fbpx
Fellahoğlu: “Müjdeli güzel günler önümüzde duruyor”
30 October 2013
Asmaaltı Yayalaştırma Projesi
31 October 2013

30 Ekim 2013

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

30 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

 

1.       Kadri Fellahoğlu (Başkan)
2.       Mustafa Hançerli (Asbaşkan)
3.       Alev Şensoy (Yedek Asbaşkan)
4.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5.       Akın Aktunç (Üye)
6.       Boysan Boyra (Üye)
7.       Celal Cin (Üye)
8.       Dr.Mustafa Soydan (Üye)
9.       Dr.Zerrin Akalın (Üye)
10.   İbrahim Demir (Üye)
11.   Kemal T.Mut (Üye)
12.   Mehmet Kermeoğlu (Üye)
13.   Onur Olguner (Üye)
14.   Oktay Çocuk (Üye)
15.   Önol Aktolga (Üye)
16.   Rauf Denktaş (Üye)
17.   Serhat Kotak (Üye)
18.   Ulus Basri (Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

1.       Fatma Sabri (Üye) – İzinli
2.       Fisun Özsun (Üye)– İzinli
3.       Ali Çınar (Üye)
4.       Ali Kansu (Üye)
5.       Özmen Birinci (Üye)

 

 

 

 

 

Mehmet Çakmak                 Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:132/2013 Kira ve İhale Komisyonu’nun 26/2013, 27/2013, 28/2013, 29/2013, 30/2013, 31/2013, 32/2013, 33/2013, 34/2013, 35/2013, 36/2013, 37/2013, 38/2013, 39/2013, 40/2013, 41/2013, 42/2013, 43/2013 sayılı kararların onayına,Bunun yanında 44/2013 sayılı kararda ihaleye katılan Denko Ltd. Şti.’nin ihaleden çekildiğini belirten bir yazıyı, ihale komitesine sunması şartı ile; ayrıca Sütcüoğlu’nun da keşfimize denk+KDV’ye yapabileceği teklifinde bulunan bir yazıyı vermesi halinde ihalenin Sütcüoğlu Ltd. tarafından yapması oybirliği ile; (Bu karar oylanırken Denko Şti.Ltd.’e olan yakınlığı nedeni ile Mustafa Hançerli oylamaya katılmamıştır.) Toplantı salonundan ayrılmış ve karar oylandıktan sonra yeniden toplantıya katılmıştır.)K.İ.K.No.:26/2013:   Altınbaş Petrol Kavşağı (Su) Ana İsale Hattı Kısmi Yenileme Projesi ihalesi 22 Temmuz 2013 tarihinde saat 11:00’de açılmıştır. İhaleye üç firma teklif vermiştir.1-       Salih Köroğlu Ltd.

2-       Kayas Construction.

3-       Sütçüoğlu Ltd.

Verilen teklifler açıldığında aşağıda belirtilen sonuca ulaşılmıştır.

1-       Salih Köroğlu Ltd.: Özel İdari Şartnamenin 26(3.) maddesi gereğince   olması gerekli evrak olan “Borcu Yoktur” yazısının bulunmadığı ayrıca maliye şubesinden alınan bilgi doğrultusunda ilgilinin Belediyemize borcu olduğu tespit edilmiş ve teklifi geçersiz sayılmıştır.

2-       Kayas Construction : Vermiş olduğu teklif gerekli şartlara uygundur. Teklifi geçerlidir.

3-       Sütcüoğlu Ltd. : Vermiş olduğu teklif gerekli şartlara uygun olmadığı için teklifi geçersiz sayılmıştır. Zarflar hatalıdır ve mühürlü şartname eksiktir.

Tek geçerli teklif olan Kayas Construction’ın zarfı incelenmek üzere ilgili şubeye teslim edilmiştir. İlgili şubeden gelecek olan bilgilere göre konunun ihale komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile

 

30 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

  K.İ.K.No.:27/2013:   Taşkınköy-Sanayi 1 etap Kanalizasyon Altyapı Projesi ihalesi 24 Temmuz 2013 tarihinde saat 11:00’de açılmıştır. İhaleye iki firma teklif vermiştir.1-       New Castel Constriction Ltd.2-       Sütçüoğlu Ltd.Verilen teklifler açıldığında aşağıda belirtilen sonuca ulaşılmıştır.1-       New Castel Constriction Ltd.: Tüm evrakları ve teminat mektubu gerekli şartlara uygundur. Teklif miktarını 986.312 TL. + KDV. olarak vermiştir.

2-       Sütcüoğlu Ltd.: Tüm evrakları ve teminat mektubu gerekli şartlara uygundur. Teklif miktarını 1.242.723,36 TL. + KDV. olarak vermiştir.

Komite; her iki teklifin de incelenmek üzere ilgili şubeye teslim edilmesine ve ilgili şubeden gelecek olan bilgilere göre konunun ihale komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmesine oy birliği ile;

Karar vermiştir

K.İ.K.No.:28/2013: Taşkınköy-Sanayi 1. Etap Kanalizasyon Altyapı Projesi İhalesi ve Ana Su İshale Hattı Projesi İhalesinin keşif bedelleri ile çıkılan ihaleden sonra ihaleye katılan firmalar tarafından verilen tekliflerin keşif bedellerinin çok üzerinde olması nedeniyle, Kira İhale Komite Üyeleri ve Sn. Başkan ile birlikte Kanalizasyon ve Su teknik şube amirleriyle EBİ’ye görüşmeye gidilmesine oy birliği ile;Karar verilmiştir

K.İ.K.No.:29/2013: 80/2013 sayılı M.K ile onaylanan 25/2013 sayılı Kira İhale Komitesi kararı doğrultusunda; uygulanması bütçede ödenek bulunması şartına bağlanan yayalandırma projesi için, Mali İşler şube amiri Erol Beyit ile Projeler şube Amiri Ali Güralp’den sözlü bilgi alındıktan sonra I. Etap Proje’nin Sn .Erol Beyitten alınan teyit neticesinde, bütçede ödenek olduğu gerekçesiyle 03.09.2013 tarihinde gazete ilanı yolu ile ihaleye çıkılmasına

K.İ.K.No.:30/2013: Lefkoşa Belediye hudutları dahilinde bulunan ve Belediyeye ait olan halkla açık tuvaletlerin Projeler Şubesinin yapacağı proje kapsamında ihaleye çıkılmasına ancak 16 Mayıs 2013 tarihli dilekçe ile Terminale ait tuvaletlerin bakım ve onarımına talip olan Leyla Duran isimli vatandaşın genel tuvaletler ihalesine teklif verme hakkının olduğunun yazılı olarak kendisine bildirilmesine

K.İ.K.No.:31/2013: Birce Alibaba isimli vatandaşın müracaatı incelemiştir. Müracaata göre ilgilinin; Lefkoşa Türk Belediyesi’ne ait   Bandabulya’da bulunan 30 no’lu dükkanda kiracı olduğunu iddia etmiş olmasına rağmen ; yapılan araştırmada konu kişinin LTB ile arasında herhangibir mukavelesi olmadığı tespit edilmiştir. Keza; kiracı olarak kaydı görülen Mehmet Özel isimli şahsın da bu dükkanı sözleşmeye aykırı olarak bir başkasına devretmesi söz konusudur . bu nedenle ilgili sözleşmenin feshedilmesine, konunun yasal takibinin yapılması için Hukuk şubesine aktarılmasına

K.İ.K.No.:32/2013: Lefkoşa Türk Belediyesine ait bulunan Bandabulya’da kiracılık ilişkilerini sözleşme şartlarına bağlı olarak yerine getirmeyenlere ihbar gönderilerek mukavelelerinin feshine ve yasal takip için hertürlü işlerin yapılmasına;Oy birliği ile karar verilmiştir

K.İ.K.No.:33/2013: Asfalt Yama İşleri Asfalt Alt yapı İşleri Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı ihalesi’nin gazete ilanı 06.09.2013 tarihinde verilecektir. 16.09.2013 tarihinde saat 12:00’ye kadar teklifler kabul edilecektir

K.İ.K.No.:34/2013: İhale Zarfları kontrol edilerek açılmış ve uygun görülmüş. Projeler Şubesinin değerlendirmesinden sonra karar üretebilmek için tekliflerin ilgili şubeye aktarılmasına oy birliği ile;

Karar verilmiştir

K.İ.K.No.:35/2013: I.İhale : Lefkoşa Türk Belediyesi Asfalt Yapı İşeri İhalesi:

Köroğlu Const. Ltd.Şti tarafından tek teklif verilmiştir. İhtiyat Sandığı Prim Borcu Yoktur Belgesi güncellenmemiştir. Yenisi 2 güne kadar talep edilebilinir. Ltb’ye borcu yoktur yazısı mevcut değildir. Yapılan teklif şartnameye uygun verilmediğinden iptal edilmiştir

K.İ.K.No.:36/2013: II. İhale: Lefkoşa Türk Belediyesi Asfalt Yama İşleri İhalesi:

Köroğlu Const. Ltd.Şti tarafından tek teklif verilmiştir. İhtiyat Sandığı Prim Borcu Yoktur Belgesi güncellenmemiştir. Lefkoşa Türk Belediyesi’ne borcu yoktur yazısı mevcut değildir. Yapılan teklif şartnameye uygun verilmediğinden iptal edilmiştir.

K.İ.K.No.:37/2013: III. İhale : Lefkoşa Türk Belediyesi Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapım İşleri İhalesi:

Konu ihaleye 5 firma teklif vermiştir:

1) Rise Desing and Construction Ltd.’in vermiş olduğu teklifde şartname gereği bulunması gereken “Belediye’ye borcu yoktur” yazısı bulunmadığından teklif rakamı değerlendirmeye alınmamıştır. Teklif geçersizdir.

2) Kayas Construction Ltd.’in teklifi 1.048.636,45-TL+KDV (bir milyon kırk sekiz bin altı yüz otuz altı Türk lirası kırk beş kuruş) + KDV.

 

 

 

 

 

30 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

  3)Köroğlu Construction Ltd.’in vermiş olduğu teklifde şartname gereği bulunması gereken “Belediye’ye borcu yoktur” yazısı bulunmadığından teklif rakamı değerlendirmeye alınmamıştır. Teklif geçersizdir.4) Sütçüoğlu Ltd.’in vermiş olduğu teklif 969,120-TL+KDV(dokuz yüz altmış dokuz bin yüz yirmi Türk lirası)+KDV.5) Denko Kum Çakıl ve Dozer İşletmeleri Ltd.’in vermiş olduğu teklif 949,320 –TL+KDV (dokuz yüz kırk dokuz bin üç yüz yirmi Türk Lirası)+KDV.Yukarıda geçerli sayılan teklifler, ilgili teknik şubenin görüşleri dikkate alınarak karara bağlanacaktırK.İ.K.No.:38/2013: Konu ihalelerle ilgili olarak, açılan zarflarda, verilen teminat mektupları uygun bulunduğundan, verilen tekliflerin, Bayındırlık Şubesince teknik olarak incelenerek gelecek toplantıda değerlendirilmek üzere rapor hazırlayıp Komiteye sunmasına oy birliği ile;

Karar verilmiştir

K.İ.K.No.:39/2013: En düşük teklifle, keşif bedeli arasındaki; 60.000TL (Altmış bin) farkın, nasıl kapatılacağı ve/veya bütçede; aradaki farkın kapanması için, ödenek bulunup bulunmadığı ve/veya Belediye Bütçesine külfet gelmeden ödeneğin nasıl karşılanacağı yönünde Bayıdırlık Şubesince araştırma yapılarak gelecek toplantıda değerlendirme yapmak üzere teknik şubenin de hazır bulunmasına oy birliği ile;

Karar verilmiştir

K.İ.K.No.:40/2013: Projeler Şubesinin talep ettiği Avrupa Birliği Yardım Programı ve Kırsal Kalkınma Sektör Programı çerçevesinde Haspolat Bölgesindeki İlkokula yapılması düşünülen çardak, çevre eğitim ve trafik parkı malzeme temini ve montajı ihalesi için gazete ilanı verilerek ihale sürecinin başlatılmasına oybirliği ile

K.İ.K.No.:41/2013: Tutanak kısmında bahsedilen gerekçelerden dolayı, Altınbaş Petrol Kavşağı Su Ana İshale Hattı Projesi ihalesinin     ilgili firma olan Kayas Const. Ltd.’e verilmesine oy birliği ile;

Karar verilmiştir.

K.İ.K.No.:42/2013: Bayındırlık ve Altyapı Şubesinin T.C Yardım Finansmanı ile çıkmış olduğu Asfalt Yama İşleri İhalesine tek teklif veren Köroğlu Ltd. ile yapılan pazarlık sonucunda 408.000.00TL+KDV’ye ekte sunmuş olduğu birim fiyatlarına uygun şekilde yapması koşulu ile ;

Karar verilmiştir

K.İ.K.No.:43/2013: Bayındırlık ve Altyapı Şubesinin T.C Yardım Finansmanı ile çıkmış olduğu Asfalt Altyapı İşleri İhalesine tek teklif veren Köroğlu Ltd. ile yapılan pazarlık sonucunda 223.000.00TL+KDV’ye ekte sunmuş olduğu birim fiyatlarına uygun şekilde yapması koşulu ile

K.İ.K.No.:44/2013: Lefkoşa Türk Belediyesi Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj hattı yapım işleri ihalesini karara bağlamak üzere gündeme alan Kira İhale Komitesi konu ihale ile ilgili olarak herhangi bir karar üretmemeyi ve konu ihalenin 25.10.2013 tarihinde yapılacak Meclis Gündemine alınarak Meclis tarafından karara bağlanmasına oy çokluğu ile karar vermiştir.

Şerh:

(Ali Çınar Bey karara red oyu vermiş ve şu şekilde şerh düşülmesini talep etmiştir.)

“11.10.2013 tarihinde toplanan Kira İhale Komitesi tutanağında belirtilen hususların Bayındırlık ve Altyapı Şubesinin TC yardım heyeti finansmanı ile çıktığı kaldırım ve yağmur suyu drenaj hattı yapım işleri ihalesine teklif veren Kayas Cons. Ltd. – Denko Ltd.ve Sütçüoğlu Ltd. firmalarının ihale ile ilgili vermiş oldukları tekliflerle keşif bedeli arasındaki aşırı fiyat farklılıkları nedeni ile firmalardan keşif bedeli fiyatına söz konusu ihaleyi yapıp yapamayacakları yönünde ilgili firmalarla görüş alışverişinde bulunulmuştur. Bu görüşmeler sonucunda Kira İhale Komitesi Başkanlığı her 3 firmaya yazı yazarak ekonomik sıkıntı nedeni ile; keşif bedeli + KDV fiyatına konu ihaleyi yapıp yapamayacakları hususunda tekliflerini yeniden sunmaları yönünde yazılı görüşlerini talep etmeyi uygun bulmuştur.Kira İhale Komitesi Tüzüğünün 25. Maddesine göre usule uygun olmadığı gerekçesiyle red oyu vermiştir.”

 
M.K. NO.:133/2013 19-20 Aralık 2013 tarihlerinde, Konya Büyükşehir Belediyesi organizatörlüğünde, Konya’da düzenlenecek olan, Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler, Ortadoğu ve Batı Asya Teşkilatı Yönetim Kurulu ve Konsey toplantısına katılmasına ayrıca bu teşkilata üye olunması için Sayın Başkana yetki verilmesine, Sayın Başkanın bu tarihlerde izinli sayılmasına ve yokluğunda kendisine Asbaşkan Sayın Mustafa Hançerli’nin vekalet etmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:134/2013 Belediye Meclisinde görüşülmesi için müracaatta bulunan Uğur Baysalhan’ın, Şehit olan babası İrfan Mehmet’in defnedildiği ve yanında eşine verilen yer dışında, şehitlik dışında bulunan söz konusu şehidin yanın a ayrıca oğlu Uğur Baysalhan’a da yer verilmesine oybirliği ile;Bu karar oylanırken Boysan Boyra toplantıya katılmıştır.

 

30 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:135/2013 Sayın Boysan Boyra gündem sırasında aciliyeti olduğu gerekçesi ile; Meclisimizin daha önce bir kararla Çangar Finanstan borçlanılan 2.000.000.-STG (iki milyon sterling) ‘den kalan ve Kasım ayı itibarı ile 24 ay vade ile ödenecek olan 528.535.44.-STG (beş yüz yirmi sekiz bin beş yüz otuz beş pound kırk dört sterling) yetkili makamlara temlikname hazırlayıp imzalanmasına yetki verilmesi önerisinin görüşülmesi onaylanmış ve bu önerinin görüşülmesine Önol Aktolga’nın red oyuna karşılık oyçokluğu ile;
 
M.K. NO.:136/2013 Meclisimizce, daha önce kararı alınan Çangar Finans Ltd. den borçlanılan 2.000.000.-STG (iki milyon sterling) den kalan 528.535.44.-STG(beş yüz yirmi sekiz bin beş yüz otuz beş kırk dört pound) in Kasım ayından itibaren 24 ay vadeye kadar bölünmesi için teklif götürülmesine ve faizsiz olarak ödenmesini temin etmek üzere Çangar Finans ve Maliye Bakanlığına verilmek üzere gerekli temliknameleri tanzim edip imzalanmasına ve gerekli yerlere tevdi etmesi için Sayın Başkana yetki verilmesi hususunda Kemal T.Mut, Rauf Denktaş, Serhat Kotak ve Önol Aktolga’nın red oyuna karşılık oyçokluğu ile;
 
  Bu karar alındıktan sonra Boysan Boyra toplantıdan ayrılmıştır.
 
M.K. NO.:137/2013 Rıza Vuruşkan heykelinin Rıza Vuruşkan kışlası önündeki çembere monte edilmesi hususundaki TMT Derneği başvurusu için Meclis, konu talebine teknik komite tarafından değerlendirilerek gelecek Meclis toplantısında görüşülmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:138/2013 Lefkoşa Belediye Tiyatrosu oyunlarında satılan bilet fiatlarının 31.10.2013 tarihinden itibaren, tüm öğrenciler Üniversite dahil olmak üzere 5.-TL (beş türk lirası) diğer büyükler için 15.-TL (on beş türk lirası) olmasına oybirliği ile;
 
M.K. NO.:139/2013 Sayın Başkanın görüşme önerisi olarak gündeme getirdiği Ahmet Fuat isimli bir iş adamının Belediyemize yaptığı 10.000.-TL (on bin türk lirası) lik yardımın kabul edilmesi önerisinin görüşülmesi hususu oylanmış ve bu önerinin görüşülmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:140/2013 Belediyemize 10.000.-TL(on bin türk lirası) katkı yapan Ahmet Fuat isimli iş adamının yapmış olduğu maddi yardımın kabul edilmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:141/2013 Spor Komitesi’nin Belediye Spor Kulübünün canlandırılması adına almış olduğu 1/2013 sayılı kararının onaylanması önerisinin oybirliği ile görüşülmesine;
 
M.K. NO.:142/2013 Belediye Spor Kulübünün canlandırılması ve Genel Kurul yapılması önerisi ile Spor Komitesi’nin almış olduğu 1/2013 sayılı kararın kabulüne oybirliği ile;S.K.K.No.: 1/2013:Belediye Spor Kulübünün yeniden hayata geçirilebilmesi için Belediye Meclis toplantısında genel kurul yapılması yönünde tarih için karar alınmasına oy birliği ile;
 
M.K. NO.:143/2013 Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye olunması hususunda Sayın Başkanın araştırma yaparak yeniden Meclis gündemine getirmesine oybirliği ile;
 
M.K. NO.:144/2013 Asmaaltı Yayalandırma Projesi kapsamında İplik Pazarı Bölgesini kapsayan projenin uygulanması hususunun görüşülmesi önerisi oylanarak konunun görüşülmesine oybirliği ile;

 

 

 

30 EKİM 2013 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:145/2013 Asmaaltı Yayalandırma Projesinin İplik Pazarı kısmını kapsayan uygulamanın başlatılmasına bilahare her türlü altyapı çalışmalarının da proje ile birlikte sürdürülerek tamamlanmasına oybirliği ile;
 
  Karar verilmiştir.

 

 

 

 

  Kadri FELLAHOĞLU(Başkan)  
Mustafa Hançerli(Asbaşkan)     Alev Şensoy(Yedek Asbaşkan)
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)     Akın Aktunç(Üye)
Boysan Boyra(Üye)   Celal Cin(Üye)  
Dr.Mustafa Soydan(Üye)     Dr.Zerrin Akalın(Üye)
İbrahim Demir(Üye)   Kemal T.Mut(Üye)  
Mehmet Kermeoğlu(Üye)   Onur Olguner(Üye)  
Oktay Çocuk(Üye)   Önol Aktolga(Üye)  
Rauf Denktaş(Üye)     Serhat Kotak(Üye)
Ulus Basri(Üye)     

 

/İÖ.

 

 

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag