fbpx
3 Mayıs 2017
23 Şubat 2018
28 Haziran 2017
23 Şubat 2018

6 Haziran 2017

MECLİS KARARLARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN: 6 Haziran 2017

6HAZİRAN  2017 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.      Mehmet Harmancı (Başkan)
2.      Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.      Ahmet Akbil (Üye)
4.      Alev Denizgil (Üye)
5.      Ayşe İpçiler (Üye)
6.      Bülent Çıraklı (Üye)
7.      Çelen Çağansoy (Üye)
8.      Fatma Miralay (Üye)
9.      Murat Kanatlı (Üye)
10.   Onur Olguner (Üye)
11.   Osman Yücelen  (Üye)
12.   Özmen Birinci (Üye)
13.   Rauf Denktaş (Üye)
14.   Sonuç Koyuncu (Üye)
15.   Tolga Ahmet Raşit (Üye)
16.   Ülkü Taşseven (Üye)
17. Vedat Tezcan (Üye)

 

 

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Boysan Boyra (Üye)
3. Hüseyin Kıral (Üye)-İzinli
4. Leyla Öztürk (Üye)-İzinli
5. Mehmet Kermeoğlu (Üye)-İzinli
6. Mine Atlı (Üye)

 

 

Toplantı Sekreteri:Mustafa G. Korucu

Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

(Kararların uygulanma raporu tüm üyelere mail yoluyla gönderilmiştir.)

  

M.K. NO.:

   45/2017

Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme alınmasına oybirliği ile;

a) Engellemeyen Şehirler Komisyonu Koordinatörü Çelen Çağansoy’un 2-5 Mayıs 2017 tarihleri narasında Üsküdar Belediyesi Engelsiz Spor Etkinliğine katılım hakkında bilgilendirme yapması,

b) Sn. Başkan’ın mezbaha konusunda gelinen aşama hakkında bilgilendirme yapması,

c) Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 4/2017 sayılı kararına ek olarak 15 Tiyatro        Festivali ile ilgili harcamalar konusunun gündemin 6 maddesi olarak görüşülmesine,

 

Bilgilendirme 16-19 Mayıs 2017 tarihleri arasında Brüksel’de gerçekleştirilen ICLE (Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler) toplantısına katılım, sunum ve temaslar hakkında, Dış İlişkiler Komisyonu Koordinatörü Ülkü Taşseven tarafından bilgilendirme yapılmış ve rapor sunularak bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.
Bilgilendirme 14-17 Mayıs 2017 tarihleri arasında Eskişehir’e yapılan ziyaret hakkında Asbaşkan Akın Aktunç tarafından temaslar ve sunumlar hakkında bilgilendirme yapılmış ve rapor sunularak bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.
Bilgilendirme Engellemeyen Şehirler Komisyonu Koordinatörü Çelen Çağansoy, 2-5 Mayıs 2017 tarihleri narasında Üsküdar Belediyesi Engelsiz Spor Etkinliğine, LTB engelsiz takımı ile birlikte ve sponsorların katkısıyla  katılım  hakkında bilgilendirme yapmış ve bu konuda soruları yanıtlamıştır.
Bilgilendirme Sn. Başkan,  Mezbaha konusunda son gelinen durum, olası işletme modelleri ve bu konuda kendisinin de yaptığı görüşmeler hakkında Meclis’i bilgilendirmiş ve en uygun işletme sistemine karar verilebilmesi için konunun MAAGAK Komisyonunda görüşülmesini ve toplantıya tüm meclis üyelerinin davet edilerek katkı koymalarının, karar vermede en uygun seçenek olacağını bildirmiştir.

 

M.K. NO.: 46/2017 Halit Kalkan’ın 17 Mayıs 2017 tarih ve 2456 arşiv no’lu dilekçesiyle 1 adet yol kesme makinesinin bağış olarak kabul edilmesine oybirliği ile,
M.K. NO.: 47/2017 Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 4/2017 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

04/2017:15. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin 07 Eylül – 06 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

M.K. NO.: 48/2017 Lefkoşa Türk Belediyesinin düzenlediği Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin 15.sinin  07 Eylül- 06 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılmasına ve bu amaçla öngörülen bütçenin sponsorluklarla karşılanmasına, sponsorluklarla sağlanamayan kısmı ve/veya tutarı için konunun tekrardan Belediye Meclis gündemine getirilmesine ve Mecliste belirlenecek tutarın karara bağlanması ve Bütçede yeri olması şartı ile LTB Kültür Sanat Kurumuna aktarılmasına oybirliği ile,

Bülent Çıraklı toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.: 49/2017 Mali araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 3/2017 ve 4/2017 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

Alev Denizgil toplantıdan ayrılmıştır.

3/2017:Zabıta Şubesinin 03.05.2017 tarihli ve 699 arşiv no’lu yazısı değerlendirilmiş ve Belediyemize ait otopark ve park yeri otomatları işletme yöntemlerini belirleyen Belediye Meclisinin 174/2013 no’lu kararının, güncelliğini yitiren otopark ücretlerinin yeniden düzenlenmesi için iptal edilmesini tavsiye eder, oy birliği ile;

4/2017: Zabıta Şubesi’nin talebi ile Belediyemize ait otoparklar ile yol kenarlarının uygun yerlerine takılacak park metrelerle ilgili aşağıda belirtilen işletme yöntemlerinin uygulanması yönünde karar alması için Belediye Meclisine  tavsiye edilmesine oy birliği ile;

Şöyle ki; Belediyemize ait otopark ve park yeri otomatları ile ilgili Belediye Meclisinin belirlediği temel kurallar;

 

Otopark Ücretleri Tebliğ, Tahsilat ve Miktarı:

1.     Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde mevcut bulunan veya yeni açılacak otopark alanları ücretinin günlük 3.00(üç) TL olması.

 

2.     Ücret tebliği görevli Zabıta personeli tarafından, tahsilatın ise görevli Maliye memuru tarafından yapılması.

 

Park Yeri Otomat Sistemleri ücret, tahsilat ve kontrolleri:

1.     Park yeri otomatlarının 30 dakikalık park ücretlerinin 1.00(bir) TL olması ve her 30 dk için 1.00 (bir) TL artırılarak uygulanması.

Kontrollerinin sahada görev yapan Zabıta personeli tarafından yapılması, gerekli ücretin ödenmemesi halinde 51/95 sayılı Belediyeler Yasası 6.kısım 1.Bölümünde yer alan madde 122’nin 2G bendine dayanarak (2G-Belediye Meclisinin saptadığı park yeri için tespit edilmiş kurallara riayet etmemek veya park etme müddetini ihlal etmek veya park ücretini ödememek veya araç park saatine – parkmetre park otomatı – gerekli miktarda parayı veya jetonu atmamak) görevli Zabıta memuru tarafından park cezası yazmak. Otomatlara araç sürücüleri tarafından atılan ücretlerin tahsilatını ise görevli Maliye memuru gerçekleştirecektir.

M.K. NO.:

50/2017

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 9/2017 sayılı kararının gündemden çıkarılmasına ve yeni gelişmeler ışığında komisyonun yeniden değerlendirme yapmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

 

Ülkü Taşseven’in şerhi: Mevcut yasal mevzuat ve imar planının oluşturulmasında da yerel yönetimlerin dışarıda bırakılıyor olduğu gerçeği maalesef Lefkoşa Türk Belediyesini mevcut yeşilin korunması ile ilgili yasal olarak yetkisiz bırakmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak, idare, yetkide sorumluluk alma yönünde gerekli görüşme ve talepleri her zaman dile getirmelidir.

Rauf Denktaş toplantıdan ayrılmıştır.

09/2017:Boray İnvisement’in 11.05.2017 tarih ve 2369 arşiv numaralı dilekçesi değerlendirilmiştir. Dilekçedeki talep; inşaat izni alınacak arazideki beş (5) adet  okaliptüs ağacının kesilmesi yönündedir. Bu konuda yasal mevzuat incelendiğinde 1983 Orman Koruma ve Faydalanma Tüzüğü kapsamında Madde 9.(1)’de de belirtilen Orman ağaçlarının kesilmesi, taşınması ve şeklinin değiştirilmesi yetkisinin Orman Dairesi Müdürünün yazılı iznine tabi olduğu ve bundan dolayı Orman Dairesi Müdürü kendisine verilen yetki çerçevesinde söz konusu ağaçlarla ilgili her türlü karar ve müdahale için inşaat ruhsatına bağlı kalınmaksızın değerlendirilmesi gerektiğidir. LTB tarafından arzu edilen listelenmiş ve Orman Dairesi tarafından koruma altında bulunan ağaçların ve diğer anıtsal veya kültürel nitelik taşıyan ağaçların da korunarak inşaat faaliyetlerinin devam ettirilmesi yönündedir. Buna göre daha önceki izinlendirmelerde de olduğu gibi; 5 adet okaliptüs ağacının kesilebilmesi için gerekli iznin öncelikle Orman Dairesi tarafından yazılı olarak verilmesi gerekliliğine, gelecek yazılı yanıt neticesinde inşaat izninin değerlendirilebileceğine ve buna göre beş yüz (500) adet yeni fidanın dikilmesine yönelik talebin de değerlendirilebileceğine  oybirliği ile;

 

Bilgilendirme İhale Değerlendirme Komisyonunun 24/2017, 25/2017, 26/2017, 27/2017, 28/2017, 29/2017, 30/2017, 31/2017, 32/2017, 33/2017, 34/2017, 35/2017, 36/2017, 37/2017, 38/2017,  39/2017, 40/2017, 41/2017, 42/2017, 43/2017, 44/2017, 45/2017  sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirilmiş ve kararlar üyelere verilmiştir.

Projeler ve Emlak Şubesi personeli Zeka Yılmaz, Asmaaltı Projesi ihale süreci, keşif bedelleri, karşılaşılan zorluklar hakkında Meclise bilgi vermiş ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

 

Bilgilendirme 24/2017:Kazıcı-Yükleyici Alım İhalesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin  25 Nisan 2017 tarih ve 637 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 27 Nisan 2017 Perşembe günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 15 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-1-5-30 Hareketli İş Makinesi Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile

 25/2017:Kendinden Yükleyici (Çekirge) Alım İhalesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin  02 Mayıs 2017 tarih ve 669 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 04 Mayıs 2017 Perşembe günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 100 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-01-04-01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 26/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 21/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Dolgu Malzemesi ve Kirli Kum Alım İhalesi için gelen 4 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-     Bozkaya Ltd………………………………………………….183,362.50 TL + KDV

2-     Salih  Köroğlu Cons. Ltd…………………………………152,973.60 TL + KDV

3-     Uçanok Emlak ve İnşaat Şti. Ltd………………………225,472.50 TL + KDV

4-     Tosun Arsa Parsel ve Altyapı İşleri Ltd……………….190,297.50 TL + KDV

 

–          Arpalıklı Altyapı ve İnşaat Ltd’nin teklifi eksik evrak sebebiyle geçersiz sayılmıştır.

 Tekliflerin 09 Mayıs 2017 tarihine kadar değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Kanalizasyon İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

27/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 21/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Menhol Bacası ve Ekipmanları Alım İhalesi için gelen 1 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 1-     Ali Peker Parke Büz İşletmeciliği Ltd………………….45,050.00 TL + KDV

 Teklifin 09 Mayıs 2017 tarihine kadar değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Kanalizasyon İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile

28/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 21/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan MenholRogar Kapağı ve Çerçeveleri Alım İhalesi için gelen 1 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-     Gürso Technical Ltd…………………………………………..20,620.00 TL + KDV

 Tekliflerin 09 Mayıs 2017 tarihine kadar değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Kanalizasyon İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

29/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 22/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Elektronik Kartlı Su Sayacı Alımı İhalesi için gelen 1 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 1-     Enta  Gıda Şti. Ltd……………………………….  …………..189,000.00 TL + KDV

 Teklifin 09 Mayıs 2017 tarihine kadar değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

30/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 10/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi için gelen 1 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-      Deniz Bekmez (Nurbeş Temizlik)………………………….215,000.00 TL + KDV

Teklifin 09 Mayıs 2017 tarihine kadar değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Temizlik Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

31/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 10/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Bölgesel Çevre Temizliği İhalesi İhalesi’nin, Temizlik Şubesi’nin 09 Mayıs 2017 tarih ve 721 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Belediye’nin 03-05-01-04 Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmetleri İhaleleri dahil)  bütçe kaleminden karşılanacak şekilde 215,000.00 TL + KDV karşılığında Deniz Bekmez (Nurbeş Temizlik)’e verilmesine oybirliği ile;

 32/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 21/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Menhol Bacası ve Ekipmanları Alım İhalesi’nin, Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin 09 Mayıs 2017 tarih ve 718 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Belediye’nin 06-05-07-09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanacak şekilde 45,050.00 TL + KDV karşılığında Ali Peker Parke Büz İşletmeciliği Ltd.’ye verilmesine oybirliği ile

 33/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 21/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan MenholRogar Kapağı ve Çerçeveleri Alım İhalesi’nin, Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin 09 Mayıs 2017 tarih ve 718 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Belediye’nin 06-05-07-09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanacak şekilde 20,620.00 TL + KDV karşılığında Gürso Technical Ltd.’ye verilmesine oybirliği ile;

 

Bilgilendirme 34/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 22/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Elektronik Kartlı Su Sayacı Alımı İhalesi’nin, Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin 09 Mayıs 2017  tarih ve 719 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Belediye’nin 03-07-01-90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları bütçe kaleminden karşılanacak şekilde 189,000.00 TL + KDV karşılığında Enta  Gıda Şti. Ltd.’ye verilmesine oybirliği ile;

35/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 12/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Marmara Parkı Büfesi için gelen 1 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 1-     Uğurcan Arık…………………………………………………….450 TL  KDV Dahil

 Teklif sahibi ile görüşülerek yapılan teklifin 16 Mayıs 2017 tarihine kadar değerlendirilerek uygunluğuna dair rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

36/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 12/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Marmara Parkı Büfesi için gelen tek teklif Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Uğurcan Arık ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin  900 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 450 TL olacak şekilde sözleşmenin imzalanma tarihinden itibaren 5 yıllık olarak hazırlanmasına ve  kararın Uğurcan Arık’ın sözleşme imzalandıktan sonra depozito miktarı olan 900 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

 37/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 21/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Dolgu Malzemesi ve Kirli Kum Alım İhalesi’nin, Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin 09 Mayıs 2017 tarih ve 718 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Belediye’nin 06-05-07-09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanacak şekilde 152,973.60 TL + KDV karşılığında Salih Köroğlu Cons. Ltd’ye verilmesine oybirliği ile;

38/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 17/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Asmaaltı Bölgesi Yayalaştırma Projesi İhalesi için teklif gelmemiş olup ihalenin iptaline oybirliği ile;

 39/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 25/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Kendinden Yükleyici (Çekirge) Alım İhalesi için gelen ve tek olan Nevzat Efendi’nin teklifi Teknik Şartname aranan 2 yıllık garanti süresinden  az olması sebebiyle geçersiz sayılmış olup ihalenin iptaline;

 40/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 20/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi için gelen tek teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-     Emek İnşaat Şti Ltd……………………………………….2,616,695.00 TL + KDV

İhaleye bir tane teklif atılması sebebiyle 20-2016 sayılı Kamu İhale Yasası’nın Tüzüğü’nün 47. Madde 8. fıkrası uyarınca zeyilname yayınlayarak ihalenin 30 Mayıs 2017 Salı günü saat 12:00’ye kadar uzatıldığının duyurulmasına oybirliği ile;

41/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 20/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi için gelen 2 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-     Sütçüoğlu Ltd……………………………………………….1,352,951.00 TL + KDV

2-     Emek İnşaat Şti Ltd……………………………………….1,350,423.00 TL + KDV

 

–          Özkan Paralik İşletmeleri Şti’nin teklifi keşif bedelinden yüksek olması sebebiyle geçersiz sayılmıştır.

 Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 42/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 15/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Muhtelif Ebatlı İç ve Dış Araç Lastiği Alımı için gelen tek teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-     Yusuf Çocuk Ltd………………………1. Teklif…………….194, 650.00 TL + KDV

             “                                         2. Teklif……………202,778.00 TL + KDV

 

Tekliflerin 01 Haziran 2017 tarihine kadar değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Araç Bakım ve Onarım  Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

43/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 20/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi için gelen 2 teklif için Şube tarafından 26 Mayıs 2017 tarih ve 811 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin, 1,350,423.00 TL + KDV karşılığında Emek İnşaat Şirketi Limited’e verilmesine ve Belediye’nin 06-5-7-07 Yol Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

44/2017:İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 20/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan ve 40/2017 sayılı karar ile Zeyilname yayınlanarak uzatılan Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi için gelen 2 teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-     Emek İnşaat Şti Ltd……………………………………….2,598,695.00 TL + KDV

2-     Baştaşlar İnşaat Şti. Ltd………………………………….2,574,041.90 TL + KDV

Tekliflerin 01 Haziran 2017 tarihine kadar değerlendirilerek rapor hazırlanması veKomisyon’a sunması için Su İşleri ve Altyapı  Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

Bilgilendirme 45/2017:Belediye Meclisi’nin 08 Aralık 2016 tarih ve 110/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 220/2016 sayılı kararı ile Wide City Contruction& Development Ltd.’e verilen Açık Pazar Yapım Projesi’nin firmadan gelen 18 Mayıs 2017 tarih ve 2496 arşiv no’lu ihale uzatma talebi ile ilgili dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin 30 Mayıs 2017 tarih ve 820 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 24 Temmuz 2017 Pazartesi gününe kadar uzatılmasına oybirliği ile;

 

 

                                                                Mehmet Harmancı

                                                                            (Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Ahmet Akbil

(Üye)

Ayşe İpçiler

 (Üye)

  Alev Denizgil

(Üye)

Bülent Çıraklı

(Üye)

  Çelen Çağansoy

(Üye)

Fatma Miralay

(Üye)

  Murat Kanatlı

 (Üye)

Onur Olguner

 (Üye)

  Osman Yücelen

(Üye)

Özmen Birinci

(Üye)

  Rauf Denktaş

(Üye)

Sonuç Koyuncu

(Üye)

  Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

Ülkü Taşseven

(Üye)

  Vedat Tezcan

(Üye)

Facebook Yorumları
Supportscreen tag