fbpx
16 Ağustos 2016
20 Aralık 2016
24 Ekim 2016
20 Aralık 2016

28 Eylül 2016

 

28 EYLÜL 2016 TARİHİNDE TOPLANAN BELEDİYE MECLİSİNİN

ALDIĞI KARARLAR

Toplantıya Katılanlar:

1.       Mehmet Harmancı (Başkan)
2.       Akın Aktunç (Asbaşkan)
3.        Ahmet Akbil (Üye)
4.       Ahmet Bağzıbağlı (Üye)
5.       Alev Denizgil (Üye)
6.       Ayşe İpçiler (Üye)
7.        Boysan Boyra (Üye)
8.       Bülent Çıraklı (Üye)
9.       Çelen Çağansoy (Üye)
10.   Hüseyin Kıral (Üye)
11.   Leyla Öztürk (Üye)
12.   Murat Kanatlı (Üye)
13.    Onur Olguner (Üye)
14.   Osman Yücelen (Üye)
15.   Özmen Birinci (Üye)  
16.   Sonuç Koyuncu (Üye)  
17.    Tolga Ahmet Raşit (Üye)  
18.   Ülkü Taşseven (Üye)  

 

Toplantıya Katılmayanlar:

1. Mehmet Kermeoğlu (Üye)(İzinli)
2. Fatma Miralay (Üye)
3. Mine Atlı (Üye)
4. Rauf Denktaş (Üye)
5. Vedat Tezcan (Üye)

 

Toplantı Sekreteri: Mustafa G. Korucu

 Bilgilendirme: Gündemin 1. Maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir. (Kararların uygulama raporları tüm üyelere e-mail yoluyla gönderilmiştir.)

      

M.K. NO.:

79/2016

Sn. Başkan’ın önerisiyle aşağıdaki konuların gündeme eklenmesine oy birliği ile;

a)      Kira ve İhale Komisyonunun 186/2016,187/2016,188/2016,189/2016 sayılı kararlarının onayı

 

M.K. NO.:

80/2016

Meryem Ekinci’nin Kamu görevine atanması nedeniyle, meclis üyeliğinden istifa etmesinin kabulüne oy birliği ile;


Bilgilendirme: Meryem Ekinci’nin Meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeniyle boşalan üyeliğe Ayşe İpçiler atanmıştır. Meclise bu konuda bilgi verilmiştir.

  Onur Olguner toplantıya katılmıştır.

 

 M.K. NO.:

81/2016 17 Ekim 2016 tarihinde Atina’da yapılacak olan “Eurocities Social Affairs Forum, Private Politicial Session” toplantısına Belediye Başkanının katılmasına, kendisine Dış İlişkiler Birimi personeli Fatma Adalı’nın refekat etmesine, Sn. Başkan’a bu tarihte Asbaşkan Akın Aktunç’un vekalet etmesine oy birliği ile,

 

 

Ülkü Taşseven ve Boysan Boyra şu anda toplantıya katılmıştır.

 

M.K. NO.:

82/2016

Finansmanı T.C. Yardım Heyeti tarafından karşılanan, Kültürel ve Sosyal Projelere Katkı Projesi kapsamında, Kadın Sığınma Evinin tadilatı için Sn. Başkan ve Kira ve İhale Komisyonuna 50,000TL’ye kadar harcama yetkisi verilmesine oy çokluğu ile,

 

Sonuç Koyuncu ret oyu vermiştir.

 

 

M.K. NO.:

83/2016

Finansmanı T.C. Yardım Heyeti tarafından karşılanan, Orgeneral Eşref Bitlis Kışlası önü Büst yapımı ve Çevre düzenlemesine yönelik Sn. Başkan’a 35,000TL’ye kadar harcama yetkisi verilmesine oy çokluğu ile,

 

Ahmet Bağzıbağlı, Murat Kanatlı, Sonuç Koyuncu ret oyu vermiştir.

 

 

M.K. NO.:

84/2016

Kira ve İhale Komisyonu’nun 179/2016, 181/2016, 183/2016, 184/2016, 186/2016, 187/2016, 188/2016, 189/2016 sayılı kararlarının onayına oy çokluğu ile;

 

Murat Kanatlı, Ahmet Bağzıbağlı ve Sonuç Koyuncu K.İ.K 181/2016 sayılı karara red oyu vermiştir.

 

Sonuç Koyuncu, K.İ.K. 188/2016 sayılı karara red oyu vermiştir.

 

179/2016: İnönü Meydanı’ndaki 7 no’lu dükkan için tek teklif veren Mehmet Kemal Yücedal ile sözleşme yapılmasına; kira bedelinin 800.-TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli olarak ödenmesi halinde 400.-TL olacak şekilde sözleşmenin 01 Ekim 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında 15 aylık olarak hazırlanmasına oy birliği ile;

 

181/2016:Belediye Meclisi’nin 57/2016 kararı gereğince İhale Tüzüğünün 26. Maddesi kapsamında Suriçi Gezi Treni alımı yapmak üzere yetkilendirilen Komisyonumuz, Park Bahçeler ve Trafik Şubesi’nin 8 Eylül 2016 tarihli ve 1160 arşiv no’lu raporu pararelinde söz konusu Gezi Treni’nin  ikinci el teklifi veren Aras Global Ticaret ve Lojistik Turizm Şirketinden  251.000.-TL+KDV’ye Belediye’nin 06-01-04-001 Kara Taşıtı Alımları Bütçe kaleminden ödencek şekilde alınmasına oy çokluğu ile,

 

Murat Kanatlı red oyu vermiştir.

 

183/2016: İnönü Meydanı’nda No:11 adresinde Ali Yardımcı’nın kirasında bulunan restorantın, Ali Yardımcı’nın  21.09.2016 tarih ve 3826 arşiv no’lu dilekçesi kapsamında yeni sözleşmesinin; mevcut borcun ödenmesi ve Kira İhale Komisyonu’nun 18/2015 sayılı kararı gereği kira bedelinin 10 katı olan 5000 TL’yi Belediye veznesine yatırması koşulu ile Ezel Demir adına hazırlanmasına, kira bedelinin 1000 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 500TL olacak şekilde, 01 Ekim 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 15 aylık olarak yapılmasına oy birliği ile;

 

184/2016: İnönü Meydanı’nda Ali Yardımcı’nın kirasında bulunan tuvaletlerin, Ali Yardımcı’nın  verdiği 21.09.2016 tarih ve 3826 arşiv no’lu dilekçesi kapsamında yeni sözleşmesinin; mevcut borcunu ödemesi koşulu ile Ezel Demir adına hazırlanmasına, kira bedelinin 200 TL olmasına ancak 15 günlük lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 100 TL olacak şekilde, 01 Ekim 2016 – 31 Aralık 2017 tarihleri arasında geçerli olacak şekilde 15 aylık olarak yapılmasına oy birliği ile;

 

 

M.K. NO.:

84/2016

186/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 182/2016 sayılı kararı ile ihalesine çıkılan “Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Ana Su Hattı Bölge Bağlantıları Yapım Projesi’nin”, Su ve Sanayi İşleri Şubesi’nin 27 Eylül 2016 tarih ve 1243 arşiv no’lu raporu doğrultusunda ve keşif bedeli de göz önünde bulundurularak, Belediye’nin 06-05-07-017 Yeni Su Şebekesi Yapım Giderleri bütçe kaleminden ödenecek şekilde 249,351.30-TL + KDV’ye Wide City Const.& Development Ltd.’e verilmesine oy birliği ile;

 

187/2016: Projeler ve Emlak Şubesi’nin 01 Eylül 2016 tarih ve 1118 arşiv no’lu evrağı doğrultusunda, “Hamitköy Mezarlığı İyileştirme Projesi’nin” ihaleye çıkılabilmesi için Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oy birliği ile;

 

188/2016: Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 27 Eylül 2016 tarih ve 1244 arşiv no’lu raporu doğrultusunda Dr. Fazıl Küçük Bulvarındaki kullanım dışı ana su hattının sökülerek yolun tamiratının yapılması ve sökülen boruların Öğretmenler Caddesi ana su hattının kismi olarak yenilenmesinde kullanılması amacı ile ihaleye çıkılabilmesi için Kira İhale Komisyonu’na yetki verilmesinin Belediye Meclisi’ne tavsiye edilmesine oy birliği ile;

 

189/2016: Belediye Meclisi’nin 02 Mart 2016 tarih ve 22/2016 sayılı kararı ile Kira İhale Komisyonu’nun 67/2016 sayılı kararı uyarınca imzalanan Nilay Aktolga Elmasoğlu hakkında, sözleşmesinde yer alan 7. maddeye uymadığı gerekçesi ile yasal işlem başlatılmasına oy birliği ile;

 

 

Bilgilendirme: Sn. Fikri Özgüvenli, K.İ.K:188/2016 sayılı karar ile ilgili olarak, hem zaman hem de Öğretmenler Caddesini kullananlar ve orada yaşayanlar için şu andaki mevcut patlak tehlike arz ettiğinden, ihale yöntemiyle acilen yapılmasının en uygun çözüm olacağı hususunda Meclise bilgi vermiştir.

 

Bilgilendirme: Kira ve İhale Komisyonunun 177/2016, 178/2016, 180/2016, 182/2016, 185/2016, sayılı kararları hakkında Meclis’e bilgilendirme yapılmıştır.

 

177/2016: 22 Haziran 2016 tarihinde İman Hamidan’ın yapmış olduğu 3541 arşiv no’lu  dilekçesinde Belediye Pazarı içerisinde hint kınası yapmak için talep ettiği alanı kiralamaktan vazgeçtiğini belirtmiştir. Buna göre Belediye Meclisi’nin 30 Haziran 2016 tarih ve 56/2016 kararı ile onaylanan 02 Haziran 2016 tarih ve 141/2016 no’lu Kira İhale Komisyon kararının iptaline oy birliği ile;

 

178/2016: 22 Haziran 2016 tarihinde Hüseyin Erişmen’in yapmış olduğu 3555 arşiv no’lu  dilekçesinde; Belediye Meclisi’nin 18 Temmuz 2016 tarih ve 73/2016 kararı ile onaylanan 14 Temmuz 2016 tarih ve 156/2016 no’lu Kira İhale Komisyon kararında geçen kiracı isminin, Sonay Erişmen Rendo Trading olarak düzeltilmesine oy birliği ile;

 

180/2016: İşletmeler ve Kira İşleri Şubesi’nin 7 Eylül 2016 tarih ve 1146 arşiv no’lu raporu doğrultusunda boşaltılan Marmara Parkı büfesinin ihaleye çıkılabilmesi için Projeler ve Emlak Şubesi tarafından 29 Eylül 2016 tarihine kadar ihale dosyası hazırlanıp Kira İhale Komisyonu’na sunulmasına oy birliği ile,

 

182/2016: Kira İhale Komisyonu’nun 171/2016 sayılı kararı uyarınca iptal edilen “Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Ana Su Hattı Bölge Bağlantıları Yapım Projesi” için Su İşleri ve Sanayi Şubesi’nin 08 Eylül 2016 tarih ve 1162 arşiv no’lu raporu doğrultusunda, 09 Eylül 2016 Cuma günü gazete ilanı ile yeniden ihaleye çıkılmasına, 22 Eylül 2016 Perşembe günü saat 14:30’a kadar kapalı zarf usülü teklif kabul edilmesine ve proje için ihale dosyasını almış olan müteahhitlerden ücret alınmamasına oy birliği ile;

 

185/2016: 182/2016 sayılı Kira İhale Komisyon kararı ile ihalesine çıkılan “Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Ana Su Hattı Bölge Bağlantıları Yapım Projesi” için 3 adet teklif gelmiştir. Teklifler geçerli olup aşağıdaki gibidir.

  • Kayas Construction Ltd. 324,000.00-TL + KDV
  • Denko Kum Çakıl İşletmeleri 328,491.00-TL + KDV

Dozer İşleri Ltd.

  • Wide City Const.& Development Ltd. 249,351.30-TL + KDV

Tekliflerin değerlendirilerek 27 Eylül 2016 tarihine kadar rapor hazırlaması ve Komisyona sunması

 

 

M.K. NO.:

85/2016

Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun 24/2016, 25/2016, 26/2016 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile ;

 

Karar verilmiştir.

 

24/2016: İmar Şubesi tarafınca hazırlanarak tek tutanak haline getirilen “İnşaat Kontrol Tutanağı”nın ek’teki şekli ile 22 Ağustos 2016 tarihinden itibaren Şubeye inşaat ruhsatı için müracaatı yapılan dosyalarda uygulanmasına ve konu ile ilgili paydaş katılımcıları bilgilendirmeye yönelik toplantı düzenlenmesine oy birliği ile;

 

25/2016: 10.06.2016 tarihli ve 2795 arşiv numaralı dilekçede bölge halkı sokak ismi olmayan ek’teki haritada görülen sokağa Lefkoşa Türk Belediyesi çalışanı ve aynı zamanda engelli basketbol takım yöneticiliği de yapmış olan merhum “ Faruk Taşkınçay Sokak” adı verilmesine oy birliği ile;

 

26/2016: Kuzey Kıbrıs Türk Gazeteciler Cemiyeti’nin 06.09.2013 tarihli ve 2623 sayılı dilekçesi değerlendirildi ve Ek’teki haritada görülen yere ilerleyen dönemde trafik düzenlemesini de kapsayacak bir meydan düzenlemesi yapılacağı göz önünde bulundurularak merhum İsmet Kotak’ın ismi bu meydana “İsmet Kotak Meydanı” olarak  oy birliği ile;

 

Karar verilmiştir.

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

 

Akın Aktunç

(Asbaşkan)

 

   

Ahmet Akbil

(Üye)

 

Ahmet Bağzıbağlı

(Üye)

 

   

Alev Denizgil

(Üye)

 

 

Ayşe İpçiler

(Üye)

 

   

Boysan Boyra

(Üye)

 

 

Bülent Çıraklı

(Üye)

 

   

Çelen Çağansoy

(Üye)

 

 

Hüseyin Kral

(Üye)

 

   

Leyla Öztürk

(Üye)

 

 

Murat Kanatlı

(Üye)

 

   

Onur Olguner

(Üye)

 

 

Osman Yücelen

(Üye)

 

   

Özmen Birinci

(Üye)

 

 

Sonuç Koyuncu

(Üye)

 

   

Tolga Ahmet Raşit

(Üye)

 

 

 

Ülkü Taşseven

(Üye)

 

 

 

 

/ÇT.                       

 

Facebook Yorumları
Supportscreen tag