fbpx
26 Haziran 2019
3 December 2019
6 Eylül 2019
3 December 2019

29 Temmuz 2019

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

29 Temmuz 2019 tarihli Belediye Meclis toplantısını indirmek için tıklayınız:  29.07.19

29 TEMMUZ 2019 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Çelen Çağansoy (Üye)
5. Devran Öztunç (Üye)
6. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
7. Gülay Kaşer (Üye)
8. Hüseyin Kavaz (Üye)
9. Levent Çıraklı (Üye)
10. Mehmet Manavoğlu (Üye)
11. Murat Kanatlı (Üye)
12. Özmen Birinci (Üye)
13. Öykü Akcan (Üye)
14. Safiye Özaltıner (Üye)
15. Salih Çeliker (Üye)
16. Umut Öksüz (Üye)

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ayşe İpçiler (izinli)
2. Alev Denizgil  
3. Çilem Tüfekçi (izinli)
4. Eliz Soyer  
5. Faiz Camgöz (izinli)
6. Mehmet Kermeoğlu (izinli)
7. Oktay Çocuk (izinli)
8. Önder Ecesoy (izinli)
9. Tolga Ahmet Raşit  

  Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 M.K. NO.:

49/2019 Güzelyurt Yeşilada Lions Kulübünün 04 Temmuz 2019 tarihli yazısı ile bağış yapılmak istenen Fiat Ducato marka aracın bağış olarak kabulü ve devir işlemlerinin yapılması için Araç Bakım ve Onarım Şubesi Personeli Ali Ateş’in yetkili kılınmasına oyçokluğu ile;

Murat Kanatlı ve Devran Öztunç red oyu vermiştir.

Umut Öksüz toplantıya katılmıştır.

M.K. NO.:

50/2019

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım 12/2019, 13/2019, 14/2019 sayılı kararların onayına oybirliği ile;

Ahmet Bağzıbağlı 12/2019 sayılı karara çekimser oy vermiştir.

12/2019: 05 Mayıs 2019 tarihinde yürürlüğe konan kaçak yapılaşmaya “Sıfır Tolerans” ilkesine istinaden, kaçak yapı ve/veya 10 ayak işgali bulunan tüm işletmelere, gayrı yasal durumları ile ilgili bilgilendirme yapılarak, 01 Ocak 2021 tarihinden itibaren hiçbir şekilde işyeri izinlerinin yenilenmeyeceğinin bildirilmesine; Bu süre zarfında kaçak yapı ve/veya ilave ve/veya 10 ayak işgali bulunan işletmelerde (izinli işyerleri) devir olunması durumunda, trafik, itfaiye ve acil müdahaleyi engelleyecek bir yapılaşma bulunması halinde işletme izinlerinin yenilenmeyeceğine; bulunmaması durumunda ise eşitlik ilkesine istinaden yine yasal düzenleme hatırlatılarak 01 Ocak 2021 tarihine kadar “ Geçici İşyeri” izni almalarına iyi niyet çerçevesinde yaklaşılmasına; karar tarihinden uygulama tarihi olan  01 Ocak 2021 tarihine kadar olan sürede mevcut, kaçak yapı ve/veya 10 ayak işgali bulunan işletmelerin, mevcut yapılarına ek yapı yapmaları durumunda durdurularak, yapılaşmanın devam etmesi durumunda işyeri izinlerinin iptal edilerek işyerinin kapatılmasına ; yeni yapılan tüm binalarda yeni açılacak işyerlerinde ise ilgili imar mevzuatlarında belirtilen tüm koşulların sağlanabilmesi için Sıfır Tolerans ilkesi ile hareket edilmesi yönünde tavsiye kararı oy birliği ile alınmıştır.

 

M.K. NO.:

50/2019

13/2019:  Mehmet Akif Caddesi “Caddenin Şairleri” Projesi hakkında Emine Özçınar bilgi vermiş olup sunulan projenin oyçokluğu ile kabulu yapılmıştır.

14/2019:  Mahmut Paşa Çok Katlı Otopark ile ilgili Dış Kaynaklı Projeler Şube Amiri Ali Güralp bilgi vermiş olup, önceki dönemlerde ihaleye çıkılan Mahmut Paşa Çok Katlı Otoparkı uygulama projesinin, ihaleye kazanan taraf tarafından hazırlanmasından dolayı,  projenin yapım aşamasında kontrolluk hususunda yaşanan sıkıntılar ve devamında talep edilen bilirkişi raporu görüşülmüştür. Yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak Komisyon 13 Şubat 2019 tarihinde alınan T.İ.K.T.KK No: 03/2019 kararı ile Makine Mühendisleri Odasından bilirkişi raporu talep edilmişti. İlgili karara istinaden Mahmut Paşa Çok Katlı Otopark mekanik sistemleri ile ilgili Makine Mühdendisleri Odasından  talep edilen bilirkişi raporu, Makine Mühdendisleri Odası Başkanı Sn. Ahmet Ulubay tarafından ek’te görüldüğü gibi 24 Haziran 2019 tarihinde gönderilmiştir. Verilen görüş ışığında konu projenin kabulüne ilişkin herhangi bir engel bulunmamaktadır. Belediyeye ait inşaatlarda benzeri durumların yeniden yaşanmaması adına, idare tarafından bu konuda kalıcı düzenlemeler ve/veya uygulamanın  yürürlüğe konulmasının  önemli olduğuna hem fikir olunarak, kabule ilişkin prosedürün/işlemlerin ilgili rapora istinaden idare tarafından yürütülebileceğine kaanatine varılmıştır.

M.K. NO.:

51/2019

Yol ve Trafik Komisyonunun 26/2019 sayılı kararının onayına oyçokluğu ile;

 Gülay Kaşer ve Mehmet Manavoğlu red oyu vermiştir.

26/2019:  Zahra Sokak, Tanzimat Sokak, Şarabioğlu Sokağın bir kısmı, Müftü Ziyai Efendi Sokak ve Nuri Efendi Sokaklarındaki mevcut trafik akış yönlerinde özellikle Zahra Sokak ile Tanzimat Sokağın kesişme noktasından kaynaklanan tehlikeliğin ortadan kaldırılması ve sol trafik sistemine göre adı geçen sokaklardaki trafik akışlarının yeniden düzenlenmesi konusu Komisyonda değerlendirilmiştir. Hazırlanan çalışma ve ek’teki haritada da görüleceği gibi Zahra Sokaktaki trafik akışının batı-doğu yönünde, Tanzimat Sokaktaki trafik akış yönünün doğu-batı yönünde olmasına, Nuri Efendi Sokaktan Tanzimat Sokağa çıkışta sağa dönüş olmaması ve mecburi sola dönüş olmasına, Müftü Ziyai Efendi Sokağın trafik akışının kuzey-güney yönünde (mevcut hali güney-kuzey)olmasına, Arabahmet İlkokulu önündeki özel yol ile Şarabioğlu Sokağın bir bölümündeki trafik akışının yalnızca güney-kuzey yönünde (mevcut her iki yönde gidiş-geliş idi)olmasına ve Tanzimat Sokağa çıkışta sağa dönüş olmamasına mecburi sola dönüş olacak şekilde düzenlenmesine,

(Gülay Kaşer ve Mehmet Manavoğlu mevcut kullanılan trafik akışı yönlerinin çok uzun süredir kullanılmakta olduğundan ve değişikliğin çok zor olacağından dolayı çekimser oy kullanmışlardır.)

Yeni trafik yönleri ile ilgili uygulamanın yazılı ve görsel hertürlü tanıtımın yapılması, bölgede bilgilendirme toplantısının yapılması, yeni uygulamalarla ilgili yatay ve dikey trafik işaretlerinin bir tamam yerine monte edilmesi, gerekmesi halinde trafik aynası uygulamalarının da yapılmasından sonra yeni trafik uygulamasının 01 Eylül 2019 tarihinde başlanılmasına oy birliği ile;

M.K. NO.:

52/2019

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 12/2019 ve 13/2019 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;

12/2019:  17. Kıbrıs Tiyatro Festivali’nin 02 Eylül – 03 Ekim tarihleri arasında yapılmasına, bilet fiyatlarının 50-30-20 TL olmasına, festival bütçesinin sponsorlar aracılığıyla karşılanmasına, bütçenin yetersiz kalması durumunda, giderlerin belediye tarafından karşılanmasına karar verilmiştir.

13/2019:  31 Ağustos – 01 Eylül 2019 tarihlerinde Haspolat’ta “Haspolat Kültür Sanat Festivali” adı ile festival düzenlenmesine ve çalışmaların bu yönde devam etmesine oybirliği ile;

Karar verilmiştir.

Bilgilendirme:

 

İhale Değerlendirme Komisyonunun  62/2019, 63/2019, 64/2019, 65/2019, 66/2019, 67/2019, 68/2019, 69/2019, 70/2019, 71/2019, 72/2019, 73/2019, 74/2019, 75/2019, 76/2019, 77/2019, 78/2019, 79/2019, 80/2019, 81/2019, 82/2019, 83/2019, 84/2019 ve 85/2019 sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclise bilgilendirme yapmış ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.
  62/2019:  2 Adet Çift Kabin Kamyonet Alım İhalesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 13 Haziran 2019 tarih ve 2440 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 15 Haziran 2019 Cumartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 02 Temmuz 2019 Salı günü saat 12:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 32-1-06-01-04-01 Hareketli İş Makinesi Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

  63/2019:  2 Adet Damperli Kamyon Alım İhalesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 13 Haziran 2019 tarih ve 2440 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 14 Haziran 2019 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 02 Temmuz 2019 Salı günü saat 12:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 32-1-06-01-04-01 Hareketli İş Makinesi Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;
  64/2019:  Yenişehir IV. Etap Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi için Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin 25 Nisan 2019 tarih ve 3315 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 14 Haziran 2019 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 02 Temmuz 2019 Salı günü saat 12:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 700 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 5-1-06-05-07-09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;
  65/2019:  1 Adet Panelvan Alım İhalesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 13 Haziran 2019 tarih ve 2440 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 14 Haziran 2019 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 02 Temmuz 2019 Salı günü saat 12:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 32-1-06-01-04-01 Hareketli İş Makinesi Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;
  66/2019:  Halkbankası A.Ş’nin Şht Gzt. Hasan Tahsin Caddesi Çağdaş Kebap yanı boş arazi içerisine ATM kurulumu amaçlı talebi Komisyonumuz tarafından yeniden değerlendirilmiş olup, Halkbankası A.Ş. ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 4,000.00 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2,000.00 TL olacak şekilde 01 Temmuz 2019 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli 6 aylık sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;
  67/2019:  İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 49/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 11 Adet Motosiklet Alım İhalesi Araç Bakım ve Onarım Şubesi tarafından 27 Mayıs 2019 tarih 2324 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin  94,600.00 TL + KDV karşılığında Aktun Ticaret Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 06-1-4-01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;
  68/2019:  51/2019 sayılı İhale Değerlendirme Komisyonu kararı ile Kermiya Pompa İstasyonu’nun Mekanik ve Elektrik Kapasitesinin artırılması amacıyla Kanalizasyon İşleri Şubesi tarafından elden alınan teklifler aşağıdaki gibidir.

1-       Jng Engineering Ltd…………………………..34,301.75 Euro + KDV

2-       Cümbezli Engineering Ltd………………..…..65,000.00 Euro + KDV

3-       Anadolu Flygt…………………………………38,403,03 Euro + KDV

Kamu İhale Yasası’nın 22. Maddesinde de belirtildiği gibi acil durumlar sebebiyle firmalar ile yapılan pazarlık neticesinde talep edilen malzemelerin 34,034.00 Euro + KDV karşılığında Jng Engineering Ltd.’den alınmasına oybirliği ile;

  69/2019:  İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 60/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Açık Hava Reklam Alanlarının Kiralanması İhalesi için gelen 4 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

Bölge Convergence Import And  Export Ltd. Wideline Reklam Hiz. Ltd. Işıl Reklam Limited Myad Reklam Limited
Aydemet Mah 360.000 TL 211.680 TL 190.300 TL 204.669 TL
Göçmenköy Mah 252.504 TL 283.769 TL
Hamitköy Mah 96.000 TL 49.896 TL 53.169 TL
Kızılay Mah 247.680 TL 130.032 TL 143.669 TL
Köşklüçiftlik Mah 120.744 TL 100.200 TL 111.669 TL
Kumsal Mah 750.000 TL 534.006 TL 416.869 TL
K.Kaymaklı Mah 279.396 TL
Ortaköy Mah 383.328 TL
Taşkınköy Mah 960.000 TL 685.260 TL 465.100 TL 516.269 TL
Yenişehir Mah 667.350 TL
Toplam 2.413.680 TL 3.314.196 TL 755.600 TL 1.730.083 TL

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

 

  70/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 49/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Açık Hava Reklam Alanlarının Kiralanması İhalesi İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından 21 Haziran 2019 tarih 4648 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihaledeki bölgelerden, Aydemet Mahallesi’nin 360,000.00 TL, Hamitköy Mahallesi’nin 96,000.00 TL, Kızılay Mahallesi’nin 247,680.00 TL, Kumsal Mahallesi’nin 750,000.00 TL ve Taşkınköy Mahallesi’nin 960,000.00 TL karşılığında Convergence Import And  Export Ltd.’e,  Köşklüçiftlik Mahallesi’nin 120,744.00 TL, K. Kaymaklı Mahallesi’nin 279,396.00 TL, Ortaköy Mahallesi’nin 383,328.00 TL  ve Yenişehir Mahallesi’nin 667,350.00 TL  karşılığında  Wideline Reklam Hiz. Ltd.’e ve Göçmenköy Mahallesi’nin 283,769.00 TL karşığında Myad Reklam Ltd.’e verilmesine oybirliği ile;
  71/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 64/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Yenişehir IV. Etap Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi için gelen dört teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Kemal Aktunç İnş. Ltd. ..……….…………. 668,960.00 TL + KDV

2-       Sütçüoğlu Ltd…………………………….…679,864.00 TL + KDV

3-       Sıtkıoğulları Construction Ltd………………660,255.00 TL + KDV

4-       Salih Köroğlu Construction Ltd……….……600,725.00 TL + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Kanalizasyon İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

  72/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 62/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 2 Adet Çift Kabin Kamyonet Alım İhalesi için gelen iki teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Trucks Trading Ltd.

-Isuzu Elf (2012)

Peşin  10,900STG+KDV……………………… 6 Taksit  11,250 STG +KDV

-Isuzu Elf (2007)

Peşin  8,750 STG + KDV……………………..6 Taksit  9,000 STG + KDV

-Mercedes Sprinter (2010)

Peşin 9,750 STG + KDV……………………… 6 Taksit 10,000 STG + KDV

-Mercedes Sprinter (2009)

Peşin 8,900 STG + KDV………………………. 6 Taksit 9,150 STG + KDV

 

2- Dolular Oto Trd. Ltd.

-Isuzu Elf ( 2012)

Peşin 8,900 STG + KDV……………………… 6 Taksit 8,900 STG + KDV

-Isuzu Elf ( 2011)

Peşin 8,500 STG + KDV……………………… 6 Taksit 8,500 STG + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

  73/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 63/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 2 Adet Damperli Kamyon Alım İhalesi  için gelen iki teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Trucks Trading Ltd

-Daf (2008)

Peşin  19,500STG+KDV…………………….. 6 Taksit  20,000 STG +KDV

-Daf (2007)

Peşin  19,000STG+KDV…………………….. 6 Taksit  19,500 STG +KDV

-Volvo (2007)

Peşin  22,800STG+KDV…………………….. 6 Taksit  23,000 STG +KDV

-Volvo (2007)

Peşin  19,800STG+KDV…………………….. 6 Taksit  20,500 STG +KDV

-Scania (2007)

Peşin  21,750STG+KDV…………………….. 6 Taksit  22,000 STG +KDV

2- Dolular Oto Trd. Ltd.

– Scania (2009)

Peşin  23,500STG+KDV…………………….. 6 Taksit  23,500 STG +KDV

– Scania (2009)

Peşin  23,500STG+KDV…………………….. 6 Taksit  23,500 STG +KDV

-Daf (2010)

Peşin  22,000STG+KDV…………………….. 6 Taksit  20,000 STG +KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

 

 

 

74/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 65/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan 1 Adet Panelvan Alım İhalesi için gelen iki teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Trucks Trading Ltd

-Ford Transit (2010)

Peşin  5,900 STG+KDV………………………… 6 Taksit  6,200 STG +KDV

-Mercedes Sprinter (2007)

Peşin  9,200STG+KDV…………………………. 6 Taksit  9,500 STG +KDV

-Mercedes Sprinter (2010)

Peşin  8,750STG+KDV…………………………. 6 Taksit  9,000 STG +KDV

-Mercedes Sprinter (2011)

Peşin  9,500STG+KDV…………………………. 6 Taksit  9,500 STG +KDV

 

2-  Dolular Oto Trd. Ltd.

-Mercedes Sprinter (2011)

Peşin  8,800STG+KDV…………………………. 6 Taksit  8,800 STG +KDV

-Mercedes Sprinter (2013)

Peşin  9,500STG+KDV…………………………. 6 Taksit  9,500 STG +KDV

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

  75/2019: Belediye Pazarı 38 No’lu Dükkan kiracısı Gülsen Akdoğdu’nun 25 Haziran 2019 tarih ve 2594 arşiv no’lu feragatnamesi ve dükkanı devralmak isteyen Asya Kazafanalı’nın 25 Haziran 2019 tarih ve 2595 arşiv no’lu  dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, söz konusu dükkanın Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Asya Kazafanalı ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin  910 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 455 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Temmuz 2019 – 31 Aralık  2019 tarihleri arasında geçerli 6 aylık olarak imzalanmasna ve  kararın Asya Kazafanalı’nın sözleşme imzalandıktan sonra depozito miktarı olan 910 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;
  76/2019: Mehmet Erden Sokak Yağmur Suyu Drenaj Yapım İhalesi için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 02 Temmuz 2019 tarih ve 4921 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 05 Temmuz 2019 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 12:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 22-1-06-05-07-07 Belediye ve Belediye’ye Bağlı Köylerin Yol Kaldırım ve Tamir bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;
  77/2019: Okullar Yolu Sokak ve Şht. Sıtkı HasanSokak Yağmur Suyu Drenaj Yapım İhalesi için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 02 Temmuz 2019 tarih ve 4922 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 05 Temmuz 2019 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 23 Temmuz 2019 Salı günü saat 12:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 400 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 22-1-06-05-07-07 Belediye ve Belediye’ye Bağlı Köylerin Yol Kaldırım ve Tamir bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;
  78/2019: 1 Adet Ekskavatör Alım İhalesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 09 Temmuz 2019 tarih ve 2728 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 12 Temmuz 2019 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 30 Temmuz 2019 Salı günü saat 12:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 32-1-06-01-04-01 Hareketli İş Makinesi Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;
  79/2019: 1 Adet Mini Ekskavatör Alım İhalesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin hazırladığı ihale dosyasını inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 09 Temmuz 2019 tarih ve 2728 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 12 Temmuz 2019 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 30 Temmuz 2019 Salı günü saat 12:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 32-1-06-01-04-01 Hareketli İş Makinesi Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;
  80/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 64/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Yenişehir IV. Etap Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi Kanalizasyon İşleri Şubesi tarafından 11 Temmuz 2019 tarih 5121 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin 660,255.00 TL + KDV karşılığında Sıtkıoğulları Construction Ltd.’e verilmesine ve Belediye’nin 5-1-06-05-07-09 Kanalizasyon Tesisi Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

  81/2019: Araç Bakım ve  Onarım Şubesi’nin 11 Temmuz 2019 tarih ve 2767 arşiv no.’lu raporu doğrultusunda Lefkoşa Türk Belediyesine ait araçlardan çıkan atık yağların 19 Temmuz 2019 tarihine kadar elden teklif alınarak satılması için Araç Bakım ve  Onarım Şubesi ile İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne yetki verilmesine oybirliği ile;
  82/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 77/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Okullar Yolu Sokak ve Şht. Sıtkı HasanSokak Yağmur Suyu Drenaj Yapım İhalesi için gelen beş teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Sütçüoğlu Ltd. ..……….…………………….. 360,350.00 TL + KDV

2-       Kemal Aktunç İnş. Ltd. …………………….377,122.50 TL + KDV

3-       Salih Köroğlu Construction Şti Ltd………..351,375.00 TL + KDV

4-       Tarmac Asfalt Beton İnşaat Ltd.…….……..348,430.00 TL + KDV

-Canilkan İnşaat Ltd. teklifi ihale zarfına konan yanlış evraklar sebebiyle geçersiz sayılmıştır.

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

  83/2019: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 76/2019 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Mehmet Erden Sokak Yağmur Suyu Drenaj Yapım İhalesi için gelen üç teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

1-       Sütçüoğlu Ltd………………………………150,500.00 TL + KDV

2-       Kemal Aktunç İnş. Ltd. …………………….156,405.00 TL + KDV

3-       Salih Köroğlu Construction Şti Ltd………..150,560.00 TL + KDV

-Canilkan İnşaat Ltd. teklifi ihale zarfına konan yanlış evraklar sebebiyle geçersiz sayılmıştır.

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

  84/2019: İnönü Meydanı 7 no’lu dükkan kiracısı Mehmet Kemal Yücedal’ın 12 Temmuz 2019 tarih ve 2790 arşiv no’lu feragatnamesi ve dükkanı devralmak isteyen Radife Niyaz’ın 12 Temmuz 2019 tarih ve 2787 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, söz konusu dükkanın Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Radife Niyaz ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin 1040 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 520 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Ağustos 2019 – 31 Aralık  2019 tarihleri arasında geçerli 5 aylık olarak imzalanmasına ve  kararın Radife Niyaz’ın sözleşme imzalandıktan sonra depozito miktarı olan 1040 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;
  85/2019: İnönü Meydanı 8 no’lu dükkan kiracısı Güley Şenpınar’ın 12 Temmuz 2019 tarih ve 2789 arşiv no’lu feragatnamesi ve dükkanı devralmak isteyen Radife Niyaz’ın 12 Temmuz 2019 tarih ve 2785 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, söz konusu dükkanın Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Radife Niyaz ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin 1200 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 600 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Ağustos 2019 – 31 Aralık  2019 tarihleri arasında geçerli 5 aylık olarak imzalanmasına ve  kararın Radife Niyaz’ın sözleşme imzalandıktan sonra depozito miktarı olan 1200 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag