fbpx
Sürüdürülebilir şehirlerin geleceği Bilbao’da tartışıldı
9 Mayıs 2016
Farklı kültürler türkülerde buluştu
11 Mayıs 2016

                                                                                                                                              06 Mayıs , 2016

 Sayı:

 Sayın

9 Mayıs 2016, Pazartesi günü saat 18.30’da Belediye Sarayı 4. Kat toplantı salonunda aşağıdaki gündemle yapılacak olan Meclis Toplantısına katılmanızı rica eder, saygılarımı sunarım.

                                                                                                           Mehmet HARMANCI

                                                                                                                Belediye Başkanı

Gündem:

  1. Geçmiş kararların uygulanması hakkında bilgi verilmesi,
  2. 23-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak “Dünya İnsani Zirvesi” toplantısı için Sn. Başkan’a yapılan davet hakkında,
  3. Disiplin soruşturması tamamlanan Latif Akça’ya verilen ceza hakkında Meclise bilgi verilmesi,
  4. Kira ve İhale Komisyonunun 97/2016, 98/2016,99/2016, 100/2016, 101/2016, 102/2016, 103/2016, 104/2016, 105/2016, 106/2016, 107/2016,108/2016, 109/2016, 110/2016, 111/2016, 112/2016, 113/2016, 114/2016, 115/2016, 116/2016, 117/2016, 118/2016, 119/2016, 120/2016, 121/2016,   sayılı kararlarının görüşülmesi,
  5. İçişleri Bakanlığından gelen yazı çerçevesinde Geçiş dönemine ilişkin su talebinin görüşülmesi,
  6. Öneriler.

Ekler: a) Kira ve İhale Komisyon kararları

b) İçişleri Bakanlığının 29 Nisan 2016 tarihli yazısı

Facebook Yorumları
Supportscreen tag