fbpx
İki iş yerinin faaliyetleri 24 saatliğine durduruldu
4 January 2016
Çalışmaların yarısı tamamlandı
7 January 2016

6 Ocak 2016

06 OCAK 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.      Mehmet Harmancı (Başkan)
2.      Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.      Boysan Boyra (YedekAsbaşkan)
4.      Ahmet Akbil (Üye)
5.      Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
6.      Alev Denizgil (Üye)
7.      Bülent Çıraklı (Üye)
8.      Çelen Çağansoy (Üye)
9.      Fatma Miralay (Üye)
10.   Hüseyin Kıral (Üye)
11.   Leyla Öztürk (Üye)
12.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
13.   Meryem Ekinci (Üye)
14.   Murat Kanatlı           (Üye)
15.   Mine Atlı (Üye)
16.   Onur Olguner (Üye)
17. Osman Yücelen (Üye)
18. Özmen Birinci (Üye)
19. Rauf Denktaş (Üye)
20. Sonuç Koyuncu (Üye)
21. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
22 Ülkü Taşseven (Üye)
23 Vedat Tezcan       (Üye)

 

 

 

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

 

Gündemin 1. maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında meclis bilgilendirilmiştir..(Kararların uygulama raporu tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

 

Bigilendirme: Hüseyin Çakır’ın disiplin durruşmasının sonucu hakkında Sn. Başkan Meclise bilgi vermiştir.

 

Meyrem Ekinci toplantıya şu anda katılmıştır.

 

Sn. Başkan 2016 bütçesi hakkında genel bir değerlendirme yapmıştır.

 

Ülkü Taşseven, Mine Atlı, Boysan Boyra oylamaya toplantı başladıktan sonra katılmıştır.

M.K. NO.:

01/2016

2016 Bütçesinin 109,950,000.-TL gelir 109,950,000.-TL gider, denk bütçe olarak onaylanmasına oy çokluğu ile;

 

Ret oyu verenler: Sonuç Koyuncu, Murat Kanatlı, Leyla Öztürk, Hüseyin Kıral, Onur Olguner.

Çekimser Oyu Verenler: Ahmet Akbil.

 

    

Murat Kanatlı’nın Şerhi: 2015’teki kesin hesaplardaki gelr artışı %10 civarında olması halinde yardımlar ve devlet katkısıyla beraber 97 Milyonluk toplam gelir elde edebileceği görülmektedir.bu durumda bütçede 13 milyon TL’lik açık gözükmektedir. 2015 yılının bütçe performansı açısından iyi hazırlanmadan geçildiği 2016 yılı için umut edilen performans artışları ve kimi tasarruf önlemleri dışında somut sonuç verici çalışma olmadığını gördüğümden dolayı red oyu veriyorum. Umut edilenin gerçekleşmesi içinse katkı koymaya devam edeceğiz.

 

Sonuç Koyuncu, Leyla Öztürk, Hüseyin Kıral ve Onur Olguner’in Şerhi: Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 2015 yılı içerisinde gerçekleştirdiği reel gelir 81.3 Milyon TL’dir. Geçtiğimiz dönem bütçe 31.7 Milyon TL açık vermiştir. Bu dönem önerilen bütçe 110 Milyon TL’dir. Ayni açığın verilmesi kuvvetle muhtemeldir diğer yıllardan farklı olarak bu yıl Belediyeler Yasası değişmiştir. Ödenmeyen Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı, Gelir Vergisi Kesintileri 2016 Şubat ayından itibaren kesilecektir ve önümüzdeki kısa dönemden itibaren maaşların ödenmesinde sıkıntı yaşanacaktır. Bugün bu önlem alınması gerekiyordu. Öngörülen bütçe bu önlemi almadığından dolayı oyumuz reddir. Belediye Başkanı canlı yayında bütçesinin %15 açık vereceğini söylemiştir.

 

M.K. NO.:

02/2016

Kira ve İhale Komisyonunu 332/2015 sayılı Kararının onayına oy birliği ile;

 

Ahmet Bağzıbağlı toplantıdan ayrılmıştır.

 

 

M.K. NO.:

03/2016

Disiplin Kurulu üyesi Mine Atlı’nın Görevinden ayrılması nedeni ile yerine Alev Denizgil’in görevlendirilmesine oy birliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Boysan Boyra

(YedekAsbaşkan)

Ahmet Akbil

(Üye)

  Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

Alev Denizgil

(Üye)

  Bülent Çıraklı

(Üye)

Çelen Çağansoy

(Üye)

  Fatma Miralay

(Üye)

Hüseyin Kıral

(Üye)

  Leyla Öztürk

(Üye)

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

  Meryem Ekinci

(Üye)

Murat Kanatlı

(Üye)

  Onur Olguner

(Üye)

Osman Yücelen

(Üye)

  Özmen Birinci

(Üye)

Sonuç Koyuncu

(Üye)

  Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

Ülkü Taşseven

(Üye)

  Vedat Tezcan

(Üye)

Rauf Denktaş

(Üye)

  Mine Atlı

(Üye)

/ÇT.                                                                                                                                               

    

                        

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag