fbpx
6 Haziran 2017
23 February 2018
11 Temmuz 2017
23 February 2018

28 Haziran 2017

MECLİS KARARLARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN: 28 Haziran 2017

28HAZİRAN  2017 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN

ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.      Mehmet Harmancı (Başkan)
2.      Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.      Alev Denizgil (Üye)
4.      Ayşe İpçiler (Üye)
5.      Çelen Çağansoy (Üye)
6.      Hüseyin Kıral (Üye)
7.      Leyla Öztürk (Üye)
8.      Mehmet Kermeoğlu (Üye)
9.      Murat Kanatlı (Üye)
10.   Osman Yücelen (Üye)
11.   Rauf Denktaş  (Üye)
12.   Sonuç Koyuncu (Üye)
13.   Ülkü Taşseven (Üye)
14.   Vedat Tezcan (Üye)

 Toplantıya Katılmayanlar:

1. Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
2. Ahmet Akbil (Üye)
3. Boysan Boyra (Üye)
4. Bülent Çıraklı (Üye)-İzinli
5. Fatma Miralay (Üye)
6. Mine Atlı (Üye)
7. Onur Olguner (Üye)
8. Özmen Birinci (Üye)-İzinli
9. Tolga Ahmet Raşit (Üye)

 Toplantı Sekreteri:Mustafa G. Korucu

Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.

(Kararların uygulanma raporu tüm üyelere mail yoluyla gönderilmiştir.)

 M.K. NO.:  51/2017 Sn. Başkanın önerisiyle aşağıdaki konunun gündeme alınmasına oybirliği ile;

a)  2017 yılına ait Meslek Vergisi tarhiyatlarının yapılmasının gündemin 1. Maddesi olarak görüşülmesi;

Bilgilendirme Gündemdeki maddelere geçmeden önce, Sn. Murat Kanatlı, Disiplin Komisyonuna yapılan görevlendirme ve BES tarafından yapılan basın açıklaması hakkında Sn. Başkan’dan bilgi istemiştir. Sn. Başkan konu ile ilgili açıklama yaparak uygulanan prosedür ve disiplin süreçleri hakkında Meclisi bilgilendirmiştir.
M.K. NO.:

52/2017

51/95 sayılı Belediyeler Yasası’nın 80(1)(A)maddesi uyarınca, Yasanın 1. Cetvel’in 4. Fıkrasına istinaden vergi mükelleflerinin Gelir ve Vergi Dairesi’ne sunmuş oldukları ve Gelir ve Vergi Dairesi tarafından onaylanan matrah üzerinden 2017 yılı meslek vergisinin tarh edilmesine oybirliği ile;

Ülkü Taşseven toplantıya katılmıştır.

 

Bilgilendirme T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi tarafından 2017 yılında Belediyemize yapılacak  katkıların neler olduğu   ve  önümüzdeki Meclis toplantısında ek bütçe konusunun gündeme geleceği bilgisi Sn. Başkan tarafından verilmiştir.
M.K. NO.: 53/2017 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 10/2017 sayılı kararının onayına oyçokluğu ile;

Sonuç Koyuncu, Ülkü Taşseven ve Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

10/2017: Turkcell’in 12.05.2017 tarih ve 2380 arşiv numaralı Kuğulu Park’ta Mevcut  çocuk oyun alanı ve zemininin engelli kullanımına da uygun olarak yenilenmesi ile ilgili protokol yapılması ve yenilenecek olan oyun alanının Parkın adının değişmemesi şartı ile merhum Sait Erkmen anısına düzenlenmesi talebi ile ilgili dilekçesi değerlendirilmiştir. Talep edilen 7 yıl süreli protokol yerine en fazla 3 yıl süreli protokol imzalanabileceğine ve oyun  alanına yerleştirilecek tabelaya merhum Sait Erkmen’in anısına isim ibaresinin kullanılabileceğine oybirliği ile,

M.K. NO.: 54/2017 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 11/2017 sayılı kararının gündemden çıkarılmasına oyçokluğu ile;

Osman Yücelen red oyu vermiştir.

11/2017:Yenicami Ağdelen Kulübü (YAK)’ın 27 Mart 2017 tarih ve 1571 arşiv numaralı  dilekçesi komisyonda değerlendirildi ve Ek’teki haritada gösterilen, Lefkoşa Belediye sınırları dahilinde yer alan mevcut trafik çemberi içerisinde düzenleme yapılabilmesi için proje yarışmasına çıkılmasına;  yarışma şartları ve jurinin belirlenmesi için protokol hazırlanmasına oy birliği ile;

M.K. NO.: 55/2017 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 12/2017 sayılı kararının onayına oybirliği ile;

12/2017: Bozalp İnşaat Şirketi Ltd.’in 19 Nisan 2017 tarih ve 2028 arşiv numaralı Hamitköy’de sokak ismi olmayann sokağa “Ahmet Reis Sokak” isminin verilmesi talebi değerlendirilmiştir. T.İ.K.T.K. K.NO:19/2015 kararına göre talep edilen ismin Halkla İlişkiler Birimi tarafından araştırıldıktan sonra komisyonca görüşülmesine oy birliği ile;

M.K. NO.: 56/2017 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 13/2017 sayılı kararının onayına oyçokluğu ile;

Sonuç Koyuncu red oyu vermiştir.

13/2017:Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Boray Development Ltd.’in Lefkoşa Belediyesi hudutları dahilindeki yeşil alanlar içerisinden Belediye tarafından tespit edilip Komisyon’un da onayının alındığı alan ve/veya alanlara toplam 1000 adet ağaç fidanı dikilmesi ve sulama sisteminin kurulmasını da içerecek olan üçlü işbirliği protokolu hazırlanmasına ve imza için Sn. Başkan’a yetki verilmesine oybirliği ile;

Bilgilendirme Yol ve Trafik Komisyonunun 3/2017 sayılı  kararı hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

3/2017: Bu yıl 4.’sü gerçekleşecek olan 2017 Kıbrıs Rallisi kapsamında 14 Haziran 2017 Çarşamba günü yapılacak antreman geçişi nedeni ile yolun Ek’teki haritada görüldüğü şekli ile aynı gün 17:00-19:00 saatleri arasında ve yarış günü olan 17 Haziran Cumartesi günü ile ilgili hazırlıkların yapılabilmesi için yolun 16 Haziran 2017 Cuma günü saat 20:00 ile 17 Haziran Cumartesi günü saat 20:00 saatleri arasında Ek’teki haritada görüldüğü şekli ile trafiğe kapatılmasına oybirliği ile;

M.K. NO.: 57/2017 Kültür ve Sanat Komisyonunun 2/2017 sayılı kararının onayına, 1/2017 ve 3/2017 sayılı kararlarının gündemden çıkarılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

1/2017: Kıbrıs Türk Fotoğraf Sanatı derneğinin, 29 Nisan 2017 Cumartesi günü Bandabuliya’da, toptancılar bölümünde, saat 14:00-18:00 saatleri arasında açmayı düşündüğü fotoğraf sergisi hakkındaki müracaatı değerlendirilmiş; ve gerekli tedbirlerin alınması koşuluyla talebe onay verilmesine oybirliği ile;

 2/2017:SOS Çocukköyü derneğinin, “Bugün ve geleceğin kültürel miraslarımız hepimizin” konulu ilkokullar arası resim yarışmasında yarışan çocukların eserlerinin, LTB-SOS işbirliğiyle dernek yararına satılacak ürünlerde kullanılması konusundaki talebenin onaylanmasına oybirliği ile;

 3/2017:Şeniz Akşahinler’in düzenlemeyi planladığı etkinlikle ilgili, 2 kişilik sponsorluk talebinin reddedilmesine oybirliği ile;

 

Bilgilendirme: İhale Değerlendirme Komisyonunun 46/2017,47/2017,48/2017, 49/2017, 50/2017, 51/2017, 52/2017, 53/2017  sayılı kararları hakkında Sn. Başkan Meclisi bilgilendirilmiş ve kararlar üyelere verilmiştir.

46/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 20/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi için 44/2017 sayılı İ.D.K. kararıyla talep edilen rapor tamamlanamadığından dolayı daha ileriki bir toplantıda gündeme getirilmesine oybirliği ile;

47/2017: Elektronik Kartlı Su Sayacı Alım İhalesi için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 24 Mayıs 2017 tarih ve 797 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 02 Haziran 2017 Cuma günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 18 Temmuz 2017 Salı günü saat 12:00’ye kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 500 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 03-07-01-90 Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

48/2017: Kendinden Yükleyici (Çekirge) Alım İhalesi için Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin  01 Haziran 2017 tarih ve 835 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 05 Haziran 2017 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 100 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-01-04-01 Kara Taşıtı Alımları bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

49/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 15/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan “Muhtelif Ebatlı İç ve Dış Araç Lastiği Alımı” ihalesinin,  Araç Bakım ve Onarım Şubesi’nin 01 Haziran 2017 tarih ve 832 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, Belediye’nin 03-07-03-03 Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri bütçe kaleminden karşılanacak şekilde 194,650.00TL +KDV karşılığında Yusuf Çocuk Ltd’ye verilmesine oybirliği ile;

50/2017: İhale Değerlendirme Komisyonu’nun 20/2017 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan Şht. Ecvet Yusuf Caddesi Altyapı ve Düzenleme Projesi İhalesi için gelen 2 teklif için Şube tarafından 31 Mayıs 2017 tarih ve 831 arşiv no’lu evrak ile raporlandırılmıştır. Komisyonumuz tarafından değerlendirilen ihalenin, 2,598,695.00 TL + KDV karşılığında Emek İnşaat Şirketi Limited’e verilmesine ve Belediye’nin 06-5-7-07 Yol Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

51/2017: “Gelibolu Bölgesi – Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi” İhalesi için Su İşleri ve Altyapı Şube’sinden ihale süreci ile ilgili bilgi alınmış ve ihale dosyasının tamamlanıp ihaleye çıkılmak üzere önümüzdeki toplantı gündemine getirilmesine oybirliği ile;

52/2017: “Hamitköy Bölgesi, Kocaman, Durmuş Bıyıklı, Yiğitler ve Çınarlı Sokakların Kanalizasyon Yapım Projesi İhalesi” için Kanalizasyon İşleri Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 08 Haziran 2017 tarih ve 873 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 12 Haziran 2017 Pazartesi günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 29 Haziran 2017 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 200 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-5-7-09 Kanalizasyon Tesis Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

53/2017: “Gelibolu Bölgesi – Marmara Bölgesi Bağlantı Yolu ve Köprü Yapımı Projesi” İhalesi için Su İşleri ve Altyapı Şubesi’nin hazırladığı dosyayı inceleyen Komisyonumuz, Şube’nin 08 Haziran 2017 tarih ve 872 arşiv no’lu raporu doğrultusunda 14 Haziran 2017 Çarşamba günü gazete ilanı ile ihaleye çıkılmasına ve 04 Temmuz 2017 Salı günü saat 14:00’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine, ihale şartnamesinin 300 TL (KDV Dahil) olmasına ve ihalenin Belediye’nin 06-5-7-07 Yol Yapım Giderleri bütçe kaleminden karşılanmasına oybirliği ile;

 

Bilgilendirme: Vadim Finans Proje ve Taahhüt Şti. Ltd. tarafından devam eden ve Belediyemizin de hissedarı olduğu alışveriş merkezi konusunda, Tüfekçi Ltd. tarafından Belediyemize verilen 19 Haziran 2017 tarih ve 2917 arşiv numaralı evrak ve Vadim Finans Proje ve Taahhüt Şti. Ltd. tarafından yazılan 22 Haziran 2017 tarih ve 2977 arşiv numaralı evrak meclis üyelerine dağıtılmış ve Sn. Başkan tarafından gelinen aşama ve inşaat hakkında durum değerlendirmesi yapılarak, Belediyenin mülkü olan kısımların kat irtifak koçanlarını aldığı bilgisi verilmiştir. Murat Kanatlı söz alarak, önceki ntoplantıda da söylemiş olduğu görüşleri yenilemiştir.
  Karar verilmiştir.

 

                                                                   Mehmet Harmancı

                                                                            (Başkan)

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

 

  Alev Denizgil

(Üye)

Ayşe İpçiler

 (Üye)

 

 

  Çelen Çağansoy

(Üye)

Hüseyin Kıral

(Üye)

 

 

  Leyla Öztürk

(Üye)

Mehmet Kermeoğlu

(Üye)

  Murat Kanatlı

 (Üye)

Osman Yücelen

(Üye)

 

 

  Rauf Denktaş

(Üye)

Sonuç Koyuncu

(Üye)

 

 

  Ülkü Taşseven

(Üye)

Vedat Tezcan

(Üye)

   
Facebook Yorumları
Supportscreen tag