fbpx
Yardımlar sevimli dostlarımız için
28 June 2016
29 June 2016

28 Haziran, 2016

 Sayın

30 Haziran 2016, Perşembe günü saat 18.00’da Belediye Sarayı 4. Kat toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacak olan Meclis Toplantısına katılmanızı rica eder, saygılarımı sunarım.

Mehmet HARMANCI

                                                                                                                                  Başkan

Gündem:

  1. Geçmiş kararların uygulanması hakkında bilgi verilmesi,
  2. 2016 yılı Meslek Vergileri’nin tarhiyatları hakkında,
  3. Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 16/2016, 17/2016, 18/2016, 19/2016, 20/2016 sayılı kararlarının onayı,
  4. Dış İlişkiler Komisyonunun 3/2016 sayılı kararının onayı,
  5. Kira ve ihale Komisyonunun 141/2016, 144/2016, 149/2016 ve 154/2016 sayılı kararlarının onayı,
  6. Kira ve İhale Komisyonunun 137/2016, 138/2016,139/2016, 140/2016, 142/2016, 143/2016, 145/2016, 146/2016, 147/2016, 148/2016, 150/2016, 151/2016, 152/2016, 153/2016  kararları hakkında bilgi verilmesi,
  7. Her Yaş için Spor Komisyonunun 3/2016, 4/2016, 5/2016 sayılı kararlarının onayı,
  8. 22-25 Kasım 2016 tarihlerinde Antalya’da yapılacak olan Biosidal Kongresine katılım hakkında,
  9. Öneriler

Ekler:  

a) Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyon kararları

b) Dış ilişkiler Komisyonunun kararları

c) Kira ve İhale Komisyon kararları

d) Her Yaş için Spor Komisyon kararları

Facebook Yorumları
Supportscreen tag