fbpx
17 Mart 2015
17 March 2015
Gündemden Notlar – LTB Başkanı Mehmet Harmancı
24 April 2015

6 Nisan 2015

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

06 NİSAN 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.2.3.4.5.6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Mehmet Harmancı Akın AktunçBoysan BoyraAhmet AkbilAlev DenizgilBülent Çıraklı

Bülent Kılınçoğlu

Çelen Çağansoy

Fatma Miralay

Hüseyin Kıral

Mehmet Kermeoğlu

Meryem Ekinci

Mine Atlı

Murat Kanatlı

Onur Olguner

Osman Yücelen

Özmen Birinci

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan)(Yedek Asbaşkan) (Üye)(Üye)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1.2. Ahmet BağzıbağlıRauf Denktaş (Üye) – İzinli(Üye) – İzinli

 

Hasan Güralp             Toplantı Sekreteri

 

 

  Gündemin 1.maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

 

 

M.K. NO.:57/2015 Sayın Başkanın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

  1. Hamitköy Öncü Sokakta eksik olan kanalizasyon ev bağlantıları hakkında.
  2. Asmaaltı-Arasta ve İplik Pazarı-Girne Caddesi Yayalaştırma Projesi hakkında,

 

Sayın Murat Kanatlı toplantıya katılmıştır.

 

M.K. NO.:58/2015 8-12 Nisan 2015 tarihleri arasında Seul, Kore’de düzenlenecek olan Sürdürülebilirlik İçin Yerel Yönetimler (ICLEI) Dünya Kongresine Dış İlişkiler Komisyonu Koordinatörü Ülkü Taşseven’in Belediyemizi temsilen katılmasına, kendisine Belediyemizden herhangi bir harcırah ve ödenek yapılmamasına ve bu tarihler arasında izinli sayılmasına oybirliği ile;

 

Hüseyin Kıral, Onur Olguner, Sonuç Koyuncu, Ülkü Taşseven ve Fatoş Miralay toplantıya katılmışlardır.

 

 

 

06 NİSAN 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

 

M.K. NO.:59/2015 Lefkoşa İmar Planı kapsamında uygulanması öngörülen ve finansmanı Türkiye Cumhuriyeti tarafından karşılanan Asmaaltı-Arasta ve İplik Pazarı-Girne Caddesi Yaylaştırma Projesinin uygulanmasını yaptırmak üzere ihaleye çıkılması için Kira ve İhale Komisyonuna yetki verilmesine oyçokluğu ile;Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

 

 

Murat Kanatlı toplantıdan ayrılmıştır.

 

 

 

M.K. NO.:60/2015 Her Yaş İçin Spor Komisyonunun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;1/2015: Komisyonumuz 15-16-17 Mayıs 2015 tarihlerini kapsayan günlerde ; Gençlik ve Spor Festivali yapılmasına oy birliği ile; tavsiye kararı almıştır2/2015: Düzenlenecek olan Spor Festivali çerçevesinde yapılacak her türlü etkinlik ve Spor faaliyetleri organizasyonlarının L.T.B Spor Kulübünce organize edilerek yürütülmesine oy birliği ile; tavsiye kararı almıştır3/2015: Spor Festivalinin gerçekleştirilmesine yönelik olarak görüş alışverişinde bulunmak üzere 32 Spor Federasyonu ile 13.02.2015 Cuma günü saat 17:00’de toplantı yapılmasına oy birliği ile6/2015: Engellemeyen Şehirler Komisyonu – Her Yaş İçin Spor Komisyonu ve LTB Spor Kulübü müşterek toplantısında 15,16,17 Mayıs 2015 tarihinde düzenlenmesi planlanan Gençlik ve Spor Festivalinde, Piyango çekilişi yapılmasına; bu maksatla 10.000 (onbin) adet bilet basılmasına, bilet satışlarının 10.00TL(OnTürk Lirası) olmasına, Piyango çekilişine ikramiye olarak; 1 adet Kurutma Makinesi, 1 adet Buzdolabı, 1 adet 40inç TV, 1 adet 32 inç TV, 1 adet Mikrodalga, 1 adet Çamaşır Makinesi, 1 adet Bulaşık Makinesi, 2 adet Bisiklet, 1 adet Iped, 1 adet Cep Telefonu konmasına oy birliği ile

 

 

 

Boysan Boyra ve Bülent Çıraklı toplantıya katılmıştır.

 

 

 

M.K. NO.:61/2015 Sağlık ve Çevre Komisyonunun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;7/2015: İlaç alımı ile ilgili biyolojik ve mikrobiyolojik tartışmalarını sonuçlandırmak için 25 Mart 2015 tarihinde saat 10:00’da paydaşların katılımının olacağı bir toplantı yapılmasına8/2015: Sağlık Ocağı olabilecek ihtimal binaların Belediye tarafından kullanılabilmesi için Sağlık ve Çevre Komisyon Koordinatörü Hüseyin Kıral ile Mehmet Çakmak bu konuda araştırma yapması ve Komisyona bilgi aktarmasına

 

 

 

Bülent Kılınçoğlu toplantıdan ayrılmıştır.

 

06 NİSAN 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:62/2015 Sağlık ve Çevre Komisyonunun 9/2015 sayılı kararının oyçokluğu ile onaylanmasına;Oylamada; 7 Red, 4 Çekimser ve 8 Evet oyu ile;Red Oyu Verenler; Ahmet Akbil, Tolga Ahmet Raşit, Çelen Çağansoy, Özmen Birinci, Ülkü Taşseven, Boysan Boyra, Meryem EkinciÇekimser;Mine Atlı, Bülent Çıraklı, Osman Yücelen, Vedat TezcanEvet Oyu Verenler;Akın Aktunç, Mehmet Kermeoğlu, Alev Denizgil, Onur Olguner, Sonuç Koyuncu, Fatma Miralay, Mehmet Harmancı (Başkan), Hüseyin Kıral

 

Ülkü Taşseven’in Şerhi: “Haşere ile mücadele tüm ada sağlığını ilgilendirir ve kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır.  Çevre belediyeler, ilgili paydaşlar, devlet kurumları ve uzmanlar ile birlikte yürütülecek bir çalışma neticesinde ülke çoğrafyasına ve olanaklarına uygun bir mücadele yönteminin kuralları belirlenmelidir.  İlgili karar, haşare ile mücadelede herhangi bir araştırma ve geliştirme çalışmasına açık olmamakla birlikte, dünya ve Avrupa’nın aksine, tek tip ilaçlama yöntemini uygun görmektedir. Bu yüzden oyum reddir. ”

 

9/2015: Komite; Biyolojik Larvasitin Diğer Belediyelerle birlikte, Avrupa veya Türkiyeden aracısız temini için ihaleye çıkılmasına oy çokluğu ile; tavsiye kararı alımıştır. Ayrıca, Biyolojik lavrasitlerin Avrupa Birliği ve Türkiyeden direk temini için çalışma yapılmasını; ve kesinlikle bu yıl dahil mikrobiyolojik larvasit alınmamasına;

Çelen Çağansoy’un Şerhi; “Kira İhale Komisyon’un ilaç ihalesi ile ilgili olarak almış olduğu kararın ayni şekilde devam etmesine ; Çünkü Kira İhale Komisyonu Mikrobiyolojiik alımlarında, gerekli olan yerlerde kullanılacağının Şube tarafından garanti edilmişti ve Şubenin bu garantiyi vermesi ile bu kararı almıştı. Bu yıl için yeniden ihaleye çıkılması Belediyemize bu mücadele için önemli bir zaman kaybettirecektir. Bu yüzden oyum red’dir

 

 

M.K. NO.:63/2015 Belediye Meclisinin M.K.No.:55/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira ve İhale Komisyonunun 100/2015 sayılı kararının iptaline oyçokluğu ile;Red Oyu verenler; Ahmet Akbil, Tolga Ahmet Raşit, Özmen Birinci, Ülkü Taşseven, Çelen Çağansoy, Boysan Boyra, Meryem EkinciK.İ.K.No.:100/2015: İlaç ihalesinde Kirli Su Larva ilaçlama için Biosan Tic. Şti. Ltd.’in ürün Moskill ilacını en düşük teklif olan 370TL’lik yapılan pazarlık sonucu %7 indirimle 344.TL/ Litre olarak satın alınması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması için Sağlık Şubesinin görevlendirilmesine,oy birliği ile

 

 

Fatma Miralay toplantıdan ayrılmıştır.

 

 

M.K. NO.:64/2015 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;46/2015: Park Bahçeler ve Trafik ve Aydınlatma sunulan şemsiye tipolojisi ve komite tarafından belirlenen büfe tipolojisi ek’te onaylanan şekliyle uygun bulunmuştur47/2015: Paydaşlarla yapılan toplantıda Y(K-1) 402-2015 sayılı ve 18-2-2015 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı paralelinde “Yapı Denetimi” başlıklı rapor üzerinde çalışılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.1-       İnşaat ruhsatı aşamasında, işe başlama belgesi alınmadan inşaata başlanamayacağına dair beyanın imzalanmasına ve işe başlama belgesi almadan inşaatın başlamasının önlenmesine2-       “Tadilat ve/veya Tadilat +İlave” yerine “Taşıyıcı sistemi etkilemeyecek, metrekareyi artırmayacak tadilat ve tamirat” yazısının konulmasına

3-       Yerinde kontrollarda “Mimar veya İnşaat Mühendisi” yerine “Mimar ve İnşaat Mühendisi ve bu mimar ve mühendislerin yetkilendirdikleri teknik temsilcilerin de kabul edilmesine” şeklinde düzenlenmesine

4-       Harita Mühendisi yerine “Lisanslı Kadastro Bürosu temsilcisi” olarak değiştirilmesine.

5-       İzinsiz başlayan bir yeni yapılaşma için odalarla ve Müteahhitler Birliği ile bilgi paylaşımı yapılmasına ve kaçaklarla birlikte mücadele yapılmasına

51/2015: Yakın Doğu Bulvarı, Mezarlık köşesine yapılacak 2 adet çiçekçi dükkanı, komite tarafından uygun bulunmuş ve Kira İhale Komisyonuna aktarılmasına

06 NİSAN 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:65/2015 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 50/2015 sayılı kararının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile;50/2015: Mezbaha binasının Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı ile birlikte çalıştırılabilmesi amacıyla Belediye Bünyesinde olmayan Makine Mühendisliği hizmeti için, tesbitler yapılması hususunda, Mak. Müh. Ali Soydan’dan 2.000TL.+KDV ücreti karşılığında hizmet alınmasına

 

 

M.K. NO.:66/2015 Engellemeyen Şehirler Komisyonunun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;3/2015: 15 Haziran 2015 tarihinden Kamu Kullanımına açık binalar için yapılan izin başvurularında KTMMOB Mimarlar Odası “Engelli Standartları Kent ve Binalara Yönelik uygulama kriterlerinin aranmasına oybirliğiyle karar verilmiştir. Buna ek olarak, bu kurallar Fasıl 96 Yollar ve Binalar Yasası altında tüzük olarak geçmesi için İçişleri Bakanlığına yazı yazılmasına karar verilmiştir

 

Osman Yücelen toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.:67/2015 Kira ve İhale Komisyonu’nun 112/2015 sayılı kararının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile;112/2015: Belediye Meclisinin MK 53/2015 sayılı kararı ile yetkilendirilen Komisyon; Lefkoşa Surlariçi, Osmanpaşa Caddesi, Mehmet Akif Caddesi ve Şht. Kemel Ünal Caddesinde yol boyu Parkmetre Alımı ve Montaj / Uygulama Hizmetleri Projesi için İhaleye çıkılmasına, 01 Nisan 2015 tarihinde Gazete İlanı ile duyuru yapılarak 16 Nisan 2015 tarih ve saat 14:30’a kadar teklif kabül edilmesine oy birliği ile

 

 

M.K. NO.:68/2015 Kira ve İhale Komisyonunun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;102/2015: Zabıta Şubesinin 2015 yılı yazlık kıyafetlerinin alımı için ihaleye çıkılmak üzere Kira İhale Komisyonuna yetki verilmesine oy birliği ile103/2015: Belediye Pazarında bulunan boş dükkanların kiracıların belirlenip Kira sözleşmlerinin yapılması ve Dükkanların çalıştırılması sağlanıncaya kadar teklif kabülünün devam edilmesine , oy birliği ile104/2015: Belediye Pazarında bulunan Sevgi Tuluhan ’nın kirasında bulunan 32 No’lu dükkanın 2015 yılı sözleşmesinin yapılmasına kira bedelinin 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 225.00 TL (İki Yüz Yirmi Beş Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılacak şekilde K.İ.K.K. No: 31/2015’e göre kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile105/2015: Belediye Pazarında bulunan Zehra Özdoğan ’nın kirasında bulunan 33 No’lu dükkanın 2015 yılı sözleşmesinin yapılmasına kira bedelinin 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 112.50 TL (Yüz On İki Türk Lirası Elli Kuruş) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılacak şekilde K.İ.K.K. No: 31/2015’e göre kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile106/2015: 08 Ocak 2015 tarih ve 08/2015 no’lu T.İ.K.T. Kararı ile 05 Şubat 2015 tarih ve 28 2015 M.K. ile yıkım kararı alınan, Şht. Kamil Balkan ve Şht. Hüseyin Bora sokağın köşesinde bulunan büfenin kiracısı Ali Aşık tarafından belediyeye verilen 04.03.2015 tarih ve 1308 arşiv nolu dilekçe ışığında ve 12 Mart 2015 tarih ve 88/2015 K.İ.K. Kararına göre; söz konusu büfenin bulunduğu yerden kaldırılması ve Belediyenin kullanımına verilmesi için Projeler şubesinin yapmış olduğu araştırmaya ve raporuna göre 5 yıllık kullanım yıpranması da göz önünde bulundurulmak suretiyle büfenin toplam değeri 5000TL olarak tespit edilmiş olup belediyenin satın almasına oy birliği ile

107/2015: Belediye Sokak No:1’de ( Eski Başkanlık Binası) bulunan ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA)’nin kullanımında olan binanın LTB Kültür İşleri Şubesi ile binanın kullanımı ile ilgili protokol yapılması şartı ve 51/1995 sayılı Belediye Yasası madde 20 (1) çerçevesinde 2015 yılı   kira bedelinin 600 TL (Altı Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 300 TL (Üç Yüz Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılacak şekilde 2015 yılı için 31.12.2015 tarihine kadar protokol yapılmasına oy birliği ile

108/2015: Belediye Sokak No:1A’da (Eski Başkanlık Binası arkası) bulunan ve Kıbrıs Türk İşlemelerini Araştırma ve Yaşatma Derneği’nin kullanımında olan binanın 2015 yılı kira bedelinin; 500 TL (Beş Yüz Türk Lirası ) olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılacak şekilde 2015 yılı için 31.12.2015 tarihine kadar   protokol yapılmasına, oy birliği ile

 

06 NİSAN 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

109/2015: Belediye Meclisinin MK53/2015 sayılı kararı ile yetkilendirilen Komisyon Bayındırlık – Altyapı Şubesinin talep etmiş olduğu Hamitköy bölgesindeki Yağmur Suyu Drenaj Hattı işleri Projesinin birim fiyatları kullanılarak Sütçüoğlu Ltd.’e T.C Yardım Heyeti finanse edilecek şekilde 70.000-TL+ KDV’ye mal sahibi Mehmet   Uzun’dan ileride herhangi bir hak talep etmeyeceğine dair taahhütname alınarak yaptırılmasına,oy birliği ile

110/2015: Belediye Meclisinin MK53/2015 sayılı kararı ile yetkilendirilen Komisyon; Hidrolik Gömme Çöp sistemlerinin alımı için gerekli araştırmayı yapmış olup, Teksin Konteyner ve Galvaniz San.Tic.Ltd.Şti. yetkilisi ile görüşmüş ve verilen teklifi uygun bulup 50.000TL’ye kadar satın alınıp, uygulamasının yapılmasına, oy birliği ile

111/2015: Belediye Meclisinin MK 53/2015 sayılı kararı ile yetkilendirilen Komisyon; Projeler Şubesi tarafından komisyona getirilen ve Ekonomi Turizm ve Kültür Bakanlığı Turizm Potansiyelinin Geliştirme Mali Destek Programı çerçevesinde “Lefkoşa Suriçi Turizminin Canlandırma Projesi” kapsamında yapılacak olan; Suriçi Esnafı İhtiyaç ve Beklentiler Anketi , Turistik Memnuniyet ve Beklentiler Anketi, Mesleki İngilizce Eğitimi (Hospitality English) ve İşyerlerinde Temel Gıda Hijyeni Eğitimi hizmet alımlarının ihaleye çıkılmasına; 25 Mart 2015 tarihinde Gazete İlanı ile duyuru yapılarak, 07 Nisan 2015 tarih ve saat 14:30’a kadar teklif kabül edilmesine oy birliği ile

113/2015: Araç Bakım Onarım Şubesinin tespit etmiş olduğu aşağıdaki listede görülen ve kullanılamaz durumda olan motosikletlerin hurdaya çıkarılmasına oy birliği ile;

 

Sıra No Kod Plaka Marka Model İmal Yılı Durumu
1. 78 JL 493 PİAGGİOO TYPHOON 2004    HURDA
2. 162 KT 873 SUZUKI V50 2008 HURDA
3. 165 FA 158 SUZUKI LETS2 1998 HURDA
4. 168 FA 157 SUZUKI LETS2 1998 HURDA
5. 169 FA 156 SUZUKI LETS2 1998 HURDA
6. 173 FN 048 SUZUKI LETS2 2002 HURDA
7. 174 HG 281 LAMBRETTI PATROL 2004 HURDA
8. 182 CJ 395 SUZİKİ 50 1988 HURDA
9. 183 CJ 392 SUZİKİ 50 1988 HURDA
10. 184 EU 271 SUZUKI LETS2 2000 HURDA

 

114/2015: Göçmenköy Parkında bulunan restorantın kiracısı olan Göçmenköy İdman Yurdunun 2015 yılı için kira bedelinin 500.-TL. olmasına, yalnız Park Bahçeler Şubesi ile yapılacak olan parkın bakımıyla ilgili protokole uyulması ve 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 250.- TL. ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılacak şekilde K.İ.K.K. No: 31/2015 uyarınca kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile

115/2015: Belediye Meclisinin M.K. 52/2015 sayılı kararı gereğince 25 Şubat 2015 tarihinde ilaçlama için çıkılan ihalede Sazlık Alan Larva ilaçlamasına verilen tekliflerin çok yüksek olması nedeniyle, alımının iptaline oy birliği ile

116/2015: K.İ.K No:103/2015 çerçevesinde 23 Mart 2015 tarihinde Rüşdiye Gökpınar’ın yapmış olduğu başvurusu değerlendirilmiş olup Belediye Pazarı 71 no’lu dükkanın, geleneksel tatlı satış yeri olarak adına kira sözleşmesinin yapılmasına; kira bedelinin 900 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödemesi halinde 450 TL olacak şekilde sözleşmenin 31 Aralık 2015 tarihine kadar yapılmasına oy birliği ile

117/2015: Belediye Meclisinin M.K. 52/2015 sayılı kararı ile Bandabuliyada bulunan 50,63,67 numaralı dükkanlar için çıkılan ihalede 63,67 numaralı dükkanlara hiç teklif verilmemesi ve 50 numaralı dükkana verilen tekliflerin ise Bandabuliyanın canlandırılmasına yeterli katkı sağlamayacağına kanaat getirildiğinden dolayı kiralanmaları için 27 Mart 2015 tarihinde gazete ilanı ile 9 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14.30’a kadar yeni teklifler alınmasına oy birliği ile

06 NİSAN 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

118/2015: Belediyeler Meclisinin M.K No: 52/2015 sayılı kararı yetkilendirilen komisyon sahada görev yapan 325 işçiye 1’er adet yazlık pantolon ve 2’şer adet kısakollu penye için elden teklif almış olup verilen teklifler şöyledir:

 

Sıra No Firma Adı Pantolon (1 adet)TL Kısa kollu Penye (2 adet)TL Toplam 325 Kişi için Toplam maliyet (KDV dahil)
1. Özsoy Kot Merkezi 44.00 42.00 86.00 TL 27.950 TL
2. Revziyon Üniform 47.00 48.00 95.00 TL 30.875 TL
3. İşçi Üniform 50.00 55.00 105.00 TL 34.125 TL
4. Lastex Ltd. 38.00 40.00 78.00 TL 25.350 TL
5. Derimler Ltd. 38.00 40.00 78.00 TL 25.350 TL(Polyester)
6. Derimler Ltd. 40.00 40.00 80.00 TL 26.000 TL(Pamuk)

 

Teklifler ve numuneler incelenmiş olup Derimler Ltd.’e ait teklifteki pamuklu grubunun Belediye Çalışanlarına en uygun olduğu kanaatine varılarak 26 .000 TL’ye (KDV dahil) satın alınmasına oy birliği il

119/2015: Çağlayan Parkı Büfesinin kullanılabilir hale getirilmesi için Projeler Şubesi’nin çalışma yapıp maliyet raporunu 2 Nisan 2015 Perşembe günkü Kira İhale Komisyon toplantısında sunulmasına oy birliği ile

120/2015: Belediye Pazarı 53 No’lu dükkan kiracısı Veysi Kamkam’ın dükkanı boşaltması ve iade etme talebinin sözleşme bitiş tarihi (31/12/2013)’ne kadar olan borçlarını kapatması, dava açılmış olması nedeniyle avukat masrafı 2.200 TL ‘yi ödemesi kaydı ile kabul edilmesine oy birliği ile

121/2015: K.i.K No:120/2015 kararına itafen Belediye Pazarında bulunan 53 No’lu dükkanın tasarrufumuza alınmasından dolayı K.İ.K. No :117/2015 kapsamında kiralanmasına oy birliği ile

122/2015: 27 Ocak 2015 tarihli ve K.İ.K No:32/2015 sayılı karar kapsamında Belediye Pazarında bulunan 60 no’lu dükkanın,   market ve sebze, meyve satış   yeri olarak Ahmet Şahin (Midaç Ltd.) adına kira sözleşmesinin yapılmasına; kira bedelinin 500 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödemesi halinde 262.50 TL olacak şekilde sözleşmenin 31 Aralık 2015 tarihine kadar yapılmasına oy birliği ile

123/2015: Belediye Meclisinin almış olduğu M.K No: 37/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 62/2015 sayılı kararı kapsamında 100 adet akünün satılması için kapalı zarf usulü ile elden teklif alınmasına

124/2015: Kira İhale Komsiyonu’nun 113/2015 sayılı kararı ile hurdaya ayrılan motosikletlerin satış işleminin yapılabilmesi için Kira ve İhale Komisyonuna yetki verilmesine

125/2015: Organize Sanayi Bölgesinde Temizlik Şubesine ait kullanılamayacak durumda olan ve Şube Tarafından hurdaya ayrılması önerilen 80 adet (770 lt) plastik çöp konteyneri ile 18 adet demir saç skip kovasının satış işlemlerinin yapılabilmesi için Kira İhale Komisyonuna Belediye Meclisinin yetki vermesine

126/2015: Komisyon Sanayi Bölgesi atölyelerinde yapmış olduğu tesbitlerde muhtelif şubelere ait diğer hurda malzemeleri konusunda şubelerin yeterince hazırlık yapmaması nedeniyle süreç tamamlanmadığından ileriki bir tarihte yeniden ele alınmasına

127/2015: Cevat Bey Sokak’da Havuzlu Park içerisinde bulunan Seval Abuel Afiye’nin kullanımında olan büfenin; T.İ.K.K No:44/2015 çerçevesinde düzenleme yapıldıktan sonra kira bedelinin 600 TL .- (Altı yüz Türk Lirası) olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde 300 TL.- (Üç yüz Türk Lirası.) olacak şekilde K.İ.K.K No: 31/2015’e göre sözleşmesinin hazırlanmasına oy birliği ile

128/2015: Metin Toker’in Belediyemize yapmış olduğu 08 Eylül 2014 tarih ve 2791 arşiv nolu dilekçe kapsamında, Belediye Pazarı Toptancılar Hali’nde kirasında bulunan işyerini 28.12.2010 tarihinden itibaren iade etme talebinin onayına, 28.12.2010 tarihine kadar olan borçları ödemesine, geriye dönük borçların ödenmesi halinde, kiracılık ilişkilerinin sonlandırılmasına oy birliği ile

 

 

 

06 NİSAN 2015 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:69/2015 Hamitköy, Öncü Sokaktaki asfalt çalışmalarının yapılabilmesi için Kanalizasyon şebekesinin eksik ev bağlantılarını 2015 yılı Bütçesinin 06-05-07-009 nolu harcama kalemi kapsamında yaptırmak üzere ihaleye çıkılması için Kira ve İhale Komisyonuna yetki verilmesine oybirliği ile;
 
  Karar verilmiştir.

 

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan)   Boysan Boyra(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Akbil(Üye)   Alev Denizgil(Üye)
Bülent Çıraklı(Üye)   Bülent Kılıçoğlu(Üye)
Çelen Çağansoy(Üye)   Fatma Miralay(Üye)
Hüseyin Kıral(Üye)   Mehmet Kermeoğlu(Üye)
Meryem Ekinci(Üye)   Mine Atlı(Üye)
Murat Kanatlı(Üye)   Onur Olguner(Üye)
Osman Yücelen(Üye)   Özmen Birinci(Üye)
Sonuç Koyuncu(Üye)   Tolga Ahmet Raşit(Üye)
Ülkü Taşseven(Üye)   Vedat Tezcan(Üye)

 

 

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag