fbpx
23 Temmuz 2014
23 Temmuz 2014
05 Eylül 2014
5 Eylül 2014

6 Ağustos 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

06 AĞUSTOS 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Boysan Boyra (Yedek
4. Ahmet Akbil Asbaşkan)
5. Alev Denizgil (Üye)
6. Bülent Çıraklı (Üye)
7. Bülent Kılıçoğlu (Üye)
8. Çelen Çağansoy (Üye)
9. Hüseyin Kıral (Üye)
10 Mehmet Kermeoğlu (Üye)
11 Meryem Ekinci (Üye)
12 Murat Kanatlı (Üye)
13 Onur Olguner (Üye)
14 Osman Yücelen (Üye)
15 Özmen Birinci (Üye)
16 Rauf Denktaş (Üye)
17 Sonuç Koyuncu (Üye)
18 Tolga Ahmet Raşit (Üye)
19 Ülkü Taşseven (Üye)
20 Vedat Tezcan (Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

  1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye) – İzinli
  2. Fatma Miralay (Üye) – İzinli
  3. Mine Atlı (Üye) – İzinli

 

Mehmet Çakmak – Toplantı Sekreteri

M.K. NO.:

122/2014

Meclis toplantısı açılışında Sayın   Başkan   öneri yaparak gündemde sıra değişikliği talep ederek 3.gündemin 1.gündem maddesi 4.gündem maddesinin de 2.gündem olarak görüşülmesi ayrıca 23.07.2014’te alınan M.K.No.:118/2014’in iptali önerisinde bulunmuş ve önerileri Meclisce oybirliği ile;

M.K. NO.:

123/2014

23 Temmuz 2014 tarih ve M.K.No.:118/2014 sayılı kararın iptal   edilmesine oybirliği ile;

M.K.No.: 118/2014: Belediyenin Bankalara ve Finans şirketlerine olan toplam borçlarının yeniden yapılandırılabilmesi için 103/2014 sayılı Meclis Kararına istinaden 4 bankadan alınan tekliflerin değerlendirmesinin yapılabilmesi için Borç Yönetim Komitesine havale edilmesine ve   Borç Yönetim Komitesinin vereceği ve/veya uygun teklifin ve/veya yapılandırmanın onayı için tekrardan Meclisin gündemine getirilmesine oy çokluğu ile

Rauf Denktaş toplantıya katılmıştır.

M.K. NO.:

124/2014

Belediye’nin bankalara ve finans kuruluşlarına olan tüm borçlarının bankalardan alınan teklifler ışığında ve devlet katkısından temlik edilmek kaydı ile yeniden yapılandırılmasına Murat Kanatlı’nın red oyuna karşılık oyçokluğu ile;

Murat Kanatlı’nın Şerhi:   M.K.No.:68/2013 kararında yazılan iki şerh aynen geçerli olduğuna inanmaktayım. Bunlara artı M.K.No.:118/2014 yazdığım şerhin aynı şekilde koruyarak red oyu veriyorum.

Rauf Denktaş’ın Şerhi: Sayıştay raporlarında tespit edilen ve sair hususlarla ilgili haklarımızı mahfuz tutarız.

M.K. NO.:

125/2014

Borçların yapılandırılabilmesi için bankalardan alınan teklifler ile tekliflere bağlı olarak kullanılacak olan 6,000,000.-TL(altı milyon türk lirası) overdraft limitinin Borç Yönetim Komitesi tarafından değerlendirilmesine ve Komitenin kararına müteakip Komite tarafından uygun bulunan banka ile yapılandırılmanın yapılmasına Murat Kanatlı’nın red oyuna karşılık oyçokluğu ile;

Rauf Denktaş’ın Şerhi: Sayıştay raporlarında tespit edilen ve sair hususlarla ilgili haklarımızı mahfuz tutarız.

Boysan Boyra ve Hüseyin Kıral toplantıya katılmışlardır.

M.K. NO.:

126/2014

24 Temmuz 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Y(K-1) 1448/2014 sayılı Bakanlar Kurulu tarafından alınan Kamu Alacaklarının indirimli tahsiline ilişkin yasa   gücünde kararnamenin Belediye’nin geçirdiği çalkantılı dönemlerin de dikkate alınarak değerlendirilmesine ve kararname uyarınca 2013 yılı ve öncesine ait olan Belediye alacaklarının gecikme zamlarının kanun hükmünde kararname kurallarınca tahsil edilmesine ve   Lefkoşa hemşehrilerinin konu hakkında basın yoluyla bilgilendirilmesine oybirliği ile;

Murat Kanatlı’nın Şerhi: Bir daha olmaması kaydı ile

M.K. NO.:

127/2014

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun aşağıda yazılı 4/2014 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

T.İ.K.T.K.No.:4/2014:   Belediye Başkanı’nın da hazır bulunduğu ve   İnşaat Sektörü           Çalıştayı çerçevesinde yapılan Yapı Denetiminde uygulamada karşılaşılan sorunların tartışıldığı toplantıda, vizede yetkili odalar (Mimarlar Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Elektrik Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası) ile Kıbrıs Türk   Müteahhitler Birliği, İçişleri Bakanlığı temsilcisi ve Belediye temsilcileri görüşlerini sunmuştur. Toplantı sonucunda yapı denetimi sürecinde yetki ve   sorumlulukların netleşip görev bölümü yapılması ve vatandaşa duyurulması ve bu konuda kararlı bir şekilde hareket edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Bu konuda uygulanacak prosedür;

1- Belediye’ye ruhsat başvurusu yapılırken KTMMOB Mimarlar Odası’ndan, İnşaat Mühendisleri Odası’ndan, Elektrik   Mühendisleri Odası’ndan, Makine Mühendisleri Odası’ndan mesleki kontrol belgesi ve iş başlama aşamasında Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliğinden, müteahhit üye belgesinin getirileceğine dair beyan istenecektir.

2- İş başlama belgesi alınırken Kıbrıs Türk. Müteahhitler Birliği’nden ilgili belgelerin getirilmesi ve yerinde proje mimarı, proje mühendisleri ve proje müteahhidi kontrolünde hudut tesbiti ve aplikasyon kontrolünün yapılması

3- Belediyeye yapılacak “Final Approval” başvurusunda proje mimarı ve

proje mühendislerden kontrolün yapıldığına dair iş bitirme belgelerinin istenmesi

Ahmet Akbil ve Sonuç Koyuncu’nun Şerhi: Geçmişte alınmış bir karar vardır. Yeniden gündeme getirilmesine gerek yoktur.

M.K. NO.:

128/2014

Sayın   Başkan   Meclis   Üyesi   Onur   Olguner’in LAATİK   Komitesi   üyeliğine getirilmesi önerisinde bulunmuş ve yapılan oylamada önerinin görüşülmesi oybirliği ile;

M.K. NO.:

129/2014

Onur Olguner’in LAATİK Komitesi üyeliğine getirilmesine oybirliği ile;

Karar verilmiştir.

 

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag