fbpx
LTB ile DAÜ’den çocuklar için iş birliği
22 Mart 2022
11 Mart 2022
25 Mart 2022

7 Şubat 2022

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Meclis kararlarını PDF olarak indirmek için tıklayınız 07 ŞUBAT 2022

07 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Çelen Çağansoy (Üye)
4. Eliz Soyer (Üye)
5. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
6. Gülay Kaşer (Üye)
7. Levent Çıraklı (Üye)
8. Mehmet Manavoğlu (Üye)
9. Önder Ecesoy (Üye)
10. Öykü Akcan (Üye)
11. Özmen Birinci (Üye)
12. Safiye Özaltıner (Üye)
13. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
14. Umut Öksüz (Üye)
15. Vedat Tezcan (Üye)

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ayşe İpçiler (Üye)
2. Devran Öztunç (Üye)
3. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
4. Oktay Çocuk (Üye)(İzinli)
5. Alev Denizgil (Üye)(İzinli)
6. Çilem Tüfekçi (Üye)
7. Murat Kanatlı (Üye)
8. Salih Çeliker (Üye)
9. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
10. Bengü Topaloğlu (Üye)

 

Toplantı Sekreteri: Fikri Özgüvenli

 

M.K. NO.:

04/2022

Sn. Başkanın önerisi ile aşağıdaki konuların gündeme gelmesine oy birliği ile;

– Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonu’nun 03 Şubat 2022 gündeminde olan ve 08/2022 sayılı kararında yer almayan ‘Çok yıllık bitki ve mevsimlik çiçek satışının Ek’te sunulan Tarımsal Araştırma Enstütüsü’nün  2022’ye ait fiyat listesinin   kullanılmasına

– Sn. Başkan’ın ve Meclis Üyesi Safiye Özaltıner’in 23-27 Şubat 2022 tarihleri arasında İtalya’nın Floransa kentinde gerçekleşecek olan Akdeniz Belediye Başkanları Konferans  daveti hakkında.

M.K. NO.:

05/2022

25 Ocak 2022 tarihli Bütçe Komisyonu’nun B.K.02/2022 sayılı kararı ‘’Yaşanan ekonomik sıkıntılar ve dövizin değer kazanması paralelinde oluşan ciddi maliyet artışları, Devlet Planlama Örgütü tarafından açıklanan ve personel maaşlarına yansıyan hayat pahalılığı, biriken esnaf borçları ,yıl içerisinde emekliye ayrılacak olan personel kıdem tazminatları ve çalışanların birikmiş alacaklarının ödenebilmesi ve halihazırda varolan overdraft borcunun bakiyesinin düşürülmesi maksadı ile 30 Milyon TL borçlanılması için konunun Belediye Meclisi gündemine alınmasına karar verilmiştir.’’ şeklinde olmakla birlikte; 6 ayı ödemesiz 60 ay vade ile 30,000,000.-TL taksitli kredi alınması için bankalardan alınan tekliflerin değerlendirilmesinin yapılabilmesi amacıyla KKTC Borç Yönetim Komitesi’nin vereceği ve/veya uygun göreceği teklifin onayı için tekrardan Belediye Meclisi gündemine getirilmesine ve borçlanma süresi Meclisin görev süresini aşacağından Meclisin vereceği onayı takiben KKTC Bakanlar Kurulu’na onay için havale edilmesine oy birliği ile;
Bilgilendirme: Maliye Bakanlığı Müsteşarlığından tarafımıza sözlü iletildiği üzere Merkezi hükümetin ek bütçe çalışmaları tamamlanmadan belediyelerin bütçe çalışmalarının gerçekçi olmayacağı sebebiyle belediye bütçe çalışmalarının bu aşamada dondurulmasına.
  07 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:

06/2022

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonu’nun 01/2022, sayılı kararının onayına değiştirilmiş hali ile oy birliği ile;

01/2022: Halk Sağlığı Şubesi’nin yapmış olduğu fiyat değişiklik önerileri doğrultusunda Sağlık Karnesinin 50TL.- olmasına, İmha Bedellerinin 0-1000Kg. Arası 400TL.-, 1001-5000 Kg. Arası 600TL., 5001 ve üzeri 800 TL.- olmasına, Home Ofis izinlendirme ücretinin 500 TL.- olmasına ve Ek’te bulunan işyerlerinin ön izin olması durumunda aşağıdaki kategorilere göre değiştirilmiş hali ile oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

Sıra No Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 Kategori 5 Kategori 6 Kategori 7
1 Casino Bet Ofis Hotel Kuru Temizleme Kafeterya Büfe
2     Süpermarket Düğün Salaonu Pansiyon/ Turistik Pansiyon Şarküteri/Kasap/Balık/Tavuk Bakkal
3     Petrol İstasyonu Gıda Deposu Yurt Kebap Salonu/Pizza/ Döner Salonu İnternet Cafe
4      Üniversite Market Butik Hotel Pastane Kahvehane
5       Oto Galeri Butik Pansiyon – Restoran Unlu Gıda Satışı  
6       Off Licence Spor Salonu İmalathane  
7       İçme Suyu Satış ve Tesisi Meyhane Oto Yıkama  
8       İçme Suyu Otomatı Güzellik Salonu    
9       Ekmek Fırınları Kreş – Anaokul – Dershane    
10       Restoran      
11       Restoran – Bar      
12       Cafe – Bar      
13       Bar      
ÖNERİ 25,000TL/YIL 10,000 TL/YIL 6000 TL/YIL 3000 TL/YIL 2000 TL/YIL 1000 TL/YIL 500 TL/YIL

 

 

 

 

Bilgilendirme: Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonu’nun 03/2022 numaralı kararının yeniden M.A.G.A.A.K gündeminde değerlendirmek üzere  gündemden kaldırılmasına,

03/2022: İşletmeler Şubesi’ne bağlı Defin Birimi’nin önerisi doğrultusunda aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere yeni fiyat değişiklikleri oy birliği ile onaylanmıştır.

 

 

 

 

 

M.K. NO.:

07/2022

07 ŞUBAT 2022 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonu’nun 02/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022 ve 09/2022 sayılı kararlarının onayına oy birliğ ile;

02/2022: Temizlik Şubesi’nin önerisi doğrultusunda mevcut skip, çekirge ve moloz fiyat değişiklik önerisi oy birliği ile onaylanmıştır.

Bu paralelde;

Skip kova ücretinin             500TL.-

Çekirge ücretinin                750TL.-

1 Kamyon Moloz ücretinin 800TL.- olmasına.

04/2022: Kanalizasyon Şubesi’nin önerisi daha sonra değerlendirilmesi şartıyla gündemden kaldırılmıştır.

05/2022: Kültür İşleri Şubesi’nin yapmış olduğu öneri doğrultusunda etkinlik bilet fiyatlarının 25 TL.- olmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

06/2022: Maliye Şubesi’nin Merkez Lefkoşa’da sadece Pazar günleri için kurulan Açık Pazar’daki Stand ücretleri için önermiş olduğu yeni fiyatlar aşağıdaki şekilde oy birliği ile onaylanmıştır.

1- Pazarcılar Birliğine Üye Aylık Stand Ücreti 300 TL.-

2- Pazarcılar Birliğine Üye Haftalık Stand Ücreti 90 TL.-

3- Geçici Olarak Verilen Stand Ücreti 150 TL.-

4- Pazarcılar Birliğine Üye Geçici Stand Ücreti 120 TL.-

5- Pazarcılar Birliğine Üye Geçici Olarak  yan Stand sahibinin yeri boş ise ve yanına açacaksa 90 TL.-

07/2022: Trafik ve Yol Güvenliği Şubesi’nin önermiş olduğu Yeni Otopark Ücretleri aşağıdaki gibi olup oy birliği ile onaylanmıştır.

– İlk 15 Dakika Ücretsiz.

– Günlük Otopark Ücreti 10 TL.-, Aylık Abonelik 200 TL.-

– Park Yeri Otomatlarının 30 dakikalık Park Ücreti 3 TL.-, 1 saati 5 TL.-, 1,5 saati 6 TL.-,

ve 2 saati 8 TL.-

– Park Yeri Otomatlarının Euro cinsinden 30 dakikalık Park Ücreti 0,5 euro.-, 1 saati 1 euro, 1,5 saati 1,5

euro ve 2 saati 2 euro.

08/2022: Park Bahçeler Şubesi’nin önermiş olduğu Budama ücretleri ve Odun Satış Fiyatı değişiklik

 

  önerileri aşağıdaki gibi oy birliği ile onaylanmıştır.

– Budama Ücreti     420 TL/saat

– Odun Satış Fiyatı   65 TL/el arabası

 

  Tarımsal Araştırma Enstütüsü’nün 2022 yılı fiyat listeleri.

 

 

   09/2022: Dış Merkezler ve Geri Dönüşüm Şubesi’nin önermiş olduğu Çamur ve Arıtılmış Su Satış Fiyatı değişiklik önerileri aşağıdaki gibi oy birliği ile onaylanmıştır.

 

– Çamur Satış Fiyatı 30 TL/m3

– Arıtılmış Su Satış Fıyatı 2 TL/m3

 

 

M.K. NO.:

08/2022

Sn Başkan’ın 23-27 Şubat 2022 tarihleri arasında  İtalya’nın Floransa kentinde  Akdeniz Belediye Başkanları Konferans davetine Belediye Meclis üyesi Sn. Safiye Özaltıner ile birlikte katılmasına ve gidiş dönüş seyahat giderlerinin 03.03.03-001 Yurt Dışı Görev Yollukları kaleminden karşılanmasına oy birliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

Bilgilendirme İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, sayılı kararları hakkında Meclis Üyeleri bilgilendirilmiştir.

 

01/2022: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Mobil Uygulama ve Ortak Ödeme Sistemi İhalesi için gelen tek teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir;

1-       Ekin Adademir Ltd.…………..………….….…11,990.00 EURO + KDV

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Bilgi Teknolojileri Birimi’ne verilmesine oybirliği ile;

02/2022: Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çıkılan 017/2021 sayılı  “2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi” İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından 57/2022 sayılı karar ile Cyprus Pest Control Ltd’e bırakılmış olup 24/11/2021 tarih ve LTB.0.02-424/02-21/E.6505 sayılı yazı ile ihaleyi alamayan istekli Tamçağ Trading Ltd’e bildirilmişti. Tamçağ Trading Ltd. tarafından işbu karara istinaden Kamu İhale Yasası kapsamında süresi içerisinde itirada bulunulmuş olup, İtiraz Makamı olarak Rekabet Kurulu tarafından yapılan itirazlar değerlendirilmiştir.

Rekabet Kurulu kararı 17/01/2022 tarih ve REK.0.00-471/15(471/15)-22/E.11 sayılı yazı ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Değerlendirme Komisyonuna, ayrıca ihale katılımcılarına bildirilmiştir.

İtiraz üzerine Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirme ve alınan kararlar incelendiğinde, İhale değerlendirme kurulu tarafından alınan İ.D.K. No:57/2021 sayılı kararın iptal edildiği ve yapılan tespitlere istinaden 17/2021  sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesinin yeniden değerlendirilerek İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından karar alınması istendiği görülmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle İhale değerlendirme Kurulu tarafından alınan 57/2021 sayılı kararın geçersiz olduğuna  ve/veya iptal edildiğine karar verilir.

İhale değerlendirme Kurulu tarafından 017/2021 sayılı  “2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi” şartnamelerine ve Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak kriterler  ve Ağırlık Oranları tablosunun 2.1 maddesine göre İsteklilerin puanları aşağıdaki şekilde yeniden değerlendirilir;

Tamçağ Trading Ltd tarafından sunulan ve aşağıda tafsilatı verilen belgelerin hane sayılarının  belirtilen yılların toplamı mı olduğu yoksa her yıl ilaçlanan hane sayısı mı olduğu anlaşılamadığından, 017/2021 sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılacak Kriterler  Ve Ağırlık Oranları Tablosunun 2.1’inci maddesine uygun olarak sunulmuş belgeler olmadığı,

16/11/ tarihli Çatalköy belediyesine ait , 2016,2017,2018,2019,2020,2021 yıllarını kapsayan (5200 hane), Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çıkılan 017/2021 sayılı “2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi” İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından 57/2022 sayılı karar ile Cyprus Pest Control Ltd’e bırakılmış olup 24/11/2021 tarih ve LTB.0.02-424/02-21/E.6505 sayılı yazı ile ihaleyi alamayan istekli Tamçağ Trading Ltd’e bildirilmişti. Tamçağ Trading Ltd. tarafından işbu karara istinaden Kamu İhale Yasası kapsamında süresi içerisinde itirada bulunulmuş olup, İtiraz Makamı olarak Rekabet Kurulu tarafından yapılan itirazlar değerlendirilmiştir.

Rekabet Kurulu kararı 17/01/2022 tarih ve REK.0.00-471/15(471/15)-22/E.11 sayılı yazı ile Lefkoşa Türk Belediyesi ve Lefkoşa Türk Belediyesi İhale Değerlendirme Komisyonuna, ayrıca  ihale katılımcılarına bildirilmiştir. İtiraz üzerine Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirme ve alınan kararlar incelendiğinde, İhale değerlendirme kurulu tarafından alınan İ.D.K. No:57/2021 sayılı kararın iptal edildiği ve yapılan tespitlere istinaden 17/2021  sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesinin yeniden değerlendirilerek İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından karar alınması istendiği görülmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle İhale değerlendirme Kurulu tarafından alınan 57/2021 sayılı kararın geçersiz olduğuna  ve/veya iptal edildiğine karar verilir.

İhale değerlendirme Kurulu tarafından 017/2021 sayılı  “2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi” şartnamelerine ve Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesinde kullanılacak kriterler  ve Ağırlık Oranları tablosunun 2.1 maddesine göre İsteklilerin puanları aşağıdaki şekilde yeniden değerlendirilir;

Tamçağ Trading Ltd tarafından sunulan ve aşağıda tafsilatı verilen belgelerin hane sayılarının  belirtilen yılların toplamı mı olduğu yoksa her yıl ilaçlanan hane sayısı mı olduğu anlaşılamadığından, 017/2021 sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılacak Kriterler  Ve Ağırlık Oranları Tablosunun 2.1’inci maddesine uygun olarak sunulmuş belgeler olmadığı,

–          16/11/ tarihli Çatalköy belediyesine ait , 2016,2017,2018,2019,2020,2021 yıllarını kapsayan (5200 hane),

–          17/11/2021 tarihli İskele Belediyesine ait, 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan,(10250 hane )

 

 

  Yine, Tamçağ Trading Ltd tarafından sunulan ve aşağıda tafsilatı verilen belgelerin tarihleri incelendiğinde henüz iş süreleri tamamlanmadığı cihetle iş bitirme belgesi olmadıkları,

–          22/11/2021 tarhli, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Lojman Üst Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ait, 01/01/2021 ve 31/12/2021 tarihlerini kapsayan(3840 misafirhane),

–          22/11/2021 tarihli, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı Lojman Üst Yönetim Kurulu Başkanlığı’na ait, sözleşme tarihi 01/01/2021 olan (12 ay boyunca 5672 yatakhane),

–          17/11/2021 tarihli, 28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı Vardiya Yatakhaneleri Üst Yönetim Kurulu Başkanlığına ait, sözleşme tarihi 18/11/2021 olan (9ay-72 uygulama 7722 ev)

Yine, Tamçağ Trading Ltd tarafından sunulan ve aşağıda tafsilatı verilen belge  incelendiğinde 017/2021 sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılacak Kriterler  Ve Ağırlık Oranları Tablosunun 2.1’inci maddesine uygun olarak sunulmuş bir belge olduğu tespit edimiş ancak söz konusu puan tablosuna göre 10.000 hane altında olan iş bitirme belgeleri için puan verilemeyeceğinden işbu belge için sıfır puan verilebileceği,

–          16/11/2021 tarihli, 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı Personel Şube Müdürlüğüne ait sözleşme tarihi 01/01/2021 olan(12 ay boyunca 3840 hane)

Cyprus Pestert Control Ltd tarafından sunulan,  23/11/2021 tarihli, Lefkoşa Türk Belediyesine ait LTB.0.02.012/01-21/E,6481 sayılı belge incelendiğinde ise, 2121 Yılı İçin Hamamböceği Mücadelesi için Hizmet Alımı İhalesini almış ve  42,500 hane , 49,750 adet rögar ve 2,485 adet kanalizasyon menholü ilaçladığı belirtilmiş olmasına rağmen, İhale konusu iş ile ilgili sözleşmenin süresinin tamamlanıp tamamlanmadığının belirsiz olduğu görüldüğünden, belgenin iş bitirme belgesi olmadığı tespit edilmiştir.

017/2021 sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılacak Kriterler  Ve Ağırlık Oranları Tablosunun 1’nci maddesine göre İstekliler Teklif Edilen Fiyata göre %60 üzerinden puan almış olup,  Tamçağ Trading Ltd 674,500 TL teklifi ile, daha düşük fiyat vermiş olması nedeni ile 60 puan, Cyprus Pest Control ise 715,000 TL teklifi ile  56,6 puan almıştır.

Tablonun 2. maddesi olan Teknik ve Mesleki Beceri kısmı toplam puanın %30’unu içermekte olup, bu başlık altında 2.1 maddesi %50 ve 2.3 maddesi % 50 olmak üzere puanlanmak üzere ayrılmıştır. Yukarıda belirtildiği üzere her iki isteklinin de iş bitirme belgeleri geçerli sayılmadığından ve/veya puan alamadığından 2.1 maddesi tahtında her iki istekliye de sıfır (0) puan verilmiştir. Diğer kısım olan 2.3 maddesi tahtında ise her iki istekli de organizasyon şeması ve görevli teknik personelin yeterliliğini ve KKTC de sektördeki çalışma tecrübelerini belgelemiş olup bu kısımdan 15 tam puan almışlardır.

Tablonun 4.1 maddesi olan Ekonomik ve Mali Durum kısmı puanı % 10 olup, KKTC’deki Genel faaliyetlerinin 2020 yılındaki Ciro Miktarları (Maliye Bakanlığı onaylı) teklifin en az üç katı olduğunu gösteren belgeyi her  iki istekli de sağladığından bu kısımdan  iki istekli de tam puan (10) almışlardır.

Tüm yukarıda belirtilenler sonucunda, yukarıda belirtilen belgelere verilen değerlere göre yapılan puanlama sonucunda,

Tamçağ Trading Ltd.  85 puan,

Cyprus Pest Control Ltd. 81,6 puan, almış bulunmaktadır.

Sonuç olarak yapılan tüm değerlendirmeler ve 017/2021 sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılacak Kriterler  Ve Ağırlık Oranları Tablosuna uygun olarak yapılan puanlamaya göre işbu ihalenin Tamçağ Trading Ltd’e kalmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

  03/2022: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan İki Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alım İhalesi için teklif gelmemesinden dolayı ihalenin açılış tarihinin 17 Şubat 2022 saat 14.00 tarihine kadar uzatılmasına, web sitesinde zeyilname yayınlanmasına oybirliği ile;

04/2022: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Mobil Uygulama ve Ortak Ödeme Sistemi İhalesi Bilgi Teknolojileri Birimi tarafından 28 Ocak 2021 tarih ve 565 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 11,990.00 Euro + KDV karşılığında Ekinadademir Ltd’e verilmesine ve Belediye’nin 07/1 06 05 07 004 Kadın Sığınma Evi Projesi Bütce Kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag