fbpx
30 Kasım 2021
13 January 2022
Lefkoşa’da sıkı denetimler devam ediyor
20 January 2022

29 Aralık 2021

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

MECLİS KARARLARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ  29 ARALIK 2021 

 

29 ARALIK 2021 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1. Mehmet Harmancı (Başkan)
2. Akın Aktunç (Asbaşkan)
3. Çelen Çağansoy (Üye)
4. Eliz Soyer (Üye)
5. Levent Çıraklı (Üye)
6. Mehmet Kermeoğlu (Üye)
7. Murat Kanatlı (Üye)
8. Oktay Çocuk (Üye)
9. Önder Ecesoy (Üye)
10. Öykü Akcan (Üye)
11. Özmen Birinci (Üye)
12. Safiye Özaltıner (Üye)
13. Salih Çeliker (Üye)
14. Tolga Ahmet Raşit (Üye)
15. Umut Öksüz (Üye)

  

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Alev Denizgil (Üye)
3. Ayşe İpçiler (Üye)
4. Bengü Topaloğlu (Üye)
5. Çilem Tüfekçi (Üye)
6. Devran Öztunç (Üye)
7. Ender Denktaş Vangöl (Üye)
8. Gülay Kaşer (Üye)
9. Mehmet Manavoğlu (Üye)
10. Vedat Tezcan (Üye)

 

 

Toplantı Sekreteri: Fikri Özgüvenli

 

M.K. NO.:

35/2021

Bütçe Komisyonu’nun  04/2021 ve 05/2021 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

04/2021 2022 Taslak Bütçesinin son şekli görüşülmüş olup, 15 Aralık 2021 Çarşamba saat 14:00’de TİS önerileri ile muhtemelen gelir kalemlerindeki artışların çalışılarak komisyon toplantısına getirilmesine oy birliği ile;

05/2021 2021 Mali yılı Gider Bütçesi Özkaynaklı Projeler (Sermaye Giderleri) arasındaki aktarmalar aşağıdaki gibi olup, Bütçe Komisyon’u bilgilendirilmiş onay için Beledeiye Meclisi’nin gündemine alınmasına karar verilmiştir.

I. Seremaye Giderleri (Özkaynaklı Projeler )  Arası Aktarmalar

22/01/06.05.07.007 Yol Yapım Giderleri kaleminden                       252,000.-TL

                                                                                                         252,000.-TL

130,000.-TL’si         07/01/06.05.07.004 Sosyal Tesis Projesi kalemine

22,000.-TL’si         08/01/06.05.07.004 Sosyal Tesisler Projesi kalemine

100,000.-TL’si        16/01/06.05.07.021 Otopark Yapım Giderleri Projesi Kalemine

252,000.-TL

M.K. NO.:

36/2021

 

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonu’nun 22/2021, 23/2021, 24/2021, 25/2021, 26/2021, 27/2021 ve 28/2021 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;

 

22/2021 Kızılbaş Parkı içerisine yapılacak spor alanlarına “basketbol alanına” Ali İzel adının, “plaj veleybol alanına” ise İlayda Öztürk adının verilmesi oybirliği ile;

23/2021 Sait Yalızatın 13 Ekim 2021 tarihli ve 3066 nolu dilekçedeki 21/2018 belediye meclis kararı ile iptal edilen Panço Büfe’nin sözleşmesi üst geçitin şuan yapılmayacağından dolayı, faaliyetlerinin devam etmesi talebinde bulunmuştur. Talebin ileride yapılması halinde bu üst geçit için en uygun yer olması ve bölgede yapılacak servis yolundan dolayı uygun bulunmamış olup, daha sonra belediye tarafından açılacak büfe kira ihalelerine katılabileceği oybirliği ile;

 

 

  24/2021 Rabia Şenol’un 05 Kasım 2021 tarihli ve 3274 nolu dilekçede karavanına (büfe amaçlı) uygun bir yer bulunması talebi uygun bulunmamış olup, daha sonra belediye tarafından açılacak büfe kira ihalelerine katılabileceği oybiliriği ile;

25/2021 Okan Eroğlu’nun 09 Kasım 2021 tarihli ve 3319 nolu dilekçede Şiddetsiz Lefkoşa Ormanında yeni büfe yapımı talebi uygun bulunmamış olup, daha sonra belediye tarafından açılacak büfe kira ihalelerine katılabileceğini oybirliği ile;

26/2021 Belediye tasarrufuna geri alınan Arabahmet Kültür Merkezine tadilat yapılabilmesi için gerekli teknik raporun hazırlanmasına oy birliği ile;

27/2021 Boş durumda bulunan Tanzimat Sok. No:54 deki binanın çok amaçlı kullanılabilmesi için proje geliştirilmesine oy birliği ile;

28/2021 Tanzimat Sokak No:48’de bulunan binanın tadilatının gerçekleştirilerek ofis olarak kiralanabilmesi için gerekli teknik raporun ve yap işlet devret ihalesinin hazırlanmasına oy birliği ile;

 

 

 

                                                                       Mehmet Harmancı

                                                                             (Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

 

Çelen Çağansoy

(Üye)

 

 Eliz Soyer

(Üye)

 

 Levent Çıraklı

(Üye)

 

 

Mehmet Kermeoğlu

 (Üye)

 

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

 

 

Oktay Çocuk

(Üye)

 

Önder Ecesoy

 (Üye)

 

Öykü Akcan

(Üye)

 

 

 

Özmen Birinci

 (Üye)

 

Safiye Özaltıner

 (Üye)

 

Salih Çeliker

(Üye)

 

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

Umut  Öksüz

(Üye)

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag