fbpx
LTB Halk Sağlığı Şubesi 69 iş yerini denetledi
12 Haziran 2019
14 Ocak 2019
13 Haziran 2019

29 Kasım 2018

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Lefkoşa Türk Belediyesi Meclis kararonı indirmek için lütfn tıklayınız:  29Kasım2018 

 

29 KASIM 2018 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
4. Alev Denizgil (Üye)
5. Çelen Çağansoy (Üye)
6. Çilem Tüfekçi (Üye)
7. Devran Öztunç (Üye)
8. Eliz Soyer (Üye)
9. Faiz Camgöz (Üye)
10 Gülay Kaşer (Üye)
11 Hüseyin Kavaz (Üye)
12 Levent Çıraklı (Üye)
13 Mehmet Kermeoğlu (Üye)
14 Mehmet Manavoğlu (Üye)
15 Murat Kanatlı (Üye)
16 Oktay Çocuk (Üye)
17 Önder Ecesoy (Üye)
18 Öykü Akcan (Üye)
19 Özmen Birinci (Üye)
20 Safiye Özaltıner (Üye)
21 Salih Çeliker (Üye)
22 Tolga Ahmet Raşit (Üye)
23 Umut Öksüz (Üye)

  Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ayşe İpçiler (izinli)
2. Ender Denktaş Vangöl (izinli)

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa Korucu

 Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulanma raporu tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

 

M.K. NO.:

90/2018

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oybirliği ile;

a) Bütçe aktarmaları konusunda bilgi verilmesi,

b) Bütçe Komisyonunun 12/2018 sayılı kararı ve Maliye Şubesinin 278 Kasım 2018 tarih ve LTB.0.02-302/02-18-E.3924 sayılı yazısı ile ek bütçenin onayı

c) Teknik işler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 23/2018 ve 24/2018 sayılı kararlarının Gündemin 7. maddesi ile birlikte onayı,

d) İhale Değerlendirme Komisyonunun 70/2018, 71/2018,72/2018, 73/2018, 74/2018  sayılı kararları hakkında bilgilendirme yapılması,

e) Taşınmaz Mal Vergileri ile ilgili çalışma yapmak üzere Ad-Hoc Komisyon  kurulması,

f) Komisyon üyeliklerinin yeniden oluşumu

Salih Çeliker toplantıya katılmıştır.

Bilgilendirme Kent Mobilyaları Yönetimi İşletilmesi İhalesi hakkında Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiş, bu hususta sorulan soruları yanıtlamış ve gerekli evraklar dağıtılmıştır. Ayrıca, Belediye adına davayı yürüten Av. Süleyman Özsoylular, Remon Reklam Hizmetleri Ltd. namı diğer Wideline Ltd. ile devam eden hukuki süreç hakkında bilgi vererek MK12/2014 sayılı Meclis Kararının iptal edilmesinin mevcut hukuki süreç ve gelinen noktada Belediye’nin çıkarları açısından gerekli olduğunu belirtmiş, bu hususta sorulan soruları cevaplamıştır.

 

M.K. NO.:

91/2018

MK12/2014 sayılı Meclis Kararının, LTB’nin menfaatleri doğrultusunda, her türlü hukuki haklarımız saklı kalmak koşuluyla iptal edilmesine oybirliği ile;

Murat Kanatlı çekimser oy kullanmıştır.

 

Bilgilendirme

 

Mezide Güç’e ait disiplin Kurulu kararı hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirmiş ve bu konuda sorulan soruları cevaplamıştır.

 

Bilgilendirme 2018 Mali yılı gider bütçesi kalemleri arasında yapılan aktarmalar konusunda Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiş ve bu konuda sorulan soruları yanıtlamıştır.

03.07.01.002 Büro ve işyeri Makine ve Techizat Alımları Kaleminden             100,000.-TL’si

03.07.02.001 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları   kaleminden                145,000.-TL’si

03.07.03.090 Diğer Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden                                 10,000.-TL’si

03.08.03.001 Sosyal Tesis Bakım ve Onarım Giderleri kaleminden                      25,000.-TL’si
TOPLAM    280,000.-TL’si

5,000.-TL’si   03.02.04.001 Yiyecek Alımları(Bedelen İaşe Dahil) kalemine

100,000.-TL’si 03.02.09.001 Bahçe Malzemesi Alımları ile Yapım ve Bakım Giderleri kalemine

20,000.-TL’si  03.03.03.001 Yurt Dışı Geçici Görev Yollukları kalemine

5,000.-TL’si 03.05.02.002 Telefon Abonelik ve Kullanım Giderleri kalemine

150,000.-TL’si  03.06.01.002 Ağırlama,Tören,Fuar Organizasyon Giderleri  kalemlerine

280,000.-TL Toplam

M.K. NO.:

92/2018

Bütçe Komisyonunun 12/2018 sayılı kararı ve Maliye Şubesinin 28 Kasım 2018 tarih ve LTB.0.02-302/02-18-E.3924 sayılı evrağı doğrultusunda 2018 Mali yılı ek bütçesinin, aşağıda belirtilen şekliyle onayına oybirliği ile,

 

  Gelirler

01.08.01.016 Yapı İzin Denetleme ve Parselleme Harcı 2,438,050.-TL
Toplam 2,438,050.-TL

Giderler

01.01.01.01 Memur Maaşları 70,000.-TL
01.01.04.01 Sosyal Haklar  110,000.-TL
01.01.05.01 Ek Çalışma Karşılıkları 20,000.-TL
01.03.01.01 Daimi İşçilerin Ücretleri 750,000.-TL
01.03.04.01 İşçilerin Sosyal Hakları             190,000.-TL
01.03.05.01 İşçilerin Ek Mesaileri 700,000.-TL
01.09.01.01 Belediye Başkan Maaşı 5,000.-TL
01.09.03.01 Ödenek ( Belediye Başkanı Temsil Ödeneği) 50.-TL
02.03.01.01 İşçiler Sosyal Sigortalar Kurumuna 10,000.-TL
02.03.02.01 İşçiler İhtiyat Sandığına 10,000.-TL
02.09.01.01 Bld.Bşk.Sosyal Sigortalar Kurumuna 1,500.-TL
02.09.02.01 Bld.Bşk.İhtiyat Sandığına 1,500.-TL
03.02.02.01 Su Alımları 110,000.-TL
03.02.03.02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 150,000.-TL
03.02.03.03 ElektrikAlımları 60,000.-TL
04.05.01.01 TL Cinsi Kısa Vadeli Nakit İşlemlerine Ait Faiz Giderleri 250,000.-TL
Toplam 2,438,050.-TL

 

M.K. NO.:

93/2018

LTB Spor Kulübü tarafından, Lefkoşa Maratonundan elde edilen gelir ile alınacak 3  adet aracın (2 adet Nissan NV200 Vanetta 2002 model otomatik araç ve 1 adet Mitsubishi L2000 araç) Belediyeye hibe olarak kabul edilmesine oybirliği ile
M.K. NO.:

94/2018

Hibe olarak alınacak araçların gümrük, kayıt ve muayene işlemlerinin yapılması için Sn. Tahir Hoca’ya yetki verilmesine oybirliği ile,
M.K. NO.:

95/2018

Mali Araştırma ve Gelir Artırıcı Araştırmalar Komisyonunun 7/2018 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

07/2018: Kanalizasyon Şubesi’nin Haspolattaki Atıksu Arıtma Tesisinden çıkan, ekonomik değere sahip olan suyun tonunu (m3) 1 TL.  satılmasına ve gübreyi ise toptan fiyatı belirlenerek ilgili şubelerin hazırlayacağı şartnamelere göre teklif alınarak toptan satılmasına,

Tavsiye kararı verilmiştir.

M.K. NO.:

96/2018

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 19/2018, 20/2018, 21/2018, 22/2018, 23/2018, 24/2018  sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

Önder Ecesoy çekimser oy kullanmıştır.

19/2018: Komisyon Koordinatörü Safiye Özaltıner, terminal alanının yeniden düzenlenmesi için ilgili meslek odaları ile çalışma yapabilmek için komisyon üyelerinden yetki istemiştir. Belediye’nin yalnızca terminal alanı olarak kullanımına verilmiş olan alan üzerinde oluşturulacak yeni vizyon çerçevesinde belirlenecek kullanım alanlarını kapsaycak şekilde Mimarlar Odası ile işbirliği çerçevesinde tasarım, yarışmaya çıkılması vb. çalışmaları yürütmek üzere komisyon koordinatörü Safiye Özaltıner ve Komisyon üyeleri Çilem Tüfekçi ile Devran Öztunç’tan oluşan alt çalışma grubunun çalışmalara başlayıp yürütmesine ve çalışmaların neticelenmesinden sonra komisyonun bilgisine getirilerek görüşülmesine oy birliği ile,

20/2018: Parklar ve Belediye’ye ait tüm kamusal alanlarda kira mukavelesinin devam etmesi uygun olarak değerlendirilen büfelerin açık alanlarda kullanabilecekleri yerlerin kesin sınırlarını belirleyecek şekilde harita üzerinde işaretlenmesine ve bundan sonra imzalanacak olan mukavelelerinin ekinde mutlaka yer almasına oy birliği ile;

 

  21/2018: Hamitköy, Dr. Fazıl Küçük Bulvarında yer alan Panço Büfe’nin bulunduğu noktada Karayolları Dairesinin üst geçit yapım projesinin olduğunun, Panço Büfe işletmecisine yazılı olarak bildirilmesi ve ilgi yazıda mevcut sözleşmenin bitmesi ile sözleşmenin yenilenmeyeceğinin, Karayolları Dairesinin inşaat faaliyetine başlaması ile birlikte de kullanımında olan alanı tahliye etmesi gerektiğinin İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından bilgilendirilmesine oy birliği ile;

22/2018: Metehan, Kemal Şemiler Caddesi üzerindeki Belediye’ye ait yeşil alanda bulunan Aykent Büfe ile ilgili Hukuk Şube Amiri Av. Gizem Soydan’dan güncel durum ile ilgili alınan bilgi doğrultusunda “Yeşil alanların hiçbir şekilde işgal edilemeyeceği ve kimsenin bu yönde hak iddia edemeyeceği”nden alandaki işgalle ilgili olarak tahliye davası açılmasına oy birliği ile;

23/2018: 3 Kasım 2018 tarihinde toplanan Teknik İşleri ve Kentsel Tasarım Komisyonu toplantısında son düzeltmeleri ve ilaveleri yapılan, “LTB Yerleşim Yerleri Adres Altyapısının Oluşturulmasında Dikkat Edilecek Hususlar (Bulvar, Cadde, Sokak ve Meydanların isimlendirilmesi ile Binaların Numaralanmasına ilişkin Esaslar), aşağıda verilmiş şekli ile tamamlanmış ve bundan sonra verilecek tüm isimlendirmelerin onaylanan esaslar çerçevesinde verilmesine oy birliği ile,

LEFKOŞA TÜRK BELEDİYESİ

YERLEŞİM YERLERİ ADRES ALTYAPISININ OLUŞTURULMASINDA

DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

( BULVAR, CADDE, SOKAKLAR VE MEYDANLARIN İSİMLENDİRİLMESİ İLE BİNALARIN NUMARALANDIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR )

Hukuki Dayanak

Madde 1. Sokakalara Ad veya Numara Verilmesi

28/8/1995 Tarih ve 51/1995 sayılı Belediyeler Yasası’nın17. Maddesinin 8. Fıkrasına göre “Belediyelerin binalara numara, sokaklara ad veya NUMARA vermesi mecburidir.”

Sokağın Tarifi

Madde 2. (1)Sokak; bir veya iki tarafına binaların sıralandığı, yayaların veya vasıtaların geçmesi için umuma tahsis edilen, başı ve sonu belirli bir yoldur.

(2) Her iki tarafında da bina olmayan yollar da, lüzum görüldüğü takdirde sokak sayılabilir.

(3)Sokakların nereden başlayıp nerede sona ereceği arazi durumu ve güzergahın şekli göz önünde tutulmak suretiyle, yasalarca belirlenmiş görevli makamlar tarafından tayin edilir.

(4) Bir sokak, çok uzun dahi olsa, bir zorunluluk olmadıkça, yapay bir şekilde parçalanıp, bir kaç sokak haline getirilemez.

(5)Bulvar ve caddelerde sokak tarifinin kapsamı dahilindedir.

Sokağın Ad ve Numaraları

Madde 3. (1)Her sokağa özel bir ad veya numara verilir.

(2) Bir Belediye sınırları içinde, aynı ad birden fazla sokağa verilemez. 28 Mayıs 2008 tarihinde alınan Bakanlar Kurulu kararı ile Belediye Sınırları dışındaki köyler de Belediyelere bağlanmıştır. Bu kararla birlikte bazı Belediyelerde ayni sokak ismi birden fazla noktada oluşmuş olabilir. Bu sebepten ötürü etkilenen sokak isimlerinin başına mutlaka mahalle adının da eklenmesi gerekmektedir.

(3) Bir sokağa hem ad hem numara verilmez.

(4) Meydanlara sadece ad verilir.

(5) Sokak, cadde, bulvar, meydan ve benzeri yerlere; kamu düzenine ve genel ahlaka aykırı, çirkin, müstehcen ve gülünç adlar verilemez.

Meydan, Cadde ve Bulvarın Tarifi

Madde 4. (1)Meydan; Belediye sınırları içerisindeki yerleşim yerlerinde bulunan, caddelerin veya büyük yolların,bulvarlarin birleştiği geniş alanları tanımlar.

(2) Cadde; Belediye yerleşim yeri sınırları içerisindeki, tali yolların bağlandığı, ana ulaşım hattını sağlayan geniş ve uzunca yolları tanıml

 

   

(3)Bulvar; Belediye yerlesim yeri sinirları içerisindeki geniş, trafikte gidiş geliş yönleri fiziksel bariyerlerle ayrılmış taşıt yolları veya yaya kaldırımlarından olusan geniş caddeyi tanımlar.

Sokak,Cadde ve Bulvarlara Ad veya Numara, Meydanlara Ad Verilmesi

Madde 5. Sokak, cadde ve bulvarlara ad veya numara ve meydanlara ad verilmesinde aşağıdaki esaslara göre hareket edilir:

(1) Sokaklara verilecek adlar için, bölgeler bazında ad grupları belirlenebilir.

(2)(A)Sokaklara verilecek isimler aşağıdaki ad grupları dahilinde değerlendirilir.

Buna bağlı olarak:

                      I.        Resmi Makamlarca önerilen adlar

                     II.        Devlet insanlarına ait adlar

                    III.        Şehrin yetiştirdiği veya şehre önemli hizmetleri dokunan tanınmış kimselere ait adlar

                    IV.        Yazar, şair, müzisyen, ressam, heykeltıraş gibi sanatkarlara ve sporculara ait adlar

                     V.        Coğrafi adlar

                    VI.        Flora ve fauna adları

(2) (B) İsimlendirmeler, toplumsal yaşama katkıları yönünden önem sırasına bağlı olarak Bulvarlardan başlayarak, Cadde ve daha sonra Sokaklara verilir.

(3) Yaşayan bir kişinin adının bir sokağa, caddeye, bulvara veya meydana verilmesi uygun görülmez.

(4) Bir bölgedeki sokaklara ad yerine numara verilebilir. Ancak;

      I.        Ad yerine numara verilmesinin tercih edilmesi için bölge içindeki sokak güzergahlarının birbirine paralel ve dik olması veya buna yakın bir durumda bulunması gerekir.

     II.        Sokaklara ad yerine numara verilmesi tercih edilen bölgede, bölgenin en belirgin ve birbirine dik iki kenarı sabit sınır olarak kabul edilir. Sabit sınır gölet, dere veya diğer tabii bir sınır olabileceği gibi, ad’lı sokaklar da olabilir. Her iki tarafına, bölgeye dahil sokakların yayılması mümkün bir sınır, sokakların numaralanmasına esas teşkil etmek üzere sabit sınır kabul edilemez.

    III.        Bölgedeki sokakların numaranmasına esas teşkil etmek üzere alınan iki sabit sınırdan, Doğu-Batı istikametinde olanına veya buna yakın durumda bulunanına paralel veya paralele yakın şekilde uzanan sokaklara, birden başlamak suretiyle karşılık gelen tek numaralar tahsis edilir. Güney-Kuzey istikametinde olan veya buna yakın durumda bulunan sabit sınıra paralel veya paralele yakın şekilde uzanan sokaklara ikiden başlamak suretiyle karşılık gelen çift numaralar tahsis edilir.

    IV.        Numara verilen sokakların tamamı sabit sınırın bir tarafında kalır. Sabit sınırın sokak bulunmayan tarafında sonradan oluşan bir sokağın, sokakalara ad yerine numara verilmesi tercih edilen bir bölgeye dahil edilmesi zorunluluk gösterdiği durumlarda bu sokağa numara verilmeyip özel bir ad verilir.

     V.        Numara sistemi ile adlandırılılan bölgedeki sokak adları, bölge ismi ile birlikte adlandırılır.

(5) Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları dahilindeki yerleşim yerlerinde mevcut olan herhangi bir sokak, cadde, bulvar ve meydan ismi birden fazla kez verilemez.

(6)Halihazırda isimlendirilmiş bir sokak, cadde, bulvar ve meydanın ismi değiştirilemez.

Sokak Ad Gruplarının Tanımı

Madde 6. Madde 4’de belirtilmiş olan sokak ad gruplarına haiz olabilecek adlar belirlenirken şu tanımlar kullanılır;

I.        Resmi Makamlarca dilekçe yapılarak önerilen adlar.

II.        Devlet insanı: Devlet yönetiminde yer almış, demokratik seçimlerle göreve gelmiş kişi.

III.        Yazar: Bilim, edebiyat, sanat alanlarında kitap yazan veya kitap hazırlayan, bir eseri ortaya koyan ve eserin sahibi olan kimse, kalem erbabı, müellif. Toplum belleğinde yer etmiş, yurt içi veya yurt dışında eserleri yayınlanmış ve/veya tescilli başarısı bulunan kimse.

IV.        Şair: Şiir söyleyen veya yazan kimse, ozan. Toplum belleğinde yer etmiş, yurt içi veya yurt dışında yayın yapmış, tescilli başarısı bulunan kimse.

V.        Müzisyen: Müzik eserleri yaratan, besteleyen veya besteleri icra eden kimse. Toplum belleğinde yer etmiş, yurt içi veya yurt dışında eserleri ve/veya tescilli başarısı bulunan kimse.

VI.        Ressam: Resim yapan sanatçı. Toplum belleğinde yer etmiş, yurt içi veya yurt dışında eserleri sergilenmiş ve/veya tescilli başarısı bulunan kimse.

VII.        Heykeltıraş: Heykel yapan sanatçı. Toplum belleğinde yer etmiş, yurt içi veya yurt dışında eserleri sergilenmiş ve/veya tescilli başarısı bulunan kimse.

VIII.        Sanatkar: Sanatçı. Sanat eserleri kapsamında eser üretmiş, toplum belleğinde yer etmiş, yurt içi veya yurt dışında eserleri sergilenmiş ve/veya tescilli başarısı bulunan kimse.

IX.        Sporcu: Toplum belleğinde yer etmiş ve yurt içi veya yurt dışında tescilli başarısı bulunan kişi.

 

  X.        Şehrin yetiştirdiği veya şehre mal olmuş kişi: Lefkoşa kenti özelinde kente veya topluma çeşitli katkıları bulunan, toplum belleğinde yer etmiş, Lefkoşa kenti veya bölgeleri ile özdeşleşmiş kişi.

XI.        Gazeteci: Demokratik yayın organlarında, toplumsal ve kültürel değerleri yansıtan, ayrımcılık yaratmayan, laik yazıları bulunan kimse.

İsimlendirme Süreci

Madde 7. (1) İsimlendirilmesi gereken sokak, cadde ve meydanlar Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu gündemine getirilerek “LTB Sokak İsimlendirme Esasları” çerçevesinde isimlendirilir.

(2) Komisyon, kendi isim önerebileceği gibi, ilgili şubelerden gelen önerileri, resmi makamlar ve yurttaşların dilekçelerini de değerlendirir.

(3) Yurttaşlar tarafından yapılan dilekçeler, esaslar çerçevesinde ilgili şube tarafından değerlendirilerek, uygunluk raporu ile birlikte komisyonun bilgisine getirilir.

(4) Gerekli görüldüğü takdirde, uygunluk raporuna ek olarak, muhtar görüşü, başarı tescili veya kişi özgeçmişi gibi belgeler ilgili şube tarafından hazırlanılarak komisyon bilgisine getirilir.

(5) 51/1995 Belediyeler Yasası Madde 17’nin yetkilendirmesi altında, “LTB Sokak İsimlendirme Esasları” çerçevesinde uygun bulunan isimler Komisyon kararını müteakip Belediye Meclisi kararı ile yürürlüğe girer.

Ad veya Numara Levhalarının Konulması

Madde 8. Sokak, cadde ve bulvarlar için ad veya numara, meydanlar için ad levhaları ile binalara mahsus numara levhaları aşağıdaki esaslara göre yerlerine konulur;

(1) Meydanın büyüklüğüne göre, bir veya birkaç tane meydan ad levhası, meydanı çevreleyen binaların meydana bakan cephe duvarlarının münasip yerlerine veya varsa meydanın çevresindeki direklere, tercihen sokak veya caddelerden meydana çıkış yerlerindeki duvarlara veya dikilecek veya mevcut direklere yerleştirilir.

(2) Sokak ad veya numara levhaları, sokaktaki tek veya çift numaralı binalardan ilki ile sonuncusunun kolayca görülebilecek yerlerine veya dikilecek veya mevcut direklere konulur. Uzun sokaklarda, önemli köşe başlarına sair münasıp görülen sabit yerlere ilaveten sokak levhaları asılabilir.

(3) Bina numara levhaları, sokaktan bakıldığında binanın kolaylıkla görülebilecek bir yerine konmalıdır. Numara levhasının sokaktan görülmesine imkan bırakmayan bir yerde veya durumda olan binalarda, aynı numarayı ihtiva eden ayni renk, model ve büyüklükte ikinci bir numara levhası, binanın sokaktan geçenler tarafından kolayca görünebilecek bir yerine veya bahçe kapısı veya duvarına konulur.

(4) Dükkan, mağaza, yazıhane ve benzeri işyerlerinin numara levhaları, işyeri kapalı bulunduğu zamanlarda da sokaktan görülebilen bir yere konulur.

Levhaların Muhafazası

Madde 9. Bina sahipleri, binaları için Madde 8. ve10. da belirtilen şartlarda numara levhası taktırmalı ve levhaları temiz bir şekide muahafaza etmelidirler.

(1) Mahalle Muhtarları, kendi muhtarlıkları dahilindeki sokak, meydan ve bina levhalarının tam ve okunabilir durumda muhafazasından sorumludurlar.

(2) Muhtarlar zaman zaman sorumlu oldukları mahalledeki binaları kontrol ederek, numara levhası olmayan ve/veya numara levhası silik ve okunmaz bir halde bulunan bina sahiplerinden veya sahipleri adına bina ile ilgili olan kimselerden numara levhasının değiştirilmesini talep ederler.

(3) Numaralandırma, sokak ve meydan levhalarındaki aksaklıklar için mahalle muhtarları Belediye makamlarını haberdar etmekle görevlidirler.

Levhaların Ebatları ve Kullanılacak Renk

Madde 10. Belediye sınırları dahilindeki her sokaki cadde, bulvar, meydan ve ayrıca bina numaralandırmaları, aşağıda ölçüleri verilen levhalarla yapılır.

(1) Bütün sokak, cadde, bulvar ve meydanlevhaları dikey 25 cm, yatay 50 cm olacak şekilde, mavi zemin üzerine beyaz yazılarla yapılır.

(2) Tüm bina numaraları dikey 10 cm, yatay 10 cm olacak şekilde mavi zemin üzerine beyaz yazılarla yapılır.

24/2018: Salih Çeliker’in 24 Ekim 2018 tarih ve 4470 numaralı dilekçesi değerlendirildi ve “Dr. Tahsin Gözmen Sokak” adının daha önceden Lefkoşa Belediye hudutları dahilinde verilmiş olması, “Barbaros Meydanı” isminin de önceden verilmiş ve değiştirilmeyecek olmasından;

(5) Lefkoşa Türk Belediyesi sınırları dahilindeki yerleşim yerlerinde mevcut olan herhangi bir sokak, cadde, bulvar ve meydan ismi birden fazla kez verilemez.

(6)Halihazırda isimlendirilmiş bir sokak, cadde, bulvar ve meydanın ismi değiştirilemez.

Madde (5.) ve (6)’ya göre red edilmiştir. Oy birliği ile;

Karar verilmiştir.

 

M.K. NO.:

97/2018

Atık Yönetimi Komisyonunun 3/2018 sayılı kararının onayına oybirliği ile,

03/2018: Kanalizasyon kullanım ücretinin m3 başına 1.4 TL’den, 2.1 TL’ye yükseltilmesinin, Sn. Başkan’a tavsiye edilmesine ve gerekli çalışmaların yapılarak konunun Meclis’e götürülmesine oy birliği ile;

M.K. NO.:

98/2018

Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunun 5/2018 ve 6/2018, 7/2018, 8/2018, 9/2018 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile,

05/2018: Kadrajda Lefkoşa Fotoğraf Yarışmasının 29 Mart 2019 Cuma günü yapılmasına ilk başvuru tarihi olarak 23 Kasım Cuma mesai bitimi, son başvuru tarihi olarak 22 Şubat 2019 mesai bitimi olmasına; Jüri üye sayısının 7 (yedi) kişi olmasına, yarışma konularına geçmiş dönemdekilere ek olarak “unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarının” unutulmaya yüz tutmuş meslek dallarının da eklenmesine, yarışmanın her yılın Mart ayı içerisinde yenilenecek şekilde Geleneksel hale getirilmesine, Şehirde geçmiş yıllarda önemli yere sahip fotoğrafçıların yarışmaya davet edilerek onure edilmesine, ve bu konuları içerecek şartnamenin hazırlanmasına (bir sonraki toplantıya kadar) oy birliği ile;

06/2018: Şehirde, sokak sanatçılarının sanatlarını icra edebilecekleri noktaların (örneğin Selimiye Meydanı, M. Akif Cad., Pronto Çemberi, Şht. Kemal Ünal Cad. ve Mehmet Akif Cad. Pascucci Cafe karşısı) belirlenmesi, gerekli çalışmaların organize edilmesi amacı ile bir alt komisyon kurulmasına ve bu komisyonda Umut Öksüz, Çilem Tüfekçi, Devran Ötunç, Eliz Soyer ve Gülay Kaşer’in yer almasına oy birliği ile;

07/2018: Önümüzdeki aylarda (muhtemelen Mart-Nisan) ilkokullar arası bir müzik festivali yapılmasına ve gerekli çalışmaların Kültür Sanat Şubesi ile işbirliği içerisinde yürütülmesine oybirliği ile;

08/2018: Kültür Sanat Komisyonunun belirlediği alt komisyonun aldığı karar uyarınca, Lefkeliler Hanı, Lokmacı Meydanı, Saray Hotel-Venedik Sütunu arasındaki alan, Pronto Çemberi (M.Akif Caddesi), Kemerli Çarşı önü üçgen alan, Avenue önü kaldırım gerisinde kalan alanı’ın önümüzdeki 3 (üç) ay için “Samata Teşfik Noktaları” olarak işaretlenmesine Park Bahçeler ve Trafik Şubesi ile Komisyon koordinatörü Umut Öksüz’ün uzlaşısı sonucu oluşacak desenin bu alanlara çizilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

“Kadrajda Lefkoşa” fotoğraf yarışması ile ilgili, alt komisyon tarafından yapılan “Şartname Taslağı” hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.

09/2018: Lefkoşa Belediye Sınırları içerisinde bulunan “Özel Eğitim” veren kurumlar ve Devlet İlkokullarının “Sanat Parkı” içerisinde 13 Mayıs 2019 tarihinde Lefkoşa Türk Belediyesi ev sahipliğinde “Resim Yapma Şöleni” yapılmasına oy birliği ile;

M.K. NO.:

99/2018

Mülteci Hakları Komisyonunun 2/2018 sayılı kararının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile,

02/2018: Mültecilerin Belediye hizmet faturalarından muaf edilebilmeleri için BMMYK’nin vermiş olduğu muhafiyet belgesinin yeterli olmasına oybirliği ile,

Bilgilendirme Mülteci Hakları Komisyonunun 1/2018, 2/2018 ve 3/2018 sayılı kararları hakkında Komisyon Başkanı Meclis’e bilgilendirme yapılmıştır.

01/2018: Sn. Öykü Akcan’ın önerisi üzerine bir sonraki toplantıya Mülteci Hakları Derneği Yetkilisi Sn. Faika Paşa’nın, bilgilendirme amacıyla davet edilmesine, ayrıca SOS’den de bir yetkilinin aynı amaçla davet edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

02/2018: Mültecilerin Belediye hizmet faturalarından muaf edilebilmeleri için BMMYK’nin vermiş olduğu muhafiyet belgesinin yeterli olmasına oybirliği ile,

03/2018: Mülteci Halkları Derneği ile işbirliği içerisinde mültecilerin ihtiyaçları doğrultusunda sponsorlar aracılığı ile gerek duyulan ihtiyaçların giderilmesi için birlikte çalışmasına; bu çalışmalarla ilgili Seden Tunççağ ve Ali Ecesoy ile irtibata geçilmesine oybirliği ile,

 

Bilgilendirme İhale Değerlendirme Komisyonunun 67/2018, 68/2018, 69/2018, 70/2018, 71/2018,72/2018, 73/2018, 74/2018  sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclis’i bilgilendirmiş ve bu konuda sorulan soruları cevaplamıştır.

67/2018: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 58/2018 sayılı kararı ile ihalesine 3 Adet İkinci El Çöp Kamyonu Alımı İhalesi için gelen 4 teklif İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen raporun sonucunda, Benzincioğlu Ltd’den 12,000.00 STG + KDV karşılığında 2007 model Mercedes çöp kamyonu ve Omurtak İşletmeleri Ltd.’den 11,750.00 STG + KDV karşılığında 2008 model Mercedes ile 12,750.00 STG + KDV karşılığında 2009 model Mercedes çöp kamyonu alınmasına ve ihalenin Belediye’nin 31-1-06-1-04-01 Kara Taşıt Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

68/2018: T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin 17 Ekim 2018 tarih ve 4347 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup,  Bedreddin Demirel Caddesi No: 116 önüne (eski K.T.H.Y. Genel Müdürlük binası) ATM kurulumu için T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ile sözleşme yapılmasına, kira bedelinin 4,000.00 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf  süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 2,000.00 TL olacak şekilde 01 Aralık  2018 – Aralık  2019 tarihleri arasında geçerli  13 aylık  sözleşme hazırlanmasına oybirliği ile;

69/2018: Lefkoşa Otobüs Terminali’nde bulunan restorantın kiracısı Aziz Gece’nin 25 Ekim 2018 tarih ve 4445 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Aziz Gece’nin söz konusu restorantın başkasına kiralanmasına itirazı olmadığnı beyan etmesi ile, mevcut kira bedelinin on katını Belediye veznesine yatırması koşulu ile Kıbrıs Şoförler Birliği Derneği ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin  2200 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 1100 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Aralık 2018 – 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli 13 aylık olarak imzalanmasına ve  kararın Kıbrıs Şoförler Birliği Derneği sözleşme imzalandıktan sonra depozito miktarı olan  2200 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

70/2018: Akaryakıt Alım İhalesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 26 Kasım 2018 tarih ve 3887 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 28 Kasım 2018 Çarşamba günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 100 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 3-2-3-2 Akaryakıt ve Yağ Alımları bütçe kalemlerinden karşılanmasına oybirliği ile;

71/2018: 1 Adet İkinci El Buzluklu Kamyon (Et Taşıma Aracı) Alımı İhalesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 26 Kasım 2018 tarih ve 3887 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 29 Kasım 2018 Perşembe günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 100 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 6-1-4-01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kalemlerinden karşılanmasına oybirliği ile;

72/2018: Marmara Parkı Büfesi için İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin hazırladığı şartnameleri inceleyen Komisyonumuz, 30 Kasım 2018 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına, 13 Aralık 2018 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine ve ihale şartnamesinin 10 TL (KDV Dahil) olmasına oybirliği ile;

73/2018: Birol Bingöllü’nün 08 Kasım 2018 tarih ve 4593 arşiv no’lu dilekçesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Belediye Pazarı Dükkan No: 75’i kiralama ile ilgili talebinin reddine oybirliği ile;

74/2018: Kurtuluş Meydanı Dükkan No: 8/B kiracısı Barış Uzun’un 09 Kasım 2018 tarih ve 4611 arşiv no’lu feragatnamesi Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, söz konusu dükkanın Belediye’ye ait tüm borcunu ödenmesi ve kira sözleşmesinin 6. Maddesi’nde belirtilen yıllık kiranın 1 aylık karşılığının 10 katını Belediye veznesine yatırılması koşulu ile Bağrımcan Değirmenci ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin  1040 TL olmasına ancak 15 günlük lutüf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 520 TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Aralık 2018 – 31 Aralık  2019 tarihleri arasında geçerli 13 aylık olarak imzalanmasna ve  kararın Bağrımcan Değirmenci’nin sözleşme imzalandıktan sonra depozito miktarı olan 1040 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşuluyla geçerli olmasına oybirliği ile;

M.K. NO.:

100/2018

Taşınmaz Mal Vergileri ile ilgili çalışma yapmak üzere Ad-Hoc Komisyon kurulmasına ve komisyonda Akın Aktunç, Çilem Tüfekçi, Eliz Soyer, Murat Kanatlı, Oktay Çocuk, Levent Çıraklı, Mehmet Manavoğlu ve Önder Ecesoy’un görev yapmasına oybirliği ile,
M.K. NO.:

101/2018

Öykü Akcan’ın Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonundan ayrılmasına oybirliği ile,
 

M.K. NO.:

102/2018

Önder Ecesoy’un Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu ve Yol ve Trafik Komisyonunda görev yapmasına oybirliği ile,
 

M.K. NO.:

103/2018

Çilem Tüfekçi’nin Bütçe Komisyonunda görev yapmasına oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

 

 

 

Alev Denizgil

(Üye)

 

 

 

 

 

 

Çelen Çağansoy

(Üye)

 

Çilem Tüfekçi

(Üye)

 

Devran Öztunç

 (Üye)

 

 

 

Eliz Soyer

 (Üye)

 

 

Faiz Camgöz

 (Üye)

 

 

Gülay Kaşer

(Üye)

 

 

 

Hüseyin Kavaz

(Üye)

 

 

Levent Çıraklı

(Üye)

 

 

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

 

 

 

Mehmet Manavoğlu

(Üye)

 

 

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

 

 

 

Oktay Çocuk

(Üye)

 

 

 

Önder Ecesoy

 (Üye)

 

 

Öykü Akcan

(Üye)

 

 

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

 

Safiye Özaltıner

(Üye)

 

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

 

Umut Öksüz

(Üye)

Facebook Yorumları
Supportscreen tag