : 122

* Tanker su dağıtımı: 465

 

Halk Sağlığı Hizmetleri

Son 3 ayda;

* Hazırlanan işyeri ve meslek izin belgelerinin sayısı: 450 adet

* Hazırlanan sağlık karnelerinin sayısı: 1042 adet

* Denetlenen işyerlerinin sayısı:1397 adet

* Gıda/ Su ürünleri ve şehir şebeke sularından alınan numune sayısı: 138 adet

* Yapılan imha sayısı: 59 adet

* Verilen yazılı ihbar sayısı: 70 adet

* Müsadere yapılan gıda ürünleri sayısı: 38 adet

* Kapatma gönderilen işyerlerinin sayısı: 89 adet

* Kapatılan işyeri sayısı: 8 adet

 

 Yaşlılara Avrupalı Hizmet

* Tansiyon ölçümü: 2714

* Şeker ölçümü: 1221

* Kan alımı: 104

* Kuaförlük ve Berberlik: 423

* Hastane hizmetleri: 270

* Özel günlerde hediye dağıtımı: 2308, vb..

Çevre-İlaçlama Hizmetleri

 

Kedi/ köpek şikayeti: 

Gelen şikayet: 336

Sonuçlandırılan: 310

Çevre şikayetleri:

Gelen şikayet: 202

Sonuçlandırılan: 189

 

İlaçlama:

Gelen şikayet: 3361

Sonuçlandırılan: 3218

Bayındırlık/ Altyapı Hizmetleri

* Asfalt yol tamir işleri: 109.82 ton

* Kaldırım tamir işleri

* Yağmur suyu rogar ve ızgara temizlik (tamir işleri)

* Demir atölyesinde belediyenin ihtiyaç duyduğu demir yapım işleri

* Asfalt yama ve kaplama işleri ihale hazırlıkları

* Yağmur suyu problemi olan yerlere ilgili olarak, sorunları çözmek için yapılan çalışmalar

* Yollarda yapılan kazı ve yol kullanım işlerinin izinlendirilmesi

 

Bayındırlık/ İmar Hizmetleri

* Zabıta ekipleriyle izinsiz inşaatlara karşı sıkı kontroller başlatılmış, denetimler sonucunda izinsiz inşaatlar durdurulmuştur.

* 99 adet inşaat dosyası giriş yapmış ve etüd edilerek inşaat ruhsatı verilmiştir.

* 165 işyeri izin başvurusu imar mevzuatına göre denetlenmiştir.

* Tarihi Surlariçi dokusunu önplana çıkarmak ve görsel kirliliği önlemek için kaldırım ve yol işgalleri tesbit edilmiştir. Bu çalışmalar ışığında sarayönü meydanında oturma alanları ve şemsiyeler düzenlenmiştir. 

 

Projeler

* Asmaaltı Yayalaştırma Projesi çalışmaları canlandırıldı…

* Lefkoşa Surlariçi yön tabelaları Turizm ve Çevre Bakanlığı ortaklığı ile yenileniyor…

* AB tarafından desteklenen “Önce Çocuklar ve Gençler Projesi” kapsamında Haspolat İlkokulu’nda yapılacak olan çevre parkı ve hareketli trafik parkı uygulaması ihale hazırlıkları devam ediyor…

* Aynı proje kapsamında Hamitköy’deki aktivite merkezi’nin kullanımı yapılan protokolle HAKDER’e devredilmiştir..

* Lefkoşa mezarlığı için uygun mezarlık arazisi araştırması son aşamaya gelmiştir..

* Bisiklet yolları master planı çıkarılmış ve toplantılar düzenlenmiştir.

* Surlariçi tehlikeli binalara Eski Eserler ve müzeler Dairesi Md. ile beraber gerekli müdahaleler yapılıyor.

* Surlariçi Rehabilite Çalışmaları TC ve AB ile temaslarla devam ediyor. 

* Lefkoşa merkezi için iki toplumlu Minibüs Tur Projesi çalışmaları devam ediyor.

* Ecvet Yusuf Yol Genişletme Projesi devam ediyor.

* Lefkoşa ara bölgedeki tarihi ve eski eser binalarının Europa Nostra tarafından iyileştirme çalışmaları ve anket yapılması konusunda Avrupa Yatırım Bankası’nın fon sağlama çalışmaları Eylül ayı sonunda başlatılacaktır.

* Kanlıdere’nin rehabilite edilmesi ve Botanik müzesi projesi için Kıbrıs Türk Biyologlar Doğayı Araştırma ve Koruma Derneği ile proje çalışmaları başlatıldı. 

     

İşletme Hizmetleri

* LTB’ye ait 94 adet taşınmaz mal yerinde incelenmiş ve bilgiler güncellenmiştir.

* 19 adet otopark’a gidilmiş ve bilgiler güncellenmiştir.

* 44 adet abone görüşmesi yapılmış ve hizmet almaya devam edecekleri bilgisi elde edilmiştir.

* ATM cihazları tesbiti yapılmış ve geriye dönük borçlarının kapatılması için çalışmalar yapılmıştır.

     Bilgi İşlem Hizmetleri

* LTB web sitesi tasarımı yeniden oluşturulmuş ve internet kullanıcılarının hizmetine sunulmuştur. Meclis toplantıları da Canlı olarak web sitemizde yayınlanmaya başlanmıştır. www.lefkosabelediyesi.org

* Bölgesel arazi çalışmaları başlatılmış, akıllı haritalar  ve bina fotografları yenilenmiş, böylece Kent Rehberimiz güncel hale getirilmiştir.  http://212.175.253.78/kentrehberi

* Son üç ay içerisinde vatandaşlarımızın çeşitli kamu dairelerindeki işlerinde kullanılmak üzere 710 adet Emlak Borcu Yoktur yazısı verilmiştir.

* 980 adet bilgisayar arıza talebi giderildi.  Merkezi donanım ve bilgisayar ağı revize edilmiş, eksik parça va yazılımlar giderilmiş ve tüm bilgisayar envanteri yenilenmiştir.

*  Hizmet içi Eğitim Birimi ile yapılan ortak çalışmada belediyemiz personellerine Microsoft Office eğitimleri verilmeye başlanmıştır.

* Düzenli olarak Belediyemiz  genelinde kullanılan Kent Bilgi Sistemleri uygulamaları için şubelere destek ve raporlama hizmetleri verilmiştir.

 

Reklam Hizmetleri

* 2013’de tüm reklam tabelaları tekrardan kayıt altına alınmaya başlanmıştır.

* Lefkoşa’da izinsiz ve trafiği engelleyen uygunsuz tabelaların kaldırılma çalışmaları başlatılmıştır.

* Yeni açılan işyerlerine ilan reklam yasası hakkında bilgi verilmeye başlanmıştır.

* Birikmiş ilan reklam borcu olan işyerleri  aranarak borçları hatırlatılmaktadır.

* Alınan raporlara göre ilan reklam gelirlerinde ciddi bir artış gözlemlenmiştir.

* Nisan 2013’ten itibaren toplam ilan reklam vergisi tahsilatı 209,315.47 TL olarak belirlenmiştir.

 

Emlak Hizmetleri

* Toplam 36200 kayıtlı emlak

* Yıllık toplam emlak geliri : 4 678,664.49

* 3 aylık toplam tahakkuk: 190,211.25 

* 3 aylık toplam tahsilat: 2,169,021.84

* 3 ayda yapılan bina denetimi :202 ad.

* 3 ayda yapılan ölçüm: 32802.4 m2

 

Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma

* 270 adet  budama (hizmet verilen nokta)

* Çember, refüj, trafik adalarında büyük şirketler desteğiyle yeni peyzaj düzenlemeleri uygulamaları başlatılmıştır.

* 1000 adet feslikan fidesi fatura ödeme karşılığında dağıtıldı.

* Surlariçi bölgesine 1000 adet mevsimlik çiçek fidesi dikilmiştir.

* Yeşil alan ve adaların sulama sistemleri sağlanmış ve rutin olarak sulanmaktadır.

* 30’un üzerindeki park ve yeşil alana ot temizliği, bakım ve budama hizmeti verilmiştir.

* Tüm parkların rutin mıntıka temizliği

* Fide üretimi 

* ada ve çemberlerin düzenli olarak bakımı 

* Gereken yerlere zirai ilaçlama 

* Kurum ve kuruluşlara yönelik temizlik çalışmaları

* Trafik ışıkları, yaya geçidi flaşörleri ve trafik levhalarınıntemizliği, tamiri ve rutin kontrolu sağlanmaktadır.

* 40 adet yeni trafik levhası takılmıştır.

* Yol ortası,çift sarı,trafik yönlendirici ok, otopark özürlü park yeri çizimi, otopark park yeri çizimi ve bordür boyanması yapılmıştır.

* Ahşap ve boya işleri yapımı

* Lift aracımızla, Orman Dairesi ve Elektrik Kurumu ile budama çalışmaları yapılmıştır.

 

Alo 185 Hizmeti

* Belediyemizin tüm bölümleri ile ilgili şikayetler 24 saat boyunca Alo 185 hattından alınmakta ve ilgili şubeye aktarılarak takibi yapılmaktadır.Nisan-Haziran döneminde alınan toplam bin 280 şikayetin bin 203 adedi sonuçlandırıldı. 

 

Halkla İlişkiler

* Vatandaşa daha etkili ve hızlı hizmet sunabilmek için ‘Muhtarlar projesi’ kapsamında 25 muhtarlıkla birlikte çalışmalar sürdürülmektedir.Karşılıklı görüşmelerden alınan istek ve şikayetler halkla ilişkiler personelleri tarafından en hızlı bir şekilde ilgili bölümlere aktarılıp takip edilmektedir. 

* Ayrıca proje kapsamında ‘Sivrisinek ve Genel Haşare ile Mücadele’ ilgili seminerler devam ediyor. Belediyeye şikayet ve istek kutusu kurulmuştur.

 

İnsan Kaynakları

*  Personelin geliş gidiş ve kıyafetlerinde düzenlemeler yapıldı. Personel disiplin altına alındı.

Satın Alma

* İhtiyaçları karşılayan satın alma tüm maddi imkansızlıklara rağmen özellikle ağır araçların tamiri için gerekli yedek parça ve diğer malzemelerin tedariki sağlanmıştır. Ayrıca temizlik, park bahçeler, kanalizasyon, su şubelerini halkın hayat seviyesini olumku yönde etkileyecek ihtiyaçları acilen karşılanmış ve karşılanmaya devam etmektedir.

* Bu alımları gerçekleştirirken iş dünyasından da destek aldığımız gibi direk sponsorluk şeklinde de bu alımları gerçekleştirmekteyiz. Bundan dolayı onlara teşekkür ederiz. 

 

Eğitim

* Personelin meslek içi  eğitimleri yanında ayrıca Diabet derneği ile diabet konulu semineler, Kanserliler Derneği ile kanser üzerine eğitimler verilmiştir. Bundan sonraki süreçte de üniversitelerimizle yaptığımız anlaşma neticesinde ücretsiz eğitim katkısı almayı planlıyoruz.

 

Kontrol Denetim

* Belediyemizin son 3 ay içerisinde tüm stokları gözden geçirilmiş ve belediyemize ait tüm demirbaş tekrar kayıt altına alınmış ve sigortalanmıştır.Ayrıca tüm belediye çalışanlarımız da herhangi bir kazaya karşı ferdi kaza sigortası yapılmıştır.

Zabıta Hizmetleri

Son 3 ay içerisinde;  

* 2.885 adet ceza yazıldı.

* 1.177 kişi ödeme yaptı.

* 1.450 adet dava dosyası mahkemeye gönderilmiştir.

* 2.067 adet dosya mahkemeden sonuçlanmıştır.

* 165.983 TL tahsilat yapılmıştır.

* 49.230 TL Mahkeme sonucu tahsilat yapılmıştır.

            Toplam : 215.213 TL tahsilat yapılmıştır.

 

Kültür-Sanat Hizmetleri

* Lefkoşa Belediye Tiyatrosu “Kabare Kıbrıs” oyununu seyirci rekoru kırarak oynadı

* Kabare Kıbrıs Mağusa ve Girne’de festivallere de katıldı.

* “İki Bavul Dolusu”adlı çocuk oyunu Limasol Türk Kooperatif Bankası sponsorluğunda ilkokul çocuklarına yönelik sahnelendi.

* Gençlik Tiyatrosu  “Aşk Öldü” adlı oyunu sahneledi.Çocuk Tiyatrosu çalışmalarını sürdürdü.

* 11.Kıbrıs Tiyatro Festivali 2 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında yapılacak.

* LTB Orkestrası Belediye Pazarı ve Büyük Han’da dinletiler sundu,çeşitli festivallerde yer aldı,özel konserlerde yer aldı.

* LTB Halk Müziği Korosu “Gönülden Bir Demet” Konseri verdi. 

 

 

 

Kadri Fellahoğlu

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı

Facebook Yorumları
Supportscreen tag