fbpx
9 Mayıs 2016
17 August 2016
08 Haziran 2016
17 August 2016

30 Mayıs 2016

30 MAYIS 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Akbil (Üye)
4.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5.       Bülent Çıraklı (Üye)
6.       Çelen Çağansoy (Üye)
7.        Fatma Miralay (Üye)
8.       Hüseyin Kıral (Üye)
9.       Leyla Öztürk (Üye)
10.   Meryem Ekinci (Üye)
11.   Mine Atlı (Üye)
12.   Murat Kanatlı            (Üye)
13.    Onur Olguner  (Üye)  
14.   Osman Yücelen (Üye)
15. Özmen Birinci (Üye)
16. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
17. Ülkü Taşseven (Üye)
18. Vedat Tezcan       (Üye)

  Toplantıya Katılmayanlar:

1. Alev Denizgil (Üye) -izinli
2. Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
3. Mehmet Kermeoğlu (Üye)-izinli
4. Sonuç Koyuncu (Üye)
5. Rauf Denktaş (Üye)

 

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 Gündemin 1. maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporu tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

 

M.K. NO.:

46/2016

Sn. Başkan’ın önerisi ile aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oy birliği ile,

a)      Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 10/2016 ve 11/2016 sayılı kararlarının gündemin 5.maddesine eklenmesine;

 

10/2016: Tolga Erbekçi’ye ait 19.02.2015 tarihli ve 999 arşiv numaralı dilekçe değerlendirildi ve 07.04.2016 tarihli Park Bahçeler ve Trafik Şubesinin görüşü doğrultusunda konunun büfe kiralanması için Kira ve İhale Komisyonuna, taksi durak yerlerinin otopark sayısı için de Yol ve Trafik Komisyonuna aktarılmasına oy birliği ile;

 

11/2016:K.Kaymaklı Levent Sitesi bölge halkının 30.03.2016 tarihli ve 1674 arşiv numaralı dilekçesi değerlendirildi ve site içerisindeki parka, bölge halkının da talebi ile yaşadığı sürece parka vermiş olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı “Niyazi Pekel” adının verilmesine oy birliği ile;

 

 

 Bilgilendirme : 23-24 Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul’da yapılan “Dünya İnsani Zirvesi” toplantısı hakkında Sn. Başkan, Meclis’i bilgilendirmiştir.

 Fatma Miralay ve Ahmet Akbil, şu anda toplantıya katılmıştır.

 Bilgilendirme : Su Konusunda oluşturulan AD-HOC Komite adına Sn. Başkan, su talebi ile ilgili bulgular  ve gelinen aşama konusunda, Meclis’i bilgilendirmiştir. Ayrıca, Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin hazırlamış olduğu maliyet raporları Md.Mv.Fikri Özgüvenli tarafından sunulmuştur.

 Su konusu görüşülürken Osman Yücelen toplantıya katılmıştır.

 Hüseyin Kıral  toplantıdan ayrılmıştır.

M.K. NO.:

47/2016

Yol ve Trafik Komisyonunun 04/2016 saylı kararının onayına oy birliği ile;

 

04/2016: 21 Ocak 2011 tarihli 8/2011 sayılı Trafik Komisyonu kararı ile Ali Rıza Efendi Caddesinde orta refüjün kapatılması ve Lefkoşa istikameti yönüne dönüşlerin yasaklanması nedeni ile araç trafiğinin Osman Örek Caddesinden Lefkoşa istikametine katılımın sağlanabilmesi için Şehir Planlama Dairesinin SPD 30-1-2012 tarih ve 376 sayılı yazısı da dikkate alınarak Harita/Plan XXI.37.E.I.&38.W.I., Ortaköy Mahallesi, Blok D, Parsel 900’ün ek’teki yer planına göre yol olarak haritalara işlenmesi için Tapu Dairesine gerekli yazışmaların yapılarak işlemlerin tamamlanmasına oy birliği ile;

 

 M.K. NO.:

48/2016 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 10/2016,11/2016,12/2016,15/2016 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

 

10/2016: Tolga Erbekçi’ye ait 19.02.2015 tarihli ve 999 arşiv numaralı dilekçe değerlendirildi ve 07.04.2016 tarihli Park Bahçeler ve Trafik Şubesinin görüşü doğrultusunda konunun büfe kiralanması için Kira ve İhale Komisyonuna, taksi durak yerlerinin otopark sayısı için de Yol ve Trafik Komisyonuna aktarılmasına oy birliği ile;

11/2016:K.Kaymaklı Levent Sitesi bölge halkının 30.03.2016 tarihli ve 1674 arşiv numaralı dilekçesi değerlendirildi ve site içerisindeki parka, bölge halkının da talebi ile yaşadığı sürece parka vermiş olduğu katkı ve hizmetlerden dolayı “Niyazi Pekel” adının verilmesine oy birliği ile;

12/2016:Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği’nin 31/03/2016 tarihli ve 1698arşiv numaralı dilekçesi görüşülmüş ve aşağıdaki yer haritasına göre 1- Özer Elmas Sokak, 2- Mehmet Ömer Sokak, 3- Muharrem Özdemir Sokak, 4- Ercan Turgut Sokak isimlerinin verilmesine, Mustafa Ertan ve Sadık Cemil’in isimlerinin de öncelikle aynı bölgede olmak üzere açılacak olan yeni parselasyonlarda verilmesine  oy birliği ile;

15/2016: Yeni Kıbrıs Partisi’nin 20 Mayıs 2016 tarihli ve 2495 arşiv numaralı dilekçesi değerlendirildi ve Eski Polis Sokak ile Selimiye Sokak’ın kesiştiği noktadaki ek’te yer planı da verilen yere “Fazıl Önder Meydanı” adı verilmesine oy birliği ile;

  M.K. NO.:

49/2016 Kira İhale Komisyonunun 122/2016,123/2016,126/2016,128,2016,129,2016,132/2016,

134/2016,136/2016 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

122/2016:Kira İhale Komisyonu’nun 99/2016 sayılı kararı ile malzeme veya para karşılığı satışının yapılabilmesi için kapalı zarf usulü elden teklif kabul edilmesine karar verilen Otoklav (Buharlı Sterilizatör) için Tuğşad Ebeoğlu’nun 1500.-TL’lik teklifi  ayni gün 662 arşiv no’lu rapor ile Sağlık Şubesi tarafından değerlendirilmiş olup teklifin de tek olması dolayısıyla Tuğşad Ebeoğlu ile yapılan pazarlık neticesinde söz konusu cihazın 2.200.-TL’ye 6 taksitte (5 taksiti 375.-TL kalan 1 taksit 325.-TL) ödenecek şekilde satılmasına  oybirliği ile;

123/2016:Lokmacı Sınır Kapısı yakınında bulunan Majeste Cafe adlı işletmenin kullanımında olan binanın Belediye’ye ait olan kısmı için, Majeste Cafe ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 950TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 475TL olacak şekilde sözleşmesinin 01 Haziran 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde hazırlanmasına oybirliği ile;

126/2016:İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 12 Mayıs 2016 tarih ve 671 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Otobüs Terminali Dış No:6 adresinde bulunan Şevket Göçmen Nakliyat’ın kullanımında olan ofis binasının borcunu ödemesi koşuluyla sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 700 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli ödemesi halinde 350 TL olacak şekilde sözleşmesinin 01 Haziran 2016 – 31 Aralık 2016 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde hazırlanmasına oybirliği ile;

128/2016:101/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan İnönü Meydanı Dükkan No: 7 için 12 Mayıs 2016 tarihinde Serkan Dağ’ın yapmış olduğu 2399 arşiv no’lu teklif değerlendirilmiş olup İşletmeler Şubesi’nin 13 Mayıs 2016 tarih ve 677 arşiv no’lu raporu doğrultusunda İnönü Meydanı 7 no’lu dükkanın yiyecek ve içecek satış dükkanı olarak, adına sözleşmenin yapılmasına; kira bedelinin  800TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 400TL olacak şekilde sözleşmenin 31/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararına göre hazırlanmasına ve kararın Serkan Dağ’ın en geç 26 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar sözleşme gereği olan depozito miktarı 800 TL’yi yatırması koşuluyla geçerli olmasına, depozitin yatırılmaması durumunda aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılıp teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

129/2016:Belediye Meclisi’nin 16 Aralık 2015 tarih ve 212/2015 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 322/2015 sayılı kararı ile Şerife Akman ile kira sözleşmesi yapılması kararının revize edilerek sözleşmesinin 01 Mayıs 2016 – 31 Aralık  2016 tarihleri arasında geçerli olmasına ve elektrik sorunundan dolayı 2015 Aralık ve 2016 Ocak, Şubat, Mart, Nisan kiralarının düzeltilmesine ve kira bedelinin 1.000 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 500TL olacak şeklinde hazırlanmasına oy birliği ile;

132/2016:Belediye Pazarı Dükkan No: 68 kiracısı Canan Coşkunsu’nun 16 Mayıs 2016 tarih ve 2449 arşiv no’lu dilekçesi incelenmiş olup, Belediye’ye olan tüm borcunu ödemesi ve dükkanı teslim etmesi kaydı ile 2016 yılı haziran ayı itibarı ile borç tahakkuk edilmemesine ve boşalan dükkan için tekrardan teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

134/2016:73/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Belediye Pazarı Dükkan No: 44 için Ufuk Katırcı’nın 26 Mayıs 2016 tarih ve 2586 arşiv no’lu  müracaatı Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin olumlu görüşü doğrultusunda söz konusu dükkanın el yapımı dekorasyon ürünleri ve  el sanatları ve geri dönüşüm ürünlerinden yapılan ürün satışı olarak adına sözleşmesinin yapılmasına kira bedelinin 1.200 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 600 TL olacak şekilde sözleşmenin 31/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararına göre hazırlanmasına ve kararın Ufuk Katırcı’nın en geç 29 Mayıs 2016 Pazartesi  günü mesai bitimine kadar sözleşme gereği olan depozito miktarı 1.200 TL’yi yatırması koşuluyla geçerli olmasına, depozitin yatırılmaması durumunda aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılıp teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

 136/2016:109/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Otobüs Terminali No: 7-8 için Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın 26 Mayıs 2016 tarih ve 2585 arşiv no’lu  müracaat komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin olumlu görüşü doğrultusunda söz konusu dükkanın ofis olarak adına sözleşmesinin yapılmasına kira bedelinin 600 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 300TL olacak şekilde sözleşmenin 31/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararına göre hazırlanmasına ve kararın Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın en geç 29 Mayıs 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar sözleşme gereği olan depozito miktarı 600 TL’yi yatırması koşuluyla geçerli olmasına, depozitin yatırılmaması durumunda aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılıp teklif kabul edilmesine oy çokluğu ile;

Ahmet Akbil Toplantıdan ayrılmıştır.


M.K. NO.:

50/2016

Kira İhale Komisyonunun 130/2016 sayılı kararının onayına oy çokluğu ile;

130/2016:121/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan Barış Manço Parkı büfesi için Ayşe Coşkuner’in 12 Mayıs 2016 tarihinde yapmış olduğu 2393 arşiv no’lu teklif değerlendirilmiş olup Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin  17 Mayıs 2016 tarih ve 693 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Barış Manço Parkı büfesinin adına sözleşmesinin yapılmasına; kira bedelinin  1.200 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 600 TL olacak şekilde sözleşmenin 31/2015 sayılı Kira İhale Komisyon kararına göre hazırlanmasına ve kararın Ayşe Coşkuner’in en geç 26 Mayıs 2016 Perşembe günü mesai bitimine kadar sözleşme gereği olan depozito miktarı 1.200 TL’yi yatırması koşuluyla geçerli olmasına, depozitin yatırılmaması durumunda aynı şartlarla yeniden ihaleye çıkılıp teklif kabul edilmesine oyçokluğu ile;

Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

Red oyu verenler: Mine Atlı, Meryem Ekinci, Murat Kanatlı, Ahmet Bağzıbağlı

Çekimser oy verenler: Onur Olguner, Mehmet Harmancı

Karar verilmiştir.

 

Bilgilendirme : Kira İhale Komisyonunun 124/2016, 125/2016, 127/2016, 131/2016, 133/2016 ve 135/2016 sayılı kararları hakkında Meclise bilgi verilmiştir.

 124/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 121/216 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Barış Manço Parkı büfesi için aşağıda belirtilen müracaatların Park Bahçeler ve Trafik Şubesi tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 17 Mayıs 2016 tarihinde Kira İhale Komisyon toplantısına getirilmesine oybirliği ile;

  • Canan Onurer aylık  200TL
  • Ayşe Coşkuner aylık  600TL

125/2016:101/2016 sayılı Kira İhale Komisyon Kararı ile ihalesine çıkılan İnönü Meydanı Dükkan No: 7 için aşağıda belirtilen müracaatın İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 17 Mayıs 2016 tarihinde Kira İhale Komisyon toplantısına getirilmesine oy birliği ile;

            İsim                                İş Türü                           Teklif Bedeli

Serkan Dağ               Yiyecek ve İçecek satışı                   400TL

 

127/2016:Düriye Müsioğlu’nun kirasında bulunan Otobüs Terminali içi 16 no’lu dükkanın boşaltılması ve Hukuk Şubesi’nin vereceği tahliye raporuna müteakip elden teklif kabul edilmek suretiyle kiralanması için duyuru yapılmasına oy birliği ile;

131/2016: Otobüs Terminali Doğu Dış no:2 ve 3 kiracısı Ömer Güngör’ün mevcut borcu hakkında İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin rapor hazırlamasına oy birliği ile;

133/2016 :Sözleşmesi 31 Mayıs 2016 tarihinde bitecek olan Hatice Tahsin Erönen Sokak’ta bulunan Baxi Büfe konusunun, yeni sözleşme imzalayabilmek için sözleşmesinin 19. maddesi gereğince büfenin yıkılması gereken kısmı ile ilgili rapor hazırlanması için Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’na aktarılmasına oy birliği ile;

135/2016: Belediye Pazarı’nda ‘hint kınası dövmesi’ yapabilmek amacıyla yer (masa) talebi olan İman Hamidan’ın 20 Mayıs 2016 tarih ve 2502 arşiv no’lu dilekçesinin İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 31 Mayıs 2016 tarihinde Kira İhale Komisyon toplantısına getirilmesine oy birliği ile;

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Ahmet Akbil

(Üye)

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

  Bülent Çıraklı

(Üye)

Çelen Çağansoy

(Üye)

  Fatma Miralay

(Üye)

Leyla Öztürk

(Üye)

  Hüseyin Kıral

(Üye)

Meryem Ekinci

(Üye)

  Murat Kanatlı

(Üye)

Mine Atlı

(Üye)

  Onur Olguner

(Üye)

Osman Yücelen

(Üye)

  Özmen Birinci

(Üye)

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

  Ülkü Taşseven

(Üye)

  Vedat Tezcan

(Üye)

 
     

 

/ÇT.                                                                                                                                                                                     

    

                        

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag