fbpx
Harmancı: Hedefimiz ‘Lefkoşa Gezi Treni’nin 2016 yılında şehrimizde yaşam bulması
8 Kasım 2015
Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ve Limasol Sosyal Sorumluluk Kurumu “Soytarılar Okulu” çocuk oyunu için işbirliği yaptı
12 Kasım 2015

9 Kasım 2015

09 KASIM 2015 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

Mehmet Harmancı (Başkan)
Akın Aktunç (Asbaşkan)
Av. Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
Ahmet Akbil (Üye)
Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
Alev Denizgil (Üye)
Bülent Çıraklı (Üye)
Çelen Çağansoy (Üye)
Leyla Öztürk (Üye)
Meryem Ekinci (Üye)
Murat Kanatlı           (Üye)
Mehmet Kermeoğlu     (Üye)
Onur Olguner (Üye)
Osman Yücelen (Üye)
Özmen Birinci (Üye)
Rauf Denktaş (Üye)
Av. Sonuç Koyuncu (Üye)
Tolga Ahmet Raşit (Üye)
Ülkü Taşseven (Üye)

 

 

 

Toplantıya Katılamayanlar:

  1. Fatma Miralay                     (Üye)
  2. Mine Atlı                     (Üye )
  3. Hüseyin Kıral               (Üye ) İzinli
  4. Vedat Tezcan                    (Üye )

 

    

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 

Geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

M.K. NO.:

192/2015

Her Yaş İçin Spor Komisyonu’nun 15/2015 sayılı kararının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile;

 

15/2015: Kombos Ltd. tarafından, Engelsiz araç olarak ithal edilen, piyasada başka bir araç olmadığından ve yapılan pazarlık neticesinde, fiyatı 20.000 Euro’ya düşürülen, Fiat Doblo aracın, LTB tarafından alınmasına ve alım için gerekli 20.000 Euro karşılığı TL olarak LTB Spor Kulübü tarafından yapılacak bağışın, bu amaçla LTB Başkanlığı tarafından teslim alınmasına.

 

   

Bülent Çıraklı bu karardan sonra toplantıya katılmıştır.

 

Bilgilendirme:

Sayıştay raporunda gelinen aşama hakkında Belediye Başkanı tarafından Meclis’e bilgi verilmiştir.

 

Av. Boysan Boyra toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.:

193/2015

  Her iki tarih de dahil 16-19 Kasım, 2015 tarihlerinde Brüksel’de çeşitli temaslarda bulunmak üzere Belediye Başkanı’nın katılmasına, Belediye Başkanı’nın kendi olanaklarıyla gitmesine, kendisine Dış İlişkiler Birimi personeli Seden Tunççağ’ın refakat etmesine, Seden Tunççağ’ın gidiş-dönüş uçak bileti, otel konaklama masraflarının Belediye bütçesinin “Yurdışı geçici görev ve yollukları kalemi 03.03.03.001”’den karşılanmasına, kendisine bu tarihlerde Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oyçokluğu ile;

 

Osman Yücelen, Akın Aktunç, Bülent Çıraklı ve Ahmet Bağzıbağlı ret oyu vermiştir.

 

Ret oyu verenlerin şerhi: Sayın Başkan bu ziyarette ülkeyi ve kurumu temsil edeceğinden Sayın Başkan’ın masraflarının da Belediye bütçesinden karşılanması gerekmektedir.

 

 

Bilgilendirme:

Bütçe Komisyonu’nun 5/2015 sayılı kararı hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

5/2015: Kredo Muhasebe ve Mali Danışmanlık tarafından Maliye Şubesine verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetinin alınmasının kabulüne ve konunun Kira İhale Komisyonu’na havale edilmesine.

 

 

M.K. NO.:

194/2015

  Kira ve İhale Komisyonu’nun 309/2015, 310/2015, 311/2015, 312/2015, 314/2015, 315,2015, 316/2015, 317/2015, 318/2015, 319/2015 ve 320/2015 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

 

309/2015:308/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile “Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapım İşleri” ihalesi için tek teklif veren Tarmac Ltd.’in teklifinin, karara istinaden Altyapı Şubesinden talep edilen 2300 arşiv no’lu rapor doğrultusunda uygun bulunmadığına.

 

310/2015:Belediye Meclisi’nin 27 Ağustos 2015 tarih ve 154/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 246/2015 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan “Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapım İşleri” ihalesi Altyapı Şubesi’nin 2275 arşiv no’lu raporu doğrultusunda aciliyet arz ettiğinden, Kira İhale tüzüğünün 4. Maddesindeki yetkiyi   kullanarak 06-05-07-07 Yol Yapım Giderler Bütçe kaleminden ödenecek şekilde kapalı zarf usulü elden teklif alınmasına.

 

311/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 268/2015 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 1 adet vidanjör için teklif veren Murat Machinery Ltd. direktörü Şaban Emre’nin Kira İhale Komisyon toplantısına çağırılmasına.

 

312/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 268/2015 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 1 adet vidanjör için teklif veren Murat Machinery Ltd. direktörü Şaban Emre ile yapılan görüşmede; verdiği teklifin vade farksız 12 eşit taksitle ödenmesi hususunda Maliye Şubesi’nden gelecek finansal analiz sonrasında karar verilmesine.

 

314/2015: Belediye Pazarı 2015 kira mukavelelerinde bulunan 9. Madde gereği toplanması gereken aylık 25 TL’lik genel hizmet bedelinin, Belediye’nin ayrı bir depozit hesabında toplanmasına, bununla ilgili yapılacak harcamaların bu hesaptan yapılmasına ve bugüne kadar ödenmeyen geriye dönük 9 aylık bedellerin de aynı hesapta toplanmasına.

 

Sonuç Koyuncu 314/2015 sayılı karara çekimser oy vermiştir.

 

 

  315/2015: Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 268/2015 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 1 adet vidanjör için gelen 3 tekliften, Murat Machinery Ltd.’in teklifine istinaden Kanalizasyon Şubesi’nden gelen 2415 arşiv no’lu ve Araç Bakım Birimi’nden gelen 2416 arşiv no’lu raporlar doğrultusunda Belediye’nin 06-01-04-001 Kara Taşıtı Alımları Bütçe kaleminden 12 eşit taksitle ödenecek şekilde 108.155 EURO+KDV’ye Murat Machinery Ltd.’den alınmasına.

 

316/2015: Belediye Meclisinin 188/2015 sayılı kararı gereği Projeler Şubesi tarafından hazırlanan “ATM Kabinleri Projesi” ihale dosyası Komisyon tarafından incelenmiş olup 10 Kasım 2015 tarihinde gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve en geç 19 Kasım 2015 Perşembe günü saat 14:30’a kadar teklif kabul edilmesine.

 

317/2015: Belediye Meclisi’nin 11 Haziran 2015 tarih ve 105/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 194/2015 sayılı kararının iptaline ve kararda geçen Kumsal Parkı Büfesinin kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine.

 

318/2015:Belediye Pazarında bulunan dükkan no:71’in Kira İhale Komisyonu kapsamından çıkarılmasına ve Lefkoşa Türk Belediyesi Halk Sağlığı Şubesinin 2441 arşiv no’lu talebi doğrultusunda belirlenecek ihtiyaçlılara, mültecilere ve yaşlılara aşevi olarak hizmet sunmasına.

 

319/2015: Türk Bankası’nın Belediye’ye yapmış olduğu başvuru komisyon tarafından değerlendirilmiş; K.İ.K.K 44/2010 ile M.K 139/2010 VE K.İ.K.K 46/2013 ile M.K 5/2014 kararları bankanın kabul etmeyip yazılı bildirmiş olması göz önünde tutularak, 1 adet ATM ile ilgili 01 Ocak 2011- 31 Ağustos 2011 dönemini kapsayan borçlarının aylık 130 TL + faiz olarak alınmasına.

 

320/2015: Lefkoşa Belediye hudutlarında bulunan ve LTB’nin kullanımında olan İnönü Meydanı tuvaletlerinin bakım ve işletilmesinin yapılması için kapalı zarf usulü elden teklif alınmasına.

 

 

M.K. NO.:

195/2015

Kira ve İhale Komisyonu’nun 313/2015 sayılı kararının onayına oyçokluğu ile;

Leyla Öztürk, Sonuç Koyuncu ve Onur Olguner ret oyu vermiştir.

 

313/2015: Kredo Muhasebe ve Mali danışmanlık tarafından Maliye Şubesine verilecek eğitim ve Danışmanlık Hizmetinin alınmasına ve ödemelerin hak ediş raporlarının onayı doğrultusunda 18 ay süreyi geçmeyecek şekilde toplam 142,200 TL (KDV dahil) Kira İhale Komisyonu tarafından onaylanmasına.

 

Karar verilmiştir.

 

Bilgilendirme:

Yeni İdari yapı hakkında Belediye Başkanı tarafından Meclis’e bilgi verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Av. Boysan Boyra

(YedekAsbaşkan)

Ahmet Akbil

(Üye)

  Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

Alev Denizgil

(Üye)

  Bülent Çıraklı

(Üye)

Çelen Çağansoy

(Üye)

  Leyla Öztürk

(Üye)

Meryem Ekinci

(Üye)

  Murat Kanatlı

(Üye)

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

  Onur Olguner

(Üye)

Osman Yücelen

(Üye)

  Özmen Birinci

(Üye)

Rauf Denktaş

(Üye)

  Av. Sonuç Koyuncu

(Üye)

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

  Ülkü Taşseven

(Üye)

 

 

 

 

/HCK.

   
     

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag