fbpx
Metro Fish Balıkçılık’a ait 300 kilo ton balığı imha edildi
16 August 2016
30 Mayıs 2016
17 August 2016

9 Mayıs 2016

09 MAYIS 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Boysan Boyra (YedekAsbaşkan)
4.       Ahmet Akbil (Üye)
5.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
6.       Alev Denizgil (Üye)
7.        Bülent Çıraklı (Üye)
8.       Çelen Çağansoy (Üye)
9.       Fatma Miralay (Üye)
10.   Leyla Öztürk (Üye)
11.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
12.   Meryem Ekinci (Üye)
13.    Murat Kanatlı             (Üye)
14.   Onur Olguner (Üye)
15. Özmen Birinci (Üye)
16. Rauf Denktaş (Üye)
17. Sonuç Koyuncu (Üye)
18. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
19. Ülkü Taşseven (Üye)
20. Vedat Tezcan       (Üye)

 Toplantıya Katılmayanlar:

1. Hüseyin Kıral (Üye)
2. Mine Atlı (Üye) -izinli
3. Osman Yücelen (Üye)-izinli

 Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 Gündemin 1. maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporu tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

Bigilendirme:

M.K. NO.:

38/2016

Sn. Başkan’ın önerisi ile aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oy birliği ile,

a)      Engellemeyen Şehirler Komisyonu’nun 02/2016 sayılı kararının onayı.

b)     Mali Araştırmalar ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 03/2016 sayılı kararının onayı.

c)      Her Yaş için Spor Komisyonunun  02/2016 sayılı kararının onayı.

 

 M.K. NO.:

39/2016 Gündemin 5. Maddesinde bulunan “Su” konusunun gündemin 2. Maddesinde görüşülmesine oy birliği ile,

 

Bilgilendirme : İçişleri Bakanlığından gelen 29 Nisan, 2016 tarihli yazı çerçevesinde geçiş                                     döneminde ilişkin su talebi konusunun görüşülmesi Mecliste yapıldı.

 Su konusu görüşülmeye başlandığı sırada Fatma Miralay, Ülkü Taşseven, Onur Olguner, Boysa Boyra, Rauf Denktaş toplantıya katılmıştır.

Su Konusunun görüşülmesi bittikten sonra Ahmet Akbil, Vedat Tezcan, Bülent Çıraklı, Mehmet Kermeoğlu, Boysan Boyra toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.:

40/2016

Her iki tarih de dahil, 23-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak “Dünya İnsani Zirvesi” toplantısına Belediye Başkanının Katılmasına, Dış İlişkiler Birimi personeli Seden Tunççağ’ın ekipte yer almasına, Seden Tunççağ’ın gidiş dönüş uçak bileti, konaklama masraflarının ve Devlet Yolluk Tüzüğüne göre yolluk ödemesinin Belediye Bütçesinin “Yurt Dışı Geçici Görev ve Yollukları Kalemi 03-03-03-001”den karşılanmasına, Sn. Başkan’a bu tarihlerde Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oy birliği ile,

 

Bilgilendirme : Emlak ve Projeler Şube personeli Latif Akça’nın Disiplin Kurulunda aldığı ceza konusunda Meclis bilgilendirilmiştir.

  • Rauf Denktaş toplantıdan ayrılmıştır.

 M.K. NO.:

41/2016 Kira ve İhale Komisyonunun 97/2016, 99/2016, 100/2016, 101/2016, 102/2016, 103/2016, 104/2016, 105/2016, 106/2016, 107/2016,108/2016, 109/2016, 110/2016, 111/2016, 112/2016, 113/2016, 114/2016, 115/2016, 116/2016,  117/2016, 118/2016, 119/2016, 120/2016, 121/2016 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile,

Sonuç Koyuncu K.İ.K No:118/2016 sayılı karara çekimser oy kullanmıştır.

97/2016 : Belediye Meclisi’nin 02 Mart 2016 tarih ve 22/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 45/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılması için karar verilen Hamitköy I. Etabı’nın Eksik Kalan Kanalizasyon Alt Yapı Projesi’nin Müteahhitler Birliği’nin boykot kararı sebebiyle, ihale için teklif kabul süresinin 21 Nisan 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar ertelenmesine oy birliği ile;

99/2016 : Lefkoşa Türk Belediyesi  Yaşlılara Hizmet Birimi’nden gelen 07 Nisan 2016 tarih ve 495 arşiv no’lu rapor komisyon tarafından değerlendirilmiş olup, ihtiyaç fazlası olan Otoklav’ın (Buharlı Sterilizatör) malzeme veya para karşılığı satışının yapılabilmesi için kapalı zarf usulü elden teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

100/2016 : Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait Terminal, Lokmacı Sınır Kapısı, Metehan Sınır Kapısı ve İplik Pazarı’nda bulunan tuvaletlerin işletmecisi Leyla Duran’ın 28 Mart 2016 tarih ve 1615 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, konu ile ilgili İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 12 Nisan 2016 Salı gününe kadar rapor hazırlayıp komisyona sunmasına oy birliği ile;

101/2016 : İnönü Meydanı No: 7 kiracısı Süleyman Yeşilyurt’un 04 Nisan 2016 tarih ve 1782 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, kiracının borcunu ödemesi koşuluyla dükkanın teslim alınmasına ve kapalı zarf usülü elden teklif kabul edilmek suretiyle kiralanmasına oy birliği ile;

102/2016 : Kurtuluş Meydanı No: 8A kiracısı Mine Özerman’ın 21 Mart 2016 tarih ve 1451 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, talebin uygun olmadığına oy birliği ile;

103/2016 : Salih Köroğlu Construction Şti. Ltd’nin 12 Nisan 2016 tarih ve 1855 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup dilekçede talep edilen ihale dosyasının ücretsiz olarak verilmesine oy birliği ile;

104/2016 : Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin 12 Nisan 2016 tarih ve 526 arşiv no’lu talebi ve Sn. Başkan’ın onayı ile Sağlık Bakanlığı yanı otobüs cep durak yerinin acil olarak standartlara uygun hale getirilmesi için elden alınan 12 Nisan 2016 tarih ve 1885 arşiv no’lu Sıtkıoğluları Construction Ltd.’nin teklifi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup İhale Tüzüğünün 26. maddesi çerçevesinde 06-05-07-007 Yol Bakım ve Onarım Giderleri bütçe kaleminden  karşılanması koşulu ile 14.960 TL’ye (KDV dahil) yaptırılmasına oy birliği ile;

 M.K. NO.:

41/2016 105/2016 : Belediye Meclisi’nin 09 Kasım 2015 tarih ve 194/2015 sayılı kararıyla onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun  315/2015 sayılı kararı ile Murat Machinery Ltd.’den alınmasına karar verilen 1 adet vidanjör için Murat Machinery Ltd.’in 12 Nisan 2016 tarih ve 522 arşiv no’lu talebi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup  Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin 12 Nisan 2016 tarih ve 522 arşiv no’lu görüşü doğrultusunda, vidanjör temin süresinin meteorolojik koşullar nedeniyle 29 Nisan 2016 tarihine kadar uzatılmasına oy birliği ile;

106/2016 : Belediye Meclisi’nin 04 Nisan 2016 tarih ve 32/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 88/2016 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Asfalt Yama ve Kaplama İşleri” ihalesi için Müteahhitler Birliğinin uyguladığı boykot sebebiyle hiç bir teklif gelmemiştir. Bu sebeple, teklif kabul süresinin boykottan sonra değerlendirilmek üzere ertelenmesine ve proje için İhale dosyasını almış olan müteahhitlerden yeniden ücret alınmamasına oy birliği ile;

107/2016 : 98/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı gereği Belediye İdaresi tarafından hazırlanan 13 Nisan 2016 tarih ve 527 arşiv no’lu “Gelibolu Bölgesi – Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi” ihalesinin alternatif yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi ile ilgili rapor Komisyon’a sunulmuş olup, Komisyon’un 21 Nisan 2016 Perşembe gününe kadar konuyu araştırıp tekrardan gündeme getirmesine oy birliği ile;

108/2016 : 100/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı gereği İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından hazırlanan 08 Nisan 2016 tarih ve 498 arşiv no’lu rapor Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Leyla Duran ile yapılan Metehan Sınır Kapısı -Lokmacı Sınır Kapısı – İplik Pazarı tuvaletlerini işletme sözleşmelerinin revize edilerek kiracı ile tek bir sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 600 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 300 TL olacak şekilde sözleşmesinin 01 Mayıs 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 8 aylık olarak hazırlanmasına oy birliği ile;

109/2016 : Otobüs Terminali’nde bulunan ve Mustafa Dağgül’ün kirasında olan birleştirilmiş durumdaki 7-8 no’lu dükkanın İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 13 Nisan 2016 tarih ve 532 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, 21 Nisan 2016 saat 14:00’a kadar kapalı zarf usulü tek veya ayrı ayrı teklif kabul edilmek suretiyle kiralanmasına oy birliği ile;

110/2016 : 317/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile sözleşme yapılması kararı iptal edilen Gülbenk Terziyan konusunun Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’na havale edilmesine oy birliği ile;

111/2016 : Belediye Meclisi’nin 19 Ekim 2015 tarih ve 188/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 301/2015 sayılı kararı kapsamında ‘Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Ana Su Hattı Bölge Bağlantıları Yapım Projesi’ için Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 14 Nisan 2016 tarih ve 543 arşiv no’lu gerekçeli raporu doğrultusunda 15 Nisan 2016 tarihinde gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 26  Nisan 2016 Salı günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine oybirliği ile;

112/2016 : Kira ihale Komisyonu’nun 58/2016 sayılı karar ile onaylanan M.K No: 23/2016 sayılı Belediye Meclis Kararı’nın eksik olması nedeni ile 204/2015 sayılı Belediye Meclis kararı uyarınca Araç Takip Sistemi alınması konusunda elden alınan teklifler değerlendirilmiş olup ihalenin Lenoi markası ile teklif veren çözüm ortağı Vodafone olan Zimir Trading Ltd.’e sistem, cihaz ve sim kart bedeli olarak 36 ay için KDV dahil  toplam 191, 027.52 –TL’ye verilmesine, işbu tutarın 24 taksitle ve 03-07-03-03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri bütçe kaleminden ödenmesine şeklinde düzeltilmesine tavsiye kararı alınmıştır.

113/2016 : Kira İhale Komisyonu’nun 97/2016 sayılı kararı ile teklif alma süresi 21 Nisan 2016 tarihine ertelenen Hamitköy I. Etabı’nın Eksik Kalan Kanalizasyon Alt Yapı Projesi için Müteahhitler Birliği’nin boykot kararının devam etmesi sebebiyle yine teklif gelmemiştir. Bu sebeple boykot bitimine müteakip Kira İhale Komisyonu’nun belirleyeceği bir tarihte tekrardan teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

114/2016 : 93/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Belediye Pazarı Dükkan No: 40, 73/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Belediye Pazarı Dükkan No: 44 ve 101/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan İnönü Meydanı Dükkan No: 7 için aşağıda belirtilen müracaatların İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 26 Nisan 2016 tarihinde Kira İhale Komisyon toplantısına getirilmesine oy birliği ile;

Sıra

No:

İsim Teklif Verdiği Dükkanlar İş Türü Teklif Bedeli
1. Ayşe Coşkuner Bel.Paz.No:40 veya 44 Ticari amaçlı 250.-TL
2. Ayşe Coşkuner İnönü Meydanı No:7 Ticari amaçlı 250.-TL
3. Doğa Bağlarbaşı Bel.Paz.No:40 veya 44 Hediyelik eşya satışı No:40 için 350TL

No:44 için 580TL

115/2016 : Kira İhale Komisyonu’nun 111/2016 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan ‘Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Ana Su Hattı Bölge Bağlantıları Yapım Projesi’ için Müteahhitler Birliği’nin uyguladığı boykot sebebiyle hiçbir teklif gelmemiştir. Bu sebeple ihalenin boykottan sonra değerlendirilmek üzere ertelenmesine ve  proje için ihale dosyasını almış olan müteahhitlerden yeniden ücret alınmamasına  oy birliği ile;

 

 

M.K. NO.:

41/2016

116/2016 : 93/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Belediye Pazarı Dükkan No:40 için Doğa Bağlarbaşı’nın yapmış olduğu 21 Nisan 2016 tarih ve 2062 arşiv no’lu teklif değerlendirilmiş olup İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 22 Nisan 2016 tarih ve 586 arşiv no’lu raporu ve Doğa Bağlarbaşı’nın teklifini 400 TL olarak düzeltmesi sebebiyle Belediye Pazarı 40 no’lu dükkanın hediyelik eşya ve Kıbrıs’a özgü yiyeceklerin satış dükkanı olarak adına sözleşmesinin yapılmasına; kira bedelinin 800 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 400 TL olacak şekilde sözleşmesinin 31/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararına göre hazırlanmasına ve kararın Doğa Bağlarbaşı’nın en geç 05 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar sözleşme gereği olan depozito miktarı 800 TL’yi yatırması koşuluyla geçerli olmasına, depozitin yatırılmaması durumunda aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılıp teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

117/2016 : Belediye Meclisinin 16 Eylül 2015 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonunun 269/2015 sayılı kararı ile Korman Const. Ltd. ile protokol imzalanma kararının Vadim Finans Proje ve Taahhüt Şti. Ltd.’nin 11 Mart 2016 tarih ve 1292 arşiv no’lu evrakı çerçevesinde iptaline ve 01 Eylül 2015 – 03 Mart 2016 tarihleri arasındaki borç miktarının Korman Const. Ltd. tarafından ödenmesine, Tüfekçi Ltd.’in 27 Nisan 2016 tarih ve 2138 arşiv no’lu dilekçesi doğrultusunda aylık 500 TL ücretle 03 Mart 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli protokol yapılması için Meclise önerilmesine oy birliği ile;

118/2016 : 04/2016 sayılı Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyon kararı ile Kira İhale Komisyonu’na sevk edilen Şht. Muharrem Çalay Sokak’ta Çağan Çerkez’in kullanımında olan oto yıkama dükkanının Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin 28 Nisan 2016 tarih ve 600 arşiv no’lu raporu doğrultusunda sözleşmesinin yapılmasına, sözleşmenin Çağan Çerkez’in verdiği feragatname ile kardeşi Burcan Çerkez adına olmasına ve sözleşmedeki kullanım amacının büfe olmasına; kira bedelinin 600TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 300TL olacak şekilde sözleşmesinin 31/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararına göre hazırlanmasına oybirliği ile;

119/2016 : 93/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Belediye Pazarı Dükkan No: 40 için aşağıda belirtilen müracaatların söz konusu dükkanın 116/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile kiralanmış olması dolayısıyla uygun bulunmadığına oy birliği ile;

 

Sıra

No:

İsim Teklif Verdiği Dükkan(lar) İş Türü Teklif Bedeli
1. Derya Yabanok Bel.Paz.No:40 Ofis 375.-TL
2. Gülhan Akdoğan Bel.Paz.No:40 İç çamaşırı 350.-TL

 120/2016 : Belediye Meclisi’nin 16 Eylül 2016 tarih ve 168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 274/2015 sayılı kararı ile Birnet Yazılım’a verilen “Online Bankacılık Web Servisi” hizmetinin Birnet Yazılım’ın 27 Nisan 2016 tarih ve 2141 arşiv no’lu ek süre talebi ile ilgili dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup Bilgi İşlem Merkezi’nin 28 Nisan 2016 tarih ve 2141 arşiv no’lu evraka yazdığı görüş doğrultusunda 28 Temmuz 2016 tarihine kadar 3 ay süre ile uzatılmasına oy birliği ile;

121/2016 : Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin 28 Nisan 2016 tarih ve 610 sayılı raporu doğrultusunda Küçük Kaymaklı Barış Manço Parkı büfesi işletmesi için 30 Nisan 2016 Cumartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 12 Mayıs 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usulü teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

 

 

M.K. NO.:

42/2016

Kira ve İhale Komisyonunun 98/2016 sayılı kararının onayına oy çokluğu ile,

Onur Olguner ret oyu vermiştir.

98/2016 : Belediye Meclisi’nin 10 Şubat 2016 tarih ve 09/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 35/2015 sayılı kararı kapsamında ihalesine çıkılan “Gelibolu Bölgesi – Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi” ihalesinin Altyapı Şubesi’nin 05 Nisan 2016 tarih ve 479 arşiv no’lu raporu doğrultusunda verilen tekliflerin keşif bedelinden ve bütçeden yüksek olmasından dolayı iptaline ve ihalenin alternatif yöntemlerle gerçekleştirilebilmesi için idare tarafından gerekli araştırmanın yapılarak 14 Nisan 2016 tarihine kadar Komisyon gündemine getirilmesine oy birliği ile;

 M.K. NO.:

43/2016 Engellemeyen Şehirler Komisyonu’nun 02/2016 sayılı kararının onayına oy birliği ile,

02/2016 : Akdeniz Karpaz Üniversitesi ile Belediyemiz arasında, Engellemeyen Şehir Birimimize kayıtlı 5 üyemizin Yüksek Öğrenim Bursu ile üniversitede eğitim almasına yönelik ek’teki protokolün imzalanması için Sn. Başkan’a yetki verilmesine ve verilecek bursların imzalanan protokol çerçevesinde olmasına oybirliği ile,

 

 M.K. NO.:

44/2016 Mali Araştırmalar ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonu’nun 03/2016 sayılı kararının onayına oy birliği ile,

03/2016 : 20.04.2016 tarihli ve 560 arşiv no’lu Temizlik Şubesi tarafından verilen evrak değerlendirilmiş ve günün koşulları dikkate alınarak yapılan hesaplamalara göre, mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve arazilerin temizliğinin Belediye tarafından yapılmasına, 0,25 TL/m2 olarak ücretlendirilmesine ve abonelere faturalandırılmasına oy birliği ile;

 

 

M.K. NO.:

45/2016 Her Yaş İçin Spor  Komisyonu’nun 02/2016 sayılı kararının onayına oy birliği ile,

 

02/2016: Komisyonumuz, 13, 14, 15 Mayıs 2016 tarihlerinde düzenlenecek olan II. Gençlik ve Spor Festivali çerçevesinde yapılacak olan organizasyonların LTB Spor Kulübünce organize edilerek yürütülmesine oy birliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

 

 

 Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Boysan Boyra

(YedekAsbaşkan)

Ahmet Akbil

(Üye)

  Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

Alev Denizgil

(Üye)

  Bülent Çıraklı

(Üye)

Çelen Çağansoy

(Üye)

  Fatma Miralay

(Üye)

Leyla Öztürk

(Üye)

  Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

Meryem Ekinci

(Üye)

  Murat Kanatlı

(Üye)

Onur Olguner

(Üye)

  Özmen Birinci

(Üye)

Sonuç Koyuncu

(Üye)

  Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

Ülkü Taşseven

(Üye)

  Vedat Tezcan

(Üye)

  Rauf Denktaş

(Üye)

 

 

/NT.                                          

Facebook Yorumları
Supportscreen tag