fbpx
Harmancı, LTL’de öğrencilerle buluştu
3 November 2016
4 paydaşlı protokol imzalandı
7 November 2016

ltb-ampLEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ
TEKLİF KABULÜ

A. Açık Pazar Projesi için teklif kabul edilir.
B. İnşaat demiri (90 Ton) alımı için teklif kabul edilir.

BU PROJENİN FİNANSMANI

tc-bayrak
TÜRKİYE CUMHURİYETİ
TARAFINDAN KARŞILANMIŞTIR

1. İlgili proje ve şartnameler Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nden, KDV dahil;

A. Açık Pazar Projesi; 1000 – TL,
B. İnşaat demiri (90 Ton) alımı; 100 – TL karşılığında temin edilebilir.

2. Teminatsız teklifler dikkate alınmayacaktır.

3. Teminat olarak banka teminat mektubu veya Belediye veznesine yatırılacak para karşılığı alınacak makbuz veya karşılığı ilgili bankaca onaylanmış çek geçerli sayılacaktır.

4. A. Açık Pazar Projesi İçin Teklif verecek müteahhitlerin, Yapı İnşaatı ve Teknik İşler Müteahhitleri Kayıt ve Denetim Yasası’na göre; 3. Sınıf veya üzeri Teknik İşler Müteahhiti olarak İnşaat Encümeni’ne kayıtlı olmaları gerekmektedir.

B. İnşaat demiri (90 Ton) alımı İçin Müteahhitlik sınıfı aranmamaktadır.

5. İhale komisyonu en düşük veya herhangi bir teklifi kabul etmek mecburiyetinde değildir.

6. Teklifler en geç
A. Açık Pazar Projesi için 24 Kasım 2016 saat 14:30’a kadar,
B. İnşaat demiri (90 Ton) alımı için 10 Kasım 2016 saat 14:30’a kadar,
Lefkoşa Belediyesi ihale kutusuna atılmalıdır.

Lefkoşa Belediye Başkanlığı.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag