fbpx
26 Ağustos 2020
9 November 2021
29 Aralık 2020
9 November 2021

30 Kasım 2020

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 30 KASIM 2020

 

30 KASIM 2020 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Çelen Çağansoy (Üye)
4. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
5. Gülay Kaşer (Üye)
6. Levent Çıraklı (Üye)
7. Murat Kanatlı (Üye)
8. Mehmet Manavoğlu (Üye)
9. Oktay Çocuk (Üye)
10. Öykü Akcan (Üye)
11. Önder Ecesoy (Üye)
12. Özmen Birinci (Üye)
13. Safiye Özaltıner (Üye)
14. Salih Çeliker (Üye)
15. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
16. Umut Öksüz (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Alev Denizgil (Üye)
2. Ayşe İpçiler (Üye)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Çilem Tüfekçi (izinli)
5. Devran Öztunç (Üye)
6. Mehmet Kermeoğlu (izinli)

  

Toplantı Sekreteri:  Fikri Özgüvenli

 

M.K. NO.:

36/2020

Sn. Başkanın önerisiyle, aşağıdaki konuların Meclis gündemine eklenmesine oybirliği ile;

a)      Sn. Hüseyin Kavaz’ın Meclis Üyeliğinden istifa etmiş olması ayni zamanda İhale Değerlendirme Komisyonu Üyeliğinin de boşalmasına neden olmuştur. Bu sebepten, İhale Değerlendirme Komisyonuna yeni üye atanmasının ek gündeme alınmasına,

b)      Kanalizasyon Şubesinin 30 Kasım 2020 tarih ve LTB.0.03-137/03-20/E.7283 sayılı evrağının gündeme alınması.

 

Bilgilendirme: Sınav Atama Komisyonu’nun kararı ile ilgili Sn. Başkan, Meclise bilgilendirme yapmıştır.

 

01/2020: Belediye Başkanı Sn. Mehmet Harmancı’nın 03 Kasım 2020 tarih ve LTB.0.00 211/10[211/10]-20/E.6651 sayılı yazısı ile komisyona yapmış olduğu başvurusu değerlendirilmiş ve halen Müdür Muavinliği kadrosunda bulunan Mustafa G. Korucu’nun vekaletinin, emeklilik iznine çıkmış olmasından dolayı iptaline ve halen Şube Amiri Kadrosunda bulunan Sn. Fikri Özgüvenli ve Sn. Ferdiye Sav’ın, 65/2007 sayılı yasanın 76. maddesinin 2. fıkrası  tahtında, Yöneticilik Hizmetleri Sınıfı II. Derece Müdür Muavinliği Mevkiine vekaleten atanmasına oybirliği ile;

 

Bilgilendirme: Ulusal Birlik Partisi Belediye Meclis üyesi Sn. Hüseyin Kavaz ve Sn. Faiz Camgöz’ün istifa ettikleri ve konu ile ilgili yazıların İçişleri Bakanlığı’na yazılmış olduğunun bilgisini Sn. Başkan Meclis üyelerine aktarmıştır.

 

Bilgilendirme: Ankara Büyük Şehir Belediyesi tarafından Covid-19 salgını nedeni ile Lefkoşa Türk Belediyesi’ne sağlanan tıbbi malzeme yardımlarının dağıtılması ile ilgili Sn. Başkan Meclise bilgi verilmiştir.

30 KASIM 2020 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

Bilgilendirme: Sn. Başkan, 30 Ekim tarihinde İzmir’de yaşanan depremden sonra “Bir Kira Bir Yuva” yardım kampanyasının Lefkoşa’da da yapıldığını ve toplanan 36.195.-TL’nin İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin açılan yardım hesabına yatırılacağının bilgisini vermiştir.

 

M.K. NO.:

37/2020

Dış İlişkiler Komisyonu’nun 05/2020, 06/2020 ve 07/2020 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

05/2020: İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile imzalanacak olan kardeşlik protololünün 10 Aralık 2020 tarihinde online olarak yapılacağı hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Komisyon  oy birliği ile onaylamıştır.

06/2020: “Kardeş Şehirler Kardeş Kültürler” online fotoğraf sergisi hakkında bilgilendirme yapılmış, tüm fotoğrafların üç dernek başkanı, müdür muavini Ferdiye Sav, Dış İlişkiler Komisyonunu temsilen Salih Çeliker ve Kültür Sanat Komisyonundan Umut Öksüz veya önereceği bir kişinin katılımı ile ön izlemeden geçtikten sonra yapılmasına  oy birliği ile;

07/2020: Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği ve Goethe Enstitüsü işbirliği ile gerçekleştirilecek olan “Yok Olan Duvar” projesi ile ilgili bilgilendirme yapılmış, Salih Çeliker’in çekimser oyu ile oy çokluğu ile; onaylanmıştır.

 

M.K. NO.:

38/2020

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 02/2020  sayılı kararının onayına oybirliği ile;

02/2020: Lefkoşa Türk Belediyesi olarak, Kardeş Belediyelerle ortaklaşa  “Kardeş Şehirler – Kardeş Kültürler” temalı sanal fotoğraf sergisi yapılmasına, bu konudaki çalışmaların yürütülmesi için Dış İlişkiler ve Organizasyon Şubesinin görevlendirilmesine oy birliği ile; tavsiye kararı verilmiştir.

 

M.K. NO.:

39/2020

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu’nun 14/2020 sayılı ortak kararının onayına oybirliği ile;

14/2020: EMAA Akdeniz Avrupa Sanat Derneğinin yapacağı “Sanat Çalıştayının” Dr. Fazıl Küçük Parkında yapılmasına karar verildi. Eşzamanlı olarak sanatçı “Zehra Şonya” tarafından “sanat parkında” çalışma yapılmasına karar verildi.

 

  Safiye Özaltıner toplantıya katılmıştır.
M.K. NO.:

40/2020

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 15/2020, 20/2020, ve 22/2020 sayılı kararlarının onayına, 21/2020 sayılı kararın komisyona geri gönderilip tekrar çalışılmasına oybirliği ile;

15/2020: Zahra Çeşmesi yanında izinsiz olarak bulunan, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi ve Çetinkaya TSK ait yönlendirme tabelalarının izinsiz olması ve bölgedeki trafik akışının değişmesinden dolayı kaldırılması gerektiği ve ilgili kurumlara yazılı bilgi verilmesine, kaldırılmaması durumunda 15 günlük süre sonunda belediye tarafından kaldırılmasına oy birliği ile;

20/2020: Kıbrıs Türk Alman Kültür Derneği’nin 28 Eylül 2020 tarihli ve 2853 no’lu dilekçede “Yok Olan Duvar” enstalasytonunun sergilenebilmesi için açık alan ihtiyaç talep edilmiştir. Açık alan önerisi için 4 alternatif sunulmasına ve bu önerilerinden Dikilitaş, Kadınlar Pazarı, Lefkeliler Hanı Önü ve Zahra Sokaktan bir tanesini dilekçe sahipleri tarafından seçilmesine oy birliği ile;

21/2020: Gelen sokak ismi taleplerinde yol sokak ismi tüzüğüne uygun olmayan sokak isimleri için Park Bahçeler Şubesi ile görüşülerek uygun lokasyonlarda anı ağacı dikilerek, yurttaş isimlerinin yaşatılması oybirliği ile;

22/2020: Belediye çalışanımız merhum Katriye Kasap isminin Üsküdar sokağın güneyine verilmesine oy birliği ile;

 

  Oktay Çocuk toplantıya katıldı.
M.K. NO.:

41/2020

Yol ve Trafik Komisyonunun 11/2020 ve 12/2020 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

11/2020: Şht. Şener Enver sokağın ek’deki haritada belirtilen şekilde Batı-Doğu istikametinde işlemesine, Şht. Salih Ali Sokak’dan Atatürk Caddesine çıkış verilmesine, uygulamanın yaşama geçmesi ile birlikte bölgede uygulamanın işleyişini takip edip Ecvet Yusuf Caddesinden, Bedreddin Demirel Caddesine olan alternatif çıkışların çalışılıp Yol ve Trafik Komisyonuna bilgi vermesine oy birliği ile;

12/2020: Ek’te sunulan 4 adet Lefkoşa Beldesi içerisinde, yolcu taşıma maksatı ile kullanılacak güzergah ve sefer saatleri ile yolcu indirme bindirmede kullanılacak olan durakların oy birliği ile kabulüne karar verilmiştir.

 

 

M.K. NO.:

42/2020

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonu’nun 01/2020 nolu kararın değiştirilmiş şekli ve yeni ücretlerin 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmasına oy çokluğu ile,  02/2020 nolu kararın oy birliği ile ve 03/2020 nolu kararın ihale aşamasına gelen kadar İDK’nın çalışmaları yürütmesine ancak ihaleye çıkma aşamasında meclisin bilgisine getirilmesine;

 

Umut Öksüz 01/2020 sayılı karara red oyu vermiştir.

 

01/2020: M.K. NO. 185/2015 ve 19 Ekim 2015 tarihli defin ücretleri ile ilgili kararın İşletmeler ve Kira İşleri Şubesinin görüşülen yeni önerisi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

1- Yıkama ve hazırlık : 300 TL olan ücret 600 TL

2- Defin ücretleri        : 800 TL olan ücret 1200 TL (LTB hudutları)

850 TL olan ücret 1200 TL (LTB hudutları harici)

3- Nakil                   : 100 TL olan ücret 300 TL (Şehir içi)

200 TL olan ücret 400 TL (Şehir dışı)

4- Yer ayırtma Ücreti : 2500 TL olarak devam etmesine ve defin günü

geldiği zaman da ekstra defin ücreti alınmasına,

Çocuk vefatlarındaki Defin işleri;

0-5 yaş arası vefatlarda ücretlerden muaf

5-18 yaş arası vefatlarda ücretten %50 muaf olmasına,

Yeni ücretlerin 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanmasına;

Değiştirilmiş şekli ile;

01/2020: M.K. NO. 185/2015 ve 19 Ekim 2015 tarihli defin ücretleri ile ilgili kararın İşletmeler ve Kira İşleri Şubesinin görüşülen yeni önerisi ile aşağıdaki şekilde değiştirilmesine;

1- Yıkama ve hazırlık : 300 TL olan ücret 600 TL

2- Defin ücretleri        : 800 TL olan ücret 1200 TL (LTB hudutları)

850 TL olan ücret 1200 TL (LTB hudutları harici)

3- Nakil                    : 100 TL olan ücret 300 TL (Şehir içi)

200 TL olan ücret 400 TL (Şehir dışı)

4- Yer ayırtma Ücreti : 2500 TL olarak devam etmesine ve defin günü

geldiği zaman da ekstra defin ücreti alınmasına,

Çocuk vefatlarındaki Defin işleri;

0-18 yaş arası vefatlarda ücretlerden muaf olmasına,

 

02/2020: Trafik ve Yol Hizmetleri uygulama şubesinin Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait otopark ve yol kenarındaki araç ceplerininde engellilere tanınabilecek ayrıcalıkların, Yol ve Trafik Komisyonunda görüşülerek karara bağlanmasına;

03/2020: 62/2019 sayılı ve 23 Ekim 2019 tarihli kararda geçen boş olan evlerin ekspertiz tarafından belirlenen fiyatları görüşülmüş olup, koçan no B881 parsel no K524 ile koçan no B810 parsel numarası K453 olan evlerin ihaleye çıkılıp satışlarının yapılabilmesi için komisyonun çalışma yapmasına ve ihaleden önce meclisin bilgilendirilmesine ve ardından ihaleye çıkılmasına;

 

M.K. NO.:

43/2020

 “Eğitim Her Çocuğun Hakkı” kampanyası kapsamında Belediye Emekçileri Sendikası ve Lefkoşa Belediye Çalışanları Tasarruf Kooperatifi Ltd. tarafından hibe edilen tablet bilgisayarların hibe olarak alınmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

44/2020

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi tarafından hibe edilen ek’teki tablet ve ofis malzemelerinin hibe olarak alınmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

45/2020

MK.No.:49/2019 sayılı kararın iptal edilmesine ve Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübü’ne ait Fiat Ducato marka aracın kullanım ve işletilmesi hususunda taraflarca protokol imzalanması ve iş bu protokolün 51/95 sayılı Belediyeler Yasasının 61(15)’ne göre süre bakımından Meclisin görev süresini aşmayacak şekilde düzenlenmesi halinde Belediye Meclisi’nin alacağı kararı müteakip Bakanlar Kurulunun onayına sunulmasına oy birliği ile;

 

30 KASIM 2020 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR.

 

M.K. NO.:

46/2020

MK.No.:23/2007 sayılı kararın iptal edilmesine ve Lefkoşa Türk Belediyesi’nin Kültür – Sanat Kurumu ile devam eden işbirliğinde hizmetlerin sürekliliğinin sağlanabilmesi için  Kültür – Sanat Kurumu’nun Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası’ndaki hesabına her ay 40.000.-TL katkı sağlanmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

47/2020

Sn. Önder Ecesoy’un boşalan İhale Değerlendirme Komisyon üyeliğine getirilmesine oy birliği ile;

Mehmet Manavoğlu toplantıdan ayrılmıştır.

 

M.K. NO.:

48/2020

AB finansmanı ile yapımı sürmekte olan “Kuzey Lefkoşa Ana Taşıyıcı Hattı Projesi” kapsamında boru hattının Ortaköy Mahallesi Pafta:XXI.29.E.2., Blok D’de Parsel 539’un ilerde yol olarak kalacak olan kısmından geçmesi durumunda yapılacak olan servis yolunun Belediye tarafından yapılmasına oy birliği ile;

 

Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 28/2020, 29/2020, 30/2020, 31/2020, 32/2020, 33/2020, 34/2020, 35/2020, 36/2020, 37/2020, 38/2020, 39/2020 ve 40/2020 sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiş ve kararlar üyelere verilmiştir.

Murat Kanatlı ve Safiye Özaltıner 40/2020 sayılı karardaki yerin büfe olarak kiralanmasına karşı olduklarını belirtmişlerdir.

İ.D.K.NO.: 28/2020:  Otobüs Terminali içi dükkan no: 9 kiracısı Gazipaşa Ltd’nin Belediye’ye olan tüm borcunu ödemesi koşulu ile sözleşme yapılmasına; kira 1060 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 530 TL olacak şekilde sözleşmesinin 01 Aralık 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli 13 aylık olarak imzalanmasına oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 29/2020: Otobüs Terminali kiracısı Kıb-Has’ın 14 Eylül 2020 tarih ve 2718 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup kira ertelenmesi talebinin reddine oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 30/2020: Otobüs Terminali dükkan no: 3 kiracısı Girneliler Seyahat Otobüs Şti.’nin 11 Eylül 2020 tarih ve 2663 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup çiftelenen 2020 Temmuz ve Ağustos ayı kiralarının 15 günlük lütuf süresi içerisindeki bedel üzerinden ödenmesine oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 31/2020: Salhane işletmecisi KIB-ET Ltd.’nin 28 Ekim 2020 tarih ve 3220 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, 30 Kasım’da ödenmesi gereken ilk kiranın Bakanlar Kurulu’nun yapılan sözleşmeyi 01 Ekim 2020’de onaylamış olması sebebiyle tadilata 3 ay geç başlamış olması sebebiyle ilk kira ödemesinin Ocak 2021 tarihinde başlamasına oybirliği ile:

İ.D.K.NO.: 32/2020: Belediye Pazarı dükkan no: 52 kiracısı Yavuz Umar’ın 16 Ekim 2020 tarih ve 3098 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup çiftelenen 2020 Ekim ayı kirasının15 günlük lütuf süresi içerisindeki bedel üzerinden ödenmesine  oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 33/2020: Belediye Pazarı dükkan no: 64-66 kiracısı Ahmet Mağusalı’nın 13 Ekim 2020 tarih ve 3050 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup çiftelenen 2020 Eylül ayı kirasının15 günlük lütuf süresi içerisindeki bedel üzerinden ödenmesine  oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 34/2020: Belediye Pazarı dükkan no: 26 ve 28 kiracısı Özay Özokan’ın 24 Eylül 2020 tarih ve 2796 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, dükkan devir talebinin reddine oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 35/2020: Belediye Pazarı dükkan no: 35 kiracısı Zerin Özokan’ın 24 Eylül 2020 tarih ve 2797 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, dükkan devir talebinin reddine oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 36/2020: Şht. Önder İbrahim Sokak No: 12B kiracısı Zekai Deran’ın eşi Meryem Deran’ın kiracımız Zekai Deran’ın vefatı sebebiyle beraber çalıştırdıkları restoranın işletmesini kendisinin devralmasını talep eden dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Meryem Deran ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin 4000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2000 TL olacak şekilde sözleşmesinin 01 Aralık 2020 – 31 Aralık 2021  tarihleri arasında geçerli 13 aylık olarak imzalanmasına oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 37/2020: 24 Mayıs 2019 tarihinde ihalesine çıkılan 017/2019 sayılı Açık Hava Reklam Alanlarının Kiralanması İhalesi’nin ikinici yıl birinci taksit ödemesinin, pandemi nedeniyle faizsiz olarak 2020 Ekim sonuna aktarılmasına oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 38/2020: Pandemi nedeniyle 12 Mayıs 2020 tarih ve 12/2020 sayılı karar ile iptal edilen 10/2020 sayılı Halk Bankası’na 2 ayrı noktaya ATM kurulumu ile ilgili kararın, koşulların düzelmesi sebebiyle yeniden yürürlüğe konmasına oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 39/2020: Kumsal Parkı büfesi kiracısı Mert Mevlüt’ün 09 Eylül 2020 tarih ve 2641 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, parkların Bakanlar Kurulu kararı ile kapalı olması sebebiyle kiracıdan 2020 Eylül ve Ekim ayı kiralarının alınmamasına, sonraki ayların normal şekilde ödenmesine oybirliği ile;

İ.D.K.NO.: 40/2020: Bedreddin Demirel Cad. no: 160 kiracısı Mehmet Subaşı’nın 03 Kasım 2020 tarih ve 3274 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Mehmet Subaşı’nın Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Küçükuncular Simit Dünyası Ltd. ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin 5000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2500 TL olacak şekilde sözleşmesinin 01 Aralık 2020 – 31 Aralık 2021 tarihleri arasında geçerli 13 aylık olarak imzalanmasına ve kararın Küçükuncular Simit Dünyası Ltd.’nin sözleşme imzaladıktan sonra depozito miktarı olan 5000 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

 

 

M.K. No.: 44/2020 sayılı kararın eki’dir.

 

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

Ender Denktaş Vangöl

(Üye)

 

 

  Gülay Kaşer

(Üye)

 

Levent Çıraklı

 (Üye)

 

 

  Murat Kanatlı

(Üye)

 

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

 

 

  Oktay Çocuk

 (Üye)

 

Öykü Akcan

(Üye)

 

 

 

 

 

Önder Ecesoy

 (Üye)

 

Özmen Birinci

 (Üye)

 

 

 

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

 

Salih Çeliker

 (Üye)

 

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

 

 

Umut Öksüz

(Üye)

 

 

 

 

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag