fbpx
Tolgay Tarıman – Mehmet Harmancı
20 November 2014
Er Meydanı – Mehmet Harmancı
16 December 2014

27 Kasım 2014

MECLİS KARARINI PDF OLARAK İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

27 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLAR

 

Toplantıya Katılanlar:

1.2.3.4.5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Mehmet Harmancı Akın AktunçAhmet AkbilAhmet BağzıbağlıAlev Denizgil

Bülent Çıraklı

Bülent Kılınçoğlu

Çelen Çağansoy

Fatma Miralay

Meryem Ekinci

Mine Atlı

Murat Kanatlı

Onur Olguner

Osman Yücelen

Özmen Birinci

Sonuç Koyuncu

Tolga Ahmet Raşit

Ülkü Taşseven

Vedat Tezcan

(Başkan)(Asbaşkan) (Üye)(Üye)(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

(Üye)

 

Toplantıya Katılamayanlar:

1.2. Boysan BoyraHüseyin Kıral (Yedek Asbaşkan)-(İzinli)Üye – (İzinli)
3. Mehmet Kermeoğlu Üye – (İzinli)
4. Rauf Denktaş Üye

 

Mehmet Çakmak        Toplantı Sekreteri

  Meclisin 1.gündem maddesi gereği geçmiş kararların uygulanması hakkında Meclis bilgilendirilmiştir.
 
  Mecliste gündem dışı bir konuşma yapan Sayın Murat Kanatlı Kira ihale Tüzüğünün süratle gözden geçirilmesini talep etmiş ve Tüzük Hukuk Komitesinin acilen bu Tüzüğü görüşmesini talep etmiştir.
 
  Belediyemizin fidan dikimleri ve yeşillendirme çalışmaları çerçevesinde okulların da dahil edilebilmesi ve 9 Eylül İlkokulu ile aramızda yapılacak olan protokol metni ile ilgili olarak Sayın Başkan Meclisi bilgilendirmiştir.
 
M.K. NO.:196/2014 Park Bahçeler ve Trafik Aydınlatma Şubesinin teknik şartname hazırladığı 4 adet park (Sancaktar Kalebey Parkı, Barış Manço Parkı, Dr.Fazıl Küçük Parkı, Marmara Parkı) için düzenlenmesi düşünülen ve bu amaçla tartan pist çocuk oyun grubu malzemeleri ile Belediyemizin şehre koymayı düşündüğü park metre, bunun yanında Belediyemizin ihtiyacı olan iş makineleri ile ilgili olarak yurt dışında araştırma yaparak fiat aralıklarını Belediye Meclisine sunmak üzere yurt dışında çalışmalar yapıp görüşmelerde bulunmak üzere yol masrafları kendilerine ait olacak şekilde Sayın Başkan ve Kira İhale Komisyonu Başkan Yardımcısı Tolga A.Raşite yetki verilmesine, yurt dışında olacakları 28.11.2014 tarihinden itibaren 30.11.2014 tarihi de dahil izinli sayılmaları Sayın Başkanın izinli olduğu süre içinde yerine Asbaşkan Sayın Akın Aktunç’un görev yapmasına oybirliği ile.Onur Olguner toplantıya katılmıştır. 

 

  27 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR  
M.K. NO.:197/2014 Çukurova Kalkınma Ajansının açmış olduğu hibe programlarına proje yaparak katılabilmek için Projeler Şubesinin aşağıda hazırlamış olduğu projeleri imzalayarak ajansın açtığı bu hibe programlarına katılabilmesi için Sayın Başkana imza yetkisi verilmesine oyçokluğu ile; Murat Kanatlı bu karara red oyu vermiştir.Murat Kanatlının Şerhi: Çukurova Kalkınma Ajansının yapısı ve işlevi nedeni ile red oyu veriyorum.Boysan Boyra ve Meryem Ekinci toplantıya katılmışlardır. Ancak rahatsızlığı nedeni ile Boysan Boyra izin alarak toplantıdan ayrılmıştır.

 

“Çukurova Kalkınma Ajansının açtığı hibe programı kapsamında Arasta ve Asmaaltı Sokaklarının bir kısımlarına gölgelik yapılması , mevcut turistik Mavi Çizginin termoplatistik boya ile yeniden boyanması, yeni yön tabelaları , mevcut plexiglass tanıtım levhalarının yenilenmesi için proje hazırlanıp sözkonusu programa müracaat edilmesi için Sayın Başkana yetki verilmesine,

 

KTMMOB’nin Çukurova Kalkınma Ajansının hibe programına sunmak istediği proje kapsamında Lefkoşa Surlariçi Zehri Çeşmesi ve çevresinin düzenleme projesi için Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komitesinin almış olduğu 55/2014 numaralı karar ile Belediyemiz ilgili şubesinin KTMMOB ile birlikte çalışılarak bir uygulama yaptırmasına;

 

Çukurova Kalkınma Ajansının açtığı hibe programı çerçevesinde iki adet minibus alımı için Asmaaltı ve Arasta Esnafı Derneği ile işbirliği yaparak derneğin sunacağı projeye Lefkoşa Türk Belediyesinin %25 lik katkı koyarak minibüslerin LTB tarafından çalıştırılarak hizmet vermesini sağlamak amacıyla bu minibüslerin alınması için projenin onaylanması koşuluyla derneğe bahse konu katkıların LTB tarafından verilmesine;”

 
M.K. NO.:198/2014 Belediyemiz Bütçesinde ihtiyaç üzere hazırlanan ve aşağıda belirtilen 2014 Mali Yılı Ek Bütçesinin onayına oyçokluğu ile; Murat Kanatlı bu karara red oyu vermiştir.Murat Kanatlı’nın Şerhi: Belediye çalışanlarının yeni dönemdeki İhtiyat Sandığı ve Sosyal Sigorta yatırımları ek bütçede olmadığı için red oyu verdim.2014 Mali Yılı Ek- Bütçesi  

Gelirler04-03-01-001 Kısa ve Uzun Vadeli Borçlanmalar   28,000,000.-TLToplam     28,000,000.-TL Giderler01-03-01-002 Geçici İşçilerin Ücretleri           210,000.-TL01-03-04-001 İşçilerin Sosyal Hakları           1.050,000.-TL01-09-01-002 Asbaşkan Ödeneği                         5,000.-TL03-02-01-001 Kırtasiye Alımları                       10,000.-TL

03-02-03-001 Yakacak Alımları                           1,000.-TL

03-02-03-002 Akaryakıt ve Yağ Alımları           30,000.-TL

03-04-02-002 Mahkeme Harç ve Giderleri         60,000.-TL

03-05-02-002 Telefon Abo.ve Kull.Giderleri     40,000.-TL

03-07-03-002 Makine Tec.Bakım/Onarım           20,000.-TL

03-07-03-003 Taşıt Bakım Onarım Gid.             150,000.-TL

06-01-05-030 Hareketli İş Makinası Alımı         100,000.-TL

06-02-02-001 Hammadde Alımları                     500,000.-TL

06-02-02-002 Su Alımları                                     40,000.-TL

06-05-07-020 Park Bahçe Yapım Gid.               150,000.-TL

10-01-01-001 Kısa Vadeli Borçlar             25.634,000.-TL

Toplam           28,000,000.-TL

 
M.K. NO.:199/2014 Yeni alınan Kombine Jet Aracına sigorta yapılabilmesi için Kira İhale Komisyonuna yetki verilmesine oybirliği ile;
   

27 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

M.K. NO.:200/2014 Kira İhale Komisyonu kararlarında bulunan (162/2014, 166/2014, 169/2014, 170/2014, 171/2014, 172/2014, 173/2014, 174/2014, 175/2014, 176/2014 ve 177/2014 sayılı büfelerle ilgili kararlarda belirtilen kiracılara sözleşme yapılmadan önce Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun hazırlayacağı raporun Aralık ayında yapılacak Meclis toplantısında değerlendirilerek raporun onayından sonra sözleşmelerin bu rapora göre yapılmasına oyçokluğu ile; Bu karara Sayın Ahmet Akbil red oyu vermiştir.Ahmet Akbil’in Şerhi: Tüm Büfelerin Teknik İşler Komisyonunda görüşülüp 26 Aralık 2014 tarihine kadar yetiştirilemeyeceği ve bu ve buna benzer büfe sözleşmelerinin yapılamayacağından dolayı red oyu verdim.162/2014: Garanti ve Ziraat Banka’larına ait   Terminalde bulunan iki adet ATM’nin sözleşmelerinin yapılmasına

166/2014: II. Selim Caddesi No:61A (Merkez Bankası önü) adresinde bulunan Büfenin Mehmet Ulun adına olan kira sözleşmesinin Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık olarak düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 600 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 300 TL kira bedeli alınmasına oy birliği ile

169/2014: Gzt. Kemal Aşık Caddesi No:22/A adresinde bulunan Kebapcı’nın Caner Topal adına olan kira sözleşmesinin Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık olarak düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 500 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 250 TL kira bedeli alınmasına, Murat Kanatlı’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile

170/2014: Bedreddin Demirel Caddesi No:160 adresinde bulunan Restorant’nın Mehmet Subaşı adına olan kira sözleşmesinin Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık olarak düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 1500 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 750 TL kira bedeli alınmasına, Murat Kanatlı’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile

171/2014: Mehmet Akif Caddesi No:90 (Kumsal Parkı Girişi) adresinde bulunan Büfe’nin Şahin Özcan adına olan kira sözleşmesinin Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık olarak düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 800 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 400 TL kira bedeli alınmasına, Murat Kanatlı’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile

172/2014: Raif Denktaş Caddesi No:2/A adresinde bulunan Büfe’nin Sedat Avcan adına olan kira sözleşmesinin Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık olarak düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 900 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 450 TL kira bedeli alınmasına, Murat Kanatlı’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile

173/2014: Cemal Gürsel Caddesi No:1/A adresinde Aytaç Kasap’nın kirasında bulunan büfeye, Alacak ve Tahliye davası açılması için Hukuk Şubesi’ne yetki verilmesine oy birliği ile

174/2014: Nazım Hikmet Caddesi No:1 adresinde Erdal Özenen’in kirasında bulunan büfeye , Alacak ve Tahliye davası için Hukuk Şubesi’ne yetki verilmesine

175/2014: Sayıştaylık Yolu No:11 adresinde bulunan Büfe’nin İbrahim Sökmen adına olan kira sözleşmesinin Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık olarak düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 500 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 200 TL kira bedeli alınmasına, Murat Kanatlı’nın ret oyuna karşılık oy çokluğu ile

176/2014: Şht.Muarrem Çalay Sokak No:12 adresinde bulunan Oto Yıkama’nın Çağan Çerkez adına olan kira sözleşmesinin Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık olarak düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 800 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 400 TL kira bedeli alınmasına oy birliği ile

177/2014: Şht. Kemal Şemiler Caddesi No:82 adresinde bulunan Lokanta’nın Gülbenk Terziyan adına olan kira sözleşmesinin Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık olarak düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 1000 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 500 TL kira bedeli alınmasına oy birliği ile

  27 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR 
M.K. NO.:201/2014 Kira İhale Komisyonu’nun almış olduğu 182/2014 sayılı kararın iptal edilerek hali hazırda Kızılay Derneğinin kullanımıda bulunan Tören Alanı Tribünleri altındaki deponun ilgili derneğin kullanımına verilmesine ve bu sürenin de Sn. Başkan ve Meclisinin görev süresine kadar kullanımlarında kalmasına oy birliği ile;182/2014: Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay’ı Lefkoşa şubesinin hali hazırda kullanımıda bulunan Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Resmi Geçit Tören alanı üzerinde bulunan Tribünlerin altındaki deponun ilgili kuruma aylık 300 TL (üç yüz Türk lirası) karşılığında 31.12.2015 tarihine kadar kiralanmasına oy birliği ile
 
M.K. NO.:202/2014 Kira İhale Komisyonunun almış olduğu 186/2014 sayılı kararın iptaline oy birliği ile;186/2014: 27-30 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak Belediye Kent 2014 Fuarına 28-30 Kasım tarihlerinde Belediye Başkanı Sn. Mehmet Harmancı ile birlikte Kira İhale Komisyonu Başkan Yardımcısı Sn. Tolga Ahmet Raşit’in katılıp oyun gruplarıyla ilgili ön anlaşma yapmasına oy birliği ile;
 
M.K. NO.:203/2014 Kira İhale Komsiyonunun almış olduğu 188/2014 sayılı kararının onayına oy çokluğu ile; bu karara Ahmet Bağzıbağlı, Meryem Ekinci, Murat Kanatlı red oyu vermişlerdir.188/2014: Belediye binasının 5. katında bulunan kafeterya bölümünün personele hizmet vermek üzere çalışmasını sağlamak için 9 Aralık 2014 tarih ve saat 14:00’e kadar teklif kabul edilmek üzere 29 Kasım tarihine kadar gazete ilanı verilmesine oy birliği
   
M.K. NO.:204/2014 Kira ve İhale Komisyonu’nun aşağıda almış olduğu kararların onayına oybirliği ile;158/2014: Kira bedellerini ödemeyen peronları kullananlara 17 kasım tarihine kadar bir ay süreli ihbar verilmesi ve hukuki işlem başlatılmasına159/2014: 25 Kasım tarihine kadar peronların güncellenmesi için Teknik İşler ve Kentsel Tasarım İşleri Komisyon Koordinatörü Sn. Onur Olguner’in katkıları ile, Belediye personeli Hasan Sakallı’ nın   çalışma yapmasına ve yapılan çalışmanın K.İ.K’nunun bilgisine getirilmesine160/2014: Terminalde bulunan dükkanların sözleşmelerinin kime ait olduğu ve kimlerin kullandığına dair İşletmeler Şubesinin rapor hazırlamasına ve bir hatfa içerisinde K.İ.K’na sunulmasına161/2014: Taksi durağını kullanan   taksicilerin tüm borçlarının   ödenmesi ve durak kullanıcılarına sözleşme yapılmasına

163/2014: Emi Technologies Ltd.’in Bütünleşik Güvenlik Sistemi (Firewall Fortigate 200B) teklifi ile ilgili   firma yetkilileriyle görüşülüp sunulan teklifin gelinebilinecek son nokta ve ödeme planının olduğu bir rapor talep edilmiştir

164/2014: Belediyenin İş Araçları için çıkılan Lastik İhalesinin teklifleri aşağıdaki gibidir:

1. Teklif                                                                                                          

a) gümrük muafiyetsiz                     Cooltech Trading Ltd        133.140 TL

2. Teklif

b) gümrük muafiyetsiz                         Rapa Ltd.                           229.064 TL KDV dahil

Her iki teklif de geçerli olup rapor hazırlanması için ilgili şubeye verilmiştir.

165/2014: Dr. Fazıl Küçük Bulvarı Tören Alanı Tribünü’nde Tubay Vurucu’nun kirasında bulunan büfenin kira borcunun; 21 Kasım 2014 tarihine kadar kira borcunu ödeyip büfeyi Belediye’ye iade etmesi koşuluyla 1000 TL’ye düşürülmesine oy birliği ile

167/2014: Müftü Raci Sokak (Posta Dairesi Yanı) adresinde bulunan Taksi Durağı’nın Ankara Taksi adına olan kira sözleşmesinin Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık olarak düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 500 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 200 TL kira bedeli alınmasına oy birliği ile

168/2014: Tanzimat Sokak (Cumhurbaskanlığı önü) adresinde bulunan Taksi Durağı’nın Özner Özgüler adına olan kira sözleşmesinin Aralık 2015 yılı sonuna kadar 14 aylık olarak düzenlenmesine, esas kira bedeli aylık 500 TL olmasına, ancak 31.12.2015 tarihine kadar, lütuf süresi içerisinde düzenli ödenmesi halinde aylık 200 TL kira bedeli alınmasına oy birliği ile

178/2014: Bandabulya’da kiracımız konumunda bulunan tüm sözleşme sahiplarinden “ortak masraflar” adı altında alınan aylık 20.00 TL’lik (Yirmi Türk Lirası) miktarın aylık 25.00 TL (Yirmibeş Türk Lirası) olarak alınmasına oy birliği ile

179/2014: S.Köroğlu Contsruction Ltd.’in 10 Kasım 2014 tarihinde Belediyemize Muhatap yazısı ile talep etmiş olduğu 90 iş günü süre uzatımı ile ilgili; Kanalizasyon Şubesinin olumlu görüşü ile, sözleşme şartlarına bağlı olarak, Asfalt İşlerinin Kanalizasyon Şubesi ile istişare içerisinde hızlandırılıp ivedi olarak bitirilmesi şartına bağlı kalmak koşulu ile talep ettiği sürenin verilmesine oy birliği ile

180/2014: Bandabulyada bulunan 49 ve 54 numaralı dükkanların elden teklif alınarak kiralanmasına, müracaat   süresinin 02 Aralık 2014 Salı günü mesai bitimine kadar olmasına oy birliği ile

 

 

27 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

181/2014: K.Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfının Belediyemiz sayaçlarında kaydolunan Elektrik Enerjisi tüketim bedeli hesaplanmasının onaylanması hususunda Sayıştay Başkanlığından görüş istenmesine oy birliği ile

183/2014: Kurumumuzun ihtiyaç duyduğu Bütünleşik Güvenlik Sistemi (UTM) ve/veya Firewall-Güvenlik Duvarı Sistemi için tek teklif veren Emi Technologies Ltd. ile peşin ödeme üzerinden yapılan pazarlık sonucu 06-01-02-02 bütçe kaleminden ödenmek üzere 8,800$(sekiz bin sekiz yüz dolar) + KDV ile 3 yıllık lisanslı cihaz ve kurulum; buna ilaveten; 03-05-01-01 bütçe kaleminden ödenmek üzere 1,200$ (bin iki yüz dolar)+KDV karşılığı 16 saat standart Fortigate 201 eğitim paketinin peşin olarak alınmasına; güvenlik danışmanlığı ve eğitim hizmetleri ise aylık 200$ (iki yüz dolar)+ KDV karşılığı (5/8) 3 aylık toplam 03-05-01-01 bütçe kaleminden ödenmek üzere 600$( altı yüz dolar) + KDV ile alınmasına oy birliği ile

184/2014: İnönü Meyadanı W.C’lerin tamirinin, öncelikle sponsörler aracılığı ile yapılmasına, sponsör olanağı bulunamazsa Belediye bütçesinde para olması koşulu ile tamirinin bütçeden yapılarak ilgili W.C’nin işletmesinin Ali Kaya’ya 150TL aylık kira bedeli karşılığında verilmesine, diğer özel husularla ilgili olarak kullanıma yönelik sözleşmeye ilaveler yapılarak sözleşme imzalanmasına oy birliği ile

185/2014: JP 927 plakalı BMW marka aracın satış veya takası için Araç Bakım ve Onarım Şubesinin çalışma yaparak çekirge ve çöp kamyonu alınmasına ve 27.11.2014 Perşembe günü saat 15:00’de Kira İhale Komisyonu’nun Serkan Benzincinin görüşme yapmasına oy birliği ile

187/2014: 11 Eylül 2014 tarih ve 124/2014 K.İ.K.K ile 29 Eylül 2014 tarih ve 155/2014 M.K ile taban fiyatı belirlenen, 2 Ekim 2014 tarih ve 129/2014 K.İ.K.K ile 16 Ekim 2014 tarih ve 178/2014 M.K ile satışı gerçekleştirildikten sonra elde kalan JR 992 Citroen ve JF 759 Fiat Doblo marka araçların gelinen noktada satışının durdurulup Belediye ekipleri tarafından kullanılmasına oy birliği ile

189/2014: 2 Ekim 2014 tarih ve 128/2014 K.İ.K ile 9 Eylül 2014 tarih ve 154/2014 M.K kararları ile ihaleye çıkılan İş Araçları Lastik İhalesi teklifleri, 11 Kasım 2014 tarih ve 164/2014 K.İ.K kararı ile Araç Bakım Onarım Şubesine raporlandırılmak üzere verilmiştir.

13 Kasım 2014 tarihinde Belediye İdaresi   K.T.M.M.O.B Makine Mühendisleri Odasından bilirkişi raporu talep etmiş ve   26 Kasım 2014 tarihinde gelen ek’teki rapor doğrultusunda Rapa Ltd’e verilmesi uygun görülmüştür. K.İ.K ‘a sunulmak üzere Araç Bakım Onarım Şubesi tarafından uygun görülen lastiklerin 03-07-03-03 bütçe kaleminden alınmasına ve lastikler için harcanacak miktarın kdv dahil 200,000 TL (iki yüz bin Türk Lirası) oy birliği ile karar verilmiştir.

(Bu karar alınırken K.İ.K başkan yardımcısı Sn. Tolga A. Raşit toplantıda bulunmamıştır.)

190/2014: 2 Eylül 2014 tarihli 98/2014 sayılı K.İ.K ve 5 Eylül 2014 tarihli 131/2014 M.K gereği takibe alınan Bandabulya kiracıları sözleşme koşullarını yerine getirmediklerinden dolayı aşağıda belirtilen işyeri sahiplerine Hukuk Şubesi tarafından ihbar verilmesine ve süre hitamında durumlarının değerlendirilimesine oy birliği ile,

Hasan Hocanın 38 No’lu dükkan

Hasan Hocanın 40 No’lu dükkan

Hasan Hocanın 42 No’lu dükkan

Murat Keçeli 34 No’lu dükkan

Mustafa Şeytan 67 No’lu dükkan

Midaç Tic. 60 No’lu dükkan

Sultan Fıratlı 44 No’lu dükkan

Abdullatif Dağdelen 50 No’lu dükkan

Ahmet Dağdelen 47 No’lu dükkan

Ayten Hüseyin 36 No’lu dükkan

Cemil Bağcıoğulları 55 No’lu dükkan

Sevgi Tuluhan 32 No’lu dükkan

Veysi Dindar 39 No’lu dükkan

Zehra Özdoğan 33 No’lu dükkan

 
M.K. NO.: 205 /2014 Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun almış olduğu 54/2014- 55/2014-56/2014-57/2014 ve 58/2014 sayılı kararların onayına oyçokluğu ile;56/2014 sayılı karara Ahmet Bağzıbağlı red oyu vermiştir.54/2014: Teknik İşler ve Kentsel Tasarım Komisyonunun acil durumlar dışında rutin olarak her Salı saat 10:00’da toplanmasına karar verilmiştir.55/2014: KTMMOB’nin yapmış olduğu dilekçe incelenmiş olup Zehri Çeşme ve çevresinin proje dahilinde düzenlenmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.56/2014: Hava – Sen’in dilekçesi incelenmiş olup Ürgüp Sokakta ağaç ekimi yapılan ve yeşil alan olan parsel 401 ve 978 no’lu parsellere KTHY Koruluğu (Kıbrıs Türk Hava Yolları Koruluğu) adı verilmesine ve ahşap tabela ile ismin yazılmasına;

57/2014: Mezbaha Projesi elektrik Projesinin Elektrik Mühendisi Çetin Kural’a 2000TL + KDV karşılığında yaptırılmasına;

27 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR

 

58/2014: Yeşil alan olup Belediye tarafından kişilere büfe amaçlı verilen yeşil alanlar konusunda komite aşağıdaki tavsiye kararlarını almıştır.

1-       Bu tarihten itibaren yeşil alanlarda gerşekleştirilecek her türlü usulsüz işlemle ilgili yetkili şubelerin en etkin tedbiri gerçekleştirmesi, gerekli hukuki işlemin idare tarafından acilen yapılması, olası ihmalde idare tarafından gerekli disiplin işleminin başlatılması;

2-       Adı geçen yeşil alanlardaki usulsüzlüklerle ilgili ;

a)       Muhtar ve bölge halkının olumlu görüşlerinin alınması

b)       Hudut ve kullanım alanlarının tesbitinin yapılması

c)       Rekreasyon standartlarında çevre düzenlemesi yapılması

d)       Amacı dışında kullanılması halinde sözleşmenin feshi ve tazminat hükümlerinin sözleşmeye eklenmesi, bir yıllık kira bedeli karşılığı banka teminat mektubunun sözleşme tarihinde Belediyeye verilmesi

e)       Kamu yararının gözetilmesi ve kamuya hiçbir kısıtlama getirilemeyeceğinin sözleşmeye eklenmesi

 

Yukarıda belirtilen koşulların kabul edilmesi halinde geçmiş idarenin usulüne uygun olarak almadığı idari kararın , kamu   yararı gözetilerek bölgeye rekreasyon alanı kazandırmak amacıyla yasalar çerçevesinde mevcut durumun devamına tavsiye kararı ile;

 

Mine Atlı, T.İ.K.T.K.No.:58/2014’üne 2(e) eklenerek şerhi şöyledir: 2-e) Kamu yararı değerlendirilirken çalıştıranlarının Sosyo ekonomik durumlarının göz önünde bulundurulması ve bu yönde bir denge kurulmasının prensip olarak belirlenmesi.

 
M.K.NO.:   206/2014 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun almış olduğu 01/2014-02/2014-03/2014-04/2014-05/2014-06/2014-07/2014-08/2014-09/2014 sayılı kararlarının onayına oybirliği ile;1/2014: Komisyonun vizyon oluşturmak için çalışmalarının başlamasına; ve ikinci toplantının 05 Ağustos Salı saat 19:00’da yapılmasına2/2014: Veri tabanı ile ilgili çalışmalarda ölçek olarak Lefkoşa Türk Belediyesinin kullanılmasına3/2014: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonunun başlattığı çalışmaları halka duyurmak için sivil toplum örgütlerine katılmak için çağrıda bulunulmasına oy birliği ile4/2014: Belediye içinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Biriminin (TOCEB) oluşturulması

5/2014: TOCEB’in vizyon ve hedeflerini belirleyecek olan metinin 16 Ağustos 2014 tarihine kadar elektronik ortamda tamamlanması

6/2014: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu Koordinatörü Mine Atlı Belediye’deki yeni yönetimin TOCEB için düşündüklerini ve şimdiye kadar atılan adımları tespit edip diğer komisyon üyelerine bildirmesi

7/2014: TOCEB’de çalışacak olan personele   sağlanacak eğitim için bir çerçeve oluşturulması ve bu yöndeki çalışmaların başlanmasına; oy birliği ile

8/2014: TOCEB tarafından hazırlanan “Belediye içinde yapılacak olan anket soruları” tartışılarak oy birliği ile; kabul edilmiştir

9/2014: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimine verilecek olan eğitim için hazırlanan taslağın ana başlıkları komite tarafından mutabakata bağlanmış ve bir sonraki toplantıya kadar taslağın paydaş sivil toplum örgütleri ve aktivistleri ile geliştirilmek üzere paylaşılmasına oy birliği ile

 
M.K.NO.:   207/2014 Personel İntibak Aaraştırma ve Performans Değerlendirme Komisyonu’nun almış olduğu, 02/2014-03/2014-04/2014 sayılı kararlarının onayına oy birliği ile;02/2014: Komisyon, Belediyenin sürdürülebilir kurumsal bir yapıya kavuşturulması amacıyla aşağıda belirtilen tavsiye kararlarını oy birliği ile alınmıştır. Alınan kararlar;a) Lefkoşa Türk Belediyesi Hiyerarşik Hizmet Şemasının oluşturulmasına,b) İş tanımlarının yapılmasına,c) Belediye Personel Yasasının 90. maddesinde   belirtilen sicil raporlarının tutulması ve yasada belirtilen eksik olan tüzüklerin hazırlanmasına,

03/2014: Belediye bünyesinde çalışan tüm personelin profesyonel ilişkiler içerisinde ve sağlıklı bir iş ortamında çalışmalarını sürdürebilmeleri adına bir davranış yönetmenliğinin oluşturulmasına ve de mobbing, cinsel taciz ve cinsel içerikli tacizin tanımını içeren bir belgenin oluşturulması ve bu konularda farkındalık çalışmalarının yürütülmesi için tavsiye kararı oy birliği ile alınmıştır;

04/2014: İnsan Kaynakları ve Performans Değerlendirmeleri konusunda bağımsız uzman bir kurumdan danışmanlık hizmeti alınmasını tavsiye eder, oy birliği ile;

  27 KASIM 2014 TARİHİNDE BELEDİYE MECLİSİ’NİN ALDIĞI KARARLARIN DEVAMIDIR 
M.K. NO.: 208 /2014 Personel İntibak Araştırma ve Performans Değerlendirme Komsiyonu’nun almış olduğu 02/2014 sayılı kararında belirtilen a bendindeki Lefkoşa Belediyesi Hiyerarşik Hizmet Şemasının oluşturulabilmesine olanak yaratmak üzere bir komite oluşturulmasına ve bu komitede 2 İdareci (Belediye İdaresinin belirleyeceği) 2 Meclis üyesi (Sonuç Koyuncu ve Mine Atlı) Sendikanın belirleyeceği 2 Sendika yöneticisi ve 1 uzmanın görev yapmasına oy birliği ile;

 

 

Mehmet Harmancı

(Başkan)

Akın Aktunç(Asbaşkan)   Ahmet Akbil(Üye)
Ahmet Bağzıbağlı(Üye)   Alev Denizgil(Üye)
Bülent Çıraklı(Üye)   Bülent Kılıçoğlu(Üye)
Çelen Çağansoy(Üye)   Fatma Miralay(Üye)
Meryem Ekinci(Üye)   Mine Atlı(Üye)
Murat Kanatlı(Üye)   Onur Olguner(Üye)
Osman Yücelen(Üye)   Özmen Birinci(Üye)
Sonuç Koyuncu(Üye)   Tolga Ahmet Raşit(Üye)
Ülkü Taşseven(Üye)   Vedat Tezcan(Üye)
     

 

MÇ/İÖ.

Facebook Yorumları
Supportscreen tag