fbpx
egit3
LTB’den Haşereyle Kültürel Mücadele
21 Nisan 2014
23 Temmuz 2014
23 Temmuz 2014

29 Mayıs 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

29 MAYIS 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

1.        Kadri Fellahoğlu (Başkan)
2.        Alev Şensoy (YedekAsbaşkan)
3.        Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4.        Boysan Boyra (Üye)
5.        Dr.Zerrin Akalın (Üye)
6.        İbrahim Demir (Üye)
7.        Kemal T. Mut (Üye)
8.        Onur Olguner (Üye)
9.        Önol Aktolga (Üye)
10.    Özmen Birinci         (Üye)
11.    Serhat Kotak (Üye)

 

 

Toplantıya Katılamayanlar:

1.        Mustafa Hançerli (Asbaşkan)
2.        Akın Aktunç (Üye)
3.        Ali Çınar (Üye)
4.        Ali Kansu (Üye)
5.        Celal Cin (Üye)
6.        Dr.Mustafa Soydan (Üye)
7.        Fatma Sabri (Üye)
8.        Fisun Özsun           (Üye)
9.        Mehmet Kermeoğlu (Üye)
10.    Oktay Çocuk (Üye)
11.    Rauf Denktaş (Üye)
12.    Ulus Basri (Üye)

 

 

Mehmet Çakmak             Toplantı Sekreteri

 

M.K. NO.:50/2014 Belediye’nin çıkmış olduğu Kaldırım ve Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapımı İşleri İhalesini üstlenen yüklenici firma Sütcüoğlu Ltd.’in konu ihale ile ilgili süre uzatımı talebi uygun görülmüş ve 2 Mayıs 2014 tarihinden itibaren 50 (elli) takvim günü süre uzatım talebi uygun görülmüştür. Oybirliği ile;
 
  Bu karar alındıktan sonra Boysan Boyra toplantıya katılmıştır.
 
M.K. NO.:51/2014 51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 80 (1) (3) maddelerine göre tarh edilmesi gereken meslek vergileri aşağıdaki şekilde;

1. Fabrika, otel, pansiyon (Büyük) 1500.-TL
2. Fabrika, otel, pansiyon (Küçük) 900.-TL
3. A Kategorisi (Büyük Şirketler) 653.-TL
4. B Kategorisi(Küçük Şirketler) 405.-TL
5. C Kategorisi (Esnaf) 135.-TL
6. Küçük Esnaf 68.-TL
7. Atölye, Matbaa, Toptancı, Şirket 203.-TL
8. Yataklı Klinik 338.-TL
9. Zarar Beyan Edenler (Yasa Gereği)

Uygulanacak listenin hazırlanarak, gazetede duyurulması , internette yayınlanması ve Belediye ilan tahtalarına asılması, gazeteye verilecek ilanın en az iki gazetede 3 gün süreyle yayınlanması, Meslek Vergisi ve İşyeri Bulundurma Harcı son ödeme tarihinin 31.10.2014 olmasına oybirliği ile;

 

29 MAYIS 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

 

M.K. NO.:52/2014 Kira ve İhale Komitesi’nin aldığı 45/2014 sayılı kararının revize edilerek bu karar doğrultusunda ihaleye çıkılan Asfalt Yama ve Kaplama İşleri İhalesi’nin en düşük teklifi veren 879,381.80.-TL KDV dahil (sekiz yüz yetmiş dokuz bin üç yüz seksen bir türk lirası seksen kuruş) Kahveci Ltd.’e verilmesine oybirliği ile;Bu karara Özmen Birinci ve Boysan Boyra’nın şerhi: İhaleyi talep eden firma ile ilgili geçmişteki Belediye Başkanı Cemal M.Bulutoğluları ve Çangar Finans arasında Hukuken geçerli olup olmadığı tartışmak, temlik işleri de dahil bazı hususlar meydana gelmiş olmakla birlikte bu firmaya ihale vermeyi, engelleyen herhangi bir işlem, hata, kınama gibi hususlar bilgimize gelmediği cihetle bu şerhle ihalenin bu firmaya verilmesine onay veririm. 

 

K.İ.K.No.: 45/2014: Altyapı Şubesinden gelen rapora göre, Asfalt Yama ve Kaplama İşleri ihalesi için, verilen teklifler değerlendirilmiş olup, en uygun teklifi:

–          Kahveci Ltd. 799,438 TL+KDV = 879,381.80 TL olarak vermiştir.

Ancak Belediye İhalesi ile Kahveci Ltd. arasındaki geçmişten kaynaklanan ihalelerde yaşanan sorunlar nedeni ile kararın alınması için Meclis gündemine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 
M.K. NO.:53/2014 Aşağıda yazılı olan Kira ve İhale Komisyonu’nu kararının onayına oybirliği ile;36/2014: 04 Nisan 2014 tarihinde toplanan Kira İhale Komitesi sair kararlar yanında 4 adet ihaleye   (1- Taşkınköy – Sanayi II. Etap Kanalizasyon Projesi 2- Kızılay I. Etap Kanalizasyon Projesi 3- Hamitköy I. Etabın Eksik kalan Kanalizasyon Projesi 4- Yüksek Basınçlı Su ve Vakum ile çalışan Kombine Kanal Temizleme Aracı Alım Projesi İhaleleri) çıkılması konusunda karar alınmış olup 24 Nisan 2014 tarihinde saat 17:00’da tekliflerin açılması için 05 Nisan 2014 tarihinde gazete ilanının verilmesine, ayrıca karar alınmıştır. Ancak mezkur kararlar sehven karar defterine işlenmemiştir. Mezkur tarihte alınmış olup kararlar yukarıda belirtilmiş şekildedir. 

37/2014: Kızılay I. Etap Kanalizasyon Altyapı Projesi teklifleri açılmış olup, ihaleye 3 firma teklif vermiştir. Tekliflerin hepsi geçerlidir.

1- Kayas Constructıon                        589,000.00 TL + KDV

2- Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd.     1,213,372.00 TL + KDV

3- Sütcüoğlu Ltd.                                 596,934.78 TL + KDV

Teklifler inceleme ve rapor için Kanalizasyon Şubesine verilmiştir.

 

38/2014: Hamitköy I. Etabının Eksik kalan Kanalizasyon Altyapı Projesi İhalesi teklifleri 2 adet olup geçerlidir ve aşağıdaki gibidir;

1- Kayas Constructıon                     585,001.00 TL + KDV

2- Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd.     666,357.30 TL + KDV

Teklifler inceleme ve rapor için ilgili şubeye verilmiştir.

 

39/2014:   Taşkınköy-Sanayi II. Etap Kanalizasyon Altyapı Projesi İhalesi için 3 firma teklif vermiştir. Teklifler geçerli olup aşağıda yazıldığı gibidir;

1- Kayas Constructıon                         436,996.00 TL + KDV

2- Sütcüoğlu Ltd.                                 490,497.79 TL + KDV

3- Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd.         638,394.30 TL + KDV

Teklifler inceleme ve rapor için Kanalizasyon Şubesine verilmiştir.

 

 

 

29 MAYIS 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:53/2014 40/2014: “Yüksek Basınçlı Su ve Vakum ile çalışan Kombine Kanal Temizleme Aracı Alım Projesi” İhalesi için 2 firma teklif vermiştir.1- İnce Elektronik     I. Teklif   (Araç şase yok)             370,000.00 TL + KDVII. Teklif (Araç 2. el + ekipman)   460,000.00 TL + KDVTeklifi geçerlidir.

 

2- Artesa Trading

Verilen “teklif” ile “ihale şartnamesi ve banka teminat mektubu” iki ayrı zarfta sunulmadığından teklifin geçersiz olmasına, karar verilmiştir.

Toplantı tutanağı:

 

İnce Elektronik , Artesa Trading’in bu şekilde teklif vermesine itiraz etmiştir.

 

41/2014: Kira İhale Komitesi tarafından değerlendirilen Lastik İhale teklifleri ile ilgili raporun tamamlanmasına ilaveten Hukuk   Şubesinden görüş alınmasına ve Hukuk görüşü doğrultusunda karar verilmesine oy birliği ile.

 

42/2014: İnce Elektroniğin teklifi İlgili şubeye sevk edilmesine, Karar, için de ilgili şube tarafından değerlendirilmesi ve yeniden komitenin gündemine getirilmesine oy birliği ile

 

43/2014 : Ortaköy Armacon Sitesi – Levent Koleji arası kanal yapım projesi İhalesi için tek teklif verilmiştir. Teklif geçerlidir

 

Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd.         197.832,00 TL + KDV teklif vermiştir.

Fiyat düşürmek için firma ile pazarlık yapılmasına oy birliği ile ;

Karar verilmiştir.

 

44/2014: Asfalt Yama ve Kaplama İşleri İhalesi için teklifler açılmış olup aşağıdaki gibidir.

1- Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd.         997.660,00 TL + KDV

2- Kahveci Ltd.                                     799.438,00 TL + KDV

3- Tüfekçi Ltd.                                     Teklif geçersizdir .

( Yetkili teminat mektubunun vadesi 25.06.2014’e kadar olması gerekirken 25.05.2014’e kadar yapılmıştır. Şirket yetkilisi Özen Avcısoya teklifin geçersiz olduğu bilgisi verilmiş ve itirazı olmadığı bilgisi alınmıştır.)

 

29 Nisan 2014 tarihinde saat 13:00’e kadar teklifler incelenmek üzere ilgili şubeye verilmesine oy birliği ile ;

Karar verilmiştir.

 

45/2014: Altyapı Şubesinden gelen rapora göre, Asfalt Yama ve Kaplama İşleri ihalesi için, verilen teklifler değerlendirilmiş olup, en uygun teklifi:

–          Kahveci Ltd. 799,438 TL+KDV = 879,381.80 TL olarak vermiştir.

Ancak Belediye İhalesi ile Kahveci Ltd. arasındaki geçmişten kaynaklanan ihalelerde yaşanan sorunlar nedeni ile kararın alınması için Meclis gündemine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

 

46/2014: Ortaköy Armacon Sitesi –Levent Koleji arasındaki Kanal Projesi için tek teklif veren;   Tarmac Asfalt Beton İnş. Ltd. yetkilileri ile görüşülüp yapılan pazarlık sonucu teklif

197,832 TL+KDV =231,253.79 TL’den 195.000 TL+KDV’’ye indirmiştir.

 

47/2014: Şubenin hazırladığı raporun ek’teki Hukuk görüşü doğrultusunda, Lastik ihalesimn iptal edilmesine; çok acil ihtiyaçlar için elden teklif alınmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

48/2014: İnönü Meydanı No: 5’te bulunan ve Mehmet Kemal Yücedal’ın kullanımında olan büfe geriye dönük borçlarının ödenmesi koşulu ile aylık 250 TL olacak şekilde kira sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

29 MAYIS 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

  49/2014: Leyla Duranın müraccatı üzere halen temizlik ve bakımını üstlendiği Terminal tuvaletlerinin teklifinde belirttiği şekilde 1.000 TL. aylık kira bedeli ödemek koşulu ile mevcut elektrik borcunun kapatılması ve üzerine devralması ayrıca tuvaletlerin tatil ve resmi tatil günlerinde açık olmasını sağlayacak şekilde işletme sözleşmesinin yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir;Ali Çınar toplantıdan ayrıldı.50/2014: Bandabuliya bulunan 71 nolu dükkanın borcunu ödemek koşulu ile feragatname kabul edilmiş olup 450TL kira bedeli ile Sinan Yaşar’a kira sözleşmesinin yapılmasına;

 

51/2014:   Kanalizasyon Şubesinin çıkmış olduğu ve TC Yardım Heyeti’nin finanse ettiği Kombine Kanal Temizleme Aracı İhale Teklifi’nde Şubenin verdiği rapora göre teklif bedelinin Teknik Şartnamenin 5’nci maddesine aykırı olduğu gerekçesi ile ihalenin iptaline ve yeniden ihaleye çıkılmasına; oybirliği ile karar verilmiştir.

Teklifler 22 Mayıs 2014 tarihinde saat 17:00’de açılacaktır.

 

52/2014: Çıkılan Lastik İhalesinde 2 firma müracaat etmiştir. İki firmanın da eksik teklif vermesinden dolayı iptal edilmiştir. Alınan kararda çok acil olan iki iş aracı için şube amiri tarafından belirlenen acil ihtiyaç listesine göre

 

JB 620 plakalı çöp kamyonuna

8 adet 12×22.5 dişli

2 adet 12×22.5 düz desenli lastik

 

JB 928 kazıcı yükleyici

2 adet 16.9/30

2 adet 16/70/20

Lastik elden teklif usulu ile teklif alınmasına; oy birliği ile karar verilmiştir.

 

53/2014: 05 Aralık 2013 tarihinde Kira İhale Komitesi’nin aldığı 48/2013 sayılı karar; Bandabulya’da bulunan 75 ve 19 numaralı dükkanların; 75 ve 52 olarak düzeltilmesine.

 

54/2014: 25 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komitesi’nin aldığı 11/2014 sayılı karar; Otobüs Terminalinin içerisinde No:14 A’da bulunan İskan Anık isminin İskan Aruk olarak düzeltilmesine.

 

55/2014: 27 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komitesi’nin aldığı 16/2014 sayılı karar; Kurtuluş Meydanı 8/A Yenişehir adresinin, Kurtuluş Meydanı 8/B Yenişehir olarak düzeltilmesine.

 

56/2014: 27 Mart 2014 tarihinde Kira İhale Komitesi’nin aldığı 17/2014 sayılı karar; Kurtuluş Meydanı 8/B Yenişehir adresinin, Kurtuluş Meydanı 8/A Yenişehir olarak düzeltilmesine.

 

57/2014: T.C. Yardım Heyeti Finansmanı ile Bayındırlık ve Altyapı Şubesinin Yağmur Suyu Drenaj Hattı Yapım İşleri İhale Projesinin 26 Mayıs 2014 tarihinde gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve tekliflerin 05 Haziran 2014 tarihinde saat 17:00’a kadar açılmasına oy birliği ile,

 

58/2014: Kanalizasyon Şubesinin talebi doğrultusunda ihaleye çıkılan, Kombine Kanal Yenileme Aracı İhalesi teklifi 23/05/2014 tarihinde açılmış olup, teklif kutusundan 1 adet teklif çıkmıştır. İhaleye tek teklif veren firma Artesa Trading Co. Ltd. dir. Açılan teklif idari ve teknik şartnameye uygun bulunmuş ve teklif geçerli sayılmıştır. Teklif; şubenin raporlandırılmasından sonra yeniden değerlendirilmek üzere şubeye verilmiştir.

 

Oy birliği ile

 

 

29 MAYIS 2014 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

  59/2014: Kombine Kanal Temizleme Aracı ihalesi için Artesa Trading Co. Ltd’in vermiş olduğu A0070/2014/1085 Referans No’lu, İveco 6×2 14 ton kapasiteli teklif olan Jet aracının toplam KDV Dahil, Sigorta ve Karoser hariç 500.000 TL (Beşyüzbin Türk Lirası) Tc Yardım Heyeti tarafından karşılanacak şekilde; 18.000 TL(On sekiz bin Türk Lirası) bütçede para bulunması   koşulu ile Belediye bütçesinden karşılanacak şekilde; Toplam 518.000 TL’ye alınması için şirketle anlaşmaya, Oy birliği ileBu kararlar onaylandıktan sonra Kemal T.Mut toplantıdan ayrılmıştır.
   
M.K. NO.:54/2014 Belediyeye ait otobüs durakları ve güzergahlarının Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesi’nin raporu doğrultusunda uygulanmasına oybirliği ile;
 
M.K. NO.:55/2014 İş adamı Sayın Erdinç Kuçükuncuların Lefkoşa Belediye Kabristanlığında cenazelerin taşınması maksadı ile hijyenik koşulların daha iyi sağlanabileceği cinste 5 adet tabutu hibe şeklinde alması teklifinin ve Belediyenin de Din İşleri Dairesinin görüşlerinin alınması koşulu ile de bu hibe teklifini kabulüne Boysan Boyra ve Özmen Birincinin red oyuna karşılık oyçokluğu ile;
 
M.K. NO.:56/2014 Aşağıda yazılı olan Teknik İşler ve Tasarım Komitesi’nin almış olduğu 1/2014 sayılı kararının onayına oybirliği ile;1/2014: Cengiz Han Sokakta LTB adına kayıtlı bulunan yeşil alan Lefkoşa Başkent Lions Kulübü ve Makro Teknik Ltd. ile işbirliği içerisinde tamamlanmıştır. Parkın ismini “Köşklüçiftlik Nilüfer Parkı” olarak isimlendirilmesine ; 

Karar verilmiştir

 

Kadri Fellahoğlu

(Başkan)

Ahmet Bağzıbağlı(Üye)   Alev Şensoy(Üye)
Boysan Boyra(Üye)   Dr.Zerrin Akalın(Üye)
İbrahim Demir(Üye)   Kemal T.Mut(Üye)
Onur Olguner(Üye)   Önol Aktolga(Üye)
Özmen Birinci(Üye)   Serhat Kotak(Üye)

 

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag