fbpx
16 Ekim 2014
16 October 2014
Tolgay Tarıman – Mehmet Harmancı
20 November 2014

5 Kasım 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

1.2.3.4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

 

Mehmet Harmancı Akın AktunçAhmet AkbilAhmet Bağzıbağlı

Alev Denizgil

Bülent Çıraklı

Çelen Çağansoy

Fatma Miralay

Hüseyin Kıral

Meryem Ekinci

Mehmet Kermeoğlu

Mine Atlı

Murat Kanatlı

Onur Olguner

Özmen Birinci

Rauf Denktaş

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan) (Üye)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

Toplantıya Katılamayanlar:

1. Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)- İzinli
2. Bülent Kılınçoğlu (Üye) – İzinli
3. Osman Yücelen (Üye) – İzinli

 

Mehmet Çakmak        Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:180/2014 Sayıştay Başkanlığından gelen Toplu İş Sözleşmesine ilişkin görüş doğrultusunda, Meclisin karar alması hakkında öneriyi Sayın Başkan sunmuş ve öneri gündemin görüşülmesi önerisi oybirliği ile;
 
M.K. NO.:181/2014 Sayın Asbaşkanın önerisi ile gündemin 11.maddesindeki konunun ikinci gündem maddesi olarak görüşülmesi önerisi ayrıca Meclis Üyesi Ahmet Bağzıbağlı’nın disiplin konularında açıklama yapma önerisi oybirliği ile;
 
M.K. NO.:182/2014 Geçmiş yönetimle Belediye Emekçileri Sendikası arasında imzalanan 01.01.2013-31.12.2014 yıllarını kapsayan Toplu İş Sözleşmesi Sayıştay raporu ışığında değerlendirilmiş ve ilgili Toplu İş Sözleşmesinin uygulanmasına oybirliği ile;
 
M.K. NO.:183/2014 Belediye Meclis Üyelerinin kolay bilgi alabilmeleri konusunda Sayın Başkanın bir genelge ile personele duyuru yapmasına ve 96/2013 sayılı önceki yönetimin almış olduğu Meclis kararının geçerli olmasına oybirliği ile;M.K.No.:96/2013: Tüm Şubelerin uygulamaları ile ilgili; geriye dönük ve bu günkü uygulamalarının denetlenebilmesine yönelik olarak, bilgi, belge ve dökümanların orijinallerine direk olarak ulaşabilmesi yönünde Meclis Üyelerine yetki verilmesine, ve saptadıkları bulguları ve belgeleri Belediye Meclisine sunmalarına oybirliği ile;Projeler Şube Amiri Ali Güralp, Şht. Ecvet Yusuf Caddesindeki kamulaştırmalarla ilgili olarak, Belediye Meclisine bilgi aktarmıştır. 

 

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:184/2014 Belediye Meclsinin M.K No: 132/2014 ile onayladığı 15/2014 sayılı Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu kararının ve yine aynı komisyonun aldığı 21/2014 sayılı ve M.K.No.:166/2014 ile onaylanan Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 21/2014 sayılı kararlarının iptaline; ayrıca Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesi ile Tüzük Hukuk Komisyonunun müştereken almış olduğu 2/2014 sayılı kararın iptaline oybirliği ile;T.İ.K.T.K.K.No.:15/2014: Belediyemizin teknik bölümlerinin elektrik işleri ile yayalaştırma alanlarının projelendirilmesi ve bina projelendirilmelerinde 500m2 ye kadar olan projeler dahil şartname , öetraj ve keşif olmak üzere tüm projelere kontrolluk ve danışmanlık işlerinin yapılması elektrik Mühendisi Çetin Kural’ın her ay 2000TL+KDV karşılığında 6ay süresince yapması aşağıdaki şartlarda kabul edilmiştir;Yukarıdaki mezkur işlerin ilgili şahıs tarafından 6 ay süresince yapılması halinde Belediyenin tiyatro projesi ile ilgili olarak şahsın yasal mükellefiyetleri dahilinde yapmakla yükümlü olduğu işlerin karşılığı olarak kendisine 6 ay için herhangi bir ücret ödemeyecektir. Komitemizin bu kararı doğrultusunda Hukuk Şubesinin bir konuyla ilgili olarak bir sözleşme hazırlanmasınaT.İ.K.T.K.K.No.:21/2014: Tiyatro binasının mimari ve statik muelliflerinden, şubeden yazılı talep gelmesinden sonra uygulanmak üzere, aylık 2.000 TL+KDV ücret ile kontrolluk hizmeti alınmasına karar verilmiştir.

T.H.K.-T.İ.K.T.No.:02/2014:Komisyonlar, Teknik Şubelerin Elektrik Mühendisliği Hizmetleri konusunda hizmet alımı ile ilgili olarak Belediye Meclisinin Kira ve İhale Komisyonuna yetki vermesini tavsiye eder; oy birliği ile

M.K.No.:166/2014’le onaylanan T.İ.K.T.K.K.No.:21/2014: Tiyatro binasının mimari ve statik muelliflerinden, şubeden yazılı talep gelmesinden sonra uygulanmak üzere, aylık 2.000 TL+KDV ücret ile kontrolluk hizmeti alınmasına karar verilmiştir

   
M.K. NO.:185/2014 Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;137/2014: Lefkoşa otobüs terminalinde Aziz Gece’nin kirasında bulunan Restorant’ın kira bedelinin, 31 Aralık 2014 tarihine kadar olan tüm borcunu ödemesi koşulu ile; son kira sözleşmesindeki miktar olan 500 TL olarak alınmasına138/2014: İsmet İnönü Meydanı No:3’de Tolgay Erbekçi’nin kirasında bulunan büfenin ve İsmet İnönü Meydanı No:4’de Hasan Girenitlioğlu’nun kirasında bulunan fakat Tolga Erbekçi tarafından kullanılan büfelerin son kira bedelllerinin; tüm bakiye borçlarını ödeyip, büfeleri Belediyeye iade etmek koşuluyla 186 TL’den alınmasına139/2014: 16 Ekim tarihinde Engellemeyen Şehirler Komitesinin aldığı 12/2014 sayılı karar ve 16 Ekim 2014 tarihli 177/2014 sayılı Meclis Kararının, JH 740 Plakalı Ford Transit V347 2007 Model Minibus’ün arızasının giderilmesi ve engelli vatandaşların hizmetine sunulması için en az (üç) adet elden teklif alınarak ihaleye çıkılmasına

140/2014: 27 Mayıs 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonunun aldığı 59/2014 sayılı karar ve 29 Mayıs 2014 tarihli 53/2014 sayılı Meclis Kararı ile “ 1 adet kombine jet aracı ihalesi” sonuçlanarak Artesa Ltd.’den   alınmasına karar verilmiştir. 25 Eylül 2014 tarihinde Kira İhale Komisyonunun aldığı 125/2014 sayılı karar ve 16 Ekim 2014 tarihli 178/2014 sayılı Meclis kararından Artesa Ltd.’den alınan 1 adet kombine jet aracının 08 Ekim 2014   tarihinde sona eren teslim süresi yüklenici firmanın 22.09.2014 tarih ve 2981 arşiv no’lu dilekçesi kabul edilerek, 15 gün uzatılan teslim süresinin Kanalizasyon Şubesinden gelen rapor doğrultusunda; son kez olarak teminat mektubu süresinin istenilen uzatma süresine bağlı olmak şartı ile 07 Kasım 2014 tarihine kadar 15 (on beş) gün süreyle uzatılmasına oy birliği ile

141/2014: İş Araçları için çıkılan Lastik İhalesinde gazete ilanında tarih olarak belirtilen 27 Ekim 2014 tarihinin Perşembe yerine Pazartesi olması nedeniyle tekliflerin 30 Ekim 2014 tarih ve saat 15.30’a kadar olarak düzeltilmesine oy birliği ile karar verilmiştir

142/2014: Lastik İhalesiyle ilgili 30 Ekim 2014 saat 15.30’a kadar alınacak tekliflerin 11.11.2014 tarih ve saat 14.00’a kadar uzatılmasına ; benzer ihalede nisan ayında teklif veren ve son çıkılan lastik ihalesine şartname alıp teklif verecek olan lastik firmalarnın şartnamelerdeki bazı maddelerinin   yeterince anlaşılır olmaması nedeniyle 30 Ekim 2014 tarih ve saat 16.00’da toplantı yapılmasına

143/2014: Bandabulya ile ilgili gelen teklifler

Kapalı zarfta verilenler:

1)       52 No’lu dükkan – Abdullah Dilekçi (T.C.) sebze, meyve satışı. Turiste hitap edecek şekilde sebze ve meyve reyonu yapacak.

Teklif 380 TL

2)       52 No’lu dükkan – Hüseyin Polat (T.C.) manav. Turiste yönelik reyonlar. Teklif 360 TL

3)       71 No’lu dükkan – Abdullah Dilekçi. Şarküteri teklifi.

Teklif 410 TL

4)       71 No’lu dükkan – Ahmet Eren ve Kamil Gökyay. Kıbrıs kültürüne uygun renk ve zenginlik getirecek.

Teklif 475 TL

5)       75 No’lu dükkan – Nilay Esmasoğlu.

Teklif 700 TL

Açık teklif verenler:

1)       52 No’lu dükkan – Hüseyin Polat.

2)       52 No’lu dükkan – Hülya Bingöllü

3)       54 No’lu dükkan – Rüştüye Gökpınar.

4)       71 No’lu dükkan – Yavuz Umar

5)       71 No’lu dükkkan – Hüseyin Polat

6)       71 No’lu dükkan – Abdülkadir Dilekçi

7)       71 No’lu dükkan – Sinan Yaşar

8)       91 No’lu dükkan – Müge Peynici

9)       91 No’lu dükkan – Akile Peynirci

10)    91 No’lu dükkan – LTB Orkestra

Teklifler rapor için LTB İşletmeler Şubesi’ne teslim edilmesine

 

144/2014: İnönü Meydanı No:7 için gelen büfe teklifleri:

1)       Hüseyin Özbaysal – Kafeterya ve Gazete satışı

2)       Süleyman Yeşilyurt – Taze sıkma meyve suyu. Teklif 350 TL

3)       Emine Emir – Büfe.

 

Teklifler rapor için LTB İşletmeler Şubesi’ne teslim edilmesine oy birliği ile

karar verilmiştir

 

 

 

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

145/2014: İsmet İnönü Meydanı No:7 adresinde bulunan dükkanın sözleşmesinin Süleyman Yeşilyurt adına Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık süreyle yapılmasına; esas kira bedeli aylık 700 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 350 TL kira bedeli alınmasına

146/2014: Otobüs Terminali No:14B adresinde bulunan dükkanın sözleşmesinin Lütfi Güngeldi adına Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık süreyle yapılmasına; esas kira bedeli aylık 500 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 200 TL kira bedeli alınmasına

147/2014: Otobüs Terminali No:15 adresinde bulunan ofisin Süleyman Güçlüsoy adına olan kira sözleşmesinin Besim Özsezer Nakliyat Şirketi Ltd. adına Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık süreyle yapılmasına; esas kira bedeli aylık 1000 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 500 TL kira bedeli alınmasına

148/2014: 5 Ağustos 2014 tarih, K.İ.K No:88/2014 ve 5 Eylül 2014 MK.No: 31/2014 sayılı kararla ;

Anti virüs programları ile alakalı olarak Sn. Hasan Sütçüoğlu ve Sn. Ali Ekendal ile yapmış olduğumuz görüşmede anti virüs programlarının acil bir şekilde yenilenmesi gerektiği belirtilmiştir. Keza mahdut müesseselerde bulunduğu belirtilmiştir. Bu nedenle elden teklife gidilmesi karara bağlanmıştır. Keza aynı husus, UPS Kesintisiz Güç Kaynağı alımı hususunda teknik görüş alınmıştır. Bu konuda Sn. Müdür Mehmet Çakmak bey de bu konuları komitenin karara bağlaması konusunda talimatı olduğunu belirtmiştir.

5 Ağustos 2014 tarih 88/2014 K.İ.K No:

Belediyemiz ile bankalar arasına veri alışverişi yapılırken, sistemimizin network güvenliğini artırma ve tedbir amaçlı güvenli çalışabilmesi için “Antivirus” ve “Web Filtering” lisansları ile birlikte olmak koşulu ile Fortigate 200b Serisi Güvenlik Duvarı (firewall) alınabilmesi için elden kapalı zarf usulu ile en az 3 teklif alınacak şekilde duyuru yapılarak satın alınmasına;

5 Eylül 2014 tarih MK No: 131/2014

Belediyemiz ile bankalar arasına veri alışverişi yapılırken, sistemimizin network güvenliğini artırma ve tedbir amaçlı güvenli çalışabilmesi için “Antivirus” ve “Web Filtering” lisansları ile birlikte olmak koşulu ile Fortigate 200b Serisi Güvenlik Duvarı (firewall) alınabilmesi için elden kapalı zarf usulu ile en az 3 teklif alınacak şekilde duyuru yapılarak satın alınmasına

16 Ekim 2014 tarih K.İ.K No:136/2014

05 Ağustos 2014 tarihinde 88/2014 KİK kararı ile 05 Eylül 2014 tarih ve 131/2014 nolu Meclis Kararıyla Belediyemiz ile bankalar arasına veri alışverişi yapılırken, sistemimizin network güvenliğini artırma ve tedbir amaçlı güvenli çalışabilmesi için “Antivirus” ve “Web Filtering” lisansları ile birlikte olmak koşulu ile Fortigate 200b Serisi Güvenlik Duvarı (firewall) alınabilmesi için duyuru yapılmış olmasına rağmen, süre sonuna kadar herhangi bir teklif gelmemiş olup sürenin 15 gün uzatılmasına ve 30 Ekim 2014 Perşembe günü tekliflerin değerlendirilmesine; Karar alınmıştır

Gelen tek teklif EMI Technologies Ltd.’e ait olup aşağıdaki yazıldığı şekildedir:

 

EMI TECHNOLOGIES LTD.

No Ürün Ürün Açıklaması Fiyat
1

 

UTM Alternatif 1 

UTM Alternatif 2

FortiGate200D 1 Yıllık Bundle (KDV Hariç)FortiGate200D 3Yıllık

Bundle (KDV Hariç)

$5880 

$9000

 

2 Analyzer FortiAnalyzer100C 1 Yıllık Forticare Bundle $1720
 

3

 

 

 

Opsiyon Ürünler

 

 

FortiGate200D 1 YıllıkEk Lisans (KDV Hariç) 

FortiAnalyzer100C

1 Yıllık Ek Forticare Lisans

$1764 

$247

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Kurulum, Eğitim ve Danışmanlık

 

 

 

FortiGate200D KurulumFortiAnalyzer Kurulum

 

Eğitim (16 saat standart FortiGate201 Eğitim Paketi)

 

Güvenlik Danışmanlığı

Ve

Destek Hizmetleri

(5/8) (1 Yıllık)

$600 

$200

 

 

$1400

 

 

 

 

$2400

 

Belediyemize, Fire Wall cihazı alımı için yapılan duyuruda, cihaz modeli, Fortigate 200 B olarak belirtilmiş olduğu halde, sunulan tek teklif, Fortigate 200 D olarak atılmıştır. Sunulan teklifteki cihazın, istenilen özelliklere haiz olup olmadığı hususunda, Bilgi İşlem Şubesinden yazılı görüş alınmasına

149/2014: 2 Mayıs 2013 tarih MK:38/2013:

500 adet kontrollu ve/veya akıllı sayaç alınmasına, ayrıca Kira ve İhale Komitesinde de durumu değerlendirmesine oybirliği ile;

7 Mayıs 2013 tarih K.İ.K No: 03/2013:

Kira İhale Komitesi anılan tarihte yapmış olduğu toplantıda, 2 Mayıs 2013 tarihinde 38/2013 No’lu Meclis Kararı ile alınması karara bağlanan 500 adet Ön Ödemeli Sayaç alımının gerçekleştirilebilmesi için Su İşleri Şube Amiri Fikri Özgüvenli’nin sözleşmeyi tamamlayarak bir sonraki Kira İhale Komisyonu toplantısına getirmesine

 

 

 

 

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

13 Haziran 2013 tarih K.İ.K No: 12/2013:

38/2013 sayılı Meclis Kararı ile 07 Mayıs 2013 tarihli KİK 03/2013 nolu karar doğrultusunda 300 adet su sayacı alınmasına;

26 Haziran 2013 tarih M.K No: 66/2013:

38/2013 sayılı Meclis Kararı doğrultusunda ve 07 Mayıs 2013 tarihli KİK 03/2013 nolu karar doğrultusunda 300 adet su sayacı alınmasına;

Şu İşleri Şubesinin vermiş olduğu ihtiyaç ve talep raporuna göre ;Yukarıda belirtilen Kira İhale ve Meclis kararları doğrultusunda Su İşleri Şubesinin önceden 300 adet almış olduğu ön ödemeli su sayaçlarının ayni garanti kapsamında ve mali şartlarda 200 adet alınmasına

150/2014: 27 Mayıs 2014 K.İ.K No 59/2014:

Kombine Kanal Temizleme Aracı ihalesi için Artesa Trading Co. Ltd’in vermiş olduğu A0070/2014/1085 Referans No’lu, İveco 6×2 14 ton kapasiteli teklif olan Jet aracının toplam KDV Dahil, Sigorta   ve Karoser hariç 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) Tc Yardım Heyeti tarafından karşılanacak şekilde; 18.000 TL(On sekiz bin Türk Lirası) bütçede para bulunması koşulu ile Belediye bütçesinden karşılanacak şekilde;   Toplam 518.000 TL’ye alınması için şirketle anlaşmaya, Oy birliği ile;

Kararı ile Artesa Ltd.’den alınacak Kanal Temizleme Jet aracı’nın işlemlerinin tamamlanabilmesi için imza yetkisinin Mehmet Çakmak’a verilmesine oy birliği ile

Karar verilmiştir.

151/2014: Engelli vatandaşların kullanımına sunulması için; 12/2014 sayılı Engellemeyen Şehirler Komisyonun kararı doğrultusunda 16 Ekim 2014 tarih ve MK 177/2014 sayılı kararı ile; yetkilendirilen Kira İhale Komisyonu, JH 740 plakalı Ford Transit V347 2007 Model Minibüs’ün makine ve şanzımanının (6C1Q motor modeli 24 Turbo Disel Turbo dahil, tüm aksamları içinde olacak şekilde) yapılan piyasa araştırmasından sonra   A.Z.E LTD.’den   KDV dahil 13.000 TL ile alınmasına oy birliği ile

152/2014: Ön ödmeli su sayacı alım hakkındaki MK:119/2011 sayılı kararın iptal edilmesine ve Belediye Meclisi tarafından MK:38/2013 sayılı karar doğrultusunda 200 adet ön ödemeli sayaç alınması için Kira İlale Komitesine yetki verilmesine oybirliği ile

153/2014: Belediye Pazarında bulunan 52 no’lu dükkanın 01 Aralık 2014 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında şartları yerine getirmek koşulu ile 13 aylık kira sözleşmesinin Yavuz Umar adına yapılmasına ; Esas kira bedelinin aylık 800 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde kirasını aylık 400 TL ödemesi halinde kira borcunun ödenmiş sayılmasına

154/2014: Belediye Pazarında bulunan 65 no’lu dükkanın 01 Aralık 2014 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında şartları yerine getirmek koşulu ile 13 aylık kira sözleşmesinin Sinan Yaşar adına yapılmasına ; Esas kira bedelinin aylık 1000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde kirasını aylık 500 TL ödemesi halinde kira borcunun ödenmiş sayılmasına

155/2014: Belediye Pazarında bulunan 71 no’lu dükkanın 01 Aralık 2014 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında şartları yerine getirmek koşulu ile 13 aylık kira sözleşmesinin Ahmet Eren ve Kamil Gökay (Pizza Pizza) adına yapılmasına ; Esas kira bedelinin aylık 1200 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde kirasını aylık 600 TL ödemesi halinde kira borcunun ödenmiş sayılmasına

156/2014: Belediye Pazarında bulunan 75 no’lu dükkanın 01 Aralık 2014 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında şartları yerine getirmek koşulu ile 13 aylık kira sözleşmesinin Nilay Aktolga adına yapılmasına ; Esas kira bedelinin aylık 1600 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde kirasını aylık 800 TL ödemesi halinde kira borcunun ödenmiş sayılmasına

157/2014: Belediye Pazarında bulunan 91 no’lu dükkanın 01 Aralık 2014 ile 31 Aralık 2015 tarihleri arasında şartları yerine getirmek koşulu ile 13 aylık kira sözleşmesinin Müge Akkaya adına yapılmasına ; Esas kira bedelinin aylık 400 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde kirasını aylık 200 TL ödemesi halinde kira borcunun ödenmiş sayılmasına, oy birliği ile

 

Meryem Ekinci toplantıdan ayrılmıştır.

 
M.K. NO.:186/2014 Belediye Meclisinin aldığı M.K.No.:110/2010 sayılı ve M.K.No.:154/2010 sayılı karara göre ekte tapu referansları verilen ve bugüne kadar tapuda devir işlemleri yapılmayan evlerin tapularının hak sahiplerine devir işlemleri için İmar Şube Amiri Dervişe Ener’in yetkilendirilmesine oyçokluğu ile; Ahmet Bağzıbağlı red oyu vermiştir.M.K.No.:110/2010: Kaymaklı Bölgesinde bulunan Belediyemize ait 134 hane evin içinde ikamet eden hak sahiplerine satılmasına;Aşağıdaki tablo çerçevesinde maliyetlerin koçan üzerindeki ayak kare baz alınarak hesaplanmasına (Ana cadde üzeri Kemal Aşık Caddesi anlamına gelir iç yollar diğer yollar anlamına gelir.) Hak sahibi olanlar: (Geçmiş yıllarda bu evlerde hak sahibi olarak yaşayan ayrıca varisleri) Hak sahibi olmayanlarda bu evleri hak sahiplerinden satın alanlar anlamına gelir.

 

Ayak Kare ücretleri

                                          Anayol üstü                           İç yollar  

Hak Sahibi Olanlar:                 £ 8   (Sterling)                   £ 3   (Sterling)

Hak Sahibi Olmayanlar:           £ 30 (Sterling)                   £ 20 (Sterling)

Oyçokluğu ile geçmiştir: Önol Aktolga, Gülseren Şaşkara, Alev Şensoy, Şadan Karşılı, Ayşen Çetinsoy, Ahmet Bağzıbağlı, Tamer Zaim red oyu, Sinem Görüş ise çekimser oy vermişlerdir.

 

Red oyu verenlerin şerhi:

CTP Meclis üyeleri 1985’ten beri bu evlerde yaşayan ve ödeme zorluğu içindeki şahıslara sembolik bir ücret karşılığı evlerin verilmesine karşı çıkıldığından ve Lefkoşa halkının referandum hakkının kullandırılması kabul görmediği için

M.K.No.:154/2010: 07 Eylül 2010 tarih ve 110/2010 sayılı Meclis kararı çerçevesinde Belediye Evlerinin satışı ile alınan kararda tesbit edilen hak sahipliliği kriterinin yeniden düzenlenmesine Kaymaklı Bölgesinde bulunan Belediyeye ait 134 hane evlerin içinde ikamet eden hak sahibine satılmasına. Aşağıdaki tablo çerçevesinde maliyetlerin koçan üzerindeki ayak kare baz hesaplanmasına ana cadde üzeri Kemal Aşık Caddesi anlamına gelir. İç yollar diğer yollar anlamına gelir.

Hak sahipliliği yeniden şöyle tesbit edilir.

a.    En az 20 yıldan beri bu evlerde ikamet edenler,

b.    En az 20 yıldan beri bu evlerde ikamet edenlerin vefat etmesi halinde onlarla birlikte yaşayan ve aynı evde ikamet etmeye devam eden aile bireyleri (müştereken) oyçokluğu ile;

CTP Meclis üyeleri red oyu vermişlerdir.

Red oyu veren CTP üyeleri : Alev Şensoy, Önol Aktolga, Şadan Karşılı, Ayşen Çetinsoy, Tamer Zaim, Gülseren Şaşkara, Ahmet Bağzıbağlı

 

 

 

 

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

 K.KAYMAKLIL/ŞA BELEDİYE EVLERİ Belediyeye ödemesi tamamlanmış tapu devri yapılmamış 
Sıra No: Mahalle Harita/Pafta Blok Parsel No:
 
1 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K459
2 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K447
3 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K516

 

 

 K.KAYMAKLIL/ŞA BELEDİYE EVLERİ –belediyeye, bedelin bir kısmı ödenmiş-ödemesi tamamlanmamış olanlar
Sıra No: Mahalle Harita/Pafta Blok Parsel No:
 
1 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K517
2 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K501
3 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K520

 

 

 

 K.KAYMAKLIL/ŞA BELEDİYE EVLERİ BAŞVURUSU YAPILMIŞ(hk. Sahibi),ÖDEMESİ YAPILMAMIŞ 
Sıra No: Mahalle Harita/Pafta Blok Parsel No:
 
1 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.IV B K580
2 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.IV B K579
3 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K536
4 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K454
5 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I-II B K493
6 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K510
     7 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B          K537
8 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II-IV B K553
9 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K473

 

 

 K.KAYMAKLIL/ŞA BELEDİYE EVLERİ HİÇ BAŞVURU YAPILMAMIŞ 
Sıra No: Mahalle Harita/Pafta Blok Parsel No:
 
1 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K453
2 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K455
3 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K471
4 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K511
5 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K524
6 İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.IV B K568

 

 

14/10/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

 

 K.KAYMAKLIL/ŞA BELEDİYE EVLERİ Belediyeye ödemesi tamamlanmış tapu devri yapılmamış 
Sıra No: Adı-Soyadı Mahalle Harita/Pafta Blok Parsel No:
 
1 Rahme Altıntaş İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K459
2 Orhan Kantara İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K447
3 Necmi Belge İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K516

 

 

 

 K.KAYMAKLIL/ŞA BELEDİYE EVLERİ –belediyeye, bedelin bir kısmı ödenmiş-ödemesi tamamlanmamış olanlar 
Sıra No: Adı-Soyadı Mahalle Harita/Pafta Blok Parsel No:
 
1 Gülcan Ballı İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K517
2 Ahmet Zeki Günsay İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K501
3 Şerif Altındişli İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K520

 

 

 

 K.KAYMAKLIL/ŞA BELEDİYE EVLERİ BAŞVURUSU YAPILMIŞ(hk. Sahibi),ÖDEMESİ YAPILMAMIŞ 
Sıra No: Adı-Soyadı Mahalle Harita/Pafta Blok Parsel No:
   
1 Tuncay Hidayet Cömertel İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.IV B K580
2 Arzu Gürkanlar İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.IV B K579
3 Sermet İlkad İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K536
4 Filiz Sönmez İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K454
5 Ahmet Soyadlı İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I-II B K493
6 Emin Sabancıoğulları İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K510
        7 Sercan Çolak İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I    B K537
8 Mehmet Karadal İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II-IV B K553
9 Onur Kanatlı İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K473

 

 

 K.KAYMAKLIL/ŞA BELEDİYE EVLERİ HİÇ BAŞVURU YAPILMAMIŞ 
Sıra No: Adı-Soyadı Mahalle Harita/Pafta Blok Parsel No:
 
1 L’şa Türk Belediyesi İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K453
2 L’şa Türk Belediyesi İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K455
3 L’şa Türk Belediyesi İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K471
4 L’şa Türk Belediyesi İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.II B K511
5 L’şa Türk Belediyesi İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.I B K524
6 L’şa Türk Belediyesi İbrahim Paşa Mahallesi XXI.38.6.IV B K568
 
M.K. NO.:187/2014 Meclis gündeminde alınan M.K.No.:173/2014 sayılı kararın oylanması hususunun gündemden çıkarılması için Sayın Başkanın talebi ile konu gündem maddesinin gündemden çıkarılmasına oyçokluğu ile;Bu karara Ahmet Bağzıbağlı red oyu vermiştir.M.K.No.:173/2014: Tabii afetlerde veya çok acil durumlarda kullanılmak üzere Sayın Başkana harcama yetkisi verilmesi önerisinin gündeme alınmasına oybirliği ile; 
  05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR
M.K. NO.:188/2014 Yakın Doğu Üniversitesi Fen Bilimleri Mimarlık Fakültesinde öğrenim yapmakta olan Projeler Şubesi elemanı Börte Cihangirli’nin 2014-2015 eğitim yılı için ödeneksiz izin talebinin kabulüne oybirliği ile;
 
M.K. NO.:189/2014 Tüzük ve Hukuk Komisyonunun almış olduğu 7/2014 sayılı kararının iptaline oybirliği ile;7/2014: Belediye alacaklarının tahsilatını hızlandırmak amacıyla özel hukuk bürolarından hizmet alınması kapsamında Av. Rauf Kürşad’ın yürütmesi için verilen 23 adet davanın Rauf Kürşad’ın Yargıç olarak atanması hasebi ile dosyaların bugüne kadar belediyemize müracaat yapan 23 avukata eşit olarak (birer dosya halinde) verilmesine oy birliği ile;Sonuç Koyuncu’nun Şerhi: Gelinen aşamada Avukatlara verilen dosyaların geri alınması, Belediyemizi masrafa koyacaksa geri alınmaması ve davaların sürdürülmesinden yanayım. 

Rauf Denktaş toplantıdan ayrılmıştır.

 
M.K. NO.:190/2014 Tüzük ve Hukuk Komisyonunun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;10/2014: Son yapılan Toplu İş Şözleşmesinin (TİS) uygulanıp uygulanmayacağının kararlaştırılması için konunun meclis gündemine alınmasına, oy birliği ile11/2014: Son Toplu İş Şözleşmesinin (TİS)yeni seçilen Lefkoşa Türk Belediyesi Meclisi tarafından hemen onaylanmaması ve Meclise gelinceye kadar geçen süre konusunda, komisyonda iki (2) görüş hasıl oldu. Bunlardan birincisi; Mezkur Toplu İş Sözleşmesinin geriye dönük olarak uygulanıp uygulanmayacağına karar verilebileceğidir. İkinci görüşe göre ise geriye dönük böyle bir karar verilemez. Komite, Belediye Hukuk Şube Amiri Gizem B.Soydan‘a bu konuda Sayıştaydan görüş alması için yetki verilmesine, oy birliği ile

12/2014: Yeni yönetim seçildikten sonra bugüne kadar Toplu İş Sözleşmesinin uygulanıp uygulanmayacağını karara bağlamak üzere konunun Meclis gündemine getirilmemiş olmasında harhangi bir kişinin sorumluluğu olup olmadığını, ayrıca bir önceki yönetiminde sorumluluğunun olup olmadığının araştırlımasına, oy birliği ile

13/2014: Toplantı gündeminin ikinci maddesi “Mali İşler Tüzüğü” ile ilgili tadilatlar görüşülmeye başlandı ve aşağıdaki kararlar oy birliği ile alındı,

a) Öncelikle bu Tüzükte “Lefkoşa Belediyesi” ibaresinin çıkarılarak bunun yerine “Lefkoşa Türk Belediyesi” ibaresinin konmasına;

b) Tüzüğün 2(d) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 2(d) paragrafının konmasına;

     2(d) “Maliye Görevlisi ve/veya Maliye Memuru”bu Tüzük amaçları bakımından Belediyeler Personel Yasası’nda belirtilenler ile Belediye gelirlerini tahsil etmekle görevlendirilen Belediye çalışanlarıdır.

c) Tüzüğün 3(a) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 3(a) paragrafının konmasına;

   3(a) Bütün Şubeler özellikleri itibarılya günün rayiç değerleri üzerinden hazırlayacakları gelir ve gider bütçelerini en geç Ekim ayı başında Belediye Müdürü vasıtası ile Mali İşler Şubesi’ne teslim etmekle sorumludur

d) Tüzüğün 3(b) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 3(b) paragrafının konmasına;

   3(b) Mali İşler Şubesi Belediye Müdürü ile koordineli olarak bütün şubelerden gelen bütçelere gelebilecek artışları da ekleyip, personel ve diğer giderler ile vergi, resim, harçlar ve Devlet Katkısını ilave ederek hazırlanan bütçe taslağını en geç Ekim ayı sonuna kadar Belediye Başkanı’na sunar.

e) Tüzüğün 4(b) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 4(b) paragrafının konmasına;

   4(b) Belediye Meclisi gerekçeleri ile birlikte sunulan bütçe taslağını madde madde görüşerek en geç Kasım ayı sonunda karara bağlar ve bütçeyi 10 gün içerisinde onay için Bakanlığa gönderir.

f) Tüzüğün 11(a) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 11(a) paragrafının konmasına;

   11(a) Mali İşler Şube Amiri Belediye Müdürü ile koordineli olarak Belediye Başkanı tarafından hazırlanan aktarma önerilerini gerekçeli olarak karara bağlanmak üzere Belediye Meclisine sunar.

       (b) Aktarma suretiyle ödeneği azaltılan bir maddeye sonradan yapılmaz.

       (c) Aktarma suretiyle ödeneği artırılan bir maddeden başka bir maddeye aktarma yapılmaz.

g) Tüzüğün 11(b) paragrafının kaldırılmasına ve takip eden paragrafların “b” ve “c” olarak numaralandırılmasına;

h) Tüzüğün 25(a) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 25(a) paragrafının konmasına;

   25(a) Bu Tüzük gayeleri için “Makbuz Defteri Forması” deyimi Belediye paralarının tahsilinde kullanılan ruhsat, bilet, makbuz ve sair benzeri evrakı ihtiva eder. Bu gibi formalar daima müteselsil matbu sıra numarası taşır ve uygun büyüklükte defter halinde veya elektronik ortamda kullanılabilir tipte makbuz olur. Bütçe kalemleri için özel makbuz defterleri olacağı gibi genel makbuz defteri de olabilir. Makbuz ve makbuz gibi kullanılan belgeler en az bir asıl, bir suret olarak bastırılır. Elektronik ortamda alınan çıktılar “ Makbuz Defteri Forması” niteliğinde kabul edilir.

14/2014: Komisyonun bir önceki toplantısında görüşülmesine başlanan “Lefkoşa Türk Belediyesi Mali İşler Tüzüğü” değişiklik önerilerinin görüşülmesine devam edildi ve aşağıdaki kararlar oybirliği ile alındı;

a)       Tüzüğün 27 (b) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 27 (b) paragrafının   konmasına;

27.(b) Harcamayı gerektiren hizmet ve/veya alım hangi şubeyi ilgilendiriyorsa, harcama belgesi üzerine de ilgili şube amiri, hizmet ve/veya alımın usulüne uygun, tam ve eksiksiz ve/veya anlaşma şartlarında belirtilen hususlara uygun olarak alındığını ve ödeme yapılmasında herhangi bir sakınca olmadığı imzası ile teyit eder ve Mali İşler Şube Amiri Belediyenin genel nakit imkanları ve Yasa ve Tüzükler çerçevesinde ödeme yapabileceği hususunu imza ile Belediye Müdürü vasıtasıyle İta Amiri olan Belediye Başkanına bildirir. Ancak, harcamayı gerektiren hizmet ve/veya alımın gerçekleştirilmesinden önce ilgili harcamanın tahsisatı olduğuna ve nakit imkanının bulunduğuna dair Mali İşler Şube Amiri ile istişare edilmesi gerekir.

b)       Tüzüğün 28. maddesinin çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 28. maddenin konmasına;

28. Harcama belgesi   üzerinde Belediye Başkanı ile Belediye Müdürü veya Mali İşler Şube Amiri’nin imzası olmadıkça ödeme yapılamaz. Bu kişilerin izinli olmaları halinde yerlerine vekalet eden kişilerin imzaları alınır.

c)   Tüzüğün 29. (a) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 29. (a) paragrafının       konmasına;

29. (a) Harcama belgelerine ilişkin ödemeler Mali İşler Şubesi tarafından anında hazırlanan çekler vasıtası ile veya nakit olarak ödenir. Ancak, 100.- TL’sının üzerindeki ödemeler için çek tanzimi şarttır. Nakit ödemelerde parayı alanın adı-soyadı ve imzası alınır ve günün tarihi konur. İmza bilmeyen alacaklının sağ eli başparmağı izi ile kimlik kartı numarası ve bir şahidin isim ve imzası alınır.

 

 

 

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

d)       Tüzüğün 29 (b) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 29 (b) paragrafının konmasına;

     29 (b) yukarıdaki (a) fıkrası hükmüne göre hazırlanacak çekler Cross veya Crossed “Sadece Alacaklıya” olarak tanzim edilir ve ödemeler harcama belgesi üzerinde isim yazılı şahıs, firma veya teşekküle ödenir.

e)        Tüzğün 29. maddesine aşağıda belirtilen yeni (c) paragrafının eklenmesine,

29 (c) Yurt dışındaki firmalarla veya kurumlarla yapılan herhangi bir işten dolayı, yapılması gereken ödemeler KKTC’deki faaliyet gösteren bankalar aracılığıyla havale yöntemi ile harcama belgesi üzerinde ismi yazılı şahıs, firma veya teşekküle havale yapılarak ödenebilir.

f)         Tüzüğün 31 (a) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 31 (a) paragrafının konmasına;

31 (a) Maaş/ücret bodrolarının hazırlanabilmesi için her şube Amiri ödeme gününden enaz üç gün   önce şubesinde çalışanların durumunu herhangi bir değişiklik olmasa dahi Mali İşler Şubesine bildirir. Yasalar Tüzükler ve Toplu Sözleşme gereği kesilmesi gereken bütün kesintiler maaş/ücret bodrosuna Mali İşler Şubesince işlenerek çalışanlara net ödenecek miktarlar tespit edilir ve bu miktarlara göre çekler veya verilen banka hesap numaralarına aktarma yolu ile ödeme yapılır.

g)       Tüzüğün 44 (b) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 44 (b) paragrafının konmasına;

44 (b) Gelir kontrol hesaplarında bulunması gereken hususlar:

     1) İlgili bütçe gelir kaleminin adı

     2) Genel vezne, genel kasa defteri sıra numarası

     3) Tahsilat makbuzu tarih ve numarası

     4) Açıklayıcı bilgi

     5) Tahsilat miktarı

     6) Kümülatif toplam                                                                             

     7) Bakiye

     8) Bütçe gelir tahakkuku

     9) Ek bütçe ile ilaveler

h)       Tüzüğün 47 (a) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 47 (a) paragrafının konmasına;

47 (a) Gelir ve gider kontrol hesaplarından başka tüm bütçe gelir kalemleri için ayrı birer defter tutulur.

i)         Tüzüğün 52 (a) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 52 (a) paragrafının konmasına;

52 (a) Kayıt değeri 500.TL’nin altında olan ve miyadını dolduran veya kullanımdan dolayı yıpranan, bozulan ve/veya kırılan döşeme, demirbaş, alet, edevat, araç ve gereç için Belediye Başkanı, Belediye Müdürü, Mali İşler Şube Amiri, ilgili Şube Amiri ile birlikte hazırlanacak hek raporuna göre kayıtlarda bulunan döşeme, demirbaş, alet, edevat, araç ve gereçler; kayıtlardan düşürür.

j)Tüzüğün 52 (b) paragrafının çıkarılmasına ve aşağıdaki yeni 52 (b) paragrafın konmasına;

     52 (b) Kayıt değeri 500.-TL’nin üzerindeki döşeme, demirbaş, alet, edevat, araç ve gereç 52 (a) bendi kurallarına göre hazırlanan hek raporunun Belediye Meclisi tarafından onaylanmasından sonra kayıtlardan düşülebilir.

 
  Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Komite Koordinatörü Alev Denizgil Komite çalışmaları ile ilgili Meclise bilgi vermiştir.
 
M.K. NO.:191/2014 Kültür Sanat Komisyonu’nun almış olduğu aşağıda yazılı olan kararların onayına oybirliği ile;23/2014:Lefkoşa Uluslararası Halk Dansları Festivali Organizasyon Esasları Protokolunun gözden geçirilmesi24/2014: Fotoğraf Yarışması’nın adının “Senin Gözünde Lefkoşa” olarak yapılmasına. Yarışma Temasının Lefkoşa olmasına ;Ödüllerin Sponsor bulunmak koşulu ile :

1. ye   3000 TL

2. ciye2000 TL

3. ye1000 TL verilmesine ve Ocak ayında Bedestende sergilenmesine   ve ödül alan   ilk Üç (3)’ün   Lefkoşa bilbordlarına konulmasına

25/2014: Sayılı Kültür Sanat Komisyonun almış olduğu kararın iptaline;

Bunun yerine; Kültür Sanat Komisyonunun Belediyemiz Orkedtrasının çalışabileceği daha uygun ve orkestramıza yakışır bir yerin bulunması içimn araştırma yapmasına oybirliği ile;

25/2014: Barış Manço Parkında bulunan belediyeye ait büfe olarak kullanılan binanın Orkestranın kullanımına verilmesi için Kira İhale Komisyonu gündemine getirilmesine

26/2014: Türkvizyon Şarkı yarışmasında Lefkoşa Belediye Orkestrasını temsilen jüri üyesi olarak Can Sözer ‘in katılmasına Hüseyin Kırmızı ve Cahit Kutrafalı’nında eşlik etmesine yol masraflarının kendileri tarafından karşılanması koşuluna bağlanarak gitmelerine oybirliği ile;

 
M.K. NO.:192/2014 Yol ve Trafik Komisyonunun almış olduğu aşağıda yazılı olan kararların onayına oybirliği ile;17/2014: “Halkın Yolu Halka Aittir” prensibine bağlı kalarak YTK. No: 14/2013 sayılı kararın sadece engellilere ait araçların kullanımına ve banka para nakil araçlarının para nakli amaçlı kullanımına (para nakli süresince) karar verilmiştir. Bu çerçevede konu ile ilgili tüm dilekçelerin şube tarafından karara uygun şekilde reddedilmesine ve komisyona bilgi verilmesine karar verilmiştir19/2014: Şht.Ecvet Yusuf Cad.-Okullar Yolu tek yön önerisi, Şht. Yavuz Konnolu Caddesi, Şht. Kemal Şemiler Caddesi kasis talepleri ve çözüm önerileri ve Merit Otel bölgesinin yerinde incelenmesi için 10 Ekim 2014 Cuma günü saat 12.00’de toplanıp yerinde inceleme yapılmasına karar verilmiştir20/2014: Öğretmenler Caddesi üzerinde bulunan Kıbrıs Türk Öğretmenler Kooperatif Bankası Ltd. önüne uygun yer belirlenip yaya geçidi yapılmasına karar verilmiştir

21/2014: T.İ.K.T.K No: 28/2014 kararında öngörülen AB Destek Ofisine üç (3) adet oto park yerinin kiralanmasının uygun olduğuna ancak kira bedeli ile kiralama usülünün Belediye Meclsinin gündemine getirilmesine karar verilmiştir

22/2014: Şht. Yavuz Konnolu Sokak ile ilgili Şehir Planlama Dairesinin yapmış olduğu trafik düzenleme çalışmasının yerinde incelenerek yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir.

 

 

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

23/2014: Şht. Sıtkı Hasan Sokak ve Okullar Yolu Sokakta yaşanmakta olan Trafik sorunlarının çözümüne yönelik Şht. Ecevit Yusuf Caddesi, Okullar Yolu Sokak, Şht. Sıtkı Hasan Sokak, Şht. Kamil Balkan Sokak, Şht. Yakup Hüseyin Sokak ve Şht. Halil M. Ali Sokak’ta ek’teki haritaya göre tek yön uygulamaları ile çözüm getirilmesine karar verilmiştir

24/2014: Yıldırım Beyazıt Sokak ve Uluğ Bey Sokaktan Mehmet Akif Caddesi çıkışında sağa dönüşleri yatay ve dikey trafik işaretleri ile ve Mehmet Akif Caddesi’nin orta refüjünün esnek yol ayırıcıları ile ayrılarak engellenmesine ve her iki sokaktan Mehmet Akif Caddesine çıkışların yalnızca sola dönüş olarak yapılmasına karar verilmiştir

25/2014: 3110 Arşiv numaralı ve 30.09.2014 tarihli dilekçe değerlendirildi ve TFZ 006 plakalı servis aracının Pazartesi ve Çarşamba günleri 16.00-17.00 saatleri arasında surlariçine girmesi uygun görülmüştür. Bunu yanında diğer araçların Surlar içine giriş- çıkışları ile ilgili bir çalışma yapılarak komisyonda görüşülmesine karar verilmiştir.

 
M.K. NO.:193/2014 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun almış olduğu aşağıda yazılı olan kararların onayına oybirliği ile;27/2014: Belediye sınırları içerisinde olan Eski Eserlerle ilgili bilgilerin Kentsel Bilgi sistemine eklenmesi ve bu binalarla ilgili gelecek projelerde bilgilerin girilmesine imkan verecek kısmın ayarlanmasına28/2014: 24 Nisan 1963 tarihli Viyana   Konvansiyonuna göre diplomatik temsilcilik statüsünde olan kurumlara bazı dokunulmazlıklar ve imtiyazlar tanınması ülkeler arası dosthane ilişkileri güçlendirir. Bu dokunulmazlık ve imtiyazlar kişilere değil diplomatik misyonların verimli çalışma ortamını sağlamak için verilir. Bu bağlamda Girne Caddesi’nde bulunan AB Diplomatik Misyonuna, ileride bölgeye takılacak parkmetre ücretleri göz önünde bulundurularak, ücret karşılığında 3 park yerinin kiralanması için Trafik Komisyonuna aktarılmasına tavsiye kararı alınmıştır29/2014: Mehmet Akif Caddesi ve Şht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde park yerleri, parkmetre konumları ve konulacak sistemin aylık getirisi konularında Park ve Bahçeler- Trafik Şubesi ve Zabıta Şubesinin birlikte çalışma yaparak çalışmalarının 20 Ekim 2014 tarihine kadar komite sekreterliğine verilmesi kararı alınmıştır

30/2014: Salhane ile ilgili sonuç getirici sürecin başlayabilmesi için Salhaneye giden yolun, Belediyenin ekonomik durumunun uygun olması halinde, su ve kanalizasyon altyapısı ile birlikte yapılmasına tavsiye kararı almıştır

31/2014: Komitemizin aldığı TİKTK 15/2014 sayılı kararı için Sayıştay Başkanlığından gelen yazı çerçevesinde konunun Hukuk ve Tüzük Komisyonuna aktarılmasına tavsiye kararı alınmıştır

32/2014: Alper Pehlivan’ın 28.10.2014 tarih ve 3126 nolu dilekçesinde Kızılay Köyiçinde parsel 97, 98, 96, 146/1, 147/1 kendisine ait olduğu ve Belediyeye ait parsel K400’ün bu parsellerin ortasında olduğundan, bütün bir proje hazırlamak istediği, bu hususta Teknik İşler Komitesinde protokol hazırlanması ve Meclise bilgi verilmesine tavsiye kararı alınmıştır

33/2014: Marmara Bölgesi 19. Sokağı Taşkınköy’e bağlayan köprüde oluşan drenaj problemi hakkında şube ile görüşülmüş ve şubenin bu konuda çalışma yapması kararı alınmıştır

34/2014: Lefkoşa Suriçinde kullanılan mevcut tipolojinin aynısından sipariş edilmesine, daha düşük maliyetli tipolojinin deneme maksatlı 3 adet sipariş edilmesine karar verilmiştir

35/2014: Prefabrik tuvaletlerin tipolojisi üzerinde görüşüldü ve Projeler Şubesi tarafından gerekli araştırmanın yapılarak komisyona bilgi verilmesine karar verildi.

36/2014: Lettaşın aktif hale getirilmesi amacıyla konuyu inceleyip araştırması ve Lettaşı aktif hale getirmesi için bir sorumlu personelin görevlendirilmesine; oy birliği ile

37/2014: Lettaş ortaklık sözleşmesinin ele alınıp gözden geçirilmesi ve gerekirse güncellenmesi için çalışma yapılmasına; oy birliği ile

38/2014: Güzergahların gözden geçirilmesi amacıyla eski güzergahlar ve yeni önerilenlerin bir sonraki toplantıda görüşülmesine; oy birliği ile

39/2014: Tiyatro binasının tamamlanması için gerekli tüm işlerin keşif raporlarının müellifler tarafından hazırlanıp Belediyeye yazılı olarak sunulmasına oybirliği ile

40/2014: Projeler Şubesi müelliflerden gelen keşif raporları ışığında Tiyatro binasının tamamlanması için gerekli olan toplam maliyet raporunu hazırlayarak komisyona sunulmasına oybirliği ile

41/2014: Belediye Başkanının da davet edileceği bir sonraki toplantının 31 Ekim 2014 Cuma günü saat 13:30’da yapılmasına oybirliği ile

42/2014: Lettaş’ın aktif hale getirilmesi için Belediye bünyesinde Lettaş Kurulu oluşmasına ve bu kurulda Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komsiyonuna ilaveten aşağıdaki şubelerin yer almasına;

Lettaş Kurulunda yer alacaklar:

1)       Mustafa Korucu (Müdür Muavini)

2)       İşletmeler Şubesi(Yürütücü Şube)

3)       Projeler Şubesi

4)       Park Bahçeler Trafik Aydınlatma Şubesi

5)       Zabıta Şubesi

6)       Bayındırlık –Altyapı Şubesi

43/2014: “Lettaş Birimi’nin” bir sorumlu ile oluşturulmasına ve bu birimin İşletmeler Şubesi bünyesinde çalışmasına

44/2014: Güzergahlar ile ilgili; eski güzergahların İşletmeler Şubesi tarafından kopyalanarak teknik paydaşlar olan Şehir Planlama Dairesi, Şehir Plancılar Odası ve Mimarlar Odasına gönderilmesine ve yapılacak bir sonraki toplantıya çizili önerileri ile davet edilmelerine, oy birliği ile

45/2014: Lefkoşa içerisine konulacak portatif tuvaletlerin engelli vatandaşlara da hizmet verecek nitelikte seçilmesine oybirliği ile

  05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR
M.K. NO.:194/2014 Mali İşler Şubesinin aşağıda hazırlayıp sunduğu tablo doğrultusunda 120 ve 240 litrelik konteynerlerin en çok 6 taksite kadar; 770 litrelik konteynerin ise 12 taksite kadar olacak şekilde uygulanmasına ve vatandaşın faturalarına yansıtılmasına oybirliği ile;

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ ÇÖP BİDONU SATIŞ FİYATLARI
05 KASIM 2014

 

 

Çöp Bidonu (LT ) Peşin 3 Taksit 6 Taksit 9 Taksit 12 Taksit
(KDV Dahil) (KDV Dahil) (KDV Dahil) (KDV Dahil) (KDV Dahil)
         
120 Lt 105,00 TL 108,00 TL 111,00 TL 112,50 TL 114,00 TL
Taksit Miktarı   36,00 TL 18,50 TL 12,50 TL 9,50 TL
           
Tahakkuku ( 3 x 36 TL ) (6 x 18,50 TL ) ( 9 x 12,50 TL ) ( 12 x 9,50 TL )
       
240 Lt 140,00 TL 144,00 TL 147,00 TL 148,50 TL 150,00 TL
         
Taksit Miktarı 48,00 TL 24,50 TL 16,50 TL 12,50 TL
 
Tahakkuku ( 3 x 48 TL ) ( 6 x 24,50 TL ) ( 9 x 16,50 TL ) ( 12 x 12,50 TL )
       
770 Lt 590,00 TL 606,00 TL 618,00 TL 630,00 TL 642,00 TL
         
Taksit Miktarı 202,00 TL 103,00 TL 70,00 TL 53,50 TL
         
Tahakkuku ( 3 x 202 TL ) (6 x 103 TL ) ( 9 x 70 TL ) ( 12 x 53,50 TL )
       

 

NOT: TÜM MİKTARLARA KDV DAHİL OLUP TAHAKKUK İŞLEMİ YAPILIRKEN ŞADECE DİKKATE ALINMALIDIR.

 

TAKSİTLİ OLARAK HESAPLANAN SATIŞLAR İÇİN ORTALAMA OLARAK %3 VE %9 ARASINDA FİYATLAR ARTIRILMIŞTIR.

 

TAKSİT SAYISI                 ORTALAMA ARTIRIM

3                                                   3%

6                                                   5%

9                                                   7%

12                                                   9%

 

 

 

 

 

05 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:195/2014 Toplantıda daha önce 127/2014 KİK ile kararı alınarak MK ile oylanıp satışı yapılan su sayaçları hakkındaki hususta araştırma yapmak üzere bir Komisyon kurularak araştırma yapmasına ve bu komisyonda Sonuç Koyuncu, Mine Atlı ve Ahmet Bağzıbağlı’nın görev yapmasına oybirliği ile;Mehmet Kermeoğlu toplantıdan ayrılmıştır.

 

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan)   Boysan Boyra(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Akbil(Üye)   Ahmet Bağzıbağlı(Üye)
Alev Denizgil(Üye)   Bülent Çıraklı(Üye)
Bülent Kılıçoğlu(Üye)   Çelen Çağansoy(Üye)
Fatma Miralay(Üye)   Hüseyin Kıral(Üye)
Meryem Ekinci(Üye)   Mehmet Kermeoğlu(Üye)
Mine Atlı(Üye)   Murat Kanatlı(Üye)
Onur Olguner(Üye)   Özmen Birinci(Üye)
Rauf Denktaş(Üye)   Sonuç Koyuncu(Üye)
Tolga Ahmet Raşit(Üye)   Ülkü Taşseven(Üye)
Vedat Tezcan(Üye)    

 

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag