fbpx
24 Ekim 2016
20 December 2016
16 Kasım 2016
20 December 2016

29 Ekim 2016

29 EKİM 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN

ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Akbil (Üye)
4.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5.       Ayşe İpçiler (Üye)
6.       Bülent Çıraklı (Üye)
7.        Çelen Çağansoy (Üye)
8.       Mine Atlı (Üye)
9.       Murat Kanatlı (Üye)
10.   Onur Olguner (Üye)
11.   Özmen Birinci (Üye)
12.   Sonuç Koyuncu (Üye)
13.    Tolga Ahmet Raşit (Üye)
14.   Ülkü Taşseven (Üye)  
15. Rauf Denktaş (Üye)
16. Vedat Tezcan (Üye)


Toplantıya Katılmayanlar:

1. Hüseyin Kıral (Üye)(İzinli)
2. Mehmet Kermeoğlu (Üye)(İzinli)
3. Fatma Miralay (Üye)


4. Leyla Öztürk (Üye
5. Osman Yücelen (Üye
6. Boysan Boyra (Üye)
7. Alev Denizgil  

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 

M.K. NO.:

102/2016

Sn. Başkan’ın önerisiyle  Kira ve İhale Komisyonu’nun 198/2016 sayılı kararının gündeme eklenmesine oy birliği ile;

 

M.K. NO.:

103/2016

Kira ve İhale Komisyonunun 198/2016 sayılı kararının onayına oy çokluğu ile;

198/2016: Belediye Meclisi’nin 24 Ekim 2016 tarih ve 95/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 191/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki kullanım dışı ana su hattının sökülerek yolun tamiratının yapılması ve sökülen boruların Öğretmenler Caddesi ana su hattının kismi olarak yenilenmesinde kullanılması amaçlı ihale için gelen teklifler Komisyonumuz tarafından değerlendirilmiş olup, Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 27 Ekim 2016 tarih ve 1451 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Belediye’nin 06-05-07-017 Yeni Su Şebekesi Yapım Giderleri bütçe kaleminden ödenecek şekilde ihalenin 147.395.-TL +KDV’ye Arpalıklı Altapı ve İnşaat Şti. Ltd.’e verilmesine oybirliği ile;

 

 

M.K. NO.:

103/2016

Kira ve İhale Komisyonu’nun 193/2016, 194/2016, 195/2016, 196/2016, 197/2016  sayılı kararları hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

Sonuç Koyuncu ve Onur Olguner ret oyu vermiştir.

Onur Olguner’in Şerhi: Keşifler tarafıma yazılı olarak ulaştırılmadığından dolayı oyum reddir.

193/2016: 142/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile teklif kabul edilen Belediye Pazarı dükkanlarından No: 68 için aşağıda belirtilen müracaatların İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi tarafından değerlendirilmesi ve hazırlanacak raporun 01 Kasım 2016 tarihinde Kira İhale Komisyon toplantısına getirilmesine oybirliği ile;

 

İsim                                                            İş Türü                                             Teklif

Zeyni Ağacı Eğitim                                2. el eyşa ve                                       225TL

ve Yardımlaşma Derneği                     el işleri ürünleri satışı

(ZAYDER)

 

Zekai Altan                                        Kıbrısa özgü yiyecek, içecek                  225TL

ve turşu çeşitleri satışı ve ciğer

ihaleye çıkılabilmesi maksadıyla Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oybirliği ile;

194/2016: Belediye Meclisi’nin 24 Ekim 2016 tarih ve 94/2016 sayılı kararı ile yetkilendirilen Komisyonumuz, Marmara Parkı büfesi işletmesi için 29 Ekim 2016 Cumartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 10 Kasım 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

195/2016: Belediye Meclisi’nin 24 Ekim 2016 tarih ve 95/2016 sayılı kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 191/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki kullanım dışı ana su hattının sökülerek yolun tamiratının yapılması ve sökülen boruların Öğretmenler Caddesi ana su hattının kismi olarak yenilenmesinde kullanılması amaçlı ihale için 4  adet teklif gelmiştir. Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir;

1.        Denko Kum Çakıl İşletmeleri                                         164.540.-TL+KDV

Dozer İşleri    Ltd.

2.        Arpalıklı Altapı ve İnş.Ltd.                                              147.395.-TL +KDV

3.        Wide City Const.&Development Ltd                       179.875.-TL+ KDV

4.        Kayas Construction Ltd.                                                194.000.-TL+KDV

 

Tekliflerin değerlendirilerek 01 Kasım 2016 tarihine kadar rapor hazırlaması ve Komisyona sunması için Su İşleri ve Sanayi Şubesi’ne verilmesine oy birliği ile;

 

196/2016: Belediye Meclisi’nin 24 Ekim 2016 tarih ve 94/2016 sayılı kararı ile yetkilendirilen Komisyonumuz, “Hamitköy Mezarlığı İyileştirme Projesi” için 31 Ekim 2016 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 10 Kasım 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine oy birliği ile;

197/2016: Belediye Meclisi’nin 14 Ocak 2016 tarih ve 05/2016 kararı ile onaylanan Kira İhale Komisyonu’nun 06/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılıp sonuçlandırılamayan “Asfalt Yama ve Kaplama” ihalesi için, Alt Yapı Şubesi’nin 09 Ağustos 2016 tarih ve 1024 arşiv no’lu raporu doğrultusunda EBİ ile yapılan görüşmeler neticesinde ihalenin içeriği değişmeyecek şekilde “Asfalt Yama” ve “Asfalt Kaplama” olarak 2 ayrı ihale dosyası şeklinde 01 Kasım 2016 Salı günü gazete ilanı ile ihalelere çıkılmasına ve 10 Kasım 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, şartnamelerin KDV dahil 500’er TL olmasına ve proje için İhale dosyasını almış olan müteahhitlerden yeniden ücret alınmamasına oybirliği ile;

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

 

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

   

Ahmet Akbil

 (Üye)

 

 

Ahmet Bağzıbağlı

 (Üye)

 

 

 

Ayşe İpçiler

 (Üye)

 

Bülent Çıraklı

(Üye)

 

 

 

 

Çelen Çağansoy

 (Üye)

 

Onur Olguner

(Üye)

 

 

 

 

Mine Atlı

(Üye)

 

 

Rauf Denktaş

(Üye)

 

 

 

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

Sonuç Koyuncu

(Üye)

 

  Özmen Birinci

(Üye)

 

Ülkü Taşseven

(Üye)

 

 

Vedat Tecan

(Üye)

 

   

Murat Kanatlı

 (Üye)

 

 

 

 

/ÇT.                                                                                     

Facebook Yorumları
Supportscreen tag