fbpx
Başkent Lefkoşa’nın Parklarında Müzik Var
17 June 2022
16 MAYIS 2022
20 June 2022

29 MART 2022

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MECLİS KARARLARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 29 MART 2022

 

29 MART 2022 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Çelen Çağansoy (Üye)
4. Eliz Mağracı (Üye)
5. Gülay Kaşer (Üye)
6. Levent Çıraklı (Üye)
7. Mehmet Manavoğlu (Üye)
8. Murat Kanatlı (Üye)
9. Öykü Akcan (Üye)
10. Özmen Birinci (Üye) online
11. Safiye Özaltıner (Üye) online
12. Salih Çeliker (Üye)
13. Vedat Tezcan (Üye)
14. Önder Ecesoy (Üye)

 Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Alev Denizgil (Üye)
3. Ayşe İpçiler (Üye)
4. Bengü Topaloğlu (Üye)
5. Çilem Tüfekçi (Üye)
6. Devran Öztunç (Üye)
7. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
8. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
9. Oktay Çocuk (Üye)
11. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
12. Umut Öksüz (Üye)

 

 Toplantı Sekreteri: Fikri Özgüvenli

 

M.K. NO.:

13/2022

Sn. Başkan’ın önerisi ile aşağıdaki konunun gündeme alınmasına oy birliği ile;

Belediyeler (Değişiklik) yasa tasarısı ile ilgili sürecin takipcisi ve parçası olmak adına Meclis Üyelerinden oluşan bir AD-HOC  Komite’nin kurulmasına.

 

M.K. NO.:

14/2022

Belediyeler (Değişiklik) yasa tasarısı AD-HOC Komitesi’nin; Mehmet Manavoğlu,  Akın Aktunç, Öykü Akcan, Safiye Özaltıner, Murat Kanatlı, Gülay Kaşer, Vedat Tezcan ve Umut Öksüz ve Eliz Mağracı’dan oluşturulmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

15/2022

Belediye’nin 2022 yılı bütçesinin 424,000,000.00TL olarak onaylanmasına oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

16/2022

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonu’nun 10/2022 sayılı kararı oy birliği ile, 11/2022 sayılı kararı oy çokluğu ile;

Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

 

 

 

  10/2022: İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne bağlı çalışmakta olan Defin Birimi’nin mevcut fiyat, maliyetler ve yeni fiyat önerisi aşağıda ek’te görülen tabloda oy birliği ile;

 

Hizmet Adı Mevcut Ücretler (TL) 2022 Ocak Ayı Maliyeti  (TL) 2022 Ücret Önerileri (TL) Açıklama
Hazırlık Hizmetleri ( Normal ) 600.00 1.422.47 1.200.00  
Hazırlık Hizmetleri ( Otopsi ) 600.00 1.602.47 1.500.00  
Nakil Hizmeti ( Şehir İçi ) 300.00 450.27 400.00 Lefkoşa Sınırları
Nakil Hizmeti ( Şehir Dışı ) 400.00 675.40 500.00  
Hamitköy / Haspolat Defin Ücreti 600.00 2.992.73 2.500.00 ( Hazırlık + Yer + Taş )
Defin Ücreti ( Normal ) 1.200.00 2.992.73 2.500.00 ( Hazırlık + Yer + Taş )
Defin Ücreti ( Otopsili ) 1.200.00 3.172.73 2.500.00 ( Hazırlık + Yer + Taş )
Defin Ücreti ( Tabutlu ) 1.200.00 1.872.73 2.500.00 ( Hazırlık + Yer  )
Defin Ücreti ( Covid 19 ) 1.200.00 1.050.52 1.500.00 ( Yer + İşçilik )
Yer Ayırma Ücreti 2.500.00 5.000.00 5.000.00 Çok Az Yer Kalmıştır
Mezar Yapım İzni ( Moloz ) 300.00 675.40 450.00  
   

11/2022: M.K.No:06/2022 Meclis Kararında Halk Sağlığı Şubesi’nin yapmış olduğu fiyat değişiklikleri önerisinde oy birliği ile kabul edilen tabloya ek olarak Kategori 4’e Motosiklet Satış Yeri, Kategori 5’e Sinema Salonu, Kategori 6’ya Berber Salonu, Kategori 7’ye diğerleri seçeneklerinin konması konusunda oy birliği ile;

 

Bilgilendirme Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 07 Mart 2022 tarihli toplantısında, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kent Araştırma ve Geliştirme Merkezi (KENT-AG) işbirliğinde yürütülen Terminal Alanı İhale Projesi ile ilgili bu güne kadar yapılan çalışmalar, ihale süreci ve şartnamelerin hazırlanmasında gelinen aşama hakkında Meclis’e bilgi verilmiştir.
M.K. NO.:

17/2022

Yol ve  Trafik Komisyonu’nun 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

 

01/2022: MK No: 44/2019 karar numarası ile alınan ve Öğretmenler sitesi 1. Sokaktan, Öğretmenler Caddesi’ne çıkış yapılmaması kararının iptal edilmesine oy birliği ile;

 

02/2022: MK.No.: 49/2020’nin iptali Komisyon gündeminde değerlendirilmiş ve Gelibolu 12. Sokak ile ilgili alınan kararın aynen uygulanmasına ve ayrıca yol üzerinde bulunan kaldırımların demir bariyerler ile yaya geçişlerini kontrollü yapılacak şekilde kapatılmasına oy birliği ile;

 

03/2022: Etik Hastahanesi tarafından 14.01.2022 tarihli ve 141 sayılı yazı ile Prof. Hilmi İleri Sokak’taki trafik akışının tek yol olarak düzenlenmesi talebi değerlendirilmiş ve talebin red edilmesine oy birliği ile;

 

04/2022: Daha önce Şht. Kadir Mehmet Sokak kavşağına kadar güney-kuzey istikametinde olan Şht.İbrahim Ramdan Sokak’taki trafik akışının, Şht. Mehmet Münür Mustafa Sokak kavşağına kadar yani yolun tümünde, trafik akışını güney-kuzey yönünde, Şht.Mustafa Abdullah Sokaktaki trafik akışının ise kuzey-güney istikametinde seyretmesine ve tek yön olarak düzenlenen yolların uygun yerlerinde de yola paralel cep otopark alanlarının oluşturulmasına, oy biriliği ile ;

 

05/2022: Zahra Sokak’ın yayalaştırılması ile ilgili Projeler Şubesi’nin kapsamlı bir proje hazırlamasına ve hazırlanan projenin bölge halkının bilgisine getirilmesine, bölge halının bilgisine getirilmiş olan projenin de Yol ve Trafik Komisyonu ile Teknik İşler Kentsel Tasarım Komisyonlarının ortak yapılacak toplantısında gündeme alınmasına, oy birliği ile;

 

 

  06/2022: Kurtuluş Meydanı’nın yayalaştırma projesinin keşif maliyetlerinin güncellenmesine ve Komisyona bilgi verilmesine, oy birliği ile;

 

07/2022: Şht.İsmail A.Dümenci Sokak’tan Şht. Ecvet Yusuf Caddesi’ne yapılacak çıkışların mecburi sol yönünde olmasına, sağa dönüş ve karşıya Şht.Üst. Teğmen Mustafa Orhan Sokak’a olan geçişlerin yasaklanmasına, oy birliği ile ;

 

08/2022: Lefkoşa Belediye Hudutları dahilindeki sinyalizasyon sistemli kavşaklarda olan yaya geçitlerinin, yatay ve dikey trafik işaretleri tamamlanarak yasalara uygun şekle getirilecek şekilde yeniden düzenlenmesine oy birliği ile;

M.K. NO.:

18/2022

Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyon’nun 01/2022, 02/2022, 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

 

01/2022: Lefkoşa Türk Belediyesi ile Yıltan Taşcı Akademi işbirliğinde 05 Mart 2022 tarihinde 1. Lefkoşa Fotomaraton Fotoğraf Yarışması’nın yapılmasına, 04 Nisan 2022 tarihinde Merkez Lefkoşa’da yarışmanın sergisinin düzenlenmesine oy birliği ile;

 

02/2022: Necati Özkan Vakfı’nın işbirliği protokolü talebi ile ilgili vakıf ile görüşülüp protokolün içeriğinin belirlenmesi ve komisyona sunulmasına oy birliği ile tavsiye kararı alınmıştır.

 

03/2022: Lefkoşa Türk Belediyesi ve Sanatçı Yazarlar Birliği işbirliğinde 8-10 Nisan 2022 tarihlerinde Arabahmet Kültür Evinde 5.Lefkoşa Şiir Günleri etkinliğinin yapılmasına, Parkta yapılacak olan 3. Gün etkinliği için Kutlu Adalı Parkı’nın önerilmesine oy birliği ile karar alınmıştır.

Kültür Sanat Şube Amiri Kıymet Karabiber etkinliğin bütçesinin Kültür Sanat Kurumu’ndan karşılanacağını belirtmiştir.

 

04/2022: Lefkoşa Türk Belediyesi ve Sanatçı Yazarlar Birliği işbirliğinde 6-7 Mayıs 2022 tarihleri arasında Dr. Fazıl Küçük Parkı veya Kumsal Parkında yapılmasına oy birliği ile;

 

05/2022: Komisyon Koordinatörü Umut Öksüz; her ay önceden belirlenecek olan seyirci kitlesine ücretsiz film gösterisi planlaması yönünde komisyona sunulup oy birliği ile;

 

06/2022: Lefkoşa Türk Belediyesi ve Türk Bankası işbirliğinde yapılması planlanan Foto Şık’ı yaşatma amaçlı projenin hayata geçmesine oybirliği ile;

Bilgilendirme Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu’nun 01/2022 sayılı kararı hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

01/2022: Lefkoşa Türk Belediyesi ile KTTO Kadın Girişimciler Komitesi ile imzalanacak olan protokol konusu değerlendirildi. Komite tarafından sağlanacak eğitimlerde, eğitimin tamamlanmasını güvenceye alma gerekliliğinden dolayı ek protokoller yapılması önerildi. Protokol’ün kabul edilmesine oy birliği ile tavsiye kararı alındı.

Karar verilmiştir.

Bilgilendirme İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 13/2022, 14/2022, 15/2022, 16/2022, 17/2022 sayılı kararları hakkında meclis bilgilendirilmiştir.

05/2022: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan İki Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alım İhalesi için gelen Trucks Trading Ltd.’in teklifinin, ihalenin keşif bedelinin üzerinde olması sebebiyle geçersiz sayılmasına ve tekrardan ihaleye çıkılabilmesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin çalışma yapmasına oybirliği ile;

   

  06/2022: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Kızılbaş Parkı Beş Adet Büfe Kiralama İhalesi için gelen 6  adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir;

 

1-       Kerem Yılmaz – Esas Teklif A Kategorisi, Yedek Teklif B Kategori…..1,200 TL

2-       Çiler Ayatay – Esas Teklif A Kategorisi, Yedek Teklif E Kategori……..1,800 TL

3-       Seval Zorlu – Esas Teklif B Kategorisi……………………….………….1,300 TL

4-       Cemal Bayraktar –  Esas Teklif B Kategorisi, Yedek Teklif E Kategori…1,500 TL

5-       Ayhan İsrail – Esas Teklif B Kategorisi, Yedek Teklif A Kategori……….1,370 TL

6-       Zülfiye Yurdakul – Esas Teklif A Kategorisi…………………………….1,200 TL

 

–          Elif Büşra Başdinç’in ve Özdemir Yorgancıoğlu’nun teklifleri geçici teminatının eksik olması sebebiyle geçersiz sayılmıştır.

 

Tekliflerin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile

 

07/2022: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Merkez Lefkoşa Restoran-Kafe’nin Kiralanması İhalesi için teklif gelmemesi sebebiyle ihalenin iptaline ve tekrardan ihaleye çıkılabilmesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin çalışma yapmasına oybirliği ile;

 

08/2022: Organize Sanayi Bölgesi’nde büfe kiracısı Bengül İnebeyli’nin 10 Şubat 2022 tarih ve 574 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve talebin reddine, ayrıca  konunun Hukuk Şubesi’ne aktarılmasına oybirliği ile;

 

09/2022: Belediye taxi durağı kiracısı Ankara ve İzmir Taksi’nin 16 Şubat 2022 tarih ve 646 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve çiftelenen 2022 Ocak ayı kirasının 15 günlük lütuf süresi içerisindeki miktar olarak ödenmesine oybirliği ile;

 

10/2022: Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından çıkılan 017/2021 sayılı  “2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi” İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından, Rekabet Kurulunun 13/01/2022 tarih ve 2/2022 sayılı kararına istinaden yeniden değerlendirilerek, karardaki bulgulara dayanarak yapılan puanlama neticesinde 27/01/2022 tarih ve  İ.D.K.No.02/2022 sayılı karar ile Tamçağ Trading Ltd.’e verilmiş ve  gerekçeli yazı ile ihale katılımcılarına bildirilmiştir.

İhaleyi alamayan istekli Cyprus Pest Control Ltd.  tarafından işbu karara istinaden Kamu İhale Yasası kapsamında süresi içerisinde itirazda bulunulmuş olup, İtiraz Makamı olarak Rekabet Kurulu tarafından yapılan itirazlar değerlendirilmiştir.

Rekabet Kurulu tarafından yapılan değerlendirme ve alınan kararlar incelendiğinde, İhale Değerlendirme Kurulu tarafından alınan İ.D.K. No:02/2022 sayılı kararın iptal edildiği ve yapılan tespitlere istinaden 17/2021  sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesinin yeniden değerlendirilerek İhale Değerlendirme Komisyonu tarafından karar alınması istendiği görülmektedir.

Yukarıda belirtilen nedenlerle İhale Değerlendirme Kurulu tarafından alınan 02/2022 sayılı kararın geri alındığına ve/veya geçersiz olduğuna  ve/veya iptal edildiğine karar verilir.

İhale Değerlendirme Kurulu tarafından 017/2021 sayılı “2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi”  aşağıdaki şekilde yeniden değerlendirilir;

017/2021 sayılı “2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi”  şartnamelerine ve “Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılacak Kriterler  ve Ağırlık Oranları Tablosu”nun 2.1 maddesine göre aşağıdaki şekilde değerlendirilir;

Tamçağ Trading Ltd tarafından sunulan ve aşağıda tafsilatı verilen belgelerin hane sayılarının belirtilen yılların toplamı mı olduğu yoksa her yıl ilaçlanan hane sayısı mı olduğu anlaşılamadığından, 017/2021 sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılacak Kriterler  Ve Ağırlık Oranları Tablosunun 2.1’inci maddesine uygun olarak sunulmuş belgeler olmadığı,

–          16/11/ tarihli Çatalköy belediyesine ait, 2016,2017,2018,2019,2020,2021 yıllarını kapsayan (5200 hane),

–          17/11/2021 tarihli İskele Belediyesine ait, 2019, 2020 ve 2021 yıllarını kapsayan,(10250 hane )

  

  10/2022’nin devamıdır: Aynı kapsamda Cyprus Pest Control Ltd. tarafından beyan edilen çalışanlar incelendiğinde, işe giriş tarihleri dikkate alınarak yapılan hesaplamaya göre, 3 yıl üzeri çalışmışlığı olan 8 personel bulunduğu, dolayısı ile bu bölümden tam puan alması gerektiği tespit edilmiştir.

Buna ek olarak, İdari Şartnamenin Katılımcıda Aranan Özellikler başlığı altındaki 6.2.3 maddesi “ İlk 5 ay en az 10 personel, kalan 7 ay 2 personel ile hizmet vercektir. Bu hizmeti uygulayacak olan personellerin haşerelerin biyolojileri, davranışları, kontrol metodları ve ürünlere dair mesleki eğitimden geçtiğine dair sertifika ve/veya belgeleri beyan edecektir” şeklindedir. İstekliler ihaleyi kazanması halinde ilk 5 ay 10 personel çalıştırmak zorunda olup, bu 10 personelin yukarıda belirtilen hususlarda sertifika ve belgeye sahip olması gerekmektedir. İsteklilerin ihale dosyasında yapılan incelemede, Tamçağ Trading Ltd tarafından sunulan belgelere göre sadece 7 personel  için sertifika sunulmuş olup, İdari Şartnameye göre “Katılımcılarda Aranan Özellikler” kriterlerine uygun olarak teklif yapılmadığı cihetle,  teklifinin geçersiz olduğuna karar verilmiştir.

Ayni kapsamda Cyprus Pest Control tarafından verilen belgeler incelendiğinde geçerli ve yeterli sayıda perosonele ait sertifika olduğu görülmektedir.

Yine, İdari Şartnamenin 6.3.3 meddesi “İhale Katılımcısı İhale kapsamında kullanılacak tüm araçlardan  ve personelinden sorumlu olacaktır. Bu neden ile araç ruhsat ve sigorta belgelerinin fotokopilerini teklifleri ile birlikte beyan edecektir.” şeklindedir. Yapılan incelemede , Tamçağ Trading Ltd tarafından teklifi ile birlikte sunulan belgeler içerisinde araç ruhsat fotokopileri bulunduğu, ancak araçlara ait sigorta  belgelerinin fotokopilerinin bulunmadığı görülmüştür.Dolayısı ile, İdari Şartnamede aranan kriterlere uygun olarak teklif yapılmadığı cihetle,  teklifinin geçersiz olduğuna karar verilmiştir.

Ayni kapsamda Cyprus Pest Control tarafından verilen belgeler incelendiğinde, yeterli sayıda araç için verilen ruhsat fotokopileri ve işbu araçların sigorta fotokopileri olduğu görülmektedir.

Tablonun 4.1 maddesi olan Ekonomik ve Mali Durum kısmı puanı % 10 olup, KKTC’deki Genel faaliyetlerinin 2020 yılındaki Ciro Miktarları (Maliye Bakanlığı onaylı) teklifin en az üç katı olduğunu gösteren belgeyi her  iki istekli de sağlamıştır.

Tamçağ Trading Ltd tarafından verilen teklif yukarıda belirtilen nedenler ile değerlendirmeye alınmamış olmasına rağmen,  her hal ve karda Cyprus Pest Control açısından puanlama tablosunun değerlendirilmesi yapılmıştır. Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Kullanılacak Kriterler  ve Ağırlık Oranları Tablosu”na göre yapılan değerlendirme sonucunda,  Cyprus Pest Control tarafından tablonun 1. bölümünde belirtilen teklif edilen fiyata 60 puan, iş bitirme belgesi geçerli sayılmadığından tablonun 2.1 bölümünden 0 (sıfır) puan, tablonun 2.3 bölümünden 3 yıl ve üzeri çalışmışlığı olan 8(sekiz) personeli olması nedeni ile 15 puan ve tablonun 4.1 bölümünde ciro miktarının teklifin en az üç katı olmasından dolayı 10 puan olmak üzere toplam 85  puan almıştır. Tüm yukarıda belirtilenler sonucunda, belgelere verilen değerler ve her hal ve karda Tamçağ Trading Ltd tarafından verilen teklifin sayılan nedenler ile geçerli bir teklif  sayılamaması ve Cyprus Pest Control Ltd. tarafından verilen teklifin geçerli bir teklif olması nedeni ile,  017/2021 sayılı 2022 Yılı Hamamböceği Mücadelesi İçin Hizmet Alımı İhalesi”nin  Cyrpus Pest Control Ltd’e  kalmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

11/2022: Belediye İdaresi’nin talimatıyla ihalesine çıkılan Restoran (Eski Anibal) Kiralama İhalesi için gelen 2 adet teklif geçerli olup aşağıdaki gibidir.

 

1-       Atılgan Altınbaş………….…..……….………….….…8,000.00 TL + KDV

2-       İpek Hürdeniz………………………………………….7,000.00 TL + KDV

 

Teklifin değerlendirilerek rapor hazırlanması ve Komisyon’a sunması için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’ne verilmesine oybirliği ile;

12/2022: Kızılbaş Parkı Büfe Yeri Kiralama İhalesi İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından 03 Mart 2022 tarih ve 1340 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin aşağıdaki tablo doğrultusunda teklif verenler ile sözleşme imzalanmasına oybirliği ile;

 

S.No İsim-Soyisim Kategori Büfe Sıra No Aylık Kira
1 Kerem Yılmaz A   1,200 TL
2 Seval Zorlu B   1,300 TL
3 Ayhan İsrail B   1,370 TL
4 Zülfiye Yurdakul A   1,200 TL

 

–          Çiler Ayatay 02 Mart 2022 tarih ve 854 arşiv no’lu dilekçesi ile ihaleden çekilmiştir.

 

  13/2022: Gzt. Kemal Aşık Caddesi No:22 adresindeki kiracımız Caner Topal’ın 01 Şubat 2022 tarih ve 442 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Caner Topal’ın Belediye’ye ait tüm borcunu ödemesi koşulu ile Alev Topal ile sözleşme yapılmasına, esas kira 1600 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 800 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Mart 2021 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli 10 aylık olarak hazırlanmasına oybirliği ile;

 

14/2022: İnönü Meydanı No: 7 ve 8 adresindeki kiracımız Ayer Özoktay’ın 15 Şubat 2022 tarih ve 631 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Ayer Özoktay’ın Belediye’ye ait tüm borcunu ödemesi ve ve kira sözleşmelerinin 6. maddesi’nde belirtilen aylık esas kira miktarlarının 10 katını (28,000 TL) Belediye veznesine yatırılması koşulu ile koşulu ile Mahmut Ezer ile sözleşme yapılmasına, esas kira bedellerinin No: 7 için  1300 TL ve No: 8 için 1500 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde kira bedellerinin No: 7 için 650 TL ve No: 8 için 750 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Mart 2021 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli 10 aylık olarak hazırlanmasına ve kararın Mahmut Ezer’in  sözleşme imzaladıktan sonra dükkan no: 7 için 1300 TL ve dükkan no: 8 için 1500TL toplam depozito miktarı olan 2800 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

 

15/2022: Kızılay Sokak No:25 adresindeki Lokal kiracısı Belediye Emekçileri Sendikası’nın 07 Aralık 2021 tarih ve 3569 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve çiftelenen tüm kira bedellerinin 15 günlük lütuf süresi içerisindeki miktar olarak ödenmesine oybirliği ile;

 

16/2022: Organize Sanayi Bölgesi 16. Sokak No: 27 adresindeki büfe işletmecisi Osman Yeşilyurt’un 17 Ocak 2022 tarih ve 180 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve Halk Sağlığı Şubesi’nden gelecek olumlu rapor doğrultusunda Osman Yeşilyurt ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 1000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 500 TL olacak şekilde 01 Mart 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli 10 aylık sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

 

17/2022: Organize Sanayi Bölgesi 683 no’lu Parsel’in batı kısmında bulunan yeşil alandaki büfe işletmecisi Aslan Kavasoğulları – Orhan Sapmaz’ın 23 Şubat 2022 tarih ve 741 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş ve Halk Sağlığı Şubesi’nden gelecek olumlu rapor doğrultusunda Aslan Kavasoğulları – Orhan Sapmaz ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 1000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 500 TL olacak şekilde 01 Mart 2022 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli 10 aylık sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

 

Karar verilmiştir.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag