fbpx
“Otomobilsiz Yaşam Günü” etkinliği yapılıyor
17 Eylül 2015
“İmparatorluk Kuranlar Yahut Şümürz” oyunu çok beğenildi
18 Eylül 2015

18 Eylül 2015

18 EYLÜL 2015 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

 

1.    Mehmet Harmancı (Başkan)
2.    Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.    Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
4.    Ahmet Akbil (Üye)
5.    Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
6.    Alev Denizgil (Üye)
7.    Bülent Çıraklı (Üye)
8.    Çelen Çağansoy (Üye)
9.    Fatma Miralay (Üye)
10.    Hüseyin Kıral (Üye)
11.    Leyla Öztürk (Üye)
12.    Meryem Ekinci (Üye)
13.    Mine Atlı (Üye)
14.    Murat Kanatlı           (Üye)
15.    Onur Olguner (Üye)
16.    Osman Yücelen (Üye)
17.    Özmen Birinci (Üye)
18.    Rauf Denktaş (Üye)
19.    Sonuç Koyuncu (Üye)
20. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
21. Ülkü Taşseven (Üye)
22. Vedat Tezcan       (Üye)

 

 

 

 

Toplantıya Katılamayanlar:

1. Mehmet Kermeoğlu     (Üye ) İzinli

 

 

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G.Korucu

 

 

 

M.K. NO.:

174/2015

Sayın Başkan’ın önerisi olan gündem maddesinin eklenmesine oybirliği ile;

  1. 2015 Mali Yılı gider bütçesi kalemleri arasında aktarma talebi hakkında,
  2. Yol ve Trafik Komisyonu’nun 14/2015, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015 ve 19/2015 sayılı kararların onayı hakkında,
  3. M.K.No.:168/2015 sayılı karar ile onaylanan Kira ve İhale Komisyonu’nun 266/2015 sayılı kararının iptali hakkında,

 

M.K. NO.:

175/2015

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komitesi ile Kültür Sanat Kurumu’nun 4/2015 sayılı “LTB Kültür Sanat Kurumunun 01 Ocak 2014-31 Aralık 2014 tarihlerine ait gelir, gider tablosu ve mali bilançonun” onayına oybirliği ile;

Leyla Öztürk ve Sonuç Koyuncu çekimser oy kullanmıştır.

 

4/2015: Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu 01 Ocak 2014 – 31 Aralık 2014 yılına ait gelir gider tablosu ve mali bilançosunun yönetim kurulunda görüşülüp, genel kurula sevkine oy birliği ile

 

M.K. NO.:

176/2015

2015 Mali yılı gider bütçesi kalemleri arasında aktarma talebi değerlendirilmiş olup 06.05.07.20 bütçe kalemi olan Park Bahçe Yapımı ve Ağaçlandırma gideri kaleminden 200,000.-TL’nin 06.01.02.02 bütçe kalemi olan Bilgisayar alımları kalemine 20,000.-TL ve 06.05.07.10 bütçe kalemi olan elektrik altyapı giderleri kalemine 180,000.-TL’nin aktarılmasına oybirliği ile;

 

Murat Kanatlı konunun bütçe komisyonunda görüşülmesi gerektiğini bildirmiştir.

 

M.K. NO.:

177/2015

M.K.No.:168/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira ve İhale Komisyonunun 266/2015 sayılı kararı, Belediyeler Yasasının 138.maddesine aykırı olduğundan iptal edilmesine oybirliği ile;

 

K.İ.K.No.: 266/2015: Otobüs Terminali Merdiven altı adresinde, Zühal Güngeldi’nin kirasında bulunan büfenin, 3810 ve 3811 no’lu dilekçeleri kapsamında; kira sözleşmesinin 6. maddesi gereği kira bedelinin 10 katı olan 2.400 TL’nin Belediye veznesine yatırılması koşulu ile yeni kira sözleşmesinin Havva Yıldırımer Yorgancıoğlu adına, kira bedelinin 600 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 300 TL olacak şekilde 31 Aralık 2016 tarihine kadar yapılmasına oy birliği ile

 

M.K. NO.:

178/2015

Yol ve Trafik Komisyonu’nun 14/2015, 15/2015, 16/2015, 17/2015, 18/2015 ve 19/2015 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

 

14/2015: Girne Kapısı – Bandabulya arasının, 19 Eylül 2015 Cumartesi günü Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenecek olan etkinlikler için 09:00-15:00 saatleri arası Ek’teki haritaya göre araç trafiğine kapatılmasına

 

15/2015: Y.TK.K.No 23/2014 ile uygulamaya konulan Şht. Ecvet Yusuf Caddesi, Okullar yolu ve Şht. Sıtkı Hasan sokakları ve bölgesini kapsayan trafik güzergahları ile ilgili karar uzun süreli çalışma, sayım ve etütlerden sonra çalışma grubunda çalışıp yeni çözüm ile uygulamaya geçilene kadar askıya alınmasına

 

16/2015: Ek’teki haritaya göre Cyprus Rally 2015 için kapatılması gereken yolların 25Eylül 2015 Cuma günü saat 20:00 dan Rally’nin yapılacağı gün olan 26 Eylül 2015 Rally tamamlanıp bölgenin temiz ve emniyetli bir şekilde trafiğe açılacak duruma gelene kadar geçen süre içinde araç trafiğine kapatılmasına

 

17/2015: 11/06/2015 tarihli ve 2930 arşiv numaralı dilekçe değerlendirildi ve Cemal Gürsel Caddesi. Girne kapısı Memo Petrol(Alpet) benzin istasyonu önüne kasis yapılmasının doğru olmadığına ve uygulanamayacağına

 

18/2015: 09/09/2015 tarihli ve 3974 arşiv numaralı evrak değerlendirildi ve konunun yerinde incelenerek 45 dakikalık otopark olarak düzenleme yapılabilip yapılamayacağının değerlendirilmesine

 

19/2015: 18/05/2015 tarihli ve 2503 arşiv numaralı evrak değerlendirilmiş ve Hizmet Sokağa alt komitede kasislerle ilgili tipoloji belirlenene kadar tamamen geçici olmak kaydı ile kauçuk kasis uygulaması yapılmasına

 

  Onur Olguner ve Fatma Miralay toplantıya katılmıştır.

 

Rauf Denktaş şu anda toplantıya katılmıştır.

 

Boysan Boyra şu anda toplantıya katılmıştır.

 

Bülent Çıraklı toplantıdan ayrılmıştır.

 

Hüseyin Kıral toplantıdan ayrılmıştır.

 

  Bilgilendirme:

31 Aralık 2016’ya kadar geçerli olacak Toplu İş Sözleşmesi’nin maddeleri üzerinde görüşme yapılmıştır.

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Boysan Boyra

(Yedek Asbaşkan)

Ahmet Akbil

(Üye)

  Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

Alev Denizgil

(Üye)

  Bülent Çıraklı

(Üye)

Çelen Çağansoy

(Üye)

  Fatma Miralay

(Üye)

Hüseyin Kıral

(Üye)

  Leyla Öztürk

(Üye)

Meryem Ekinci

(Üye)

  Mine Atlı

(Üye)

Murat Kanatlı

(Üye)

  Onur Olguner

(Üye)

Osman Yücelen

(Üye)

  Özmen Birinci

(Üye)

Rauf Denktaş

(Üye)

  Sonuç Koyuncu

(Üye)

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

   
Ülkü Taşseven

(Üye)

  Vedat Tezcan

(Üye)

/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag