fbpx
11 Eylül 2014
11 September 2014
Kıbrıs’ta Bugün – LTB Başkanı Mehmet Harmancı
9 October 2014

29 Eylül 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

29 EYLÜL 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Boysan Boyra (Yedek Asbaşkan)
4. Ahmet Akbil (Üye)
5. Ahmet Bağzıblı (Üye)
6. Alev Denizgil (Üye)
7. lent Çıraklı (Üye)
8. lent Kılıçoğlu (Üye)
9. Çelen Çağansoy (Üye)
10 Fatma Miralay (Üye)
11 Hüseyin Kıral (Üye)
12 Meryem Ekinci (Üye)
13 Mehmet Kermeoğlu (Üye)
14 Mine Atlı (Üye)
15 Murat Kanatlı (Üye)
16 Onur Olguner (Üye)
17 Osman Yücelen (Üye)
18 Özmen Birinci (Üye)
19 Rauf Denktaş (Üye)
20 Sonuç Koyuncu (Üye)
21 Tolga Ahmet Raşit (Üye)
22 Ülkü Taşseven (Üye)
23 Vedat Tezcan (Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

 

  1. 1.     lent Kılıçoğlu (Üye)
  2. 2.     Fatma Miralay (Üye) – İzinli
  3. 3.     Mehmet Kermeoğlu (Üye) – İzinli

 

 

 

 

Mehmet Çakmak – Toplantı Sekreteri

 

 

Toplantı sırasında 1. gündem maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkındaki bilgiler Meclise aktarılmıştır.

 

 

 

 

M.K. NO.:

154/2014

Lefkoşa   Türk Belediyesi, Araç filosuna lastik   alımı   hususunda,   Şubenin belirleyeceği rapor doğrultusunda lastik ihalesine çıkılması için Kira İhale Komisyonuna yetki verilmesine oybirliği ile;

 

123/2014 nolu Kira İhale Komisyonu kararı tartışılırken Boysan Boyra ve Hüseyin

Kıral toplantıya katılmıştır.

M.K. NO.:

155/2014

Aşağıda yazılı olan Kira İhale Komisyonu kararlarının (111/2014, 112/2014, 113/2014,

117/2014, 118/2014, 119/2014, 120/2014, 121/2014, 122/2014, 124/2014) onayına oybirliği ile;

 

114/2014, 115/2014, 116/2014 sayılı kararların onayına oyçokluğu ile;   Sonuç

Koyuncu red oyu vermiştir.

 

 

Sonuç Koyuncu’nun Şerhi: Konu kiracılar ile ilgili olarak Kira İhale Komisyonunun öngördüğü şekilde bir sözleşmenin yapılmasının hukuk   tekniği açısından sıkıntıları yaşatabileceği düşüncesindeyim. Keza yeni kira bedellerinin, çevre dükkanlar, binanın teknik ve çevresel konumunun göz önünde tutularak belirlenmesi ve sözleşme bitiş tarihlerinin Aralık 2014 tarihi sonuna kadar olması yerine sözleşmenin imzalandığı tarih itibarı ile 1 yıllık süreyi kapsayacak şekilde olması gerektiği kanaatindeyim. Bu nedenle bu kararlara red verdim.

 

111/2014: 27 Eylül 2014 tarihinde Saat 10.00’da satışı yapılacak binek araçlarının belediye amplemleri sökülmüş ve sıra numaraları verilmiş şekilde; Gazete ilanı ve Açık Artırma usulü ile Belediye binası otoparkında; Taban fiyatı belirlenmek suretiyle, gümrük dahil toplam fiyat Sterlin üzerinden olacak şekilde yapılacaktır. Bu konuda satış işlemlerinin takibi ve devir işleri için Belediye Meclisinin bir belediye personeline yetki vermesine oy birliği ile

 

112/2014: Su İşleri Şubesinin hazırlayıp sunduğu rapor doğrultusunda Sanayi atölyelerimizde, kırık ve bozuk olduğu gerekçesi ile satışı düşünülen su sayaçları için, en az 4 yerden kapalı zarf usülü ile teklif alınmasına ve tekliflerin gelecek komisyon toplantısına karar verebilmek maksadı ile gündeme getirilmesine oy birliği ile

 

113/2014: İnönü Meydanında bulunan ve Ahmet Conkbayır’ın kirasında olup; Belediyemiz adına feragatta bulunulan 7 No’lu dükkanın kiralanması ile ilgili teklif kabulüne ve teklif kabulünün yapılması maksadı ile Belediye ilan tahtasında Belediyemiz web sayfasında ve Belediyemize maddi külfet getirmeyecek şekilde gazetelere ilen verilmesine ve son başvuru tarihinin

13.10.2014 tarihi olmasına oy birliği ile

 

114/2014: Terminalde bulunan, ve KIB-HAS’ın kullanımında bulunan ofis binasının 2014 yılı kira bedelinin; 1500-TL (Binbeşyüz Türk Lirası ) olmasına yalnız 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak 750 TL (Yediyüz elli Türk Lirası) ödemesi halinde kirasını ödemiş sayılmasına ve

31.12.2014 tarihine kadar sözleşmesinin imzalanmasına oy birliği ile

 

115/2014: Kemal Saraçoğlu – Lösemili Çocuklar Vakfının Lefkoşa Kabristanında çiçek satışına yönelik olarak kirasında bulunan binanın eski borcunun ödenmesi halinde sözleşmesinin

31.12.2014 tarihine kadar yeniden düzenlenlenmesine esas kira bedelinin de aylık 100 TL. (Yüz Türk Lirası) olmasına, ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde kirasını aylık 50 TL olarak ödemesi halinde kira borcunun ödenmiş sayılmasına; 2 aylık süre içerisinde elektrik hattının, Belediyemiz hatlarından ayrılarak, elektriğin Vakıf üzerine alınmasına ve teknik çalışma sonucunda geriye dönük olarak hesaplanacak elektrik ücretinin, Kemal Saraçoğlu Vakfı ile anlaşılarak Belediye veznesine aylık taksitlerle yatırılmasına; Ayrılacak olan Elektrik saatinin tüm masraflarının kiracı tarafından karşılanmasına

 

116/2014: Mezarlıkta mozaik işi yapan Emirtaş Mermer Sanayi Ltd. ve Akyürek Mermer Sanayi Ltd.’e esas kira bedeli aylık 1.500 TL (Binbeşyüz Türk Lirası) olmasına, ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde 750 TL. ödemesi halinde kirasının ödenmiş sayılmasına, ve kira sözleşmesinin geçmiş kira borçlarının ödenmesi halinde 31.12.2014 tarihine kadar imzalanmasına, söz konusu sözleşmelerin   lütuf süresi içinde imzalamamaları halinde; tahliye ve alacak davalarının açılmasına

 

117/2014: Belediye Mülklerinde Belediyemizle kiracılık ilişkisi bulunan kiracılarımızın, Belediyemizle aralarında imza edilen en son kira mukavelesinde belirtilen kira bedeli üzerinden tahakkuk ettirilen miktar ile kamu alacakları tahsili usülü yasasındaki faiz oranlarına göre hesaplanmış kira bakiyesi üzerinden tahliye ve alacak davası açılmasına; ve bu davaların açılabilmesi için Maliye ve İşletmeler şubesinin koordinasyonunda toplanacak dokümanların Hukuk Şubesine iletilmesine oybirliği ile

 

118/2014: İnönü Meydanında bulunan Belediyemize ait (Mehmet D. Özdağ Dük. No:1- Asiye Aslan Dük. No.2 -Tolga Erbekçi Dük.No.:3 – Hasan Girenitlioğlu Dük. No.:4 -İbrahim Özçimen Dük. No.8 – Nato Taksi Dük. No.:9) ve yukarıda dükkan no’ları ile isimleri belirtilen kiracılara

24.09.2014 tarihinden itibaren 15 gün süre verilerek 10.10.2014’e kadar sözleşmelerini imza edip, borçlarını ödemedikleri takdirde tahliye ve alacak davalarının açılmasına oybirliği ile

119/2014: İnönü meydanında 10 no’lu dükkanımızda bulunan kiracımız Kemal Yaşar Karcan’a

tahliye davası açılmasına oybirliği ile

 

120/2014: İnönü Meydanında bulunan ve dükkan No:11’de kiracımız Özbil Hancıoğlu’nun dükkan kirasının aylık 800 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde aylık 400 TL ödemesi halinde kirasının ödenmiş sayılmasına oybirliği ile

 

121/2014: Yenişehir Kurtuluş Meydanında bulunan Belediyemize ait No:1 (Eski No:1 -2) deki Sönmezler Ocağı kirasında bulunan dükkanın kira bedelinin aylık 600 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde aylık 300 TL ödemesi halinde kirasının ödenmiş sayılmasına oybirliği ile

122/2014: Otobüs terminalinde Türkan Günsoy’un kirasında bulunan 14/B nolu dükkanın; Türkan

Günsoy’un 05.03.2013 tarihli arşiv no:549 ile yapmış olduğu müracaata göre ; Mart 2013 tarihinden sonraki kira bedellerinin söz konusu dükkanı Belediyemize teslim etmesi ve geriye kalan bakiye borçlarını ödemesi kaydı ile silinmesine oybirliği ile

 

124/2014: 11.09.2014 tarih ve M.K. 146/2014 ile satışı yapılacak araçların satışlarının yapılması yönünde yetkilendirilen Kira İhale Komisyonu 27.09.2014 tarihinde Cumartesi günü saat

10:00’da açık artırma usulü ile araç satışlarının yapılmasına; ayrıca satışı yapılacak olan aşağıda

marka ve modelleri belirtilen araçların taban veya açılış fiyatlarının aşağıda belirtilen şekilde olmasına;

1 adet BMW 730 D – 20.000 Stg.

5 adet Citroen C-3 – 3.000 Stg.

4 adet Ford Focus   – 4.000 Stg.

5 adet Fiat Doblo   – 4.500 Stg.

15 adet Ford Fiesta – 3.500 Stg.       Oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

156/2014

K.İ.K.No.:123/2014’ün iptali oyçokluğu ile; Onur Olguner Şerh düşmüştür.

 

 

K.İ.K.No.:123/2014: 29.05.2014 tarihinde 52/2014 sayılı Meclis Kararı ile Asfalt Yama   ve Kaplama ihalesi verilen Kahveci Ltd.’in teknik şubemizce yapılan kontrol ve denetimlerinde; sözleşme şartlarına uymadığı gerekçesi ile ihalenin iptal edilerek yeniden ihaleye çıkılmasına; ayrıca söz konusu yüklenici firma Kahveci Ltd.’e Kira İhale Tüzüğüne dayanarak 1 yıl süre ile Belediye   ihalelerine katılmaması yönünde ceza uygulanabilmesi için     konunun Belediye Meclisinin gündemine alınarak değerlendirilmesine, oybirliği ile

 

25.09.2014 tarih ve 123/2014 sayılı Kira İhale Komisyonunun kararının iptaline ve aşağıdaki şekilde karar üretilmesine; gerek Lefkoşa   Türk Belediyesi İhale Tüzüğünün 27.maddesi gerekse, 02.06.2014 tarihli Müteahhit ile yapılan sözleşme tezekkür edildikten sonra sözleşme süresinin hitam bulduğu tarihten bugüne kadar   96 gün her bir gün için gecikme tazminatı olarak sözleşmede öngörülen 500.-TL’nin Müteahhit tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi’ne tazminat olarak ödenmesine, 30.09.2014 tarihinde mesai bitimine kadar teminat mektubu süresini 2 ay süre ile uzatılması halinde, Asfalt Yama ve Kaplama İşleri İhalesinin ve/veya Projesinin ihalesinin 30.09.2014 tarihinden itibaren 2 ay süre ile uzatılarak mesele ile ilgili taraflarca ek protokol yapılmasına, ancak yukarıdaki şartlar yerine getirilmediği takdirde Müteahhit ile olan sözleşmenin iptali   ve teminata el konulmasına Ahmet Akbil, Sonuç Koyuncu, Meryem Ekinci, Murat Kanatlı ve Rauf Denktaş’ın red oylarına karşılık oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

Onur Olguner’in K.İ.K.No.:123/2014 için Şerhi:   48.000.-TL’nin 2 aylık gecikme süresi için yeterli olmadığına, bugünden itibaren uzatılacak sürenin de mukaveledeki gibi ceza süresine dahil edilmesine ancak, bu adım ile bundan sonra yapılacak ihalelerde benzer durumların yaşanmamasının sağlanacağı inancından dolayı şerhli evet diyorum.

 

 

 

M.K. NO.:

157/2014

Asfalt Yama İhalesinde Belediye Meclisinin 156/2014 nolu kararda belirttiği şekilde ihalenin Kira İhale Komisyonu tarafından 30.09.2014 tarihi itibarı ile takip edilerek protokol imza tarihinden itibaren ihale bitiş tarihine kadar ihaleyi takip edip sonuçlandırmasına oybirliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:

158/2014

Kira İhale Komisyonu kararı ile 27.09.2014 tarihinde açık artırma usulü ile satışları yapılan Belediyemize ait araçların devir teslim işlerinin yürütülebilmesi için Belediye Müdür Vekili Mehmet Çakmak’a imza yetkisi verilmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

159/2014

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin daveti üzerine 20-27 Ekim 2014 tarihleri arasında 2 gece 3 gün olacak   şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne Sayın Başkanın Başkanlığında Ahmet Akbil, Mine Atlı, Ülkü Taşseven ve Dış İlişkilerden bir görevlinin katılımına, gidiş geliş yol masraflarının kendileri tarafından karşılanmasına, sadece Dış İlişkiler görevlisinin yol   masraflarının Belediye Bütçesinden karşılanmasına, personele herhangi bir harcırah ödenmemesine bu ziyaret süresinde Belediye Başkanı ve Meclis Üyelerinin izinli sayılarak Sayın Başkanın yokluğunda yerine Asbaşkanın vekalet etmesine oybirliği ile;

 

M.K. NO.:

160/2014

Gündemin 4.maddesi gereği Mali İşler Şubesinin hazırlayıp sunduğu Mali Yapılandırma Raporunun gelecek Meclis toplantısında gündeme alınmasına oybirliği ile;

M.K. NO.:

161/2014

Aşağıda yazılı olan Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu kararlarının onayına oybirliği ile; (10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014, 15/2014,

16/2014, 17/2014, 18/2014, 19/2014, 20/2014, 21/2014, 22/2014)

 

 

10/2014: Sn .Fatma Miralay ‘ın LTB Meclisi Kültür Sanat Komisyonu Koordinatörü olarak, Sn. Yaşar

Ersoy’un ise LTB Kültür Sanat Koordinatörü olarak tanımlanmasına

 

11/2014: Belediye Meclisinin M.K. NO.:113/2014 no’lu kararı ile Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumu Yönetim Kurulu Üyeleri, Komisyon Üyeleri tarafından belirlenmiş olup aşağıda yazıldığı şekildedir.

Başkan         Mehmet Harmancı

As Başkan     Akın Aktunç

Üye               Fatma Miralay

Üye               Ahmet Akbil

Üye               Alev Denizligil

Üye               Bülent Çıraklı

Üye               Onur Olguner

Üye               Sonuç Koyuncu

Üye               Ülkü Taşseven

 

12/2014: Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Kurumunun , Lefkoşa Türk Belediyesi adına Yürüteceği Kültür Sanat Etkinlikleri ve Festivallerinin idari ve mali imza yetkisinin Başkan ve As Başkan’da olmasına

 

13/2014: Uluslararası Festivaller Birliği’ne Lefkoşa Türk Belediyesi adına eski meclis üyesi

Fatma Sabri’nin yerine Fatma Miralay’ın temsiliyetine ve Festivaller Birliğine bildirilmesine

14/2014: Son 2008 yılında 5.’si yapılan Kıbrıs Avrupa Film Festivali’nin yeniden   hayata geçirilmesi için ve 6.sının düzenlenmesi amacı ile Murat Obenler’in ön çalışma yapıp söz konusu fesitivali projelendirip Belediye Meclisi Kültür Sanat Komisyonu’na sunmasına oy birliği

 

15/2014: Komite, Aralık 2014 tarihinde sonuçlandırılmak üzere, Ocak 2015 tarihinde sponsorlar desteği ile ödül töreni yapılacak şekilde, Lefkoşa Fotoğraf Yarışması’nın yapılmasına

 

16/2014: Sanatçı Bedri Baykam’ın Lefkoşa’da sergi açabilmesi için gerekli yer gösterme çalışmalarının yapılmasına

 

17/2014: Kıbrıs Türk Sanatçı Yazarlar Birliğinin ve Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Sanat Komisyonu’nun önerisi üzerine Sanatçı Fikret Demirağ’ın yaşamış olduğu evin bulunduğu Ilgın Sokağın “Hüzün Ana Sokağı” olarak değiştirilmesine ve ön avlusuna şilt alınmasına; Tüm bunların Fikret Demirağ’ın doğum günü olan 28 Kasım 2014 tarihine kadar tamamlanmasına

 

18/2014: 3 yıldır ara verilen Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivalinin 2015 yılında yapılması için çalışmaların başlatılıp ilgili örgütlerle de temasa geçilerek, taslak bütçe oluşturulmasına

 

19/2014: Kuğulu   Park’ın bütün sanat dallarını   kapsayacak şekilde bir   mekan haline getirilebilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına

 

20/2014: Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneğinin Belediyemizden talep etmiş olduğu Engellilerin sorunlarını içeren Lefkoşa Belediye Tiyatrosu ile işbirliği yaparak Sn. Yaşar Ersoy’un yönetiminde   sahnelenmek üzere oyun sahnelenmesine; oyunun masraflarının Ortopedik Özürlüler Derneği tarafından karşılanmasına ve oyunun gişe gelirlerinin derneğe bağışlanmasına

 

21/2014: LTB Basın Şubesi personelinden Murat   Obenler’in önerisi üzerine 6. Kıbrıs Avrupa Filmleri Festivalinin sponsorlar desteği ile yapılmasına ve bir sonraki toplantıya detaylı çalışmaların getirilmesine ve komisyona sunulmasına

 

22/2014: Lirik Şiir Gurubu’nun Belediyemize yaptığı yazılı müracaat çerçevesinde Bener Hakkı Hakeri’nin büstünün Haşmet Gürkan sokaktaki Haşmet Gürkan büstünün yanına dikilmesine oybirliği ile tavsiye kararı alır

 

 

M.K. NO.:

162/2014

Aşağıda yazılı olan Dış İlişkiler Komisyonu kararlarının onayına oybirliği ile;

(1/2014, 2/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014)

1/2014: İtalyada bulunan Nicosia, Massa Marittima, Ladispoli, Tivoli, Palmanova şehirleri ile temasların başlatılması, işbirliğinin güçlenmesi ve gerekirse Kardeş Belediye olması için çalışmaların bu anlamda yürütülmesi

 

2/2014: Lefkoşa Türk Belediyesi olarak Uluslararası üyeliğimizin devam edebilmesi için gerekli toplam miktarın belirlenmesi aynı zamanda kaybettiğimiz üyeliklerimiz için ise gerekenlerin yapılmasına oy birliği ile

 

4/2014: Dış temaslarda ve ziyaretlerde görüşülen konuların dış ilişkiler personeli tarafından kayıt altına alınması, raporlandırılması ve tüm komisyon üyelerine dağıtılması için gerekli koordinasyonun sağlanması için tavsiye kararı verilmiştir

 

5/2014: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi davetine Dış ilişkiler Komisyonu 2 meclis üyesi + 1 Dış

İlişkiler personeli (İlkem Tunar’ın gitmesine) tavsiye; Kararı almıştır

 

6/2014: Tüm meclis üyelerine resmi domain adresinden e-mail alınmasına tavsiye

7/2014: 26-31 ekim tarihleri arasında “Forum For Cities’ın Transition” tarafından düzenlenecek olan Belfast ziyareti hakkında bilgilendirme yapılmasına tavsiye

 

8/2014: Lefkoşa Türk Belediyesi’ni özellikle Yurtdışı ziyaretlerinde tanıtmak amacı ile türkçe ve ingilizce broşür hazırlanması hakkında Belediye Meclisini bilgilendirme ve görüş almak için tavsiye

9/2014: Yapılan İstanbul Ziyareti sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Heyetinin

Kardeş Şehir olarak protokol imzalamak üzere Lefkoşa’ya davet edilmelerine tavsiye Kararı alınmıştır

 

 

 

M.K. NO.:

163/2014

Aşağıda yazılı olan Yol ve Trafik Komisyonu kararlarının onayına oybirliği ile;

(10/2014, 11/2014, 12/2014, 14/2014, 15/2014, 16/2014)

10/2014: Meriç Sokağın Şht Plt. Yzb. Gültekin Şengör –Eti Sok. İstikametine tek yön olarak uygulanması, Eti Sokaktan Bedreddin Demirel Caddesine sağa dönüşünün, caddedeki orta refüj bordürünün uzatılarak dönüşlere olan fiziki engelin artırılmasına karar verilmiştir

 

11/2014: Bölgede yapılan otelin   bölgedeki konut yaşam standardına getirdiği sorunları ferahlatmak adına Park Bahçeler Trafik ve Aydınlatma Şubesi, Zabıta Şubesi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü Trafik Şubesi ile ortak çalışma yapılarak Meriç Sokak ve Şht. Ali Çakır   Sokağın durumunun bir sonraki toplantıya getirilmesine karar verilmiştir

 

12/2014: KTHY Kavşağından Şht. Pilot Yzb. Gültekin Şengör Sokağı çıkışında trafik ışıklarındaki sıkışıklığı görmek ve gerekli olan çözümü üretmek için trafik sayımı yapılmasına karar verilmiştir

 

14/2014: Abdi Çavuş Sokaktaki park etme yasağı olan yerlerde yasal çerçevede ve mümkün olan sayıda park yeri yapılmasına ve ortaya çıkacak park yeri miktarının adedi hakkında komisyona bilgi verilmesine karar verilmiştir

 

15/2014: Marmara Köprüsünün oluşan statik sorunlar dolayısıyla ağır   vasıta   trafiğine kapatılmasına karar verilmiştir

 

16/2014: Okullar Yolu – Şht. Ecvet Yusuf Caddesi bağlantısı ve Şht Sıtkı Hasan Sokağın tek yol olacak düzenlenmesi konusunda alternatif proje önerisi geldiğinden, projenin yerinde değerlendirilebilmesi ve bir sonraki toplantıda görüşülmesine karar verilmiştir.

 

 

 

M.K. NO.:

164/2014

Dış İlişkiler Komisyonun almış olduğu 7/2014 sayılı kararı doğrultusunda 26-31

Ekim tarihleri arasında Belfastta yapılacak olan Form For Cities Transition Organizasyonuna Sayın Başkanın katılımına Sayın Başkanla beraber Meclis Üyesi Ülkü Taşseven’in katılımına, yol masraflarının kendileri tarafından ödenmesine, gidiş tarihine kadar Meclis Üyesi katılımı hususunda bir değişiklik olması halinde Sayın   Başkanın bir Meclis Üyesini tayin etmekle yetkilendirilmesine, ayrıca kafileye bir Dış İlişkiler görevlisinin de dahil edilerek yol masraflarının Belediye Bütçesinden karşılanmasına, Sayın Başkanın yokluğunda izinli sayılarak görevine Asbaşkanın vekalet etmesine oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

165/2014

Aşağıda yazılı olan Sağlık ve Çevre Komisyonu kararlarının onayına oybirliği ile;

(1/2014, 2/2014, 3/2014, 4/2014, 5/2014, 6/2014, 7/2014, 8/2014, 9/2014,

10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014)

1/2014: Geçmişte yaptığı çalışmalarla komisyona önemli katkılar koyan eski Meclis üyesi Dr. Zerrin Akalın’ın Komsiyon toplantılarına çağırılmasına

 

2/2014: Haşare Mücadelesinin vizyonunu oluşturmak için yapılacak komisyon toplantılarına görüşlerinden yararlanmak üzere Sağlık ve Çevre Örgütlerinin toplantılara çağırılmasına;

  • Biyologlar Derneği
  • ÇEKOVA
  • Tabipler Birliği
  • Temel Sağlık
  • Yeşil Barış Harekatı
  • Tabipler Odası
  • Çevre Mühendisleri Odası

3/2014: Okullarda bilgilendirme ve muhtarlarla yapılan bölge toplantılarıyla Haşareyle Mücadele eğitim programlarının devam etmesine

 

4/2014: Köpek dışkılarının çevreyi tehdit etmeyecek şekilde Lefkoşa Halkının bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına

 

5/2014: LTB’ye ait bir binanın Yaşlılar evine dönüştürülmesi için gerekli çalışmaların yapılmasına

 

6/2014: LTB’ye ait mevcut parkların durumu ve Yeşil alanların park’a dönüştürülmesi için yapılacak çalışmanın Komisyona sunulmasına

 

7/2014: Haşare ile Mücadele Çalışmaları için Programlanması ve takvimlenmenin yapılmasına , Sağlık ve Çevre Örgütleri ile paylaşılmadan komisyona getirilmesine

 

8/2014: Haşare ile Mücadele Çalışmalarına devam ederken halkın bilinçlenmesi için Belediye personeli Tuncer Fedai’nin duyuru hazırlayıp dağıtımını ekipler tarafından yapılmasına

 

9/2014: Köpek dışkılarının çevreyi tehdit etmemesi ve halkın bu konuda bilinçli davranmasını sağlayacak duyuruların hazırlanıp ayni şekilde tüm halka dağıtılmasına

10/2014: LTB’ye ait binanın yaşlılar evine dönüştürülmesi için gerekli çalışmalara devam

ederken K.İ.K başkanı Sn. Tolga Ahmet Raşit’in bir sonraki toplantıya çağrılması ve bu konuda ivedi çözüm bulunmasına

 

11/2014: Komisyon üyeleri Park Bahçeler Şubesi Amiri Ferdiye Sav ile mevcut Park ve Bahçeleri yerinde inceleme çalışmalarının yapılmasına ve hızlanmasına

 

12/2014:   Belediye olarak yapılan Sivrisinekle mücadele   kapsamında bölgede konut ve işyerlerinde dağıtılacak broşürlerin fiyat araştırmasının Hüseyin Kıral   ve Niyazi Türkseven tarafından yapılmasına ve sponsor bulunmasına

 

13/2014: Surlariçinde bir sağlık ocağı kurulması için 3 oda 1 salon, bir yerin araştırması için izin istenmesine

 

Rauf Denktaş toplantıdan ayrılmıştır.

 

 

M.K. NO.:

166/2014

Aşağıda yazılı olan Teknik İşler   ve Kentsel Tasarım Komisyonu kararlarının onayına oybirliği ile; (10/2014, 11/2014, 12/2014, 13/2014, 14/2014, 16/2014,

17/2014, 18/2014, 19/2014, 20/2014, 21/2014, 22/2014, 23/2014, 24/2014,

25/2014, 26/2014)

10/2014: ÇED raporu alınabilmesi için Sn. Başkan ile birlikte Çevre Bakanı’nın ziyaret edilmesine tavsiye karar alınmıştır

 

11/2014: Kanalizasyon ve Su hatlarının ihalesi ile tamamlanması zaman alacaktır. Tesisin test edilmeye   hazır olması için temiz su tankeri ile su taşınmasına ve vidanjörle atıkların taşınabilmesi için çalışma yapılmasına, ayrıca Elektrik Kurumunda kontrol zaman alacağından tesise elektrik verilmesi için tavsiye karar alınmıştır

 

12/2014: Bir sonraki toplantıda Şht. Kemal Ünal Cad. Sosyal Konut dubleks evlerin işyerlerine dönüştürülmesi konusunda; İmar, İşyeri İzinlendirme ve İşletmeler Şubelerinden bilgi alınmasına tavsiye karar alınmıştır

 

13/2014: 27.08.2014 tarih ve 2680 nolu dilekçe ile Haspolat’ta bulunan ve ek’teki yer planında görülen yeşil alana “Özkan Gürler” isminin verilmesine tavsiye karar alınmıştır

 

14/2014: Özkan   Gürler Parkına temizlik yapılabilmesi için Meclis üyesi   Osman Yücelen önderliğinde yapılacak kampanya ile finansman sağlanmasına tavsiye karar alınmıştır

 

16/2014: Taşkınköy Kitle toplantısında halktan gelen istek üzerine Şht. Kemal Ünal Caddesi Sosyal Konut dublex evlerinin dükkan ve ofise dönüştürülmesi konusunda ilgili şubelerden bilgi alınmıştır. Bu çerçevede İmar Şubesinin Şehir Planlama Dairesi Müdürlüğü ile gerekli görüşmeleri yaparak bu fonksiyonların faaliyetlerinin durdurulması için girişim yapılmasına tavsiye kararı verilmiştir.

Komite üyesi Ülkü Taşseven toplantıya katılmıştır

 

17/2014: ATM cihazlarının konuşlandırılmasında Belediyeden izin almak koşuluyla ya binaya gömülü olarak çözüm getirmek veya Belediyenin göstereceği bölgesel alanlara yerleştirilmesi için tavsiye kararı alınmıştır. Bu çerçevede Projeler Şubesinin İmar ve Park ve Bahçeler Şb. İle birlikte bölgesel ATM noktaları konuşlandırma ve yapım önerilerinin çalışması ve 20   Eylül’e kadar Komisyon sekreterine verilmesi kararlaştırılmıştır

 

18/2014: Mezbaha ve çevresinin mülkiyetinin kime ait olduğunun tesbit edilmesi için araştırma yapılmasına karar verildi

 

19/2014: II. Etap Küçük Esnaf Sanayi Sitesi projesinin içerisindeki yol ile ilgili (mezbahaya giden yol) Yıldız Gövsa ile görüşülerek bilgi alınmasına karar verildi

 

20/2014: Asin Ltd. ile görüşülerek yol altyapısı ile ilgili belediye mühendisleri ile birlikte durum tesbiti yapılmasına karar verilmiştir

 

21/2014: Tiyatro binasının mimari ve statik muelliflerinden, şubeden yazılı talep gelmesinden sonra uygulanmak üzere, aylık 2.000 TL+KDV ücret ile kontrollük hizmeti alınmasına karar verilmiştir

22/2014: Bisiklet yolları uygulama projesinin 24 Ekim 2014 tarihine kadar projeler şubesi tarafından tamamlanmasına karar verilmiştir.

 

23/2014: İnşaat ruhsatlarının hesaplanması konusunda M.K.167/2013 sayılı Meclis Kararı ile alınan İmar Modülünde ücret hesaplama sisteminin şeffaflık ve eşitlik prensiplerine bağlı olarak hatalardan arınmış bir   hale   getirilebilmesi için   bilgisayar tabanlı hesaplama sistemine geçilmesine

 

24/2014: İmar Modülü içerisinde Yapı Denetimi ve Relaxation bilgilerinin de raporlanabileceği alanlar oluşturulmasına

 

25/2014: İmar arşivinden çıkan dosyaların fiziksel olarak nerede olduğu bilgilerinin, mahkemeye giden dosyaların dava süreçleri ile ilgili bilgilerinin raporlama amaçlı sisteme girilmesi için İmar Modülü içerisinde çalışma yapılıp eklenmesine

 

26/2014: Belediyenin mülkiyetinde ve/veya tasarrufunda bulunan taşınmazların bilgilerini gösteren envanterin oluşturulması ve bunun İmar Modulü içerisinde yer   alması için çalışma yapılmasına

 

M.K. NO.:

167/2014

Ülkü Taşseven ve Bülent Çıraklı’nın Engellenmeyen Şehirler Komisyonunda görev yapmaları önerisi onaylanmış ve önerinin görüşülmesine oybirliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:

168/2014

Ülkü Taşseven ve Bülent Çıraklı’nın Engellenmeyen Şehirler Komisyonunda görev yapmalarına oybirliği ile;

M.K. NO.:

169/2014

Hüseyin Kıral işlerinin yoğunluğunu öne sürerek Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Hakları ve Kültür Sanat   Komisyonundan çıkmak istediğini belirtmiş ve önerisinin görüşülmesine oybirliği ile;

 

 

 

M.K. NO.:

170/2014

Hüseyin Kıralın Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Çocuk Hakları Komisyonu ve Kültür

Sanat Komisyonundan çıkmasına oybirliği ile;

 

 

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag