fbpx
11 Nisan 2017
23 Şubat 2018
6 Haziran 2017
23 Şubat 2018

3 Mayıs 2017

MECLİS KARARLARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ: 03 MAYIS 2017

3 MAYIS  2017 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.      Mehmet Harmancı (Başkan)
2.      Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.      Ahmet Akbil (Üye)
4.      Alev Denizgil (Üye)
5.      Ayşe İpçiler (Üye)
6.      Bülent Çıraklı (Üye)
7.      Leyla Öztürk (Üye)
8.      Mehmet Kermeoğlu (Üye)
9.      Mine Atlı (Üye)
10.   Murat Kanatlı             (Üye)
11.   Onur Olguner (Üye)
12.   Osman Yücelen (Üye)
13.   Özmen Birinci (Üye)
14.   Sonuç Koyuncu (Üye)
15.   Tolga Ahmet Raşit (Üye)
16. Ülkü Taşseven (Üye)

 

 Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Boysan Boyra (Üye)
3. Çelen Çağansoy (Üye)-İzinli
4. Fatma Miralay (Üye)-İzinli
5. Hüseyin Kıral (Üye)
6. Rauf Denktaş (Üye)
7. Vedat Tezcan (Üye)

 

 Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

M.K. NO.:

  39/2017

Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konunun gündeme alınmasına oybirliği ile;

a) Sn. Başkan’ın 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında izinli olması

 

M.K. NO.:

  40/2017

Sn. Başkan’ın 10-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında izinli olmasına ve kendisine Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oybirliği ile,
M.K. NO.:

41/2017

Dış İlişkiler Komisyonun’nun 2/2017 sayılı kararına göre, Kardeş Şehir Protokolü imzaladığımız Eskişehir Büyükşehir Belediyesine  14-17 Mayıs  2017 tarihleri arasında düzenlenecek ziyarete Asbaşkan Akın Aktunç başkanlığında Sn. Alev Denizgil, Sn. Onur Olguner, Belediye Müdürü Mustafa Korucu, Müdürü Muavini Ferdiye Sav ve Dış İlişkiler Birimi personeli İlkem Tunar’ın katılmalarına, gidiş-dönüş uçak biletleri ve ulaşım giderlerinin Belediye Bütçesinin “Yurtdışı Geçici Görev ve Yollukları Kalemi 03.03.03.001”den karşılanmasına oyçokluğu ile,

 

–          Murat Kanatlı ve Leyla Öztürk red oyu vermiştir.

 

 

Bilgilendirme Dış İlişkiler Komisyonu’nun 3/2017 sayılı kararı hakkında Meclise bilgi verilmiştir.

03/2017  :Dış İlişkiler Tüzüğünün hazırlanmasına yönelik Dış İlişkiler Birimi personelinin ön çalışma hazırlamasına, hazırlanan çalışmanın Komisyonda değerlendirilmesine ve onaylanmış halinin tüzük halinde hazırlanması için Hukuk Şubesine aktarılmasına oy birliği ile,

M.K. NO.:

42/2017

MK/No: 57/2016 sayılı Meclisi Kararı ile alımına karar verilen “Turistik Gezi Treni” teslim alınma aşamasına geldiğinden, gümrük kayıt ve devir işlemlerinin yapılabilmesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi sorumlusu Tahir Hoca’ya yetki verilmesine oybirliği ile,

 

–          Murat Kanatlı’nın şerhi: Konu ile ilgili teknik raporun karardan önce tarafımıza iletilmesi gerekiyordu.

 

–          Sn. Başkan, “Turistik Gezi Treni” ile ilgili dökümanların Mclis üyelerine mail yoluyla gönderilmesi talimatını vermiştir.

M.K. NO.:

43/2017

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 08/2017 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

 

08/2017: 11.04.2017 tarihli 1881 arşiv numaralı Av. Hasan Balman’ın müvekkili Pervin Arifoğlu adına telep edilmiş olan ruhsat iptali başvurusu komisyonda değerlendirildi ve Lefkoşa K.Kaymaklı Harita/PlanXXI.31.W.II., Blok D, Parsel 606’da müracaat edilen inşaat iznine yönelik 19.09.2016 tarihinde inşaat izni, damga pulu, depozit, yol kullanımı ve sığınak fonu ile ilgili ödenmiş olan 21,723.87 TL’nin bu gün aynı parsel için sunulacak olan yeni bir proje için yine inşaat izni, damga pulu, depozit, yol kullanımı ve sığınak fonunun hesaplanması bunun da Belediye ile muhasip edilip edilmeyeceğinin başka belediyelerde benzer uygulamalar olduğunun bunun da Ek’teki evrakta da görüldüğünün belirtilerek sayıştay Başkanlığı’na yazılarak yazılı görüş alınması ve Komisyonun alınan yazılı görüş doğrultusunda talebi değerlendirmesine oybirliği ile;

 

–          Onur Olguner ve Bülent Çıraklı toplantıdan ayrılmıştır.

M.K. NO.:

44/2017

Av. Burçin Gürçağ’ın 6 Mart 2017 tarih ve 1070 Arşiv numaralı dilekçesi doğrultusunda belirtilen malzemelerin bağış olarak kabul edilmesi ve kullanılabilir malzemelerin Belediyemiz tarafından tesbit edilecek ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

Bilgilendirme Engellemeyen  Şehirler Komisyonu’nun 01/2017 sayılı kararı hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiştir.

01/2017: Bir önceki toplantıda yapılan talep üzerine Engellemeyen Şehir Birimi tararfından, Okullarda “Engelsiz Ulaşım” konusunda yapılan çalışmalar hakkında komisyona bilgi verilmiştir. Su İşleri ve Altyapı Şubesinin kendi işgücü ve kaynakları kullanılarak en geç 15 Eylül tarihine kadar Lefkoşa’da bulunan devlet okullarının engelli girişine hizmet verebilecek yeterli çalışmanın gerçekleştirilmesine;

 

Bilgilendirme İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017, 13/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017, 17/2017, 18/2017, 19/2017, 20/2017, 21/2017, 22/2017, 23/2017 sayılı kararları hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

 

01/2017: İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin mevcut kiracılarla ilgili kapsamlı bir rapor hazırlayıp Komisyon’a sunmasına oybirliği ile;

02/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun prensip kararı olarak, her hafta Perşembe günü saat 14:00’te toplanmasına oybirliği ile;

 

03/2017: İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin Yangın ve Kaza Sigortası ile Third Party – Kasko Sigortası İhalesi ile ilgili hazırladığı dosyanın Komisyon tarafından incelenip değerlendirilmesi sonrasında 16 Şubat 2017 Perşembe günü toplantı gündemine alınmasına oybirliği ile;

 

04/2017: İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin Yangın ve  Kaza Sigortası ile Third Party – Kasko Sigortası İhalesi ile ilgili hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 07 Şubat 2017 tarih ve 204 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 20 Şubat 2017 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 30 Mart 2017 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 500 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 03-05-04-02 Sigorta Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

05/2017: Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 209/2016 sayılı kararı ile Tosun Arsa Parsel ve Altyapı İşleri Ltd’e verilen “Asfalt Kaplama” ihalesinin, firmadan gelen 16 Şubat 2017 tarih ve 725 arşiv no’lu ihale uzatma talebi ile ilgili dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Altyapı Şubesi’nin aynı evrağa yazdığı görüş doğrultusunda 5 Nisan 2017 Çarşamba gününe kadar uzatılmasına oybirliği ile;

 

06/2017: 218/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı gereği iptal edilen Marmara Parkı büfesi ihalesinin İhale Değerlendirme Komisyonu gündemine alınmasına ve tekrardan ihaleye çıkılabilmesi amacıyla Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin gerekli çalışmayı tamamlayıp bir sonraki Komisyon toplantısına getirmesine oybirliği ile;

 

07/2017: Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin 02 Mart 2016 tarih ve 318 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, devam eden Açık Pazar ihalesinde kullanılmak üzere ivedi olarak 60 ton demir alımı için 06 Mart 2017 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 21 Mart 2017 Salı günü saat 13:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 50 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-05-02-005 Hizmet Tesisleri Malzeme Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

08/2017: Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 208/2016 sayılı kararı ile Salih Köroğlu Const. Şti. Ltd. verilen “Asfalt Yama” ihalesinin, firmadan gelen 03 Mart 2017 tarih ve 1052 arşiv no’lu ihale uzatma talebi ile ilgili dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Altyapı Şubesi’nin aynı evrağa yazdığı görüş doğrultusunda 24 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılmasına oybirliği ile;

 

09/2017: Temizlik İşleri Şubesi amiri Serkan Önet’ten “Bölgesel Çevre Temizliği” ihalesi ile ilgili bilgi alınmış ve konunun 14 Mart 2017 Salı günü tekrardan gündeme getirilmesine oybirliği ile;

10/2017: “Bölgesel Çevre Temizliği” ihalesi için Temizlik İşleri Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 09 Mart 2017 tarih ve 356 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 16 Mart 2017 Perşembe günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 04 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 250 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 03-05-01-04 Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik Hizmetleri İhaleleri dahil) bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

11/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 07/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 60 Ton Demir Alımının KDV Dahil 105,000.00 TL’ye tek teklif veren Semra Ltd.’den yapılmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-05-02-005 Hizmet Tesisleri Malzeme Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;       

 

12/2017: “Marmara Parkı Büfesi” için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı şartnameleri inceleyen Komisyonumuz, 23 Mart 2017 Perşembe günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 11 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine ve ihale şartnamesinin 10 TL (KDV Dahil) olmasına oybirliği ile;

 

 

Bilgilendirme 13/2017: “Muhtelif Ebatlı İç ve Dış Araç Lastiği Alımı” ihalesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne bağlı Satın Alma Birimi’nin fiyat araştırması yapıp 04 Nisan 2017 günkü Komisyon gündemine getirmesine oybirliği ile;

 

14/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 04/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Yangın ve  Kaza Sigortası ile Third Party – Kasko Sigortası İhalesi için 4 adet teklif gelmiştir. Teklifler geçerli olup teklif verenler aşağıdaki gibidir.

 1-     Derviş Hacı Ali Ticaret Ltd.

2-     Güven Sigorta (Kıbrıs) Şti. Ltd.

3-     Kıbrıs Kapital Insurance Ltd.

4-     Commercial Insurance Ltd.

 

Tekliflerin 06 Nisan 2017 tarihine kadar fiyatlandırılarak rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 15/2017: “Muhtelif Ebatlı İç ve Dış Araç Lastiği Alımı” ihalesi için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 28 Mart 2017 tarih ve 356 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 07 Nisan 2017 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 03-07-03-03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

16/2017: Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 209/2016 sayılı kararı ile Tosun Arsa Parsel ve Altyapı İşleri Ltd’e verilen ve İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 05/2017 sayılı kararı ile 05 Nisan 2017 Çarşamba gününe uzatılan “Asfalt Kaplama” ihalesinin, firmadan gelen 31 Mart 2017 tarih ve 1698 arşiv no’lu ihale uzatma talebi ile ilgili dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin         04 Nisan 2017 tarih ve 503 arşiv no’lu görüşü doğrultusunda Proje bedelinin %20’ye kadar artırılmasına ve bu artırımın 22 No’lu proje kapsamında Belediyenin 06-05-7-07 Yol Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanarak ihalenin 02 Mayıs 2017 Salı gününe kadar uzatılmasına oybirliği ile;

 17/2017: Asmaaltı Bölgesi Yayalaştırma Projesi İhalesi için Emlak ve Dış Kaynaklı Projeler Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 06 Nisan 2017 tarih ve 525 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 14 Nisan 2017 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 18 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 1000 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-7-7-07 Yol Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 18/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 04/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Yangın ve  Kaza Sigortası ile Third Party – Kasko Sigortası İhalesi için gelen ve İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından fiyatlandırılan aşağıdaki 4 teklif Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup; sigorta ihalesinin 120,650.15 TL + KDV teklif veren Commercial Insurance Ltd‘e verilmesine, ihalenin Belediye’nin 03-05-04-02 Sigorta Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına ihaleye katılan firmalara 11 Nisan Salı günü alınan kararın yazılı olarak bildirilmesine oybirliği ile;

 

1-     Derviş Hacı Ali Ticaret Ltd. …………………………..136,766.01 TL + KDV

2-     Güven Sigorta (Kıbrıs) Şti. Ltd. ………………………122,608.34 TL + KDV

3-     Kıbrıs Kapital Insurance Ltd. ………………………….114,235.47 TL + KDV

4-     Commercial Insurance Ltd. …………………………….120,650.15 TL + KDV

 

19/2017: Şht. Evcet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi ve Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi için Su İşleri ve Altyapı Şubesi amiri Fikri Özgüvenli’den bilgi alınmış ve konunun önümüzdeki İhale Değerlendirme Komisyon toplantısı gündemine tekrardan getirilmesine oybirliği ile;

 20/2017: Şht. Evcet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi ve Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi için Su İşleri veAltyapı Şubesi’nin hazırladığı dosyaları inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 06 Nisan 2017 tarih ve 518 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 14 Nisan 2017 Cuma günü gazete ilanı ile Şht. Evcet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi ve Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi olarak 2 ayrı ihaleye çıkılmasına ve 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamelerinin Şht. Evcet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi için 1000 TL (KDV Dahil), Kemal Aksay Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi için 750 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalelerin Belediye’nin 06-5-7-07 Yol Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

Bilgilendirme 21/2017: Dolgu Malzemesi ve Kirli Kum Alımı İhalesi, Menhol Bacası ve Ekipmanları Alım İhalesi ve Menhol Rogar Kapağı ve Çerçeveleri Alım İhalesi için Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin hazırladığı dosyaları inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 18 Nisan 2017 tarih ve 588 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 20 Nisan 2017 Perşembe günü gazete ilanı ile 3 ayrı ihaleye çıkılmasına, ihale şartnamelerinin Dolgu Malzemesi ve Kirli Kum Alımı İhalesi için 100 TL (KDV Dahil), Menhol Bacası ve Ekipmanları Alım İhalesi için 50 TL (KDV Dahil) ve Menhol Rogar Kapağı ve Çerçeveleri Alım İhalesi için 50 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-05-07-09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

22/2017: Elektronik Kartlı Su Sayacı Alım İhalesi için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 18 Nisan 2017 tarih ve 594 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 20 Nisan 2017 Perşembe günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 04 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 03-07-01-90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile

23/2017 Belediye Meclisi’nin 16 Kasım 2016 tarih ve 105/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 208/2016 sayılı kararı ile Salih Köroğlu Const. Şti. Ltd. verilen ve İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 08/2017 sayılı kararı ile 24 Nisan 2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar uzatılan  “Asfalt Yama” ihalesinin, firmadan gelen 21 Nisan 2017 tarih ve 2072 arşiv no’lu ihale uzatma talebi ile ilgili dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin         21 Nisan 2017 tarih ve 620 arşiv no’lu görüşü doğrultusunda 13 Haziran 2017 Salı günü mesai bitimine kadar uzatılmasına oybirliği ile;

–          İhale Değerlendirme Komisyon Kararları görüşülürken Mine Atlı toplantıya katılmıştır.

 

  

                                                              Mehmet Harmancı

                                                                     (Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

  Ahmet Akbil

(Üye)

Ayşe İpçiler

 (Üye)

  Alev Denizgil

(Üye)

Bülent Çıraklı

(Üye)

  Leyla Öztürk

(Üye)

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

  Mine Atlı

(Üye)

Murat Kanatlı

 (Üye)

  Onur Olguner

 (Üye)

Osman Yücelen

(Üye)

  Özmen Birinci

(Üye)

Sonuç Koyuncu

(Üye)

  Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

  Ülkü Taşseven

(Üye)

 
Facebook Yorumları
Supportscreen tag