fbpx
LTB’den Surlariçi’ndeki çocuklara yönelik ingilizce kursları için ilk zil çaldı
25 Temmuz 2018
LTB 53 İş Yeri Denetledi
26 Temmuz 2018

9 Temmuz 2018 Meclis

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Meclis kararını PDF olarak indirmek için tıklaynız:     09 TEMMUZ 2018meclis

 

9 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN

ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Alev Denizgil (Üye)
5. Ayşe İpçiler (Üye)
6. Çelen Çağansoy (Üye)
7. Çilem Tüfekçi (Üye)
8. Devran Öztunç (Üye)
9. Eliz Soyer (Üye)
10. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
11. Faiz Camgöz (Üye)
12. Gülay Kaşer (Üye)
13. Hüseyin Kavaz (Üye)
14. Levent Çıraklı (Üye)
15. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
16. Mehmet Manavoğlu (Üye)
17. Murat Kanatlı (Üye)
18. Oktay Çocuk (Üye)
19. Önder Ecesoy (Üye)
20. Öykü Akcan (Üye)
21. Özmen Birinci (Üye)
22. Safiye Özaltıner (Üye)
23. Salih Çeliker (Üye)
24. Umut Öksüz (Üye)

  Toplantıya Katılmayanlar:

1. Tolga Ahmet Raşit (Üye)

  Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

M.K. NO.:

38/2018

Atama ve Sınav Komisyonunda Ayşe İpçiler, Önder Ecesoy ve Ahmet Bağzıbağlı’nın üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

39/2018

 

Disiplin Kurulunda Alev Denizgil’in üye olarak görev yapmasına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

40/2018

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunda Umut Öksüz’ün Koordinatör, Akın Aktunç,  Faiz Camgöz, Ender Denktaş Vangöl, Eliz Soyer, Devran Öztunç, Çelen Çağansoy, Ahmet Bağzıbağlı, Salih Çeliker ve Çilem Tüfekçi’nin üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

41/2018

Yol ve Trafik Komisyonunda Eliz Soyer’in Koordinatör, Akın Aktunç, Çilem Tüfekçi, Safiye Özltıner, Salih Çeliker, Mehmet Manavoğlu, Murat Kanatlı,  Devran Öztunç, Oktay Çocuk, Öykü Akcan ve Çelen Çağansoy’un üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

42/2018

Sağlık ve Çevre Komisyonunda Öykü Akcan’ın Koordinatör, Mehmet Manavoğlu, Umut Öksüz, Faiz Camgöz, Çelen Çağansoy, Alev Denizgil, Ayşe İpçiler, Önder Ecesoy ve Mehmet Kermeoğlu’nun üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;
M.K. NO.:

43/2018

Tüzük ve Hukuk Komisyonunda Ayşe İpçiler’in Koordinatör, Öykü Akcan, Murat Kanatlı ve Levent Çıraklı’nın üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile,

 

M.K. NO.:

44/2018

Toplu İş Sözleşmesi Komisyonunda Özmen Birinci’nin Koordinatör, Murat Kanatlı, Ahmet Bağzıbağlı, Önder Ecesoy, Öykü Akcan ve Levent Çıraklı’nın üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile,

 

M.K. NO.:

45/2018

Bütçe Komisyonunda Murat Kanatlı’nın Koordinatör, Ahmet Bağzıbağlı, Özmen Birinci, Mehmet Manavoğlu, Safiye Özaltıner, Faiz Camgöz ve Önder Ecesoy’un üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

46/2018

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunda Safiye Özaltıner’in Koordinatör, Akın Aktunç, Çelen Çağansoy, Çilem Tüfekçi, Eliz Soyer, Devran Öztunç, Öykü Akcan, Murat Kanatlı, Umut Öksüz ve Ender Denktaş Vangöl’ün üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

47/2018

Her Yaş İçin Spor Komisyonunda Levent Çıraklı Koordinatör, Akın Aktunç, Hüseyin Kavaz, Çelen Çağansoy, Alev Denizgil ve Oktay Çocuk’un üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;
M.K. NO.:

48/2018

Çocuk Hakları Komisyonunda Ender Denktaş Vangöl’ün Koordinatör, Çelen Çağansoy, Alev Denizgil, Ayşe İpçiler, Çilem Tüfekçi, Eliz Soyer, Mehmet Manavoğlu, Umut Öksüz, Öykü Akcan ve Salih Çeliker’in üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

49/2018

Engellemeyen Şehirler Komisyonunda Çelen Çağansoy’un Koordinatör, Akın Aktunç, Safiye Özaltıner, Eliz Soyer, Çilem Tüfekçi ve Alev Denizgil’in üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

50/2018

Mülteci Hakları Komisyonunda Öykü Akcan’ın Koordinatör, Safiye Özaltıner, Çelen Çağansoy, Ayşe İpçiler, Faiz Camgöz, Murat Kanatlı ve Alev Denizgil’in üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

51/2018

Atık Yönetimi Komisyonunda Murat Kanatlı’nın Koordinatör, Akın Aktunç, Ender Denktaş Vangöl, Önder Ecesoy ve Ahmet Bağzıbağlı’nın üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

52/2018

Taşınır Taşınmaz Mal Komisyonunun, Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonu ile birleştirilmesine ve Mali Araştırmalar ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunda Alev Denizgil’in Koordinatör, Safiye Özaltıner, Faiz Camgöz, Salih Çeliker, Eliz Soyer, Çilem Tüfekçi, Özmen Birinci, Ahmet Bağzıbağlı ve Çelen Çağansoy’un üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

53/2018

Surlariçi Komisyonunda Çilem Tüfekçi’nin Koordinatör, Devran Öztunç, Ahmet Bağzıbağlı, Ender Denktaş Vangöl, Eliz Soyer ve Safiye Özaltıner’in üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

54/2018

Haspolat Hamitköy Komisyonunda Oktay Çocuk’un Koordinatör, Safiye Özaltıner,    Çilem Tüfekçi, Eliz Soyer, Salih Çeliker, Ender Denktaş Vangöl, Umut Öksüz, Ahmet Bağzıbağlı, Öykü Akcan ve Gülay Kaşer’in üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

55/2018

Dış İlişkiler Komisyonunda Salih Çeliker’in Koordinatör, Eliz Soyer, Faiz Camgöz,   Safiye  Özaltıner, Öykü Akcan, Mehmet Manavoğlu, Çilem Tüfekçi ve Alev Denizgil’in üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

56/2018

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunda Safiye Özaltıner’in Koordinatör,             Mehmet Manavoğlu, Murat Kanatlı, Devran Öztunç, Alev Denizgil, Faiz Camgöz, Ayşe İpçiler ve Çelen Çağansoy’un üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

57/2018

39/2003 sayılı Belediyeler Birliği Yasasının 9(1) maddesi gereğince, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği Meclisinde Hüseyin Kavaz, Çelen Çağansoy, Umut Öksüz ve Tolga Ahmet Raşit’in görev yapmasına oybirliği ile;

 

Bilgilendirme Bütçe aktarmaları konusunda Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiş ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

 

03.04.02.090        Diğer Yasal Giderler  kaleminden                                                       204,950.-TL’sı

03.07.01.002        Büro ve İşyeri Makine ve Techizat Alımları kaleminden                  100,000.-TL’sı

03.07.01.007        Teknik Techizat Alımları kaleminden                                                  50,000.-TL’sı

03.07.03.003        Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden                                    100,000.-TL’sı

_______________

                                                                                                          Toplam                 454,950.-TL’sı

            _______________

 

100,000.-TL’sı        01.02.01.001     Sözleşmeli Personel Ücretleri kalemine

10,000.-TL’sı        01.09.01.002     Asbaşkan Ödeneği kalemine

11,950.-TL’sı        02.02.01.001     Sözleşmeli Personel Sosyal Sigortalar Kurumuna kalemine

4,000.-TL’sı        02.02.02.001     Sözleşmeli Personel İhtiyat Sandığına kalemine

20,000.-TL’sı        03.03.03.001     Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları kalemine

4,000.-TL’sı        03.07.03.004      İş Makinası Onarım Giderleri kalemine

5,000.-TL’sı   18.1.06.01.04.001   Çöp ve Açık Kamyon Alım Projesi kalemine

300,000.-TL’sı    5.1.06.05.07.009    Belediye ve Belediyeye Bağlı Köylerin Kanalizasyon Altyapı

454,950.-TL    Toplam                     Bağlantı Projesi kalemine.

 

M.K. NO.:

58/2018

Turizm Komisyonu kurulmasına ve Turizm Komisyonunda Faiz Camgöz’ün Koordinatör, Salih Çeliker, Ender Denktaş Vangöl, Eliz Soyer, Ahmet Bağzıbağlı, Çilem Tüfekçi, Mehmet Manavoğlu, Safiye Özaltıner ve Gülay Kaşer’in üye olarak görev yapmalarına oybirliği ile;

Karar verilmiştir.

 

                                                                  Mehmet Harmancı

                                                                           (Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

Alev Denizgil

(Üye)

 

 

 

 

 

 

Ayşe İpçiler

(Üye)

 

 

 

Çelen Çağansoy

(Üye)

 

 

 

 

 

 

 

Çilem Tüfekçi

(Üye)

 

 

 

Devran Öztunç

(Üye)

 

 

 

 

 

 

 

Eliz Soyer

(Üye)

 

 

 

 

Ender Denktaş Vangöl

(Üye)

 

 

   

 

Faiz Camgöz

(Üye)

 

 

 

Gülay Kaşer

(Üye)

 

   

 

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

 

 

Levent Çıraklı

(Üye)

 

   

 

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

 

 

 

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

   

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

 

 

Oktay Çocuk

(Üye)

 

 

   

Önder Ecesoy

(Üye)

 

 

Öykü Akcan

(Üye)

 

 

   

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

   

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

 

 

 

 

Umut Öksüz

(Üye)

 

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag