fbpx
25 Mart 2019
13 June 2019
ABD Büyükelçisi Garber, LTB Başkanı Harmancı’yı Ziyaret Etti
13 June 2019

6 Mayıs 2019

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis kararını indirmek için lütfen tıklayınız:    6Mayıs2019 

6 MAYIS 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Alev Denizgil (Üye)
5. Çelen Çağansoy (Üye)
6. Çilem Tüfekçi (Üye)
7. Devran Öztunç (Üye)
8. Eliz Soyer (Üye)
9. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
10 Faiz Camgöz (Üye)
11 Gülay Kaşer (Üye)
12 Hüseyin Kavaz (Üye)
13 Levent Çıraklı (Üye)
14 Mehmet Manavoğlu (Üye)
15 Murat Kanatlı (Üye)
16 Önder Ecesoy (Üye)
17 Öykü Akcan (Üye)
18 Özmen Birinci (Üye)
19 Safiye Özaltıner (Üye)
20 Salih Çeliker (Üye)
21 Tolga Ahmet Raşit (Üye)
22

 

 

Umut Öksüz (Üye)

 

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ayşe İpçiler (izinli)
2. Mehmet Manavoğlu (İzinli)
3. Oktay Çocuk  

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 

Gündemin 1. Maddesi gereğince, geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirmiş ve kararların uygulanma raporu mail yoluyla tüm üyelere gönderilmiştir.

 

M.K. NO.:

29/2019

Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a) Kültür, Sanat ve Sosyal işler Komisyonunun 10/2019 sayılı kararının gündemden çıkarılması,

b) Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 5/2019 ve 6/2019 sayılı kararlarının gündemden çıkarılması,

c) Kadıköy Belediyesinden teknik Şubelerin “3. Çevre Festivaline” katılımına yönelik gelen davet

Bilgilendirme: MK 19/2019 sayılı karar doğrultusunda Borç Yönetimi Komitesinin kararı hakkında Sn Başkan Meclisi bilgilendirmiş, bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

19/2019: Bütçe Komisyonunun 02/2019 sayılı kararı çerçevesinde Belediye’nin T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Lefkoşa Şubesi’nden KKTC Borç Yönetim Komitesi’nin 09.09.2014 tarih ve 14/2014 sayılı kararı ile yine KKTC Borç Yönetim Komitesi’nin 04.04.2018 tarih ve 02/2018 sayılı kararları ile kullanılmakta olan TL.6,000,000.-‘lik rotatif (overdraft) kredi limiti, yıllar içerisinde gerçekleşen enflasyon karşısında yetersiz kalması, ayrıca dövize bağlı olarak tüm yatırım maliyetlerinin artması nedeniyle  bankalardan alınan  tekliflere bağlı olarak TL.10,000,000.- (On Milyon Türk Lirası)’na çıkarılması için KKTC Borç Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmesine ve Komitenin kararına müteakip Komite tarafından uygun bulunan bankadan TL.10,000,000.- rotatif (overdraft) kredi kullanılmasına oybirliği ile;

 

Bilgilendirme: Dış İlişkiler Komisyonunun 2/2018 sayılı kararı kapsamında Güney Lefkoşa Belediyesi ile sürdürülen faaliyetler hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiş, bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

02/2018: Birleşmiş Milletlerin’in teşvikleri ile Güney Lefkoşa Belediyesi ile sürdürülen ilişkiler ve gerçekleşen toplantılar ile ilgili Komisyon üyelerine bilgi verilmiş ve önümüzdeki dönemde yapılacak toplantılara katılmak üzere Sn. Salih Çeliker, Sn. Faiz Camgöz ve Sn. Mehmet Manavoğlu’nun isimlerinin daimi katılımcı olarak bildirilmesine, bunun yanında toplantıya katılmak isteyen herhangi bir Meclis üyesinin toplantıya katılabileceğine, oy birliği ile,

Bilgilendirme: Sn. Salih Çeliker ve Faiz Camgöz’ün 11 Nisan 2019 tarihli dilekçesinde belirtilen Selimiye Meydanına yerleştirilen  banklar ve Kent Müzesi konularında Sn. Başkan Bilgilendirme yapmış,  sorulan soruları yanıtlamıştır.

Murat Kanatlı ve Gülay Kaşer toplantıya katılmıştır.

Bilgilendirme: Disiplin Kurulunun almış olduğu kararlar hakkında Sn. Başkan Meclise bilgi vermiştir.

– III. Derece Kolluk Memuru Aytül Sıtkıoğuları , kademe ilerlemesinin 1 yıl süre ile durdurulması ve son çekmekte olduğu maaşın 1/4’ünün kesilmesi,

– IV. Derece Kolluk Görevlisi Hasan Akrep, kademe ilerlemesinin 1 yıl süre ile durdurulması,

– IV. Derece Kolluk Görevlisi Osman Üstüngel, kademe ilerlemesinin 1 yıl süre ile durdurulması

Salih Çeliker ve Öykü Akcan toplantıya katılmıştır.

M.K. NO.:

30/2019

Kültür, Sanat ve Sosyal işler Komisyonunun 10/2019 sayılı kararının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile;

10/2019: Daha önce (20.09.2018 tarihinde) alınan 3/2018 sayılı kararının, sponsor arayışlarında bir sonuca ulaşılamaması nedeniyle iptaline oy birliği ile, karar verilmiştir. Önümüzdeki yıl için bütçe olanaklarını yaratarak yeniden ele alınması yönünde görüş birliğine varılmıştır.

M.K. NO.:

31/2019

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 5/2019 ve 6/2019 sayılı kararlarının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile;

05/2019: Mahmut Paşa çok katlı otopark projesinde yapılan mekanik havalandırmanın kontrolü için alınan T.İ.K.T.K.Karar No:3/2019’un iptali , kontrolluk hususunun 21/2005 Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasasına göre müellifin sorumluluğunda olduğu, ayrıca Makine Mühendisler Odasının kurallarına göre vizelenen mekanik projenin (9/5/2012 tarihli ve 2012T322 vize no’lu) Akçevre Enerji Şti. tarafından sunulan Asel Engineering Ltd’e ait iş bitirme belgesi doğrultusuda Mahmut Paşa Otoparkın kabulünün yapılmasına oy birliği ile;

06/2019: Akçevre Enerji Şti. Ltd. ile belediye arasında ek antlaşma yapılması için Hukuk Şubesinin çalışma yapmasına, ek antlaşmanın komisyona sunularak ek antlaşma yapması için Sn. Başkana yetki vermesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

32/2019

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 1/2019 ve 2/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

01/2019: M.K 69/2018 sayılı kararın değiştirilerek aşağıdaki şekilde güncellenmesine karar verilmiştir.

Otopark ücretleri tebliğ, tahsilat ve miktarı;

Mevcut veya yeni açılacak otopark alanları Ücretlendirme kuralları, Mayıs 2019 tarihinden geçerli olmak üzere günlük 5 TL., aylık 100 TL. olarak fiyatlandırılmasına

Ücretlendirme tebliği görevli zabıta personeli tarafından tahsilatı ise maliye memuru tarafından yapılmasına;

Parkyeri Otomat Sistemleri ücret, tahsilat, ve kontroller;

Parkyeri otomatlarının 30 dk’lık park ücretinin 2 TL., 1 saat’lik ücretin 4 TL., 1 saat 30 dakikalık  parkın 5 TL.,  ve 2 saatlik park ücretinin 6 TL olarak kullanılması. Euro olarak ise 30 dakika 0.40  euro, 60 dakika 0.80 euro, 90 dakika 1.00 euro ve 120 dakika için ise 1.20 euro olarak kullanılmasına;

Kontrollerinin sahada bulunan zabıta personeli tarafından yapılması, cihaz boşaltımının ise görevli maliye memuru tarafından gerçekleştirilmesine oybirliği ile ;

02/2019: Taşkınköy bölgesinde Lefkoşa Türk Belediyesine ait olan 2 adet otoparktan Feride Hikmet Sokak’ta bulunan 145 araçlık otoparkın  günlük 5 TL. aylık ise 100 TL. abonelik ücreti alınıp çalıştırılmasına, Muharrem Çalay Sokak’ta bulunan 45 araçlık otoparkın ise ücretsiz çalıştırılmasına oybirliği ile;

M.K. NO.:

33/2019

Kültür, Sanat ve Sosyal işler Komisyonunun 8/2019, 9/2019  sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

08/2019: “Lefkoşa’nın Şarkısı, Şarkı Sözü Yarışması” ile ilgili 06.03.2019 tarih ve karar no: 06/2019’da sözü edilen seçici kurul (jüri) üye sayısının, 11 (onbir) kişi olarak değiştirilmesine ve EK(A)’da beliritlen şartnamaye uygun olarak yarışmanın yapılmasına oy birliği ile, karar verilmiştir.

09/2019: Çağlayan Parkı’nın “Kültür Parkı”na dönüştürülmesi bağlamında, park içerisine platform konulması noktasında, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’na yapılan yazılı müracaat ve “Kalıcı Platform” yapılmasının reddedildiği konusu hakkında komisyon üyelerine bilgilendirme yapılmaış; LTB yönetimden bir kişi, komisyonumuzdan en az 2 kişi ve ilgili sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinden oluşacak bir ekiple, kurul başkanına ve ilgili Bakan’a ziyaret yapılmasına ve konunun hassasiyeti ve ayrıntıları yeniden aktarılarak çözüm talep edilmesi konusunda oy birliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

M.K. NO.:

34/2019

Çocuk Hakları – Engellemeyen Şehir Komisyonlarının  1/2019sayılı kararının aşağıdaki şekilde tadil edildikten sonra ve 2/2019, 3/2019 ve 4/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

01/2019 sayılı kararın değiştirilmiş şekli: “Ritm orkestra ekibinin ihtiyaç duyduğu enstrüman alımının Belediye bütçesinin uygun kaleminden alınabilmesi için tavsiye kararı alınmasına”

02/2019: LTB Çocuk Hakları Biriminin iki yıldır sürdürdüğü ve bu yıl 120 çocuğa ücretsiz verilen “ingilizce eğitim” kurslarına katılan öğrencilerimle 01 Haziran Dünya Çocuk Hakları gününde yıl sonu etkinliği organize edilmesine oy birliği ile;

03/2019: Çocuklar için bilgilendirici Çocuk Hakları Kitapçığı hazırlanması ile ilgili paydaşlarla görüşülüp ortak çalışma grubu oluşturulmasına oy birliği ile;

04/2019: 25 Nisan Perşembe 10:00-12:00 arasında Mavi Sanat Çocuk Atölyesi iş birliği ile Atatürk İlkokulunda “Çocuk Şenliği” yapılmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

35/2019

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 8/2019 sayılı kararına oyçokluğu ile;

9/2019 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

Murat Kanatlı 8/2019 sayılı karara red oyu vermiştir.

08/2019: Çağakan Ulupınar – Osman Kuset’in 06 Mart 2019 tarihli ve 1155 arşiv no’lu dilekçesi incelenmiş olup, dilekçede talep edilen Lou Cafe’nin önündeki otopark alanı (cep) için oturma alanı düzenlemesinin bölgedeki otopark sıkıntısı ve yoğunluğundan  dolayı talebin red edilmesine oy birliği ile;

09/2019: Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpler Federasyon ile Belediyemiz arasında imzalanan protokol gereği yapılması planlanan Feride Yemenicioğlu parkı ile ilgili Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri, gereğini yerine getirmediği için 14 Mart 2017 tarihli Meclis toplantısı sonucu alınan Meclis karar no. 23/2017 sayılı karar tahtındaki protokolun 6. Maddesine  göre protokolun feshine oybirliği ile;

M.K. NO.:

36/2019

Yol ve Trafik Komisyonunun 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019 ve 19/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

15/2019: Y.T.K.K.No:10/2019’un iptaline ve 25 Ocak 2019 tarih ve 464 sayılı dilekçe Komisyon’da yeniden değerlendirildi ve Yüzbaşı Tekin Yurdabak Caddesi esnafın talep etmiş olduğu yükseltilmiş yaya geçidinin, hem zemin olarak uygulanmasına görünürlüğü arttırıcı tedbirlerin alınması amacı ile de solar, gecede görünen yaya geçidi levhasının yerleştirilmesine oy birliği ile;

16/2019: Gündüz Tezel Sokak,Melin Sokak,Oğuz Karayel Sokak ve Yasemin Sokak ile ilgili gelen kasis talepleri Komisyon’da reddedilmiş ve söz konusu sokaklara kasis yapılmamasına, dilekçelerin Trafik ve Yol Güvenliği Uygulama Şubesi tarafından yazılı yanıtlanmasına oy birliği ile;

17/2019: Şht. Mustafa Mehmet Sokağın Gzt. M. Remzi Okan Sokak kavşağından kuzey istikameti yönünde Dr. Fazıl Küçük Bulvarı arasına kadar olan bölümündeki yolun, iki gidiş iki geliş olacak şekilde yatay trafik işaretlemeleri ile yolun yeniden çizilmesine ve Matbaacı Akif Sokak kavşağında da kavşak kutusu uygulması yapılnmasına oy birliği ile;

18/2019: Meriç Sokak, Eti Sokak ve Şht. Plt.Yzb. Gültekin Şengör Sokaklarla ilgili yeni trafik düzenlemesinin tüm bölgeyi içine alacak şekilde ve Bedreddin Demirel Cad. , Şht. Plt. Yzb. Gültekin Şengör Sokak, Eti Sokak  ve Mehmet Ertuğruloğlu Sokaklarla çevrili bölge içinde kalan tüm yolları içine alacak trafik düzenlemesi ile ilgili çalışmanın Dış Kaynaklı Projeler Şubesi tarafından hazırlanmasına oy birliği ile;

19/2019: Yavuz Konnolu Sokak’tan sonra Ahmet Mutallip Caddesi’ni Dr. Burhan Nalbantoğlu Caddesi’ne bağlanan bölgede sokak aydınlatmasının tamamen noksan olması, özellikle geceleri bu durumun trafikte yaya ve trafik güvenliğini olumsuz etkilemesinin Kıb-Tek yetkililerininde yapılacak ilk Komisyon toplantısına davet edilerek konunun birlikte değerlendirilmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

37/2019

Her iki tarih de dahil olmak üzere,  23-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında, Kadıköy Belediyesinin daveti ile  gerçekleştirilecek  “3. Çevre Festivaline“, Park ve Bahçeler Şubesinin uygulamaya koyduğu “Hobi Bahçeleri ve Permakültür” projesini tanıtmak üzere, Park ve Bahçeler Şubesi Personeli Emine Özçınar Karınca ve Halkla İlişkiler Birimi Personeli Fatoş Kara’nın Belediyeyi temsilen katılmalarına, kendilerine gidiş-dönüş uçak bileti ve yolluk ödemelerinin, Devletin Yolluk Tüzüğüne göre, Belediye Bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev ve Yollukları Kalemi 03.03.03.001″den yapılmasına oybirliği ile;
Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun almış olduğu, 33/2019,34/2019, 35/2019, 36/2019, 37/2019, 38/2019, 11/2019, 12/2019, 13/2019, 14/2019, 15/2019, 16/2019, 17/2019, 18/2019, 19/2019, 39/2019, 40/2019, 41/2019, 42/2019, 43/2019, 44/2019, 45/2019, 46/2019, 47/2019, 48/2019, 49/2019, 50/2019, 51/2019 sayılı kararları ile ilgili Meclis bilgilendirilmiş ve Sn Başkan alınan kararlarla ilgili sorulan soruları yanıtlamıştır.

11/2019: Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Otopark Yapım İşleri Projesi İhalesi için Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 31 Ocak 2019 tarih ve 782 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, 04 Şubat 2019 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 19 Şubat 2019 Salı günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 16-1-06-5-7-21 Belediyeye Ait Mülklerin Otopark Tamir ve Yapım Proje Giderleri bütçe kalemlerinden karşılanmasına oybirliği ile;

12/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 09/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Metehan Sınır Kapısı ve Belediye Pazarı Tuvaletleri İşletmesi İhalesi için gelen tek teklif;

1)     IBA Design Ltd………………………. 75 TL (KDV Dahil)

Gelen tek teklifte eksik evrak olması ve taban fiyatın altında teklif verilmesi nedeniyle teklifin geçersiz sayılıp, ihalenin iptaline ve tekrardan ihaleye çıkılması için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin çalışma yapmasına oybirliği ile;

13/2019: Lefkoşa Türk Belediyesi 2019 Yılı Vektörle Mücadele  İçin İlaç Alımı İhalesi için Halk Sağlığı Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin  05 Şubat 2019 tarih ve 913 arşiv nolu raporu doğrultusunda 18 Şubat 2019  Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 05 Mart 2019 Salı günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 300 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 03-02-06-02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları bütçe kalemlerinden karşılanmasına oybirliği ile;

14/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 11/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Otopark Yapım İşleri Projesi İhalesi için gelen 3 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-     Denko Kum Çakıl İşletmeleri Dozer İşleri Ltd ……. 189,975.00 TL + KDV

2-     Salih Köroğlu Construction Şti Ltd……………………182,400.00 TL + KDV

3-     Uçanok Emlak ve İnşaat Şti. Ltd ………………………188,200.00 TL + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

15/2019: Bandabulya Sahnesi’nde Bulunan Kafe’nin Kiralanması İhalesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 19 Şubat 2019 tarih ve 1308 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, 20 Şubat 2019  Çarşamba günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 10 TL (KDV Dahil) olmasına oybirliği ile;

 

Bilgilendirme: 16/2019: 11 Adet Motosiklet Alım İhalesi için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, 20 Şubat 2019  Çarşamba günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 14 Mart 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 100 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-1-4-01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

17/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 08/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Boru ve Boru Aksamları Alım İhalesi için tek teklif gelmesi sebebiyle ihalenin kapanış tarihinin 05 Mart 2019 Salı saat 14:00’e kadar uzatılmasına ve web sitesinden zeyilname yayınlanmasına oybirliği ile;

18/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 11/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Otopark Yapım İşleri Projesi İhalesi Su İşleri ve Altyapı Şubesi tarafından 26 Şubat 2019 tarih 1505 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 188,200.00 TL + KDV karşılığında Uçanok Emlak ve İnşaat Şti. Ltd’e verilmesine ve Belediye’nin 16-1-06-5-7-21 Belediyeye Ait Mülklerin Otopark Tamir ve Yapım Proje Giderleri bütçe kalemlerinden karşılanmasına oybirliği ile;

19/2019: Yangın ve Kaza ile Third Party – Kasko Sigortası İhalesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, 27 Şubat 2019  Çarşamba günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 19 Mart 2019 Salı günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 100 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 03-5-4-02 Sigorta Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

33/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 19/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Yangın ve Kaza Sigortası ile Third Party – Kasko Sigortası İhalesi için gelen 6 adet teklif geçerli olup teklif atan firmalar aşağıdaki gibidir.

1-Derviş Hacıali Tic Ltd(Güneş Sigorta A.Ş)

2-Güven Sigorta

3-Derviş Hacıali Tic Ltd (Kıbrıs Sigorta)

4-Şeker Sigorta Kıbrıs Ltd.

5-Kıbrıs Kapital Insurance Ltd.

6-Commercial Insurance Ltd.

Tekliflerin değerlendirilip fiyatlandırılması ve rapor hazırlayıp Komisyon’a sunması için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

34/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 28/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 2019 Yılı Vektörle Mücadele  İçin İlaç Alımı İhalesi Halk Sağlığı Şubesi tarafından 18 Mart 2019 tarih 2123 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin toplam 189,980.00 EURO + KDV karşılığında Envirotek Cyprus Trading Ltd’e verilmesine ve Belediye’nin 03-02-06-02 Tıbbi Malzeme ve İlaç Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oyçokluğu ile;

– Tolga Ahmet Raşit, rekabet koşullarını arttırmak ve teklif çeşitliliği yaratılması amacıyla red oyu kullanmıştır.

35/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 84/2018 sayılı kararı ile boşaltılması yönünde karar verilen Hasan Kaveci’nin kirasında bulunan Mezarlık içi No: 21 adresineki mozaikçi için, Hasan Kaveci ile yeniden sözleşme yapılmasına; kira bedelinin 4000 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2000 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Nisan 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olarak imzalanmasna ve tahakkuk edilmeyen 2019 Ocak-Şubat-Mart kiralarının eski kira bedeli üzerinden tahakkuk edilmesine oybirliği ile;

 

Bilgilendirme: 36/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 16/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 11 Adet Motosiklet Alım İhalesi Araç Bakım ve Onarım  Şubesi tarafından 19 Mart 2019 tarih 1364 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin gelen tek teklifin ihale teknik şartnamesine uygun olmaması sebebiyle ihalenin iptaline ve yeniden ihaleye çıkılması amacıyla Araç Bakım ve Onarım Şubesi ile birlikte İşletmeler ve Kira İşleri’nin çalışma yapmasına oybirliği ile,

37/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 19/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 2019 Bölgesel Çevre Temizliği ve 2019 Mıntıka ve Süpürge İşleri İhaleleri için gelen 4 adet teklif geçerli olup teklif atan firmalar aşağıdaki gibidir.

1-     Clean World Marketing Co.

-2019 Mıntıka Süpürge İşleri İhalesi…….……..….429,600.00 TL + KDV

2-     Kyrenia Cleaning (Hava Senova)

-2019 Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi….……….. 510,000.00 TL + KDV

3-     Nurbeş Temizlik

-2019 Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi….……….. 687,000.00 TL + KDV

-2019 Mıntıka Süpürge İşleri İhalesi ………………448,380.00 TL + KDV

4-     Bel- paz Yatırım Ltd.

-2019 Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi….……….. 685,850.00 TL + KDV

-2019 Mıntıka Süpürge İşleri İhalesi ………….…..446,168.00 TL + KDV

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Temizlik İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

38/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 08/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Dolgu ve Kirli Kum Alım İhalesi için gelen 2 adet teklif geçerli olup teklif atan firmalar aşağıdaki gibidir.

1-     Salih  Köroğlu Cons. Ltd. ………………………..361,200.00 TL + KDV

2-     Uçanok Emlak ve İnşaat Şti. Ltd. ………………..458,160.00 TL + KDV

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Kanalizasyon İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

39/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 29/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 2019 Bölgesel Çevre Temizliği ve 2019 Mıntıka ve Süpürge İşleri İhaleleri Temizlik İşleri Şubesi tarafından 29 Mart 2019 tarih, 2617 ve 2618 arşiv no’lu evraklar ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalelerden 2019 Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi’nin Şube’nin 2617 arşiv no’lu raporunda da belirtildiği üzere katılımcılardan talep edilen araç-gereç ve personel listelerinin yetersiz olması sebebiyle iptal edilmesine, 2019 Mıntıka ve Süpürge İşleri İhalesi’nin Şube’nin 2618 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 429,600.00 TL + KDV karşılığında Clean World Marketing Co.’ya verilmesine ve ihalenin Belediye’nin 3-5-1-4 Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmetleri) bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

40/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 08/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Dolgu ve Kirli Kum Alım İhalesi Kanalizasyon İşleri Şubesi tarafından 28 Mart 2019 tarih ve 2602 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Gelen iki tekliften Salih  Köroğlu Cons. Ltd.’nin teklifinin  keşif bedelinin %25 altında olması sebebiyle, 20-2016 Kamu İhale Yasası’nın 76. maddesi uyarınca ilgili şirketten teklif edilen fiyat için detaylı rapor talep edilmesine ve nihai kararın rapor değerlendirildikten sonra verilmesine oybirliği ile;

41/2019: Hamitköy VI. Etap (Cumhuriyet – İsmail Tilki – Saray – Mustafa Buba Sokakları) Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi için Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 02 Nisan 2019 tarih ve 2561 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 04 Nisan 2019 Perşembe günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 25 Nisan 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 900 TL (KDV Dahil) olmasına, ihalenin Belediye’nin 5-1-6-5-7-9 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına  oybirliği ile;

 

Bilgilendirme: 42/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 19/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Yangın ve Kaza ile Third Party – Kasko Sigortası İhalesi İşleteler ve Kira İşleri Şubesi’nin 02 Nisan 2019 tarih 2674 arşiv no’lu evrağı ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin, Güneş Sigorta adına Third Party – Kasko Sigortası İhalesi için teklif veren Derviş Hacı Ali Ltd’nin teklifi keşif bedeli üzerinde olması sebebiyle geçersiz sayılmasına, Yangın ve Kaza İhalesi için Güneş Sigorta adına teklif veren Derviş Hacı Ali Ltd’nin, Güven Sigorta’nın ve Kıbrıs Kapital Insurance Ltd’nin tekliflerinin idari ve teknik şartnamelerdeki 18. Madde’de belirtilen sıfır muafiyet kapsamı dışında olması sebebiyle geçersiz sayılmasına, Third Party – Kasko Sigortası İhalesi için Kıbrıs Sigorta adına teklif veren Derviş Hacı Ali Ltd’nin teklifinin teminat mektubunun orijinal olmaması sebebiyle geçersiz sayılmasına, Şeker Sigorta Ltd’nin Yangın ve Kaza Sigortaları teklif poliçelerinin sadece birinci sayfalarının verilmesinden dolayı muafiyetler incelenemediğinden dolayı teklifin geçersiz sayılmasına , Commercial Insurance Ltd’nin Third Party – Kasko Sigortası İhalesi için verdiği  90,934.00 TLlik teklifin en düşük teklif olması ve  Yangın ve Kaza Sigortası İhalesi için verilen 108,013.32 TL’lik teklifin 18. Madde kapsamında sıfır muafiyetli olarak verilmesi sebebiyle her iki ihalenin de Commercial Insurance Ltd.’e verilmesine ve ihalenin Belediye’nin  03-5-4-02 Sigorta Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

43/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 41/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Hamitköy VI. Etap (Cumhuriyet – İsmail Tilki – Saray – Mustafa Buba Sokakları) Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi tek teklif gelmesi sebebiyle ihalenin kapanış tarihinin 30 Nisan 2019 Salı saat 14:00’e kadar uzatılmasına ve web sitesinden zeyilname yayınlanmasına oybirliği ile;

44/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 08/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Dolgu ve Kirli Kum Alım İhalesi için Salih  Köroğlu Cons. Ltd.’den talep edilen 19 Nisan 2019 tarih ve 1874 arşiv no’lu rapor Kanalizasyon İşleri Şubesi ve Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup ihalenin 361,200.00 TL + KDV karşılığında Salih  Köroğlu Cons. Ltd.’e verilmesine Belediye’nin 5-1-6-5-7-9 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kalemlerinden karşılanmasına oybirliği ile;

45/2019: Sözleşme süresi 2019 Mayıs sonu bitecek olan Kıbrıs İktisat Bankası Ltd’nin Kemal Şemiler Caddesi (Kiler Süpermarket Önü) adresindeki ATM’si için Kıbrıs İktisat Bankası Ltd. ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 4,000.00 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2,000.00 TL olacak şekilde 01 Haziran  2019 – 31 Aralık  2019 tarihleri arasında geçerli sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

46/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 41/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Hamitköy VI. Etap (Cumhuriyet – İsmail Tilki – Saray – Mustafa Buba Sokakları) Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi için gelen tek teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-     Emek İnşaat Ltd..………………………..959.467,25 TL + KDV

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Kanalizasyon İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

47/2019: 2019 Peyzaj Bakım İşleri İhalesi için Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin  25 Nisan 2019 tarih ve 3234 arşiv no’lu raporu doğrultusunda  02 Mayıs 2019 Perşembe günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına, ihalenin Belediye’nin 03-05-01-04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kaleminden karşılanmasına  oybirliği ile;

48/2019: Marmara ve Barış Manço Parkları Tartan (SBR) Yürüyüş Yolu Yapım İşleri İhalesi için Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 24 Nisan 2019 tarih ve 3221 arşiv no’lu raporu doğrultusunda  02 Mayıs 2019 Perşembe günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına, ihalenin Belediye’nin 03-05-01-04 Müteahhitlik Hizmetleri bütçe kaleminden karşılanmasına  oybirliği ile;

 

Bilgilendirme: 49/2019: 11 Adet Motosiklet Alımı İhalesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 25 Nisan 2019 tarih ve 1931 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 07 Mayıs 2019 Salı günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 21 Mayıs 2019 Salı günü saat 12:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 100 TL (KDV Dahil) olmasına, ihalenin Belediye’nin 06-1-4-01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına  oybirliği ile;

50/2019: Metehan Sınır Kapısı ve Belediye Pazarı Tuvaletleri İşletmesi İhalesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, 02 Mayıs 2019 Perşembe günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 16 Mayıs 2019 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 10 TL (KDV Dahil) olmasına oybirliği ile;

51/2019: Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin 29 Nisan 2019 tarih ve 3331 arşiv sayılı raporu doğrultusunda Kermiya Pompa İstasyonu’nun Mekanik ve Elektrik Kapasitesinin artırılması amacıyla,  Pazarlık Usulü Elden Teklif alınması için Kanalizasyon İşleri Şubesi’ne yetki oybirliği ile;

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

Alev Denizgil

(Üye)

 

 

  Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

 

Çilem Tüfekçi

(Üye)

 

 

   

Devran Öztunç

 (Üye)

 

 

Eliz Soyer

(Üye)

 

 

 

 

Ender Denktaş Vangöl

(Üye)

 

 

 

Faiz Camgöz

(Üye)

 

 

 

 

 

 

Gülay Kaşer

(Üye)

 

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

 

 

 

 

 

Levent Çıraklı

(Üye)

 

 

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

 

 

   

Murat Kanatlı

 (Üye)

 

 

Önder Ecesoy

 (Üye)

 

 

 

 

Öykü Akcan

(Üye)

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

 

 

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

   

Umut Öksüz

(Üye)

 

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag